PSM® 1000

Verbinden met een AMX- of Crestron-systeem

Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer ‘Client’ in het programma AMX/Crestron)

Poort: 2202

De volgende berichten kunnen worden gebruikt voor communicatie met een AMX- of Crestron-eenheid over een ethernetverbinding.

Type berichten

Het besturingssysteem stuurt de volgende commandoberichten:

SET Wordt vanuit het besturingssysteem naar het Shure-apparaat gestuurd om een parameterwaarde te wijzigen. Wordt gebruikt om de parameter op een bepaalde waarde in te stellen. Wanneer er een commando SET (INSTELLEN) wordt gestuurd, stuurt het Shure-apparaat een string REPORT (RAPPORTEREN) terug met de huidige resultante instelling.
GET Haalt de huidige waarde van een parameter op. Wanneer er een commando GET (OPHALEN) wordt gestuurd, stuurt het Shure-apparaat een string REPORT (RAPPORTEREN) terug met de huidige instelling.
REPORT Rapporteert de huidige waarde van een parameter. De string REPORT (RAPPORTEREN) wordt gestuurd van het Shure-apparaat naar het besturingssysteem als reactie op een commando SET (INSTELLEN) of GET (OPHALEN). De string REPORT (RAPPORTEREN) wordt ook gestuurd wanneer de parameterwaarde op het Shure-apparaat wordt gewijzigd.

Syntaxis

Alle gestuurde en ontvangen berichten bestaan uit ASCII-tekens.

  • Elk bericht begint met een "<" gevolgd door een spatie.
  • Elk bericht eindigt met een spatie gevolgd door een ">".
  • Elk bericht wordt afgesloten met een harde return en een nieuwe regel (CRLF). Het besturingssysteem kan de hexadecimale waarde, gelijkwaardig aan 0x0D0A, eraan toevoegen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het besturingssysteem voor informatie over het gebruik van harde returns.
  • Als het bericht uit een boxparameter bestaat, mag er geen kanaalnummer in de string zijn opgenomen.

Voorbeeldberichten

Voorbeeldberichten voor kanaalparameters

  • < GET 1 FREQUENCY >
  • < REPORT 1 FREQUENCY 578000 >

Voorbeeldberichten voor boxparameters

  • < SET DEVICE_NAME Shure >
  • < REPORT DEVICE_NAME Shure >

Commandoresponstabel

COMMANDO RESPONS
Zendernaam bekijken GET DEVICE_NAME REPORT DEVICE_NAME vvvvvvvv
Kanaalnaam instellen SET x CHAN NAME vvvvvvvv REPORT x CHAN_NAME vvvvvvvv
Kanaalnaam ophalen GET x CHAN NAME REPORT CHAN_NAME vvvvvvvv
Audioniveau instellen SET x AUDIO_IN_LVL vvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv
Audioniveau bekijken GET x AUDIO_IN_LVL REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv
Zendergroep en kanaal instellen SET x GROUP_CHAN gg,cc REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv 
REPORT x GROUP_CHAN gg,ccvvv
Zendergroep en kanaal bekijken GET x GROUP_CHAN REPORT x GROUP_CHAN gg,cc
Zenderfrequentie instellen SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvv REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv 
REPORT x GROUP_CHAN --,--vvv
Zenderfrequentie bekijken GET x FREQUENCY REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv
RF Tx-niveau instellen SET x RF_TX_LVL vvvvvv REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv
RF Tx-niveau bekijken GET x RF_TX_LVL REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv
RF-demping instellen SET x RF_MUTE vvvv 
1 = demping, 0 = geen demping REPORT x RF_MUTE vvvv 
1 = demping, 0 = geen demping
RF-demping bekijken GET x RF_MUTE 
1 = demping, 0 = geen demping REPORT x RF_MUTE vvvv 
1 = demping, 0 = geen demping
Audio Tx-modus instellen SET x AUDIO_TX_MODE vvvv 
1 = mono, 2 = van punt tot punt, 3 = stereo REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv 
1 = mono, 2 = van punt tot punt, 3 = stereo
Audio Tx-modus bekijken GET x AUDIO_TX_MODE REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv 
1 = mono, 2 = van punt tot punt, 3 = stereo
Audio-ingangslijnniveau instellen SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv 
0 = uit (aux), 1 = aan (lijn) REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv 
0 = uit (aux), 1 = aan (lijn)
Audio-ingangslijnniveau bekijken GET x AUDIO_IN_LINE_LVL REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv 
0 = uit (aux), 1 = aan (lijn)
Meetsnelheid instellen SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv 
0 = uit, waarde in milliseconden REPORT x METER_RATE vvvvvvvvvvv 
0 = uit, waarde in milliseconden
Meetsnelheid bekijken GET x METER_RATE REPORT x METER_RATE vvvvvvvvvvv 
0 = uit, waarde in milliseconden
Audiometerniveau REPORT x AUDIO_IN_LVL_L vvvvvvvvvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL_L vvvvvvvvvvv 
REPORT x AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv