ANI22-opdrachtregels

Dit document kan ook worden gevonden op: http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6368

Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.

Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer “Client” in het programma AMX/Crestron)

Poort: 2202

Conventies

Er zijn 4 soorten strings voor het apparaat:

GET Vindt de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI22 een REPORT-string.
SET Verandert de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI22 een REPORT-string om de nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
REP Wanneer de ANI22 een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven. REPORT wordt ook door de ANI22 verzonden wanneer een parameter op de ANI22 of door middel van de GUI wordt gewijzigd.
SAMPLE Hiermee worden audioniveaus gemeten.

Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.

De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen. De ANI22 verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.

Het teken

“x”

staat in alle opvolgende strings voor het kanaal van de ANI22 en kan ASCII-nummers 0 tot en met 4 zijn, zoals in de volgende tabel

00 Alle kanalen
01, 02 Analoge ingangen
03, 04 Analoge uitgangen

Commandostrings (veelvoorkomend)

Allemaal ophalen
Commandostring:

< GET xx ALL >

Waarbij xx en ASCII-kanaalnummer is van: 00 tot en met 04. Gebruik deze opdracht meteen na het inschakelen om de status van alle parameters bij te werken.
Reactie van ANI22:

< REP ... >

De ANI22 retourneert afzonderlijke rapportstrings voor alle parameters.
Modelnummer opvragen
Commandostring:

< GET MODEL >

Reactie van ANI22:

< REP MODEL {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 32 tekens van het modelnummer zijn. De ANI22 reageert altijd met een modelnummer van 32 tekens.
Serienummer opvragen
Opdrachttekenreeks:

< GET SERIAL_NUM >

Reactie van ANI22:

< REP SERIAL_NUM {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 32 tekens van het serienummer zijn. De ANI22 reageert altijd met een serienummer van 32 tekens.
Kanaalnaam ophalen
Commandostring:

< GET xx CHAN_NAME

Waarbij xx een ASCII-kanaalnummer is van 00 tot 04.
Reactie van ANI22:

< REP xx CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de gebruikersnaam zijn. De ANI22 reageert altijd met een naam van 31 tekens.
Apparaat-ID ophalen
Commandostring:

< GET DEVICE_ID >

Het commando voor apparaat-ID bevat niet het kanaalteken x, omdat dit voor de volledige ANI22 geldt.
Reactie van ANI22:

< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de apparaat-ID zijn. De ANI22 reageert altijd met een apparaat-ID van 31 tekens.
Firmwareversie opvragen
Commandostring:

< GET FW_VER >

Reactie van ANI22:

< REP FW_VER {yyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyy bestaat uit 18 tekens. De ANI22 reageert altijd met 18 tekens.
Voorinstellingen ophalen
Commandostring:

< GET PRESET >

Reactie van ANI22:

< REP PRESET nn >

Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
Voorinstelling instellen
Commandostring:

< SET PRESET nn >

Waarbij nn het voorinstellingsnummer 1-10 is. (De eerste nul is bij het SET-commando optioneel).
Reactie van ANI22:

< REP PRESET nn >

Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
Voorinstellingsnaam ophalen
Commandostring:

< GET PRESET1 >

< GET PRESET2 >

< GET PRESET3 >

enz.

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden
Reactie van ANI22:

< REP PRESET1 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< REP PRESET2 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< REP PRESET3 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

enz.

Waarbijyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 25 tekens van de apparaat-ID zijn. De ANI22 reageert altijd met een apparaat-ID van 25 tekens
Audioversterking ophalen
Commandostring:

< GET xx AUDIO_GAIN_HI_RES >

Waarbij xx een ASCII-kanaalnummer is van 01 tot 04.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een tiende dB.
Audioversterking instellen
Commandostring:

< SET xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een tiende dB.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400.
Audioversterking verhogen met n dB
Commandostring:

< SET xx AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >

Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB bevat om de versterking te verhogen. nn kan bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie cijfers ( nnn ).
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400.
Audioversterking verlagen met n dB
Commandostring:

< SET xx AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >

Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB bevat om de versterking te verlagen. nn kan bestaan uit één cijfer ( n ), twee cijfers ( nn ) of drie cijfers ( nnn ).
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400.
Analoge versterking ophalen: ingang
Commandostring:

< GET xx AUDIO_GAIN >

Waarbij xx een ASCII-kanaalnummer is van 00 tot 02.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN yy >

Waarbij yy een ASCII-waarde aanneemt van 00 tot 51. yy bestaat uit stappen van 3 dB.
Analoge versterking instellen: ingang
Commandostring:

< SET xx AUDIO_GAIN yy >

Waarbij xx een ASCII-kanaalnummer is van 00 tot 02.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN yy >

Waarbij yy een ASCII-waarde aanneemt van 00 tot 51. yy bestaat uit stappen van 3 dB.
Analoge audioversterking verhogen: ingang
Commandostring:

< GET xx AUDIO_GAIN INC n >

Waarbij n de hoeveelheid in dB is om de versterking te verhogen in stappen van 3 dB.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN yy >

Waarbij yy een ASCII-waarde aanneemt van 00 tot 51. yy bestaat uit stappen van 3 dB.
Analoge audioversterking verlagen: ingang
Commandostring:

< GET xx AUDIO_GAIN DEC n >

Waarbij n de hoeveelheid in dB is om de versterking te verhogen in stappen van 3 dB.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_GAIN yy >

Waarbij yy een ASCII-waarde aanneemt van 00 tot 51. yy bestaat uit stappen van 3 dB.
Audiodemping van kanaal ophalen
Commandostring:

< GET xx AUDIO_MUTE >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van 00 tot 04.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_MUTE ON >

< REP xx AUDIO_MUTE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Kanaalaudio dempen
Commandostring:

< SET xx AUDIO_MUTE ON >

Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_MUTE ON >

Demping van kanaalaudio opheffen
Commandostring:

< SET xx AUDIO_MUTE OFF >

Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_MUTE OFF >

Audiodemping van kanaal in/uitschakelen
Commandostring:

< SET xx AUDIO_MUTE TOGGLE >

Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_MUTE ON >

< REP xx AUDIO_MUTE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Audiodemping van apparaat ophalen
Commandostring:

< GET DEVICE_AUDIO_MUTE >

Reactie van ANI22:

< REP DEVICE_AUDIO_MUTE ON >

< REP DEVICE_AUDIO_MUTE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Audiodemping van apparaat instellen
Commandostring:

< SET DEVICE_AUDIO_MUTE ON >

< SET DEVICE_AUDIO_MUTE OFF >

< SET DEVICE_AUDIO_MUTE TOGGLE >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP DEVICE_AUDIO_MUTE ON >

< REP DEVICE_AUDIO_MUTE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Gainschakelaar voor analoge uitgang opvragen
Commandostring:

< GET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH >

Waarbij xxeen ASCII-kanaalnummer is van 00, 03 of 04.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >

< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >

< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Gainschakelaar voor analoge uitgang instellen
Commandostring:

< SET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >

< SET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >

< SET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >

Waarbij xx een ASCII-kanaalnummer is: 00, 03 of 04. Een van deze opdrachten wordt naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >

< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >

< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Knipperen van lampjes op ANI22
Commandostring:

< SET FLASH ON >

< SET FLASH OFF >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden. Het knipperen houdt na 30 seconden automatisch op.
Reactie van ANI22:

< REP FLASH ON >

< REP FLASH OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Meting inschakelen
Commandostring:

< SET METER_RATE sssss >

Waarbij sssss de meetsnelheid is in milliseconden. De instelling sssss=0 schakelt meten uit. De minimale instelling is 100 milliseconden. Meting is standaard uitgeschakeld.
Reactie van ANI22:

< REP METER_RATE sssss >

< SAMPLE aaa bbb ccc ddd >

Waarbij aaa, bbb enzovoort de waarde van het ontvangen audioniveau is en uit de getallen 000-060 kan bestaan.

aaa= ingang 1

bbb= ingang 2

ccc= uitgang 1

ddd= uitgang 2

Stop meting
Commandostring:

< SET METER_RATE 0 >

Een waarde van 00000 wordt ook geaccepteerd.
Reactie van ANI22:

< REP METER_RATE 00000 >

Led-helderheid ophalen
Commandostring:

< GET LED_BRIGHTNESS >

Reactie van ANI22:

< REP LED_BRIGHTNESS n >

Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:

0 = led uitgeschakeld

1 = led verduisterd

2 = standaardinstelling led

Led-helderheid instellen
Commandostring:

< SET LED_BRIGHTNESS n >

Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:

0 = led uitgeschakeld

1 = led verduisterd

2 = standaardinstelling led

Reactie van ANI22:

< REP LED_BRIGHTNESS n >

Indicator audiofragment ophalen
Commandostring:

< GET xx AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR >

Waarbij xx een ASCII-kanaalnummer is van 00 tot 04.
Reactie van ANI22:

< REP xx AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR ON >

< REP xx AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Audio IP-adres opvragen
Commandostring:

< GET IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY >

Reactie van ANI22:

< REP IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een IP-adres van 15 tekens is.
Audio subnetadres opvragen
Commandostring:

< GET IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY >

Reactie van ANI22:

< REP IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een subnetadres van 15 tekens is.
Audio gateway-adres opvragen
Commandostring:

< GET IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY >

Reactie van ANI22:

< REP IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een gateway-adres van 15 tekens is.
Status begrenzer opvragen
Commandostring:

< GET LIMITER_ENGAGED >

Geeft aan of de begrenzer momenteel het signaalniveau beperkt.
Reactie van ANI22:

< REP LIMITER_ENGAGED ON >

< REP LIMITER_ENGAGED OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Versleutelingsstatus opvragen
Commandostring:

< GET xx ENCRYPTION_CH >

Reactie van ANI22:

< REP xx ENCRYPTION_CH ON >

< REP xx ENCRYPTION_CH OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Status fantoomvoeding ophalen
Commandostring:

< GET xx PHANTOM_PWR_ENABLE >

Reactie van ANI22:

< REP xx PHANTOM_PWR_ENABLE ON >

< REP xx PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Fantoomvoeding in-/uitschakelen
Commandostring:

< SET xx PHANTOM_PWR_ENABLE ON >

< SET xx PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP xx PHANTOM_PWR_ENABLE ON >

< REP xx PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
ANI22 opnieuw opstarten
Commandostring:

< SET REBOOT >

Reactie van ANI22:

< REP REBOOT >

Foutgebeurtenissen opvragen
Commandostring:

< GET LAST_ERROR_EVENT >

Vraagt de laatste fout op die in de ANI22 is geregistreerd.
Reactie van ANI22:

< REP LAST_ERROR_EVENT {yyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy uit maximaal 128 tekens kan bestaan.
Inschakeling PEQ-filter opvragen
Commandostring:

< GET xx PEQ yy >

Waarbij xx het PEQ-blok 01-04 is. Waarbij yy het PEQ-filter 01-04 binnen het blok is. 00 kan worden gebruikt voor alle blokken of alle filters.
Reactie van ANI22:

< REP xx PEQ yy ON >

< REP xx PEQ yy OFF >

Inschakeling PEQ-filter instellen
Commandostring:

< SET xx PEQ yy ON >

< SET xx PEQ yy OFF >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP xx PEQ yy ON >

< REP xx PEQ yy OFF >

Waarbij xx het PEQ-blok 01-04 is. Waarbij yy het PEQ-filter 01-04 binnen het blok is. 00 kan worden gebruikt voor alle blokken of alle filters.
Audio samenvoegmodus opvragen
Commandostring:

< GET AUDIO_SUMMING_MODE >

Reactie van ANI22:

< REP AUDIO_SUMMING_MODE OFF >

< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >

< REP AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >

< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Audio samenvoegmodus instellen
Commandostring:

< SET AUDIO_SUMMING_MODE OFF >

< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >

< SET AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >

< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP AUDIO_SUMMING_MODE OFF >

< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >

< REP AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >

< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Logische schakelaar Uit van microfoon ophalen
Commandostring:

< GET HW_GATING_LOGIC >

Reactie van ANI22:

< REP HW_GATING_LOGIC ON >

< REP HW_GATING_LOGIC OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Logische LED In van microfoon ophalen
Commandostring:

< GET CHAN_LED_IN_STATE >

Reactie van ANI22:

< REP CHAN_LED_IN_STATE ON >

< REP CHAN_LED_IN_STATE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Logische LED In van microfoon instellen
Commandostring:

< SET CHAN_LED_IN_STATE ON >

< SET CHAN_LED_IN_STATE OFF >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP CHAN_LED_IN_STATE ON >

< REP CHAN_LED_IN_STATE OFF >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Weergavemodus voor ingangsmeter opvragen
Commandostring:

< GET INPUT_METER_MODE >

Reactie van ANI22:

< REP INPUT_METER_MODE PRE_FADER >

< REP INPUT_METER_MODE POST_FADER >

De ANI22 retourneert een van deze strings.
Weergavemodus voor ingangsmeter instellen
Commandostring:

< SET INPUT_METER_MODE PRE_FADER >

< SET INPUT_METER_MODE POST_FADER >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI22 verzonden.
Reactie van ANI22:

< REP INPUT_METER_MODE PRE_FADER >

< REP INPUT_METER_MODE POST_FADER >

De ANI22 retourneert een van deze strings.