Opdrachtregels voor externe controller

Stel een TCP/IP-verbinding in om het MXC-systeem vanaf een externe interface te bedienen en te bewaken. Controllers zoals AMX® of Crestron® verbinden de DIS-CCU via een eenvoudige (ruwe) TCP/IP-aansluiting met de in dit gedeelte vermelde strings. Gebruik computers, ruimteregelingssystemen of op micro-controllers gebaseerde toepassingen voor nagemaakte knoppen en camerabesturingstoepassingen.

Enkele voorbeelden van functies die beschikbaar zijn via het protocol:

 • Een microfoon in de sprekers- of aanvraaglijst zetten
 • Een lijst ophalen met beschikbare plekken in het systeem.

Deze interface ondersteunt toepassingen die door klanten zijn ontwikkeld, zodat het protocol bewust eenvoudig wordt gehouden. Het protocol External Control biedt een manier om de besturingsfunctionaliteit aan te vullen die beschikbaar is via de browserinterface van de DIS-CCU en de interactieve display van de DIS-CCU. Sommige opdrachten en instellingen die beschikbaar zijn in de browserinterface en op de interactieve display van de DIS-CCU zijn echter niet beschikbaar via het protocol External Control.

Gedrag algemeen protocol

Verbinding TCP/IP-aansluiting

Voor het beschikbaar komen van het protocol External Control moet een verbinding tussen de TCP/IP-aansluiting en de DIS-CCU tot stand zijn gebracht. De configuratie van de DIS-CCU-verbinding met het ethernet moet op basis van de interactieve regeling van de frontplaat/browserinterface van de CCU zijn gedefinieerd en in het netwerk moet een IP-adres voor de DIS-CCU zijn toegewezen.

Kies een statisch IP-adres of een door DHCP toegewezen IP-adres. Het is handig om ervoor te zorgen dat de DIS-CCU bij elke start hetzelfde IP-adres krijgt.

Wanneer het IP-adres bekend is, is het poortnummer de enige aanvullende informatie die nodig is om een TCP/IP-verbinding tot stand te brengen:

Poortnummer = 3142

Voorbeeld: verbinding met CCU via Putty® testen: als het IP-adres 192.168.1.100 is toegewezen aan de DIS-CCU, moet de externe toepassing de TCP/IP-aansluiting met het adres 192.168.1.100:3142 verbinden.

Als het IP-adres van de DIS-CCU bekend is, kunt u met een eenvoudig terminalprogramma zoals Putty een verbinding tot stand brengen.

 1. Download via de website http://www.putty.org
 2. Start Putty op.
 3. Voer het IP-adres en het poortnummer in.
 4. Selecteer ‘Raw’ voor het verbindingstype.
 5. Druk op ‘Open’ om een verbinding met de CCU tot stand te brengen. Bediening is nu mogelijk.
 6. Typ ‘Help’ om een lijst met beschikbare opdrachten weer te geven.

Opdrachtstructuur (van External Control naar DIS-CCU)

Om de CCU te bedienen, stuurt External Control in opdrachtregels opgenomen opdrachten naar de DIS-CCU. Opdrachtregels zijn eenvoudig opgebouwd:

<command><SP><data><CR>
<command><SP><data><LF>

<SP> Space - 0x20 = 32
<CR> Carriage return - 0x0D = 13
<LF> Line Feed - 0x0A = 10

Opdrachtregels eindigen met een Carriage Return <CR> of Line Feed <LF> of beide. Opdat u met Windows-systemen, Linux-systemen of andere systemen kunt communiceren, begrijpt de CCU beide soorten beëindigingen van opdrachtregels.

Let op: er is ruimte tussen de opdracht en de data. Als een opdracht geen gegevens bevat, is ruimte mogelijk maar niet vereist.

De CCU is niet gevoelig voor hoofdletters en kleine letters.

Voorbeeld:

mic_on 212<CR>

Schakel de microfoon voor plek 212 in. Command = mic_on, data = 212. De opdracht ‘mic_on’ heeft een pleknummer als data.

Opdrachtstructuur (van DIS-CCU naar External Control)

Opdrachtregels vanuit de DIS-CCU zijn net zo eenvoudig:

<command><SP><data><CR><LF>

<SP> Space - 0x20 = 32
<CR> Carriage return - 0x0D = 13
<LF> Line Feed - 0x0A = 10

Om aan de meeste systemen te voldoen, beëindigt de CCU de opdrachtregels door zowel <CR> als <LF>.

Pleknummering

Microfooneenheden worden geïdentificeerd aan de hand van pleknummers, waarbij aan elke eenheid een pleknummer wordt toegewezen. Dit gebeurt automatisch voor alle conferentie-eenheden die zijn aangesloten op de DIS-CCU. De DIS-CCU-browserinterface wordt gebruikt om de pleknummers te wijzigen.

Pleknummers moet tussen 1 en 65535 liggen.

Antwoorden van DIS-CCU op opdrachten

Over het algemeen wordt een opdracht van een externe toepassing beantwoord door de CCU. Het antwoord op een opdracht wordt echter alleen gegeven als de CCU vanwege de opdracht acties onderneemt.

Voorbeeld: Wanneer de opdracht ‘mic_on’ resulteert in het inschakelen van een microfoon, reageert de CCU met de opdracht ‘mic_on’. Als de opdracht ‘mic_on’ daarentegen niet resulteert in het inschakelen van een microfoon, geeft de CCU geen antwoord.

De CCU kan om verschillende redenen weigeren een microfoon in te schakelen:

 • De microfoon is al ingeschakeld
 • De microfoon is niet langer op het systeem aangesloten
 • De sprekerslijst is al vol (‘max_speakers’) en de interruptie door afgevaardigden is niet ‘on’

Systeemstatus ophalen

De CCU ondersteunt het streamen van de status. Wanneer een External Control de opdracht ‘mic_status’ of ‘audio_status’ geeft, reageert de CCU door de status van het microfoonsysteem te versturen. Hetzelfde geldt voor ‘audio status’. Hierdoor is het mogelijk dat een External Control met de status van de CCU synchroniseert.

Besturing van stemming

De externe bedieningsinterface biedt controle over stemmingen en aanwezigheidscontroles in de centrale eenheid, mits de functielicentie ‘Voting’ in de DIS-CCU is geüpload.

Stemconfiguraties

Er moet met twee verschillende configuraties rekening worden gehouden:

 • DIS-CCU, bestuurd door SW6000
 • DIS-CCU, niet bestuurd door SW6000 (zelfstandig)

Stemmingen ophalen

Ongeacht de toegepaste configuratie is het mogelijk voor een externe controller om een lijst met stemmingen op te vragen met behulp van de opdracht ‘voting_status’. De CCU reageert door de lijst met momenteel van toepassing zijnde stemmingen terug te sturen (ofwel door SW6000 gedefinieerde stemmingen of ingebouwde stemmingen).

SW6000 bestuurd

SW6000 ondersteunt een aantal stemmingen. Via het protocol External control is het mogelijk om twee verzoeken in te dienen:

 • Start een van de door SW6000 gedefinieerde stemmingen
 • Start de standaard SW6000-stemming

De CCU beschikt over

vier ingebouwde stemmingen in de zelfstandige modus:

 • Stemming met drie knoppen
 • Geheime stemming met drie knoppen
 • Stemming met vijf knoppen
 • Geheime stemming met vijf knoppen

Stemuitslag

Na afloop van een stemming geeft de CCU de definitieve stemuitslagen. Na afloop van een aanwezigheidscontrole geeft de CCU het eindresultaat.

De DIS-CCU ondersteunt stemming met twee, drie en vijf knoppen in standalone systemen.

Voor stemmingen met twee knoppen zijn de volgende alternatieven van toepassing:

 1. Ja
 2. Nee

Bij stemmingen met drie knoppen zijn de volgende alternatieven van toepassing:

 1. ‘Yes’
 2. ‘Abstain’
 3. ‘No’

Bij stemmingen met vijf knoppen zijn de volgende alternatieven van toepassing:

 1. ‘++’
 2. ‘+’
 3. ‘0’
 4. ‘-’
 5. ‘--’

Bij aansluiting op SW6000 kunnen maximaal 9 stemresultaten worden gedefinieerd.

Voorbeeld: stemming

Stel dat de CCU niet door de SW6000 wordt bestuurd

ExtCtrl
CU
---------------------------------->
voting_status
---------------------------------->
<----------------------------------
voting_configuration 1 3-button voting voting_configuration 2 3-button secret voting
voting_configuration 3 5-button voting voting_configuration 4 5-button secret voting
voting_status_done
<----------------------------------
---------------------------------->
start_voting 1
---------------------------------->
<---------------------------------- voting_started 1
<----------------------------------
<---------------------------------- interim_voting_result 1 0 Yes interim_voting_result 2 0 Abstain
interim_voting_result 3 0 No
<----------------------------------
<--------------------
vote (Yes)
<--------------------
<---------------------------------- interim_voting_result 1 1 Yes interim_voting_result 2 0 Abstain
interim_voting_result 3 0 No
<----------------------------------
---------------------------------->
stop_voting
---------------------------------->
<----------------------------------
voting_stopped
<----------------------------------
<---------------------------------- final_voting_result 1 1 Yes final_voting_result 2 0 Abstain
final_voting_result 3 0 No
<----------------------------------

Audioregeling

Opdrachten van External Control naar DIS-CCU

Luidsprekervolume instellen

loudspeaker_volume <volume><CR>

Stelt het volume van de luidsprekers voor alle microfooneenheden in.

<volume> Het volume van de luidsprekers varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat de luidspreker uit is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

De CCU reageert op deze opdracht door de opdracht loudspeaker_volume te geven.

Niveau lijningang 1 instellen

line_input_level_1 <level><CR>

Regelt het niveau van het signaal van lijningang 1.

<level> Het niveau van lijningang 1 varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat het niveau van het signaal nul is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

De CCU reageert op deze opdracht door de opdracht line_input_level_1 te geven.

Versterking lijningang 1 instellen

line_input_gain_1 <gain><CR>

Stelt de ingangsversterking van lijningang 1 in.

<gain> 0 of 10.

De versterking kan worden ingesteld op 0 dB of 10 dB. 0 dB voegt geen versterking toe aan de lijningang terwijl 10 dB 10 dB versterking toevoegt aan de lijningang. De CCU reageert op deze opdracht met het bericht line_input_gain_1.

Niveau lijningang 2 instellen

line_input_level_2 <level><CR>

Regelt het niveau van het signaal van lijningang 2.

<level> Het niveau van lijningang 2 varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat het niveau van het signaal nul is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

De CCU reageert op deze opdracht door de opdracht line_input_level_2 te geven.

Versterking lijningang 2 instellen

line_input_gain_2 <gain><CR>

Stelt de ingangsversterking van lijningang 2 in.

<gain> 0 of 10.

De versterking kan worden ingesteld op 0 dB of 10 dB. 0 dB voegt geen versterking toe aan de lijningang terwijl 10 dB 10 dB versterking toevoegt aan de lijningang. De CCU reageert op deze opdracht met het bericht line_input_gain_2.

Volume lijnuitgang (A-H) instellen

line_output_volume <output> <volume><CR>

Regelt het niveau van het signaal van de lijnuitgang.

<output> Geeft aan welke uitgang wordt bestuurd. Mogelijke waarden zijn: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”.

<volume> Het volume van de lijnuitgang varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat het volume uit is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

De CCU reageert op deze opdracht door de opdracht line_output_volume te geven.

Audiopad definiëren

audio_path <path> <on/off><CR>

Deze opdracht definieert audioverbindingen in het systeem.

<path> Geeft aan welke aansluiting wordt bestuurd. Mogelijke waarden zijn: “mic_to_speaker”, “mic_to_floor”, “linein_1_to_speaker”, “linein_1_to_lineout_A” of “linein_1_to_floor”.

<on/off> Geeft aan of het geluid wordt doorgestuurd vanaf microphones/lineinput_1 naar speakers/lineoutput/floor.

De CCU reageert op deze opdracht door de opdracht audio_path te geven.

Verzwakking van afzonderlijke luidsprekers instellen

mic_speaker_attenuation <seat_number><attenuation><CR>

Deze opdracht stelt de verzwakking van de luidspreker van een microfoon in.

<seat_number>: de gewenste microfoon

<Attenuation>: de gewenste verzwakking van de spreker. Mogelijke waarden: 0 tot 7. (0 tot 6 verzwakt 0 tot 6 dB. 7 is luidspreker uit.)

De CCU reageert op deze opdracht met het bericht “mic_speaker_attenuation”.

Verzwakking van afzonderlijke microfonen instellen

mic_attenuation <seat_number><attenuation><CR>

Deze opdracht stelt de verzwakking van een microfoon in.

<seat_number>: De gewenste microfoon

<Attenuation>: de gewenste verzwakking van de microfoon. Mogelijke waarden: 0 tot 6. (0 is de minste verzwakking en 6 is de meeste verzwakking.)

De CCU reageert op deze opdracht met het bericht “mic_attenuation”.

Audiostatus aanvragen

audio_status<CR>

Geeft de audiostatus van het systeem weer.

De CCU reageert op deze opdracht door een lijst met opdrachten voor de Audio-instellingen te geven:

line_output_volume (voor alle uitgangen A-D)

audio_path (voor alle paden)

line_input_level (voor alle ingangen)

line_input_gain (voor alle ingangen)

mic_speaker_attenuation (voor alle eenheden)

mic_attenuation (voor alle eenheden)

loudspeaker_volume

audio_status_done

Opdrachten van DIS-CCU naar External Control

Luidsprekervolume

loudspeaker_volume <volume><CR>

Geeft het volume van de luidsprekers voor alle microfooneenheden aan.

<volume> Het volume van de luidsprekers varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat het volume uit is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

Niveau lijningang 1

line_input_level_1 <level><CR>

Geeft het niveau van het signaal van lijningang 1 aan.

<level> Het niveau van lijningang 1 varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat het niveau nul is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

Niveau lijningang 2

line_input_level_2 <level><CR>

Geeft het niveau van het signaal van lijningang 2 aan.

<level> Het niveau van lijningang 2 varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat het niveau nul is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

Versterking lijningang 1

line_input_gain_1 <level><CR>

Geeft de ingangsversterking van lijningang 1 aan.

<gain>: 0 of 10.

De versterking kan worden ingesteld op 0 dB of 10 dB. 0 dB voegt geen versterking toe aan de lijningang terwijl 10 dB 10 dB versterking toevoegt aan de lijningang.

Versterking lijningang 2

line_input_gain_2 <level><CR>

Geeft de ingangsversterking van lijningang 2 aan.

<gain>: 0 of 10.

De versterking kan worden ingesteld op 0 dB of 10 dB. 0 dB voegt geen versterking toe aan de lijningang terwijl 10 dB 10 dB versterking toevoegt aan de lijningang.

Niveau lijnuitgang (A-D)

line_output_level <output> <level><CR>

Regelt het niveau van het signaal van de lijnuitgang.

<output> Geeft aan welke uitgang wordt bestuurd. Mogelijke waarden zijn: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”. Op de DIS-CCU zijn de waarden “A” tot “D” mogelijk. DIS-CCU kan “A” tot “H” leveren.

<level> Het niveau van de lijnuitgang varieert van –41 tot 0. De waarde –41 geeft aan dat de uitgang nul is. Waarden van –40 tot 0 geven de verzwakking in dB aan.

Audiopad definiëren

audio_path <path> <on/off><CR>

Deze opdracht definieert audioverbindingen in het systeem.

<path> Geeft aan welke aansluiting wordt bestuurd. Mogelijke waarden zijn: “mic_to_speaker”, “mic_to_floor”, “linein_1_to_speaker”, “linein_1_to_lineout_A” of “linein_1_to_floor”.

<on/off> Geeft aan of het geluid wordt doorgestuurd vanaf microphones/lineinput_1 naar speakers/lineoutput_A/floor.

Verzwakking afzonderlijke luidsprekers

mic_speaker_attenuation <seat_number><attenuation><CR>

Geeft de verzwakking van de luidspreker van een microfoon aan.

<seat_number>: de gewenste microfoon

<Attenuation>: de gewenste verzwakking van de spreker. Mogelijke waarden: 0 tot 7. (0 tot 6 verzwakt 0 tot 6 dB. 7 is luidspreker uit.)

Verzwakking afzonderlijke microfoon

mic_attenuation <seat_number><attenuation><CR>

Geeft de verzwakking van een microfoon aan.

<seat_number>: de gewenste microfoon

<Attenuation>: de gewenste verzwakking. 0 tot 6 dB, waarbij 0 de laagste verzwakking is en 6 de hoogste.

Audio-status voltooid

audio_status_done<CR>

Deze opdracht beëindigt de streaming van de audiostatus.

Stemopdrachten

Opdrachten van External Control naar de DIS-CCU

Een stemming starten

start_voting <voting_session_id><CR>

Een stemming in de CCU starten

<voting_session_id>: Identificatie van de stemconfiguratie om te starten.

De CCU reageert met ‘voting_started’, als een stemming wordt gestart.

SW6000 bestuurd

De voting_session_id definieert welke stemconfiguratie moet worden uitgevoerd. Een lijst met configuraties kan worden opgevraagd met de opdracht ‘voting_status’.

Als er geen voting_session_id is gespecificeerd, wordt “default SW6000 voting configuration” aangevraagd.

Standalone

voting_session_id definieert de ingebouwde stemconfiguraties:

‘1’ Stemming met drie knoppen

‘2’ Geheime stemming met drie knoppen

‘3’ Stemming met vijf knoppen

‘4’ Geheime stemming met vijf knoppen

Als er geen voting_session_id is gespecificeerd, wordt configuratie ‘1’ aangevraagd.

Een stemming stoppen

stop_voting<CR>

Wordt gebruikt om een lopende stemming in de CCU te stoppen. Als de stemming wordt gestopt, reageert de CCU met voting_stopped.

Een stemming annuleren

cancel_voting<CR>

Wordt gebruikt om een lopende stemming in de CCU te annuleren. Als de stemming wordt geannuleerd, reageert de CCU met voting_cancelled.

Aanwezigheidscontrole starten

start_attendance_check<CR>

Wordt gebruikt om een aanwezigheidscontrole in de CCU te starten. Als een aanwezigheidscontrole wordt gestart, reageert de CCU met attendance_check_started.

Een aanwezigheidscontrole stoppen

stop_attendance_check<CR>

Deze opdracht wordt gebruikt om een lopende aanwezigheidscontrole in de CCU te stoppen. Als de aanwezigheidscontrole wordt gestopt, reageert de CCU met attendance_check_stopped.

Een aanwezigheidscontrole annuleren

cancel_attendance_check<CR>

Wordt gebruikt om een lopende aanwezigheidscontrole in de CCU te annuleren. Als de aanwezigheidscontrole wordt geannuleerd, reageert de CCU met attendance_check_cancelled.

Status stemming opvragen

voting_status<CR>

Wordt gebruikt om de status van een stemming op te vragen. Het resultaat is een lijst met beschikbare stemconfiguraties. De CCU reageert op deze opdracht met de opdrachten:

voting_configuration 1 <configuration_label>
...
voting_configuration <n> <configuration_label>
voting_status_done

Opdrachten van DIS-CCU naar External Control

Een stemming wordt gestart

voting_started<CR>

Een stemming wordt gestopt

voting_stopped<CR>

Een stemming wordt geannuleerd

voting_cancelled<CR>

Tussentijdse stemuitslagen

interim_voting_result<result_id><interim_result><result_text><CR>

Tijdens een stemming geeft de CCU informatie over tussentijdse stemuitslagen. Wanneer nieuwe stemmen worden ingediend, verspreidt de CCU de tussentijdse stemuitslagen. Deze opdracht geeft informatie over een van de tussentijdse stemuitslagen.

<result_id> Voor SW6000 betreft dit de waarden [1 t/m 9] corresponderend met de 9 resultaatkolommen in de SW6000 ‘Voting Configurations’. Voor een zelfstandige DIS-CCU betreft het de knopnummers [1 t/m 5].

<interim_result> tussentijdse stemuitslagen. Voor SW6000 betreft dit het resultaat voor de 9 resultaatkolommen. Voor een zelfstandige CCU is dit het aantal stemmen dat op de gespecificeerde knop wordt uitgebracht.

<result_text> Tekst gerelateerd aan het resultaat. Voor SW6000 zijn dit de labels voor de 9 resultaatkolommen. Voor een zelfstandige CCU zijn dit de labels voor de stemknop.

Definitieve stemuitslagen

final_voting_result<result_id><final_result><result_text><CR>

Na afloop van een stemsessie verspreidt de CCU de definitieve stemuitslagen van een van de stemalternatieven.

<result_id> Voor SW6000 betreft dit de waarden [1 t/m 9] corresponderend met de 9 resultaatkolommen in de SW6000 ‘Voting Configurations’. Voor een zelfstandige DIS-CCU betreft het de knopnummers [1 t/m 5].

<final_result> Voor SW6000 betreft dit het resultaat voor de 9 resultaatkolommen. Voor een zelfstandige CCU 61cc is dit het aantal stemmen dat op de gespecificeerde knop wordt uitgebracht.

<result_text> Tekst gerelateerd aan het resultaat.

Een aanwezigheidscontrole wordt gestart

attendance_check_started<CR>

Een aanwezigheidscontrole wordt gestopt

attendance_check_stopped<CR>

Een aanwezigheidscontrole wordt geannuleerd

attendance_check_cancelled<CR>

Tussentijds resultaat aanwezigheidscontrole

interim_attendance_check_result<interim_result><CR>

Wordt door de CCU gebruikt om informatie te geven over het resultaat van de tussentijdse aanwezigheidscontrole. <interim_result> bevat het resultaat van de tussentijdse aanwezigheidscontrole.

Eindresultaat aanwezigheidscontrole

final_attendance_check_result<final_result><CR>

Wordt door de CCU gebruikt om informatie te geven over het eindresultaat van de aanwezigheidscontrole.

<final_result> bevat het tussentijdse resultaat van de aanwezigheidscontrole. Bij een zelfstandig systeem wordt aangegeven hoeveel afgevaardigden op de knop Attendance hebben gedrukt.

Stemconfiguratie

voting_configuration<voting_configuration_id><voting_configuration_name><CR>

Identificeert een stemconfiguratie.

<voting_configuration_id> is een geheel getal ter identificatie van de stemconfiguratie.

<voting_configuration_name> is een naam van de configuratie.

Status van stemming voltooid

voting_status_done<CR>

Geeft aan dat het streamen van de status van de stemming is voltooid.

Microfoonbediening

Opdrachten van External Control naar DIS-CCU

Microfoon inschakelen

mic_on <seat no><CR>

Geef de CCU de instructie om de microfoon bij seat_no in te schakelen.

Als de CCU de microfoon inschakelt, reageert deze met de opdracht “mic_on”. Als de microfoon ook in de aanvraaglijst staat, wordt deze uit de aanvraaglijst verwijderd en geeft de CCU de opdracht “mic_request_off”.

Microfoon uitschakelen

mic_off <seat no><CR>

Geef de CCU de instructie om de microfoon bij seat_no uit te schakelen.

Als de CCU de microfoon uitschakelt, wordt de opdracht ‘mic_off’ gegeven.

De microfoons van alle afgevaardigden uitschakelen

mic_all_delegates_off><CR>

Geef de CCU de instructie om de microfoons van alle afgevaardigden uit te schakelen.

Een voorzitter wordt niet uitgeschakeld.

De CCU reageert op deze opdracht door voor elke uitgeschakelde microfoon de opdracht “mic_off” te geven.

Een microfoon op de antwoordlijst plaatsen

mic_reply_on <seat no><CR>

Plaats een microfoon op de antwoordlijst.

Als de CCU de eenheid in de antwoordlijst opneemt en de opdracht “mic_reply_on” geeft.

Een microfoon uit de antwoordlijst verwijderen

mic_reply_off <seat no><CR>

Verwijder een microfoon uit de antwoordlijst.

Als de CCU de eenheid uit de antwoordlijst verwijdert en de opdracht “mic_reply_off” geeft.

De antwoordlijst wissen

mic_all_requests_off><CR>

Wis de antwoordlijst.

De CCU reageert door voor elke microfoon die uit de antwoordlijst wordt verwijderd de opdracht “mic_reply_off” te geven.

Een microfoon op de aanvraaglijst plaatsen

mic_request_on <seat no><CR>

Plaats een microfoon op de aanvraaglijst.

Als de CCU de eenheid in de aanvraaglijst opneemt en de opdracht “mic_request_on” geeft.

Een microfoon uit de aanvraaglijst verwijderen

mic_request_off <seat no><CR>

Verwijder een microfoon uit de aanvraaglijst.

Als de CCU de eenheid uit de aanvraaglijst verwijdert en de opdracht “mic_request_off” geeft.

De aanvraaglijst wissen

mic_all_requests_off><CR>

Wis de aanvraaglijst.

De CCU reageert door voor elke microfoon die uit de aanvraaglijst wordt verwijderd de opdracht “mic_request_off” te geven.

De volgende microfoon inschakelen

mic_next_on><CR>

Hiermee schakelt u de eerstvolgende microfoon in de sprekerslijst uit en de eerstvolgende microfoon in de aanvraaglijst in.

Als een microfoon wordt uitgeschakeld, geeft de CCU de opdracht “mic_off”.

Als een microfoon wordt ingeschakeld, geeft de CCU de opdracht “mic_on” en de opdracht “mic_request_off”.

Het maximale aantal sprekers instellen

max_total_speakers <max total speakers><CR>

Het maximale aantal sprekers dat het woord mag voeren.

<max total speakers> kan van “1” tot “8” worden ingesteld

De CCU geeft de opdracht “max_total_speakers”.

Het maximale aantal sprekende afgevaardigden instellen

max_speakers <max speakers><CR>

Maximaal aantal afgevaardigden dat het woord mag voeren.

<max speakers> kan van “1” tot “8” worden ingesteld

De CCU geeft de opdracht “max_speakers”.

Het maximale aantal antwoorden instellen

max_replies <max replies><CR>

Het maximale aantal afgevaardigden toegestaan in de antwoordlijst.

<max replies> kan van “0” tot “250” worden ingesteld.

De CCU geeft de opdracht “max_replies”.

Het maximale aantal aanvragen instellen

max_requests <max requests><CR>

Het maximale aantal deelnemers toegestaan in de aanvraaglijst.

<max requests> kan van “0” tot “250” worden ingesteld.

De CCU geeft de opdracht “max_requests”.

De gebruiksmodus instellen

mic_mode <mode><CR>

Stel de gebruiksmodus van het systeem in.

<mode> kan worden ingesteld op “auto” (Automatic), “fifo” (First-in-first-out), “manual” (Manual) of “vox” (Voice Active)

<mode> kan worden ingesteld op “auto” (Automatic), “fifo” (First-in-first-out), “manual” (Manual), “vox” (Voice Active), “auto+reply” (Automatic + Reply), “manual+reply” (Manual + Reply) en “vox+reply” (Voice Active + Reply)

De CCU geeft de opdracht “mic_mode”.

De Interrupt-modus instellen

mic_interrupt <mode><CR>

Stel de mogelijkheid tot onderbreking in. Bepaalt of microfoons kunnen worden onderbroken.

<Mode> kan “Same”, “Lower” (microfoons onderbreken) of “Off” (microfoons niet onderbreken) zijn

De CCU geeft de opdracht “mic_interrupt”

De prioriteit van de microfoon instellen

mic_priority <seat_number>priority><CR>

Stel de prioriteit van de microfoon in.

<seat_number>: aan te passen microfoon.

<priority>: gewenste prioriteit. Mogelijke waarden: 0 tot 5, waarbij 0 de laagste prioriteit is en 5 de hoogste.

De CCU reageert op deze opdracht door het bericht mic_priority terug te sturen.

De microfoonstatus ophalen

mic_status<CR>

Vraag de CCU om de status van het systeem te leveren (microfoons in de sprekerslijst en microfoons in de aanvraaglijst).

De CCU geeft de systeemstatus van de microfoon. De status is een lijst met opdrachten van de CCU:

seat_state (voor alle eenheden in het systeem)

mic_priority (voor alle eenheden in het systeem)

mic_mode

mic_interrupt

max_total_speakers

max_speakers

max_requests

max_replies

mic_on (voor alle eenheden in de sprekerslijst)

mic_request_on (voor alle eenheden in de aanvraaglijst)

mic_reply_on (voor alle eenheden in de antwoordlijst)

mic_status_done

De antwoordstatus ophalen

reply_status<CR>

Vraag de CCU om de status van de antwoordconfiguratie te leveren.

De CCU reageert door de systeemstatus van het antwoord te sturen. De status bestaat uit een lijst met opdrachten van de CCU:

reply_status

reply_configuration

reply_status_done

Help

help<CR>

help <command><CR>

Er is hulp beschikbaar voor alle opdrachten die worden ondersteund door de CCU. Als een opdracht wordt toegevoegd na de help-opdracht, worden details over die opdracht verstrekt door de CCU.

De help-opdracht resulteert in een korte door de CCU verstrekte beschrijving van de opdracht. De opdracht is bedoeld voor gebruik op een eenvoudige console.

Opdrachten van DIS-CCU naar External Control

Microfoon aan

mic_on <seat no><CR>

Er wordt een microfoon ingeschakeld.

Microfoon uit

mic_off <seat no><CR>

Er wordt een microfoon uitgeschakeld.

Microfoon in de antwoordlijst

mic_reply_on <seat no> <reply position><reply #><name><CR>

Er wordt een microfoon aan de antwoordlijst toegevoegd.

<seat no>: het pleknummer

<reply position>: de positie in de antwoordlijst

<reply #>: het antwoordnummer in de antwoordconfiguratie

<name>: de naam van de plek of afgevaardigde

 • De pleknaam is een naam die via de webinterface kan worden bewerkt wanneer de CCU op zichzelf werkt.
 • De naam van de afgevaardigde is de naam van de persoon die op deze plek is ingelogd wanneer SW6000 is aangesloten.

Microfoon uit de antwoordlijst

mic_reply_off <seat no><CR>

Er wordt een microfoon uit de antwoordlijst verwijderd.

Microfoon in de aanvraaglijst

mic_request_on <seat no> <request position><name><CR>

Er wordt een microfoon aan de aanvraaglijst toegevoegd.

<seat no>: het pleknummer

<request position>: geeft informatie over de positie in de aanvraaglijst.

<name>: de naam van de plek of afgevaardigde

Microfoon uit de aanvraaglijst

mic_request_off <seat no><CR>

Er wordt een microfoon uit de aanvraaglijst verwijderd.

Maximaal aantal sprekers

max_total_speakers <max total speakers><CR>

Het maximale aantal sprekers dat het woord mag voeren.

<max total speakers> “1” tot “8”

Maximaal aantal afgevaardigden

max_speakers <max speakers><CR>

Maximaal aantal afgevaardigden dat het woord mag voeren.

<max speakers> “1” tot “8”

Max. aantal antwoorden

max_replies <max replies><CR>

Het maximale aantal afgevaardigden toegestaan in de antwoordlijst.

<max replies> “0” tot “250”.

Max. aantal aanvragen

max_requests <max requests><CR>

Het maximale aantal deelnemers toegestaan in de aanvraaglijst.

<max requests> “0” tot “250”.

Gebruiksmodus

mic_mode <mode><CR>

Biedt de gebruiksmodus van het systeem.

<mode> “auto” (Automatic), “fifo” (First-in-first-out), “manual” (Manual), “vox” (Voice Active), “auto+reply” (Automatic + Reply), “manual+reply” (Manual + Reply) en “vox+reply” (Voice Active + Reply)

Interrupt-modus

mic_interrupt <mode><CR>

Mogelijkheid voor microfoons om te onderbreken.

<mode> “Same” (microfoons onderbreken andere microfoons met dezelfde of lagere prioriteit), “Lower” (microfoons onderbreken andere microfoons met lagere prioriteit) en “off” (microfoons onderbreken andere microfoons niet)

Prioriteit van microfoon

mic_priority <seat_number><priority><CR>

Dit bericht geeft de prioriteit van een microfoon aan.

<seat_number>: de geselecteerde microfoon

<priority>: de gewenste prioriteit. Mogelijke waarden: 0 tot 5, waarbij 0 de laagste prioriteit is en 5 de hoogste

Plekstatus

seat_state <seat number> <seat state> <seat name><CR>

Geeft informatie over de plek.

Deze informatie wordt in de volgende situaties door de CCU naar een externe besturingsapplicatie verzonden:

 • Wanneer een deelnemer inlogt of uitlogt
 • Wanneer de pleknaam wordt gewijzigd
 • Wanneer de externe besturingsapplicatie om de microfoonstatus (mic_status) vraagt
 • Wanneer een microfooneenheid wordt verloren of gevonden

<seat number> De identificatie van het pleknummer van een microfooneenheid. Een nummer van 1 tot 65535.

<seat state> De huidige status van de plek: “active” of “passive”

<seat name> De naam van de plek of afgevaardigde. Als de naam van een afgevaardigde voor het pleknummer beschikbaar is, dan wordt de naam van de afgevaardigde opgegeven. Anders wordt de pleknaam opgegeven.

Voorbeeld:

seat_state 12 active John Jones

Deze opdracht geeft informatie over pleknummer 12, dat actief is en waaraan de naam ‘John Jones’ is gekoppeld.

Microfoonstatus voltooid

mic_status_done<CR>

Geeft een melding dat de volledige systeemstatus is verzonden.

Fout bij opdracht

command_error <error text><CR>

De CCU heeft een onbekende opdracht ontvangen.

<error text> is een tekst waarin de fout wordt uitgelegd.

Voorbeelden:

command_error unknown command<CR>

command_error syntax error<CR>

Tolkcommando’s

Opdrachten van DIS-CCU naar External Control

Tolkkanaal Aan

ch_on <ch no> <language> <CR>

Reactie wanneer een tolkkanaal actief is ingesteld (tolken vindt plaats).

<ch no>: Het kanaalnummer (momenteel 1-31)

<language>: De taal die aan het kanaal is toegewezen. (Taalnaam in het Engels)

Tolkkanaal Uit

ch_off <ch no><language><CR>

Reactie wanneer een tolkkanaal niet actief is ingesteld (er vindt geen tolken plaats). Het bericht wordt ook verzonden als de aan het kanaal toegewezen taal wordt verzonden.

<ch no>: Het kanaalnummer (momenteel 1-31)

<language>: De taal die aan het kanaal is toegewezen. (Taalnaam in het Engels)

De status van alle kanalen is opgenomen in het antwoord op het mic_status-commando. Als het aantal kanalen wordt verhoogd, wordt de status van de kanalen geïnformeerd.