MXCWAPT Microflex® complete draadloze commandostrings

Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.

Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer ‘Client’ in het programma AMX/Crestron)

Poort: 2202

Conventies

Er zijn 4 soorten strings:

GET Vindt de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert het apparaat een REPORT-string.
SET Verandert de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert het apparaat een REPORT-string om de nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
REP Wanneer het apparaat een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert het een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven. REPORT wordt ook door het apparaat verzonden wanneer een parameter wordt gewijzigd op de MXCWAPT of door middel van de GUI of een conferentie-eenheid.
SAMPLE Hiermee worden audioniveaus gemeten.

Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.

De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen. Het apparaat verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.

Indexering

Indexering wordt gebruikt om specifiek aan te geven wat de commandostring doet.

0 Alle kanalen / Alle pleknummers
1 tot en met 1 Aux-ingang
1 tot en met 1 Aux-uitgang
1 tot en met 10 Dante-ingang
1 tot en met 10 Dante-output
1 tot en met 4000 Pleknummer
1 tot en met 50 Stemconfiguratie
1 tot en met 5 Stemknop

Command Strings

MIC_STATUS

Beschrijving De status van de microfoon opvragen en controleren
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het gebruik van een waarde van 0 is alleen van toepassing op het GET-commando.

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 2 MIC_STATUS >
< REP 2 MIC_STATUS OFF >

< SET 5 MIC_STATUS ON >
< REP 5 MIC_STATUS ON >

Als de microfoon is ingeschakeld via een andere bron dan TPCI:

< REP 1 MIC_STATUS ON >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 2 MIC_STATUS >
< REP 2 MIC_STATUS UNKNOWN >

< SET 5 MIC_STATUS ON >
< REP 5 MIC_STATUS UNKNOWN >

SPEAK_REQUEST

Beschrijving Regelt aanvragen van sprekers
Ondersteunde commando’s SET
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het gebruik van een waarde van 0 wordt NIET geaccepteerd.

Waarden

TRUE

Voorbeelden Als de gebruiksmodus automatisch is en de sprekerlijst NIET vol is:

< SET 2 SPEAK_REQUEST TRUE >
< REP 2 SPEAK_LIST_STATUS IN_LIST >

Als de gebruiksmodus manueel is en de lijst met aanvragen NIET vol is:

< SET 2 SPEAK_REQUEST TRUE >
< REP 2 REQUEST_LIST_STATUS IN_LIST >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< SET 2 SPEAK_REQUEST TRUE >
< REP 2 SPEAK_REQUEST UNKNOWN >

SPEAK_RELEASE

Beschrijving Sprekers op de lijst vrijgeven
Ondersteunde commando’s SET
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het gebruik van een waarde van 0 wordt NIET geaccepteerd.

Waarden

TRUE

Voorbeelden Indien op de sprekerlijst:

< SET 2 SPEAK_RELEASE TRUE >
< REP 2 SPEAK_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >

Indien op aanvraaglijst:

< SET 2 SPEAK_RELEASE TRUE >
< REP 2 REQUEST_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< SET 2 SPEAK_RELEASE TRUE >
< REP 2 SPEAK_RELEASE UNKNOWN >

Het opgegeven pleknummer staat NIET op de lijst met sprekers of aanvragen (geen respons gegeven):

< SET 2 SPEAK_RELEASE TRUE >

ALL_DELEGATE_MIC_OFF

Beschrijving Schakel alle microfoons van afgevaardigden uit
Ondersteunde commando’s SET
Indexering Geen
Waarden

TRUE

Voorbeelden

< SET ALL_DELEGATE_MIC_OFF TRUE >
< REP 1 MIC_STATUS OFF >
< REP 2 MIC_STATUS OFF >

EXCLUSIVE_MUTE

Beschrijving Exclusieve demping toewijzen
Ondersteunde commando’s SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het gebruik van een waarde van 0 wordt NIET geaccepteerd.

Het pleknummer dat exclusieve demping aanvraagt, moet overeenkomen met een pleknummer dat aan een voorzitter is toegekend.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden Krijgen van exclusieve demping als de voorzitter NIET al op de sprekerlijst staat:

< SET 1 EXCLUSIVE_MUTE ON >
< REP 1 EXCLUSIVE_MUTE ON >
< REP GLOBAL_MUTE ON >
< REP 1 SPEAK_LIST_STATUS IN_LIST >

Vrijgeven van exclusieve demping als geen enkele andere voorzitter een algemene demping heeft:

< SET 1 EXCLUSIVE_MUTE OFF >
< REP 1 EXCLUSIVE_MUTE OFF >
< REP GLOBAL_MUTE OFF >
< REP 1 SPEAK_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >

Krijgt NIET de exclusieve demping (geen respons gegeven; plek is geen voorzitter of een andere voorzitter heeft al een exclusieve demping):

< SET 1 EXCLUSIVE_MUTE ON >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< SET 1 EXCLUSIVE_MUTE ON >
< REP 1 EXCLUSIVE_MUTE UNKNOWN >

GLOBAL_MUTE

Beschrijving Regel algemene demping
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen

Opmerking: De REP geeft aan of een van de regelaars (inclusief TPCI) de algemene demping-status heeft. Er kunnen meerdere regelaars zijn die tegelijkertijd de algemene demping hebben.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET GLOBAL_MUTE >
< REP GLOBAL_MUTE OFF >

Algemene demping krijgen:

< SET GLOBAL_MUTE ON >
< REP GLOBAL_MUTE ON >

Algemene demping vrijgeven:

< SET GLOBAL_MUTE OFF >
< REP GLOBAL_MUTE OFF >

REQUEST_LIST_STATUS

Beschrijving Zoekstatus van plekken in de lijst met aanvragen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van geregistreerde apparaten.

Waarden

NOT_IN_LIST

IN_LIST

Voorbeelden

< GET 1 REQUEST_LIST_STATUS >
< REP 1 REQUEST_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >

SPEAK_LIST_STATUS

Beschrijving Zoekstatus van plekken in de lijst met sprekers
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van geregistreerde apparaten.

Waarden

NOT_IN_LIST

IN_LIST

Voorbeelden

< GET 1 SPEAK_LIST_STATUS >
< REP 1 SPEAK_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >

CLEAR_REQUEST_LIST

Beschrijving Plekken uit de lijst met aanvragen verwijderen
Ondersteunde commando’s SET
Indexering Geen
Waarden

TRUE

Voorbeelden

< SET CLEAR_REQUEST_LIST TRUE >
< REP 1 REQUEST_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >
< REP 2 REQUEST_LIST_STATUS NOT_IN_LIST >

NEXT_MIC_ON

Description Turn next microphone in request list on
Supported Commands SET
Indexing None
Values

TRUE

Examples

< SET NEXT_MIC_ON TRUE >
< REP 4 MIC_STATUS ON >

MAX_TOTAL_SPEAKERS

Beschrijving Stel het maximum aantal toegestane sprekers in
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Numeriek

1 teken van vaste uitgang

Voorbeelden

< GET MAX_TOTAL_SPEAKERS >
< REP MAX_TOTAL_SPEAKERS 2 >

< SET MAX_TOTAL_SPEAKERS 2 >
< REP MAX_TOTAL_SPEAKERS 2 >

MAX_DELEGATE_SPEAKERS

Beschrijving Het maximale aantal sprekende afgevaardigden instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Numeriek

1 teken van vaste uitgang

Voorbeelden

< GET MAX_DELEGATE_SPEAKERS >
< REP MAX_DELEGATE_SPEAKERS 3 >

< SET MAX_DELEGATE_SPEAKERS 3 >
< REP MAX_DELEGATE_SPEAKERS 3 >

MAX_NUM_REQUESTS

Beschrijving Het maximale aantal afgevaardigden toegestaan in de aanvraaglijst instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Numeriek

1 teken van vaste uitgang

Voorbeelden

< GET MAX_NUM_REQUESTS >
< REP MAX_NUM_REQUESTS 5 >

< SET MAX_NUM_REQUESTS 5 >
< REP MAX_NUM_REQUESTS 5 >

OPERATION_MODE

Beschrijving Gebruiksmodus ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

AUTO

MANUAL

FIFO

Voorbeelden

< GET OPERATION_MODE >
< REP OPERATION_MODE MANUAL >

< SET OPERATION_MODE AUTO >
< REP OPERATION_MODE AUTO >

INTERRUPT_MODE

Beschrijving Onderbrekingsmodus ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

NOT_ALLOWED

HIGHER_PRIORITY

EQUAL_AND_HIGHER_PRIORITY

Voorbeelden

< GET INTERRUPT_MODE >
< REP INTERRUPT_MODE HIGHER_PRIORITY >

< SET INTERRUPT_MODE NOT_ALLOWED >
< REP INTERRUPT_MODE NOT_ALLOWED >

MIC_PRIORITY

Beschrijving Microfoonprioriteit ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET en SET-commando met een index van 0 zorgt voor GET en SET ALL van alle pleknummers van geregistreerde apparaten.

Waarden

Formaat: Numeriek

1 teken van vaste uitgang

Voorbeelden

< GET 1 MIC_PRIORITY >
< REP 1 MIC_PRIORITY 2 >

< SET 1 MIC_PRIORITY 3 >
< REP 1 MIC_PRIORITY 3 >

LOUDSPEAKER_VOLUME

Beschrijving Stelt het volume van de luidsprekers voor conferentie-eenheden in
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Numeriek

3 tekens van vaste uitgang

Waarden REP en SET worden gecompenseerd met 30

Actual_Value = SetOrReportValue - 30

Werkelijk bereik: –30 tot 6 dB in stappen van 1 dB

TPCI-bereik: 000 tot 036 in stappen van 1

Voorbeelden

< GET LOUDSPEAKER_VOLUME >
< REP LOUDSPEAKER_VOLUME 004 >

< SET LOUDSPEAKER_VOLUME 12 >
< REP LOUDSPEAKER_VOLUME 012 >

AUX_INPUT_PAD

Beschrijving Aux-ingangspad ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Aux-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 of 1 wordt gezorgd voor GET en SET van de aux-ingang.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 AUX_INPUT_PAD >
< REP 1 AUX_INPUT_PAD OFF >

< SET 1 AUX_INPUT_PAD ON >
< REP 1 AUX_INPUT_PAD ON >

AUX_INPUT_GAIN

Beschrijving Aux-ingangsversterking ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Aux-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 of 1 wordt gezorgd voor GET en SET van de aux-ingang.

Waarden

Formaat: Numeriek

3 tekens van vaste uitgang

Waarden REP en SET worden gecompenseerd met 30

Actual_Value = SetOrReportValue - 30

Werkelijk bereik: –30 tot 10 dB in stappen van 1 dB

TPCI-bereik: 000 tot 040 in stappen van 1

Voorbeelden

< GET 1 AUX_INPUT_GAIN >
< REP 1 AUX_INPUT_GAIN 4 >

< SET 1 AUX_INPUT_GAIN 12 >
< REP 1 AUX_INPUT_GAIN 12 >

AUX_OUTPUT_GAIN

Beschrijving Aux-uitgangsversterking ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Aux-uitgang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 of 1 wordt gezorgd voor GET en SET van de aux-uitgang.

Waarden

Formaat: Numeriek

3 tekens van vaste uitgang

Waarden REP en SET worden gecompenseerd met 30

Actual_Value = SetOrReportValue - 30

Werkelijk bereik: –30 tot 0 dB in stappen van 1 dB

TPCI-bereik: 000 tot 030 in stappen van 1

Voorbeelden

< GET 1 AUX_OUTPUT_GAIN >
< REP 1 AUX_OUTPUT_GAIN 4 >

< SET 1 AUX_OUTPUT_GAIN 12 >
< REP 1 AUX_OUTPUT_GAIN 12 >

MIC_GAIN

Beschrijving De microfoonversterking van conferentie-eenheden regelen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Met de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Als AGC is ingeschakeld zal dit commando de bestaande waarde rapporteren.

Waarden

Formaat: Numeriek

3 tekens van vaste uitgang

Waarden REP en SET worden gecompenseerd met 30

Actual_Value = SetOrReportValue - 30

Werkelijk bereik: –30 tot 10 dB in stappen van 1 dB

TPCI-bereik: 000 tot 040 in stappen van 1

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 1 MIC_GAIN >
< REP 1 MIC_GAIN 4 >

< SET 1 MIC_GAIN 12 >
< REP 1 MIC_GAIN 12 >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 1 MIC_GAIN >
< REP 1 MIC_GAIN UNKNOWN >

< SET 1 MIC_GAIN 12 >
< REP 1 MIC_GAIN UNKNOWN >

DANTE_INPUT_GAIN

Beschrijving Dante-ingangsversterking ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Dante-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET van ALLE Dante-ingangen.

Waarden

Formaat: Numeriek

3 tekens van vaste uitgang

Waarden REP en SET worden gecompenseerd met 30

Actual_Value = SetOrReportValue - 30

Werkelijk bereik: –30 tot 10 dB in stappen van 1 dB

TPCI-bereik: 000 tot 040 in stappen van 1

Voorbeelden

< GET 1 DANTE_INPUT_GAIN >
< REP 1 DANTE_INPUT_GAIN 4 >

< SET 1 DANTE_INPUT_GAIN 12 >
< REP 1 DANTE_INPUT_GAIN 12 >

DANTE_OUTPUT_GAIN

Beschrijving Dante-uitgangsversterking ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Dante-output

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET van ALLE Dante-uitgangen.

Waarden

Formaat: Numeriek

3 tekens van vaste uitgang

Waarden REP en SET worden gecompenseerd met 30

Actual_Value = SetOrReportValue - 30

Werkelijk bereik: –30 tot 10 dB in stappen van 1 dB

TPCI-bereik: 000 tot 040 in stappen van 1

Voorbeelden

< GET 1 DANTE_OUTPUT_GAIN >
< REP 1 DANTE_OUTPUT_GAIN 4 >

< SET 1 DANTE_OUTPUT_GAIN 12 >
< REP 1 DANTE_OUTPUT_GAIN 12 >

AUX_INPUT_AGC

Beschrijving Aux-ingang AGC ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Aux-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 of 1 wordt gezorgd voor GET en SET van de aux-ingang.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 AUX_INPUT_AGC >
< REP 1 AUX_INPUT_AGC ON >

< SET 1 AUX_INPUT_AGC OFF >
< REP 1 AUX_INPUT_AGC OFF >

DANTE_INPUT_AGC

Beschrijving Dante-ingang AGC ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Dante-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET van ALLE Dante-ingangen.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 DANTE_INPUT_AGC >
< REP 1 DANTE_INPUT_AGC ON >

< SET 1 DANTE_INPUT_AGC OFF >
< REP 1 DANTE_INPUT_AGC OFF >

DANTE_INPUT_MUTE

Beschrijving Dante-ingang dempen ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Dante-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET van ALLE Dante-ingangen.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 DANTE_INPUT_MUTE >
< REP 1 DANTE_INPUT_MUTE ON >

< SET 1 DANTE_INPUT_MUTE OFF >
< REP 1 DANTE_INPUT_MUTE OFF >

DANTE_OUTPUT_MUTE

Beschrijving Dante-uitgang dempen ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Dante-output

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET van ALLE Dante-uitgangen.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 DANTE_OUTPUT_MUTE >
< REP 1 DANTE_OUTPUT_MUTE ON >

< SET 1 DANTE_OUTPUT_MUTE OFF >
< REP 1 DANTE_OUTPUT_MUTE OFF >

MIC_AGC

Beschrijving Microfoon AGC ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Met de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 1 MIC_AGC >
< REP 1 MIC_AGC ON >

< SET 1 MIC_AGC OFF >
< REP 1 MIC_AGC OFF >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 1 MIC_AGC >
< REP 1 MIC_AGC UKNOWNN >

< SET 1 MIC_AGC OFF >
< REP 1 MIC_AGC UNKNOWN >

FLASH

Beschrijving Schakel knipperen in om een apparaat te identificeren
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen index knippert APT. Index (pleknummer) knippert microfoon

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Met de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden Knipperen APT:

< GET FLASH >
< REP FLASH ON >

< SET FLASH ON >
< REP FLASH ON >

Knipper conferentie-eenheid als er een apparaat beschikbaar is:

< GET 1 FLASH >
< REP 1 FLASH OFF >

< SET 1 FLASH ON >
< REP 1 FLASH ON >

Knipper conferentie-eenheid als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 1 FLASH >
< REP 1 FLASH UNKNOWN >

< SET 1 FLASH ON >
< REP 1 FLASH UNKNOWN >

ROLE

Beschrijving Rol voor apparaat ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Met de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 wordt gezorgd voor GET en SET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

DELEGATE

CHAIRMAN

LISTENER

AMBIENT

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 1 ROLE >
< REP 1 ROLE DELEGATE >

< SET 1 ROLE CHAIRMAN >
< REP 1 ROLE CHAIRMAN >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 1 ROLE >
< REP 1 ROLE UNKNOWN >

< SET 1 ROLE CHAIRMAN >
< REP 1 ROLE UNKNOWN >

SEAT_NAME

Beschrijving Pleknaam ophalen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET en SET-commando met een index van 0 zorgt voor GET en SET ALL van alle pleknummers van geregistreerde apparaten.

Waarden

UTF-8-gegevens zijn toegestaan, met uitzondering van de tekens in het TPCI-protocol: {,},<,>

Maximale gegevensgrootte voor GET: 512 bytes

Maximale gegevensgrootte voor SET: 128 bytes

Opmerking: Padding zal optreden tot 128 bytes. Padding is alleen gegarandeerd consistent als het gaat om ASCII tekensets.

Voorbeelden

Opmerking: Tekst tussen sterretjes, ‘* *,’ verklaart de acties van het systeem. Alleen tekst tussen gehoekte haakjes, ‘< >’, wordt weergegeven.

Opmerking: In totaal komen 128 bytes voor tussen de haakjes, ‘{}’ Niet alle bytes worden in deze voorbeelden getoond vanwege de beperkte grootte van het document.

Als de NFC-kaart NIET ingebracht is:

< GET 1 SEAT_NAME >
< REP 1 SEAT_NAME {JOHNl} >

< SET 1 SEAT_NAME {DOUG} >
< REP 1 SEAT_NAME {DOUG} >

Als de NFC-kaart (kaartnaam = BILL) is ingebracht:

< GET 1 SEAT_NAME >
< REP 1 SEAT_NAME {BILL} >

< SET 1 SEAT_NAME {DOUG} >
< REP ERR >

Als de NFC-kaart (kaartnaam = LUKE) wordt ingebracht en verwijderd:

< GET 1 SEAT_NAME >
< REP 1 SEAT_NAME {GARY} >

* NFC CARD INSERTED *
< REP 1 SEAT_NAME {LUKE} >

* NFC CARD REMOVED *
< REP 1 SEAT_NAME {GARYl} >

RF_POWER

Beschrijving RF-vermogen ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

OFF

LOW (Laag)

MEDIUM

HIGH (HOOG)

MAXIMUM

Voorbeelden

< GET RF_POWER >
< REP RF_POWER LOW >

< SET RF_POWER HIGH >
< REP RF_POWER HIGH >

DEVICE_ID

Beschrijving Apparaat-ID ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Vaste string van 31 tekens voor REP

1-31 tekens uit de set: A-Z,a-z,0-9, en koppelteken “-”

Opmerking: De apparaat-ID kan niet beginnen of eindigen met het koppelteken “-”.

Voorbeelden

Opmerking: In totaal komen 31 tekens voor tussen de haakjes, ‘{}.’ Niet alle tekenafstanden worden in deze voorbeelden getoond vanwege de beperkte grootte van het document.

< GET DEVICE_ID >
< REP DEVICE_ID {BILL} >

< SET DEVICE_ID {DOUG} >
< REP DEVICE_ID {DOUG} >

ALL

Beschrijving Alle ondersteunde commando’s ophalen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Geen
Waarden Geen
Voorbeelden

< GET ALL >

Reageert met REP voor alle ondersteunde commando’s

BATT_CHARGE

Beschrijving Laadstatus van de batterijen bekijken
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

Formaat: 3 cijfers

000-100: Laadstatus in procenten

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 5 BATT_CHARGE >
< REP 5 BATT_CHARGE 85 >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 3 BATT_CHARGE >
< REP 3 BATT_CHARGE UNKNOWN >

BATT_RUN_TIME

Beschrijving Batterijlevensduur controleren
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

Formaat: 5 cijfers

00000-65535: komt overeen met de minuten totdat de conferentie-eenheid wordt uitgeschakeld, afhankelijk van het huidige stroomniveau

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 1 BATT_RUN_TIME >
< REP 1 BATT_RUN_TIME 00045 >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 5 BATT_RUN_TIME >
< REP 5 BATT_RUN_TIME UKNOWN

BATT_CYCLE

Beschrijving Afzonderlijke batterijcycli controleren
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

Formaat: 4 cijfers

0000-9999

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 2 BATT_CYCLE >
< REP 2 BATT_CYCLE 0006 >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 5 BATT_CYCLE >
< REP 5 BATT_CYCLE UNKNOWN >

BATT_HEALTH

Beschrijving De percentages voor de gezondheid van de batterij controleren
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Pleknummer

Opmerking:

Er zijn 4000 geldige pleknummers, maar slechts enkele verwijzen naar online geregistreerde apparaten. Het indexeren van pleknummers die niet naar online apparaten verwijzen, kan resulteren in geen respons of in een retourwaarde van "UNKNOWN"

Het GET-commando met een index van 0 zorgt voor GET ALL van alle pleknummers van online geregistreerde apparaten. Er wordt geen respons gegeven voor pleknummers die niet verwijzen naar online apparaten.

Waarden

Formaat: 3 cijfers

000-100: Percentage van de gezondheidstoestand

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden Als het apparaat beschikbaar is:

< GET 4 BATT_HEALTH >
< REP 4 BATT_HEALTH 098 >

Als het apparaat is geregistreerd, maar niet beschikbaar is:

< GET 1 BATT_HEALTH >
< REP 1 BATT_HEALTH UNKNOWN >

UNIT_AVAILABLE

Description Indicates device is available
Supported Commands GET and REP
Indexing Seat Number

Note:

There are 4000 valid seat numbers, but only some may refer to online registered devices. Indexing seat numbers not referring to online devices may result in no response or in a return value of "UNKNOWN."

The GET command with an index of 0 will GET ALL seat numbers of registered devices.

Values

AVAILABLE

OFFLINE

NOT_REGISTERED

Examples

Note: Text between asterisks, "* *," explains actions taken by the system. Only text within angle brackets, "< >," is displayed.

If device is available:

< GET 1 UNIT_AVAILABLE >
< REP 1 UNIT_AVAILABLE AVAILABLE >

If device becomes registered and is available:

< REP 2 UNIT_AVAILABLE AVAILABLE >

If registered device goes offline:

< REP 3 UNIT_AVAILABLE OFFLINE >

If device is not registered:

< GET 4 UNIT_AVAILABLE >
< REP 4 UNIT_AVAILABLE NOT_REGISTERED >

If registered device becomes deregistered:

< GET 5 UNIT_AVAILABLE >
< REP 5 UNIT_AVAILABLE AVAILABLE >
*The unit associated with seat 5 is deregistered from the access point.*
*No REP will be returned to indicate a previously registered OFFLINE/ONLINE device has become deregistered.*

NOT_REGISTERED will not be returned unless command targets an unregistered seat number:

< GET 0 UNIT_AVAILABLE >
< REP 1 UNIT_AVAILABLE AVAILABLE >
< REP 2 UNIT_AVAILABLE AVAILABLE >
< REP 3 UNIT_AVAILABLE OFFLINE >

AUDIO_METER_RATE

Beschrijving Audiometingssnelheid instellen en bekijken
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Bij een snelheid van 0=uit, 100-99999= interval tussen gerapporteerde meetbemonsteringen in milliseconden.

Audiobemonsteringsberichten worden periodiek verzonden met de in het AUDIO_METER_RATE-bericht gespecificeerde snelheid.

Voorbeelden Audiometing:

< SET AUDIO_METER_RATE 1000 >
< REP AUDIO_METER_RATE 1000 >
< GET AUDIO_METER_RATE >
< REP AUDIO_METER_RATE 1000 >
< AUDIO_SAMPLE auxInPeak auxInRms slot1Peak slot1Rms slot2Peak slot2Rms ... slotXPeak slotXRms >

Waarbij auxInPeak het aux-ingangspiekaudioniveau is.

Waarbij auxInRms het aux-ingangs- RMS-audioniveau is.

Waarbij slot[N]Peak het uplink slot [n]-piekaudioniveau is.

Waarbij slot[N]Rms het uplink slot [n]-RMS-audioniveau is.

Audio RMS Level is een driecijferige waarde, die de waarde –98 dB tot 0 dB offset van 98 (d.w.z. 000-098) aanneemt. actualAudioRMS = aud - 98

RF_METER_RATE

Beschrijving RF-metingssnelheid instellen en bekijken
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Bij een snelheid van 0=uit, 100-99999= interval tussen gerapporteerde meetbemonsteringen in milliseconden.

RF-bemonsteringsberichten worden periodiek verzonden met de in het RF_METER_RATE-bericht gespecificeerde snelheid.

Voorbeelden RF-meting:

< SET RF_METER_RATE 1000 >
< REP RF_METER_RATE 1000 >
< GET RF_METER_RATE >
< REP RF_METER_RATE 1000 >
< REP seatNum1 RSSI value1 >
< REP seatNum2 RSSI value2 >
...
< REP seatNumX RSSI valueX >

Waarbij seatNum[N] het pleknummer is waarover wordt gerapporteerd.

Waarbij value[N] het gemiddelde geschatte ontvangst-signaalvermogen is, in dBm, op de conferentie-eenheid.

AUX_INPUT_MUTE

Beschrijving Aux-ingang dempen ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Aux-ingang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 of 1 wordt gezorgd voor GET en SET van de aux-ingang.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 AUX_INPUT_MUTE >
< REP 1 AUX_INPUT_MUTE ON >

< SET AUX_INPUT_MUTE OFF >
< REP AUX_INPUT_MUTE OFF >

AUX_OUTPUT_MUTE

Beschrijving Aux-uitgang dempen ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Aux-uitgang

Opmerking: Met behulp van de GET- en SET-commando’s met een indexwaarde van 0 of 1 wordt gezorgd voor GET en SET van de aux-uitgang.

Waarden

OFF

ON

Voorbeelden

< GET 1 AUX_OUTPUT_MUTE >
< REP 1 AUX_OUTPUT_MUTE ON >

< SET 1 AUX_OUTPUT_MUTE OFF >
< REP 1 AUX_OUTPUT_MUTE OFF >

MODEL

Description Retrieve model number
Supported Commands GET
Indexing None
Values

Format: Fixed string of 32 characters for REP

Characters from the set: A-Z and 0-9

Examples

< GET MODEL >
< REP MODEL {CD2BEEEEE13911DF81930015C5F3F612 >

START_VOTE

Description Start a new voting session
Supported Commands SET
Indexing None
Values

Format: Numeric

1 to 2 characters of fixed input between 1 and 50 representing the voting configuration

Examples

< SET START_VOTE 3 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 03 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

If the voting configuration does not exist:

< SET START_VOTE 10 >
< REP ERR >

COMPLETE_VOTE

Description Complete voting session
Supported Commands SET
Indexing None
Values

TRUE

Examples

< SET START_VOTE 3 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 03 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

If voting state is inactive or complete:

< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP ERR >

PAUSE_VOTE

Description Pause voting session
Supported Commands SET
Indexing None
Values

TRUE

Examples

< SET START_VOTE 5 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 05 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 5 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 4 INTERIM_VOTING RESULT 1 >
< SET PAUSE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE PAUSE >
< SET RESUME_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 2 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

If voting state is already paused, not active, or complete:

< SET PAUSE_VOTE TRUE >
< REP ERR >

RESUME_VOTE

Description Resume a paused voting session
Supported Commands SET
Indexing None
Values

TRUE

Examples

< SET START_VOTE 5 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 05 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 5 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 4 INTERIM_VOTING RESULT 1 >
< SET PAUSE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE PAUSE >
< SET RESUME_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 2 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

If voting state is active, inactive, or complete:

< SET RESUME_VOTE TRUE >
< REP ERR >

CANCEL_VOTE

Description Cancel voting session
Supported Commands SET
Indexing None
Values

TRUE

Examples

< SET START_VOTE 5 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 05 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 5 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET CANCEL_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE INACTIVE >

If voting state is inactive or complete:

< SET CANCEL_VOTE TRUE >
< REP ERR >

VOTING_CONFIGURATION

Description Retrieve current voting configuration
Supported Commands GET and REP
Indexing None
Values

Format: Numeric

2 characters of fixed output between 01 and 50

Examples

< GET VOTING_CONFIGURATION >
< REP VOTING_CONFIGURATION 01 >

VOTING_CONFIGURATION_NAME

Description Retrieve names of voting configurations
Supported Commands GET and REP
Indexing Voting Configuration
Values

UTF8 characters are allowed except those used to encapsulate TPCI: {,},<,>

e.g. {1234567890123456789012345678901}

Fixed character size: 31

Examples

Note: 31 characters total occur in the brackets, "{}." Not all character spaces are shown in these examples due to size limitations of the document.

Get all voting configurations if in Standalone:

< GET 0 VOTING_CONFIGURATION_NAME >
< REP 1 VOTING_CONFIGURATION_NAME {2 Button Voting} >
< REP 2 VOTING_CONFIGURATION_NAME {2 Button Voting Secret} >
< REP 3 VOTING_CONFIGURATION_NAME {3 Button Voting} >
< REP 4 VOTING_CONFIGURATION_NAME {3 Button Voting Secret} >
< REP 5 VOTING_CONFIGURATION_NAME {5 Button Voting} >
< REP 6 VOTING_CONFIGURATION_NAME {5 Button Voting Secret} >

Get voting configuration 1 if in Standalone:

< GET 1 VOTING_CONFIGURATION_NAME >
< REP 1 VOTING_CONFIGURATION_NAME {2 Button Voting} >

VOTING_BUTTON_NAME

Description Retrieve labels of voting buttons
Supported Commands GET and REP
Indexing

Voting Button

Values

Voting button name

UTF8 characters are allowed except those used to encapsulate TPCI: {,},<,>

e.g. {1234567890123456789012345678901}

Fixed character size: 31

Examples

Note: 31 characters total occur in the brackets, "{}." Not all character spaces are shown in these examples due to size limitations of the document.

Get all voting button labels for 2-button voting:

< GET 1 0 VOTING_BUTTON_NAME >
< REP 1 1 VOTING_BUTTON_NAME {Yes} >
< REP 1 2 VOTING_BUTTON_NAME {No} >

Get all voting button labels for 3-button voting:

< GET 3 0 VOTING_BUTTON_NAME >
< REP 3 1 VOTING_BUTTON_NAME {Yes} >
< REP 3 2 VOTING_BUTTON_NAME {Abstain} >
< REP 3 3 VOTING _BUTTON_NAME {No} >

Get all voting button labels for 5-button voting:

< GET 5 0 VOTING_BUTTON_NAME >
< REP 5 1 VOTING_BUTTON_NAME {++} >
< REP 5 2 VOTING_BUTTON_NAME {+} >
< REP 5 3 VOTING _BUTTON_NAME {0} >
< REP 5 4 VOTING_BUTTON_NAME {-} >
< REP 5 5 VOTING_BUTTON_NAME {–-} >

VOTING_STATE

Description Indicates state of the current voting session
Supported Commands GET and REP
Indexing None
Values

INACTIVE

PAUSE

ACTIVE

COMPLETE

Examples Voting session is off:

< GET VOTING_STATE >
< REP VOTING_STATE INACTIVE >

Voting session started and stopped:

< SET START_VOTE 3 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 03 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

Voting session started and cancelled:

< SET START_VOTE 5 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 05 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 5 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET CANCEL_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE INACTIVE >

Voting session started and paused:

< SET START_VOTE 5 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 05 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 5 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 4 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET PAUSE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE PAUSE >
< SET RESUME_VOTE PAUSE >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 2 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

INTERIM_VOTING_RESULT

Description Shows voting results as they come in from a non-secret voting session
Supported Commands REP
Indexing Voting Button
Values

Interim result = number of results on the specified column

Examples Non-secret voting session:

< SET START_VOTE 3 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 03 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 3 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

Secret voting session:

< SET START_VOTE 4 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 04 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >

FINAL_VOTING_RESULT

Beschrijving Ontvang stemmingsuitslagen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Stemknop
Waarden

Definitieve stemmingsuitslag = aantal uitslagen op de aangegeven kolom

Voorbeelden Ontvang de laatste stemmingsuitslag na stemmen met 3 knoppen:

< GET 0 FINAL_VOTING_RESULT >
< REP 1 FINAL_VOTING_RESULT 5 >
< REP 2 FINAL_VOTING_RESULT 1 >
< REP 3 FINAL_VOTING_RESULT 2 >

Ontvang de laatste stemmingsuitslag na annulering van de stemming:

< GET 0 FINAL_VOTING_RESULT >
< REP ERR >

SHARE_VOTING_RESULTS

Beschrijving Geeft aan dat de stemmingsuitslagen worden gedeeld met alle afgevaardigden. Geheime stemmingsronden moeten worden gespecificeerd.
Ondersteunde commando’s SET en REP
Indexering Geen
Waarden

TRUE

Voorbeelden

Opmerking: Tekst tussen sterretjes, ‘* *,’ verklaart de acties van het systeem. Alleen tekst tussen gehoekte haakjes, ‘< >’, wordt weergegeven.

Resultaten van niet-geheime stemming delen:


< SET START_VOTE 1 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 01 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >

*Resultaten van niet-geheime stemming worden automatisch gedeeld*
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

Resultaten van geheime stemming delen:


< SET START_VOTE 2 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 02 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< SET SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

CLOSE_VOTING_RESULTS

Beschrijving
Ondersteunde commando’s SET en REP
Indexering Geen
Waarden

TRUE

FALSE

Voorbeelden

Opmerking: tekst tussen sterretjes, ‘* *,’ verklaart de acties van het systeem. Alleen tekst tussen gehoekte haakjes, ‘< >’, wordt weergegeven.

Resultaten van niet-geheime stemming delen en sluiten:


< SET START_VOTE 1 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 01 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 0 >
< REP 1 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< REP 2 INTERIM_VOTING_RESULT 1 >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

*Stel gesloten stemmingsresultaten in op TRUE voor het sluiten van het scherm met stemmingsresultaten en keer terug naar het beginscherm*
< SET CLOSE_VOTING_RESULTS TRUE >
< REP CLOSE_VOTING_RESULTS TRUE >

Resultaten van geheime stemming delen en sluiten:

< SET START_VOTE 2 >
< REP VOTING_CONFIGURATION 02 >
< REP VOTING_STATE ACTIVE >
< SET COMPLETE_VOTE TRUE >
< REP VOTING_STATE COMPLETE >
< SET SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >
< REP SHARE_VOTING_RESULTS TRUE >

*Stel gesloten stemmingsresultaten in op TRUE voor het sluiten van het scherm met stemmingsresultaten en keer terug naar het beginscherm*
< SET CLOSE_VOTING_RESULTS TRUE >
< REP CLOSE_VOTING_RESULTS TRUE >

< SET CLOSE_VOTING_RESULTS TRUE >
*Er wordt geen respons gegeven wanneer de resultaten al voor de eerste keer in dezelfde stemming zijn afgesloten.*