Command Strings

Het Microflex® Wireless-apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld

 • AMX, Crestron of Extron
 • Symetrix, Biamp, andere digitale signaalprocessoren (DSP)
 • Gespecialiseerde aangepaste programma's

Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer ‘Client’ in het programma AMX/Crestron)

Poort: 2202

Conventies

Er zijn 4 soorten strings:

GET Vindt de status van een eigenschap. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert het systeem een REPORT-string.
SET Verandert de status van een eigenschap. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert het systeem een REPORT-string om de nieuwe waarde van de eigenschap aan te geven.
REP Wanneer het systeem een GET- of SET-commando ontvangt, antwoordt het met een REPORT-commando om de status van de eigenschap aan te geven.

Belangrijk: Met uitzondering van de gemeten eigenschappen stuurt het apparaat een REPORT wanneer een waarde verandert. Het is dus niet nodig om de meeste eigenschappen van het apparaat voortdurend te raadplegen.

SAMPLE Hiermee worden audioniveaus gemeten.

Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.

De meeste parameters zullen een REPORT commando sturen, waarna ze veranderen. Het is dus niet nodig om constant de batterij- of knopstatusparameters op te vragen. De APT stuurt een REPORT commando wanneer een van deze parameters verandert. Bijna alle commando's worden heen en weer gestuurd naar de APT. De APT stuurt deze commando's dan door naar de microfoons. Dus moeten voor controle simpelweg de commando's naar het IP-adres worden gestuurd dat bij de APT hoort.

Het teken ‘x’ staat in alle opvolgende strings voor het kanaal en kan ASCII-nummers 0 tot en met 8 zijn, zoals in de volgende tabel.

0 Alle kanalen
1 tot en met 8 Afzonderlijke kanalen

Microflex Wireless-naamgeving

 • MXW1 - is een hybride bodypackzender
 • MXW2 - is een handzender
 • MXW6 - is een grensvlakmicrofoonzender
 • MXW8 - is een zwanenhalsmicrofoonzender
 • MXWAPT2 - ontvanger van toegangspunt met 2 kanalen
 • MXWAPT4 - ontvanger van toegangspunt met 4 kanalen
 • MXWAPT8 - ontvanger van toegangspunt met 8 kanalen
 • MXWANI4 - audionetwerkinterface met 4 kanalen
 • MXWANI8 - audionetwerkinterface met 8 kanalen
 • MXWNCS2 - oplaadstation met netwerkaansluiting met 2 sleuven
 • MXWNCS4 - oplaadstation met netwerkaansluiting met 4 sleuven
 • MXWNCS8 - oplaadstation met netwerkaansluiting met 8 sleuven

Opmerking:

Wanneer een microfoon niet beschikbaar is (TX_AVAILABLE = NO), kunnen de parameters ervan veranderen. Daarom wordt aanbevolen om TX-AVAILABLE in de gaten te houden. Wanneer TX_AVAILABLE van NO naar YES verandert, stuur dan GET-commando's voor deze parameters voor het betreffende kanaal

Voorbeeld:

 • De gebruiker verwijdert microfoon #1 van de lader
 • APT verstuurt:

  < REP 1 TX_AVAILABLE NO >

 • APT verstuurt:

  < REP 1 TX_AVAILABLE YES >

 • Besturingssysteem verstuurt:

  < GET 1 TX_STATUS >
  < GET 1 AUDIO_GAIN >
  < GET 1 BATT_RUN_TIME >
  < GET 1 BATT_CHARGE >
  < GET 1 BATT_HEALTH >
  < GET 1 BUTTON_STS >
  < GET 1 LED_STATUS >
  < GET 1 TX_TYPE >

 • APT antwoordt:

  < REP 1 TX_STATUS ACTIVE >
  < REP 1 AUDIO_GAIN 034 >
  < REP 1 BATT_RUN_TIME 00317 >
  < REP 1 BUTTON_STS OFF >
  < REP 1 LED_STATUS ON OFF >
  < REP 1 TX_TYPE MXW6 >

Aansturing ledlampje

Om het ledlampje op de microfoon aan te sturen, moet u ervoor zorgen dat "Externe bediening van ledlampjes" is geselecteerd in de MXW GUI.

Opmerking: Voor zwanenhalsmicrofoons is er een aparte selectie van MX400-serie tweekleurige led of MX400R serie rode led.

Annulering echo

Het draadloze MXW-systeem is een uitstekende keuze voor teleconferentie-toepassingen. De echo-annuleringen/mixers die in deze toepassingen worden gebruikt, vereisen dat:

 1. De microfoon altijd audio levert. De echo-annulering/mixer heeft een constant audiosignaal nodig om de audiosignaalpaden goed te kunnen verwerken.
 2. Voor het dempen van het microfoonsignaal een afzonderlijk dempingscommando wordt geleverd. Deze demping vindt plaats in de echo-annulering/mixer, niet lokaal bij de microfoon.

Om deze functionaliteit met het MXW systeem te bieden, selecteert u het tabblad Preferences van de MXWAPT webapp. Wijzig Mute Preference naar rExternal Mute.

Opmerking: Bij gebruik van External Mute, wordt het schakelgedrag (wisselen vs. vergrendelen) bepaald door de Crestron/AMX code.

Voorbeeld 1: Moment (Push-to-talk) knop

 • De gebruiker drukt op de knop op microfoon #1.
 • APT verstuurt:

  < REP 1 BUTTON_STS ON >

 • Het besturingssysteem stuurt het commando naar de mixer om demping kanaal 1 op te heffen.
 • Mixer stuurt het commando naar het besturingssysteem om te bevestigen dat demping kanaal 1 is opgeheven.
 • Besturingssysteem verstuurt naar APT:

  < SET 1 LED_STATUS OF ON >

  (Schakelt rode led uit, schakelt groene led in voor microfoon #1)
 • De gebruiker laat de knop op microfoon #1 los.
 • APT verstuurt:

  < REP 1 BUTTON_STS OFF >

  Het besturingssysteem stuurt het commando naar de mixer om kanaal 1 te dempen.
 • Mixer stuurt het commando naar het besturingssysteem om te bevestigen dat kanaal 1 is gedempt.
 • Besturingssysteem verstuurt naar APT:

  < SET 1 LED_STATUS ON OF >

  (Schakelt rode led in, schakelt groene led uit voor microfoon #1)

Voorbeeld 2: Vergrendeling van de dempingsschakelaar

 • De gebruiker drukt de knop op microfoon #1 in en laat de knop los.
 • APT verstuurt:

  < REP 1 BUTTON_STS ON >

 • APT verstuurt:

  < REP 1 BUTTON_STS OFF >

  Het besturingssysteem stuurt het commando naar de mixer om kanaal 1 te dempen.
 • Mixer stuurt het commando naar het besturingssysteem om te bevestigen dat kanaal 1 is gedempt.
 • Besturingssysteem verstuurt naar APT:

  < SET 1 LED_STATUS ON OF >

  (Schakelt rode led in, schakelt groene led uit voor microfoon #1)
 • De gebruiker drukt de knop op microfoon #1 in en laat de knop los.
 • APT verstuurt:

  < REP 1 BUTTON_STS ON >

  APT verstuurt:

  < REP 1 BUTTON_STS OFF >

  Het besturingssysteem stuurt het commando naar de mixer om demping kanaal 1 op te heffen.
 • Mixer stuurt het commando naar het besturingssysteem om te bevestigen dat demping kanaal 1 is opgeheven.
 • Besturingssysteem verstuurt naar APT:

  < SET 1 LED_STATUS OF ON >

  (Schakelt rode led uit, schakelt groene led in voor microfoon #1)

MXWAPT-commando's

CHAN_NAME

Beschrijving Regeling voor de kanaalnaam.
Commando’s Primaire kanaalcommando's:

< GET x CHAN_NAME >
< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< SET x CHAN_NAME {Lead Vox} >
< REP x CHAN_NAME {Lead Voxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Secundaire kanaalcommando's:

< GET SEC x CHAN_NAME >
< REP SEC x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< SET SEC x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP SEC x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Variabelen

Waarbij x kanaalnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 is.

Waar de herhalende y de string van 31 tekens uit de set vertegenwoordigt of aanvult: A-Z,a-z,0-9,!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`~ en spatie, d.w.z. {1234567890123456789012345678901}.

Aantekeningen

SET ondersteunt slechts 8 tekens.

Het apparaat retourneert altijd een naam van 31 tekens.

DEVICE_ID

Beschrijving Regelt de apparaat-ID.
Commando’s

< GET DEVICE_ID >
< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< SET DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Variabelen Waarbij de herhalende y voor de spaties staat die door het apparaat worden geretourneerd om de apparaat-ID op te vullen tot 31 tekens.
Aantekeningen

Het apparaat retourneert altijd een ID van 31 tekens.

SET accepteert 1-8 tekens uit de set A-Z,a-z,0-9,!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`~ en spatie.

FLASH

Beschrijving Regelt de flitser om een apparaat of kanaal te identificeren.
Commando’s Knipperende lampjes op het primaire apparaat of kanaal:

< SET FLASH ON >
< REP FLASH ON >

Knipperende lampjes op het secundaire apparaat of kanaal:

< SET SEC FLASH ON >
< REP SEC FLASH ON >

Het apparaat start een identificatie en stopt dan met knipperen:

< REP FLASH OFF >

< SET FLASH OFF >
< REP FLASH OFF >

Opmerking: Als het commando zonder kanaalindex wordt gebruikt, initieert het commando een Apparaatidentificatie. Als het met een kanaalindex wordt gebruikt, initieert het commando een Kanaalidentificatie.

< SET x FLASH ON >
< REP x FLASH ON >

< SET SEC x FLASH ON >
< REP SEC x FLASH ON >

Variabelen Bij gebruik is x het kanaalnummer.
Aantekeningen Geen.

METER_RATE

Beschrijving Regelt de metersnelheid.
Commando’s Primaire microfoons:

< SET x METER_RATE sssss >
< REP x METER_RATE sssss >
< SAMPLE x aaa eee >

Secundaire microfoons:

< SET SEC x METER_RATE sssss >
< REP SEC x METER_RATE sssss >
< SAMPLE SEC x aaa eee >

Variabelen
 • Waarbij x het kanaalnummer is.
 • Waarbij sssss de meetsnelheid is in milliseconden.
 • Waarbij aaa de waarde van het ontvangen RF-niveau is.
 • Waarbij eee het audioniveau is.
Aantekeningen
 • De meetsnelheid is een numerieke, vaste uitgang van 5 tekens.
 • 00000 - Meting OFF (standaard)
 • 00100 tot 65535 - Het interval van elk SAMPLE-rapport in milliseconden.
Bijvoorbeeld,

00100 - Bemonstering elke 100 milliseconde (10 bemonsteringen per seconde)

01000 - Bemonstering elke seconde

05000 - Bemonstering elke 5 seconden

Zendercommando's

Deze commando's moeten naar het MXWAPT IP-adres worden gestuurd.

TX_AVAILABLE

Beschrijving Ontdekking van beschikbare zenders.
Commando’s Zorg dat de primaire zender beschikbaar is:

< GET x TX_AVAILABLE >
< REP x TX_AVAILABLE YES >
< REP x TX_AVAILABLE NO >

Zorg dat er een secundaire zender beschikbaar is:

< GET SEC x TX_AVAILABLE >
< REP SEC x TX_AVAILABLE YES >
< REP SEC x TX_AVAILABLE NO >

Variabelen Waarbij x het kanaalnummer is.
Aantekeningen Een microfoon is niet beschikbaar wanneer deze is uitgeschakeld, niet is gekoppeld of nog steeds probeert om communicatie tot stand te brengen nadat deze is ingeschakeld of losgekoppeld.

TX_STATUS

Beschrijving Ontdek en stel de zenderstatus in.
Commando’s Ontdek de status van de primaire zender:

< GET x TX_STATUS >
< REP x TX_STATUS ACTIVE >
< REP x TX_STATUS MUTE >
< REP x TX_STATUS STANDBY >
< REP x TX_STATUS ON_CHARGER >
< REP x TX_STATUS UNKNOWN >

Instellen van de status van de primaire zender

< SET x TX_STATUS ACTIVE >
< SET x TX_STATUS MUTE >
< SET x TX_STATUS STANDBY >
< SET x TX_STATUS OFF >
< REP x TX_STATUS ACTIVE >
< REP x TX_STATUS MUTE >
< REP x TX_STATUS STANDBY >
< REP x TX_STATUS ON_CHARGER >
< REP x TX_STATUS UNKNOWN >

Ontdek de status van de secundaire zender:

< GET SEC x TX_STATUS >
< REP SEC x TX_STATUS ACTIVE >
< REP SEC x TX_STATUS MUTE >
< REP SEC x TX_STATUS STANDBY >
< REP SEC x TX_STATUS ON_CHARGER >
< REP SEC x TX_STATUS UNKNOWN >

Instellen van de status van de primaire zender:

< SET SEC x TX_STATUS ACTIVE >
< SET SEC x TX_STATUS MUTE >
< SET SEC x TX_STATUS STANDBY >
< SET SEC x TX_STATUS OFF >
< REP SEC x TX_STATUS ACTIVE >
< REP SEC x TX_STATUS MUTE >
< REP SEC x TX_STATUS STANDBY >
< REP SEC x TX_STATUS ON_CHARGER >
< REP SEC x TX_STATUS UNKNOWN >

Variabelen Waarbij x het kanaalnummer is.
Aantekeningen
 • ACTIVE: de gekoppelde TX is losgekoppeld, ingeschakeld, demping opgeheven.
 • MUTE: gekoppelde TX is losgekoppeld, ingeschakeld, gedempt. Bij gebruik van External Mute zal de microfoon geen MUTE rapporteren, omdat het dempen in de mixer plaatsvindt.
 • STANDBY: gekoppelde TX is losgekoppeld, in stand-by, gedempt.
 • ON_CHARGER: gekoppelde TX is gedockt.
 • UNKNOWN: er is geen zender gekoppeld of de zender staat uit.

AUDIO_GAIN

Beschrijving Bediening voor de kanaalaudioversterking.
Commando’s Primaire audioversterking:

< GET x AUDIO_GAIN >
< REP x AUDIO_GAIN 030 >

Secundaire audioversterking:

< GET SEC x AUDIO_GAIN >
< REP SEC x AUDIO_GAIN 030 >

Er is een offset van 25, dus de werkelijke waarde = 40 - 25 = 15 dB.

Instellen op 22 dB:

< SET x AUDIO_GAIN 47 >
< REP x AUDIO_GAIN 047 >

< SET SEC x AUDIO_GAIN 47 >
< REP SEC x AUDIO_GAIN 047 >

Om de waarde met 5 dB te verlagen:

< SET x AUDIO_GAIN DEC 5 >
< REP x AUDIO_GAIN 042 >

< SET SEC x AUDIO_GAIN DEC 5 >
< REP SEC x AUDIO_GAIN 042 >

Om de waarde met 10 dB te verhogen:

< SET x AUDIO_GAIN INC 10 >
< REP x AUDIO_GAIN 052 >

< SET SEC x AUDIO_GAIN INC 10 >
< REP SEC x AUDIO_GAIN 052 >

Variabelen Waarbij x het kanaalnummer is.
Aantekeningen
 • Numeriek
 • 3 tekens
 • 000 tot 060 in stappen van 1
 • De waarden REPorted en SET worden gecompenseerd met 25

BUTTON_STS

Beschrijving Bekijk de status van de microfoonknop.
Commando’s Status primaire microfoonknop:

< GET x BUTTON_STS >
< REP x BUTTON_STS ON >
< REP x BUTTON_STS OFF >

Led-status secundaire microfoon:

< GET SEC x BUTTON_STS >
< REP SEC x BUTTON_STS ON >
< REP SEC x BUTTON_STS OFF >

Variabelen Waarbij x het kanaalnummer is.
Aantekeningen Verzonden wanneer de gebruiker de knop op de microfoon indrukt. Aan=ingedrukt, Uit=losgelaten. De APT zal dit rapport altijd verzenden wanneer de status van de knop verandert. Het is niet nodig om voortdurend het GET commando te versturen.

LED_STATUS

Beschrijving Led-status microfoon ontvangen en instellen.
Commando’s Led-status primaire microfoon:

< GET x LED_STATUS >
< REP x LED_STATUS rr gg >

< SET x LED_STATUS rr gg >
< REP x LED_STATUS rr gg >

Led-status secundaire microfoon:

< GET SEC x LED_STATUS >
< REP SEC x LED_STATUS rr gg >

< SET SEC x LED_STATUS rr gg >
< REP x LED_STATUS rr gg >

Variabelen
 • Waarbij x het kanaalnummer is.
 • Waarbij rr de instelling is voor de rode led en gg de instelling voor de groene led.
Aantekeningen rr en gg kunnen de volgende 2-cijferige waarden aannemen:
 • ON = Aan
 • OF = Uit
 • ST = Stroboscoop
 • FL = Knipperen
 • PU = Pulseren
 • NC = Geen verandering

TX_TYPE

Beschrijving Bepaalt het microfoontype
Commando’s Type primaire microfoon:

< GET x TX_TYPE >
< REP x TX_TYPE MXW1 >
< REP x TX_TYPE MXW2 >
< REP x TX_TYPE MXW6 >
< REP x TX_TYPE MXW8 >

Type secundaire microfoon:

< GET SEC x TX_TYPE >
< REP SEC x TX_TYPE MXW1 >
< REP SEC x TX_TYPE MXW2 >
< REP SEC x TX_TYPE MXW6 >
< REP SEC x TX_TYPE MXW8 >

Variabelen Waarbij x het kanaalnummer is.
Aantekeningen Geen

TX_BATT_CHARGE

Beschrijving Ontdekking van de batterijlading van de zender.
Commando’s Laadstatus primaire batterij:

< GET x TX_BATT_CHARGE >
< REP x TX_BATT_CHARGE yyy >

Laadstatus secundaire batterij:

< GET SEC x TX_BATT_CHARGE >
< REP SEC x TX_BATT_CHARGE yyy >

Variabelen
 • Waarbij x het kanaalnummer is.
 • Waarbij yyy de resterende levensduur van de batterij als percentage is.
Aantekeningen Numeriek, vaste uitgang van 3 tekens

000 tot 100 - Percentage

255 - Apparaat is uit

BATT_RUN_TIME

Beschrijving Ontdekking van de batterijlooptijd van de zender in minuten.
Commando’s Looptijd primaire batterij:

< GET x BATT_RUN_TIME >
< REP x BATT_RUN_TIME yyyyy >

Looptijd secundaire batterij:

< GET SEC x BATT_RUN_TIME >
< REP SEC x BATT_RUN_TIME yyyyy >

Variabelen
 • Waarbij x het kanaalnummer is.
 • Waarbij yyyyyyy de minuten zijn totdat de microfoon zichzelf uitschakelt.
Aantekeningen

Wanneer de microfoon wordt gevoed door een lader met stekkeradapter, yyyyyyyy=65532.

Wanneer de microfoon op de lader staat, yyyyy=65533.

Wanneer de looptijd nog wordt berekend, yyyyyyyyy=65534.

Wanneer de microfoon uit staat, yyyyy=65535.

BATT_HEALTH

Beschrijving Ontdekking van de batterijtoestand zender.
Commando’s Toestand primaire batterij:

< GET x BATT_HEALTH >
< REP x BATT_HEALTH yyy >

Toestand secundaire batterij:

< GET SEC x BATT_HEALTH >
< REP SEC x BATT_HEALTH yyy >

Variabelen
 • Waarbij x het kanaalnummer is.
 • Waarbij yyyy het percentage van de capaciteit ten opzichte van de in de fabriek gedefinieerde oorspronkelijke capaciteit is.
Aantekeningen Numeriek, vaste uitgang van 3 tekens

000 tot 100 - Percentage

255 - Onbekend

BATT_TIME_TO_FULL

Beschrijving Ontdekking van de resterende tijd totdat de batterij geheel geladen is.
Commando’s Primaire batterij:

< GET x BATT_TIME_TO_FULL >
< REP x BATT_TIME_TO_FULL yyyyy >

Secundaire batterij:

< GET SEC x BATT_TIME_TO_FULL >
< REP SEC x BATT_TIME_TO_FULL yyyyy >

Variabelen
 • Waarbij x het kanaalnummer is.
 • Waarbij yyyyyyy de minuten zijn totdat de microfoon geheel geladen is.
Aantekeningen Numeriek, vaste uitgang van 5 tekens

Wanneer de zender uit staat, yyyyy=65535.

Wanneer de zender aan staat en niet op de lader staat, yyyyyyyy=65535.

Wanneer de zender op de lader staat en volledig is opgeladen, yyyyy=65534.

MXWNCS-commando's

Deze commando's moeten naar het MXWNCS IP-adres worden gestuurd.

Opmerking: Er zijn aanvullende laadcommando's beschikbaar om de status op te vragen van een ongekoppelde microfoon die wordt opgeladen. Neem contact op met support@shure.com voor hulp.

REMOTE_LINK

Beschrijving Koppel elke microfoon in elke lader met elke APT
Commando’s Primaire microfoon koppelen:

< SET PRI x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} >
< REP PRI x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} SUCCESS >
< REP PRI x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} ERR >

Secundaire microfoon koppelen:

< SET SEC x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} >
< REP SEC x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} SUCCESS >
< REP SEC x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} ERR >

Variabelen

Waarbij x het nummer is dat overeenkomt met het laadstation waarin de zender zich bevindt

Waarbij y het nummer is dat overeenkomt met het MXWAPT-kanaal

Waarbij zzz.zzz.zzz.zzz.zzz.zzz het IP-adres van de MXWAPT is.

Aantekeningen Firmware v4.0 of hoger.

Codes

Alle commando's houden zich aan een gemeenschappelijke set van aanvullende codes, aan de bovenzijde van de binaire nummers:

 • 255, 254, 253 en 252 zijn codes voor drie cijferige nummers.
 • 65535, 65534, 65533 en 65532 zijn codes voor 5-cijferige nummers.

Deze codes geven aan dat het apparaat dat u probeert te bedienen, niet beschikbaar is. Alle commando's houden zich aan een gemeenschappelijke set van aanvullende codes. De codes staan aan de bovenzijde van de binaire nummers. De betekenis van de codes is te vinden in de bovenstaande tabellen met de juiste commando's.

Er is ook een < REP ERR >error string die aangeeft dat het commando niet kan worden geïmplementeerd. Dit is meestal te wijten aan een typefout of een commando dat niet bestaat.