MXCWNCS Microflex® complete draadloze commandostrings

Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.

Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer ‘Client’ in het programma AMX/Crestron)

Poort: 2202

Conventies

Er zijn 4 soorten strings:

GET Vindt de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert het apparaat een REPORT-string.
SET Verandert de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert het apparaat een REPORT-string om de nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
REP Wanneer het apparaat een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven. REPORT wordt ook door het apparaat verzonden wanneer een parameter op de MXCWNCS of door middel van de GUI wordt gewijzigd.
SAMPLE Hiermee worden audioniveaus gemeten.

Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.

De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen. Het apparaat verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.

Indexering

Indexering wordt gebruikt om specifiek aan te geven wat de commandostring doet.

0 Alles
1 tot en met 10 Nummer compartiment

Command Strings

ALL

Beschrijving Alle ondersteunde commando’s ophalen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering

0: Alle apparaat of compartimenteigenschappen

n: Alle apparaat- of compartiment n-eigenschappen

Waarden Geen
Voorbeelden

< GET 0 ALL >Reageert met REP voor alle apparaatspecifieke eigenschappen en ALL voor index-gerelateerde eigenschappen inclusief alle gemeten eigenschappen.

< GET n ALL >Reageert met REP voor alle apparaatspecifieke eigenschappen en ALL voor index n-gerelateerde eigenschappen inclusief alle gemeten eigenschappen.

MODEL

Beschrijving Modelnaam ophalen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: string van 32 tekens

Voorbeelden

< GET MODEL >
< REP MODEL {MXCWNCS} >

FLASH

Beschrijving Schakel knipperen in om een apparaat te identificeren
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Vaste string

OFF

ON

Voorbeelden

< GET FLASH >
< REP FLASH OFF >

< SET FLASH ON >
< REP FLASH ON >

< SET FLASH OFF >
< REP FLASH OFF >

FW_VER

Beschrijving Firmware-versie ophalen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: string van 24 tekens

Nummer pakketversie weergegeven in punt-decimaal-notatie: Maj.Min.Pack.Build<SelfTestFailed=*>

Voorbeelden Voorbeeld van een geslaagde zelftest:

< GET FW_VER >
< REP FW_VER {2.0.15.2} >

Voorbeeld van een mislukte zelftest:

< GET FW_VER >
< REP FW_VER {2.0.15.2*} >

DEVICE_ID

Beschrijving Apparaat-ID ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: string van 31 tekens voor REP

1-31 tekens uit de set: –0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alle DNS-namen en labels zijn maximaal 31 tekens lang

Naam- en labelvergelijkingen zijn hoofdlettergevoelig; “Gitaar” en “gitaar” worden als hetzelfde label behandeld. Unicode en niet-Latijnse tekens worden niet ondersteund.

Apparaatnamen moeten de regels voor de DNS-hostnamen (Domain Name System) volgen. Geldige tekens zijn A-Z, a-z, 0-9 en '-' (streepje of koppelteken).

Apparaatnamen moeten beginnen met A-Z (of a-z), of 0-9

Voorbeelden

< GET DEVICE_ID >
< REP DEVICE_ID {MXCWNCS} >

< SET DEVICE_ID {4 Pop} >
< REP DEVICE_ID {4 Pop} >

STORAGE_MODE

Beschrijving Opslagmodus ophalen en instellen
Ondersteunde commando’s GET, SET en REP
Indexering Geen
Waarden

Formaat: Vaste string

OFF

ON

TOGGLE (alleen voor SET)

Voorbeelden

< GET STORAGE_MODE >
< REP STORAGE_MODE OFF >

< SET STORAGE_MODE ON >
< REP STORAGE_MODE ON >

< SET STORAGE_MODE TOGGLE >
< REP STORAGE_MODE OFF >

BATT_DETECTED

Beschrijving Batterij detecteren
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: Vaste string

YES

NO

Voorbeelden

< GET 10 BATT_DETECTED >
< REP 10 BATT_DETECTED YES >

BATT_STATE

Beschrijving Batterijstatus ophalen
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: Vaste string

FULL

CALCULATING

NORMAL

WARM

WARM_FULL

HOT

COLD

PRECHARGE

READY_TO_STORE

DISCHARGE_CALC

DISCHARGING

DISCHARGING_WARM

DISCHARGING_COLD

ERROR: In dat geval zie BATT_ERROR voor de bijbehorende foutcode

NO_BATT

Voorbeelden

< GET 1 BATT_STATE >
< REP 1 BATT_STATE NORMAL >

Na verloop van tijd wordt de batterij vol:

< REP 1 BATT_STATE FULL >

BATT_ERROR

Beschrijving Bekijk batterijfout
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

000: Geen actieve fout

001: Onbekende module

002: Niet-herkende batterij

003: Herstel volledige ontlading mislukt

004: Laden mislukt

005: Batterij controleren

006: Lader controleren

007: Communicatiestoring

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_ERROR >
< REP 1 BATT_ERROR 000 >

BATT_BARS

Beschrijving Haal het aantal batterijbalken op
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

000-005: Aantal gerapporteerde balken

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_BARS >
< REP 1 BATT_BARS 003 >

Na enige tijd, een asynchrone melding:

< REP 1 BATT_BARS 004 >

BATT_TIME_TO_FULL

Beschrijving Doeltijd om volledig op te laden
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 5 cijfers

Opmerking: Kan worden beschouwd als doeltijd, met daarbij:

  • Laadmodus: Waarde is de geschatte tijd voor volledig laden
  • Opslagdmodus: De waarde is de geschatte tijd voor optimale opslagspanning

00000-65528: Aantal minuten dat naar schatting nodig is om de doelstelling te bereiken

65529: Batterij is vol

65530: Batterij is heet

65531: Batterij is warm

65532: Batterij is koud

65533: Berekening in uitvoering

65534: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

65535: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden De batterij wordt in het laadcompartiment 4 geplaatst:

< REP 4 BATT_TIME_TO_FULL 65533 >

< REP 4 BATT_TIME_TO_FULL 00060 >

< REP 4 BATT_TIME_TO_FULL 00001 >
< REP 4 BATT_TIME_TO_FULL 00000 >
< REP 4 BATT_TIME_TO_FULL 65529 >

Batterij verwijderd:

< REP 4 BATT_TIME_TO_FULL 65535 >

BATT_CHARGE

Beschrijving Laadstatus van de batterijen bekijken
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

000-100: Laadstatus in procenten

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_CHARGE >
< REP 1 BATT_CHARGE 027 >
< REP 1 BATT_CHARGE 028 >

< REP 1 BATT_CHARGE 099 >
< REP 1 BATT_CHARGE 100 >

BATT_HEALTH

Beschrijving De percentages voor de gezondheid van de batterij controleren
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

000-100: Percentage van de gezondheidstoestand

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_HEALTH >
< REP 1 BATT_HEALTH 099 >

BATT_CYCLE

Beschrijving Afzonderlijke batterijcycli controleren
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 5 cijfers

00000-65533: Aantal laadcycli

65534: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

65535: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden De batterij wordt in het laadcompartiment 4 geplaatst:

< REP 4 BATT_CYCLE 00006 >

< GET 4 BATT_CYCLE >
< REP 4 BATT_CYCLE 00006 >

BATT_CURRENT_CAPACITY

Beschrijving Bekijk de capaciteit van de huidige batterij
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 5 cijfers

00000 tot 65533: De capaciteit van de huidige batterij in mAh

65534: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

65535: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_CURRENT_CAPACITY >
< REP 1 BATT_CURRENT_CAPACITY 02189 >

BATT_CURRENT_CAPACITY_MAX

Beschrijving Bekijk de maximale capaciteit van de huidige batterij
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 5 cijfers

00000 tot 65533: De maximale capaciteit van de huidige batterij in mAh

65534: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

65535: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_CURRENT_CAPACITY_MAX >
< REP 1 BATT_CURRENT_CAPACITY_MAX 02393 >

BATT_CAPACITY_MAX

Beschrijving Bekijk de maximale capaciteit van de batterij
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden Formaat: 5 cijfers

00000 tot 65533: De maximale capaciteit van de batterij in mAh

65534: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

65535: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_CAPACITY_MAX >
< REP 1 BATT_CAPACITY_MAX 02393 >

BATT_TEMP_C

Beschrijving Bekijk de temperatuur van de batterij in Celsius
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

ActualValue = ReportedValue - 40

000 tot 253: Temperatuur in C

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_TEMP_C >
< REP 1 BATT_TEMP_C 033 >

BATT_TEMP_F

Beschrijving Bekijk de temperatuur van de batterij in Fahrenheit
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

ActualValue = ReportedValue - 40

000 tot 253: Temperatuur in F

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_TEMP_F >
< REP 1 BATT_TEMP_F 091 >

BATT_ERROR

Beschrijving Bekijk batterijfout
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Nummer compartiment
Waarden

Formaat: 3 cijfers

000: Geen actieve fout

001: Onbekende module

002: Niet-herkende batterij

003: Herstel volledige ontlading mislukt

004: Laden mislukt

005: Batterij controleren

006: Lader controleren

007: Communicatiestoring

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden

< GET 1 BATT_ERROR >
< REP 1 BATT_ERROR 000 >

BATT_MODULE_TYPE

Beschrijving
Ondersteunde commando’s GET en REP
Indexering Modulenummer: Afhankelijk van het model
Waarden

Formaat: 3 cijfers

Macro die overeenkomt met het model van de module:

000: Geen module geïnstalleerd

001: MXCWNCS

254: Er is een fout opgetreden, de waarde is op dit moment niet van toepassing

255: Onbekend of niet van toepassing

Voorbeelden Voor een SBC840:

< GET 1 BATT_MODULE_TYPE >
< REP 1 BATT_MODULE_TYPE 128 >

Voor een SBC240 systeem van 3 eenheden:

< GET 0 BATT_MODULE_TYPE >
< REP 1 BATT_MODULE_TYPE 129 >
< REP 2 BATT_MODULE_TYPE 129 >
< REP 3 BATT_MODULE_TYPE 129 >
< REP 4 BATT_MODULE_TYPE 000 >

Aantekeningen De bovenstaande indexering en waarden zijn de superset van alle waarden.

Voor de SBCx40-ladingen worden de volgende waarden verwacht:

SBC220:

  • Indexering: 1-4
  • Waarden: primair - 133, secundair - 133 of 129

SBC240:

  • Indexering: 1-4
  • Waarden: primair - 129, secundair - 133 of 129

SBC840:

  • Indexering: 1
  • Waarden: 128

SBC840M:

  • Indexering: 1
  • Waarden: 130