Commandostrings voor externe controller

De SCM820-mixer kan via ethernet verbonden worden met een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX®, Crestron® of Extron®.

 • Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer ‘Client’ in het programma AMX/Crestron)
 • Poort: 2202

De SCM820 heeft 4 soorten strings:

 1. GET – Het GET-commando wordt gebruikt om de status van een parameter te vinden. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert de SCM820 een REPORT-string.
 2. SET – Het SET-commando wordt gebruikt om de status van een parameter te wijzigen. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert de SCM820 een REPORT-string om de nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
 3. REP – Wanneer de SCM820 een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven. REPORT wordt ook door het MXW-systeem verzonden wanneer een parameter op het frontpaneel of via de GUI wordt gewijzigd.
 4. SAMPLE – Hiermee worden audioniveaus gemeten.

Alle verzonden en ontvangen berichten zijn ASCII. Niveau- en versterkingsindicatoren zijn ook in ASCII. De SCM820 zal een REPORT commando sturen wanneer een van deze parameters verandert.

Opmerking: In dit document staan veelgebruikte commando’s. Er zijn nog veel meer commando’s beschikbaar. Als u andere parameters moet controleren/bewaken, neem dan contact met ons op via support@shure.com en wij zullen u daarbij helpen.

Een Crestron macro (geschreven door Shure) kan hier gedownload worden.

Kanalen

Het teken ‘x’ staat in alle opvolgende strings voor het kanaal van de mixer en kan ASCII-nummers 0 tot en met 19 zijn, zoals in de volgende tabel:

ASCII-teken SCM820-kanaal
0 Alle kanalen
1 tot en met 8 Ingangskanalen
9 Aux-ingang
10 tot en met 17 Rechtstreekse uitgangen
18 Uitgang A
19 Uitgang B

Commando’s apparaat

Apparaat-ID weergeven Commandostring:

< GET DEVICE_ID >

Het commando voor apparaat-ID bevat niet het kanaalteken x omdat dit voor het volledige apparaat geldt.
Reactie van SCM820:

< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de apparaat-ID zijn. De SCM820 reageert altijd met een apparaat-ID van 31 tekens.
Apparaat-ID instellen Commandostring:

< SET DEVICE_ID {yyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyy de 31 tekens van de apparaat-ID zijn. De apparaat-ID kan 1 tot 31 tekens lang zijn.
Reactie van SCM820:

< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de apparaat-ID zijn. De SCM820 reageert altijd met een apparaat-ID van 31 tekens.
Knipperen van lampjes op SCM820 Commandostring:

< SET FLASH ON >

< SET FLASH OFF >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de SCM820 verzonden. Het knipperen houdt na 60 seconden automatisch op.
Reactie van SCM820:

< REP FLASH ON >

< REP FLASH OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
De automatische koppelingsmodus instellen Commandostring:

< SET AUTO_LINK_MODE ON >

< SET AUTO_LINK_MODE OFF >

Deze set commando’s dwingt een kanaal om ingeschakeld te zijn. Als deze uitgeschakeld is, staat het kanaal normaal gesproken in de Automix-modus.

Mix A en Mix B hebben verschillende commando’s. Stuur een van deze commando’s, afhankelijk van de mix.

Reactie van SCM820:

< REP AUTO_LINK_MODE ON >

< REP AUTO_LINK_MODE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
De automatische koppelingsmodus ophalen Commandostring:

< GET AUTO_LINK_MODE >

Reactie van SCM820:

< REP AUTO_LINK_MODE ON >

< REP AUTO_LINK_MODE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.

Audiocommando’s

Audioversterking ophalen Commandostring:

< GET x AUDIO_GAIN_HI_RES >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0, 1-9 en 18-19 (zie tabel Kanalen).
Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1280. yyyy bestaat uit stappen van een tiende dB.
Audioversterking instellen Commandostring:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1280. yyyy bestaat uit stappen van een tiende dB.
Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1280.
Audioversterking verhogen met n dB Commandostring:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >

Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB bevat om de versterking te verhogen. nn kan bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie cijfers (nnn).
Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1280.
Audioversterking verlagen met n dB Commandostring:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >

Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB bevat om de versterking te verlagen. nn kan bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie cijfers (nnn).
Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1280.
Audio dempen ophalen Commandostring:

< GET x AUDIO_MUTE >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0, 1-9 en 18-19 (zie tabel Kanalen).
Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Audio dempen Commandostring:

< SET x AUDIO_MUTE ON >

Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

Audio weer inschakelen Commandostring:

< SET x AUDIO_MUTE OFF >

Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

Audio dempen schakelen Commandostring:

< SET x AUDIO_MUTE TOGGLE >

Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Ingang audiomixbus Commandostring:

< SET x INPUT_AUDIO_MIX_BUS sts >

< GET x INPUT_AUDIO_MIX_BUS >

Waarbij x het kanaal is en de waarde(n) 0 en 1-8 bevat voor ingangskanalen en 9 voor de aux-ingang

Waarbij sts de gewenste instelling vertegenwoordigt en de volgende waarde(n) bevat:

 • MIXBUS_A
 • MIXBUS_B
 • BEIDE
 • GEEN VAN BEIDE
Reactie van SCM820:

< REP x INPUT_AUDIO_MIX_BUS sts >

< REP ERR >

De SCM820 reageert met een van deze strings.

Kanaalcommando’s

Kanaalnaam weergeven Commandostring:

< GET x CHAN_NAME >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 19.
Reactie van SCM820:

< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de gebruikersnaam zijn. De SCM820 retourneert altijd een naam van 31 tekens.
Kanaalnaam instellen Commandostring:

< SET x CHAN_NAME {yyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyy de 31 tekens van de kanaalnaam aangeeft. De kanaalnaam kan 1 tot en met 31 tekens lang zijn. Elk kanaal moet een unieke naam hebben.
Reactie van SCM820:

< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de kanaalnaam aangeeft. De SCM820 retourneert altijd een naam van 31 tekens.
Kanaal gedwongen Aan ophalen Commandostring:

< GET x ALWAYS_ON_ENABLE_A >

< GET x ALWAYS_ON_ENABLE_B >

Deze reeks commando’s dwingt een kanaal om AAN te gaan. Als dit UIT staat, is het kanaal gebruikelijk in Automix-modus.

Mix A en Mix B hebben verschillende commando’s. Stuur, afhankelijk van de mix, een van deze commmando’s.

Reactie van SCM820:

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_A OFF >

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_B OFF >

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_A ON >

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_B ON >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Kanaal gedwongen Aan instellen Commandostring:

< SET x ALWAYS_ON_ENABLE_A OFF >

< SET x ALWAYS_ON_ENABLE_A ON >

< SET x ALWAYS_ON_ENABLE_A TOGGLE >

< SET x ALWAYS_ON_ENABLE_B OFF >

< SET x ALWAYS_ON_ENABLE_B ON >

< SET x ALWAYS_ON_ENABLE_B TOGGLE >

Deze reeks commando’s dwingt een kanaal om AAN te gaan. Als dit UIT staat, is het kanaal gebruikelijk in Automix-modus.

Mix A en Mix B hebben verschillende commando’s. Stuur, afhankelijk van de mix, een van deze commmando’s.

Reactie van SCM820:

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_A OFF >

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_B OFF >

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_A ON >

< REP x ALWAYS_ON_ENABLE_B ON >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Audio-ingangsbron Commandostring:

< GET x INPUT_AUDIO_SOURCE >

< SET y INPUT_AUDIO_SOURCE source >

Waarbij x het kanaalnummer 0 tot en met 9 aangeeft

Waarbij y het kanaalnummer 1 tot en met 9 aangeeft

Waarbij bron de gewenste bron aangeeft:

 • Analoog
 • Netwerk
Reactie van SCM820:

< REP y INPUT_AUDIO_SOURCE source >

<REP ERR >

Retourneert een foutmelding voor kanalen 10 tot 19

Commando’s digitale signaalverwerking

IntelliMix-®modus instellen Commandostring:

< SET x INTELLIMIX_MODE CLASSIC >

< SET x INTELLIMIX_MODE SMOOTH >

< SET x INTELLIMIX_MODE EXTREME >

< SET x INTELLIMIX_MODE CUSTOM >

< SET x INTELLIMIX_MODE MANUAL >

< SET x INTELLIMIX_MODE CUSTOM_PRESET >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 18-19.

Stuur slechts één van deze commando’s.

Reactie van SCM820:

< REP x INTELLIMIX_MODE CLASSIC >

< REP x INTELLIMIX_MODE SMOOTH >

< REP x INTELLIMIX_MODE EXTREME >

< REP x INTELLIMIX_MODE CUSTOM >

< REP x INTELLIMIX_MODE MANUAL >

< REP x INTELLIMIX_MODE CUSTOM_PRESET >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
IntelliMix-modus ophalen Commandostring:

< GET x INTELLIMIX_MODE >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 18-19.
Reactie van SCM820:

< REP x INTELLIMIX_MODE CLASSIC >

< REP x INTELLIMIX_MODE SMOOTH >

< REP x INTELLIMIX_MODE EXTREME >

< REP x INTELLIMIX_MODE CUSTOM >

< REP x INTELLIMIX_MODE MANUAL >

< REP x INTELLIMIX_MODE CUSTOM_PRESET >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 1 toewijzen instellen Commandostring:

< SET DFR1_ASSIGNED_CHAN x >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is: van 1-8, 18-19 (zie tabel Kanalen) x is 20 voor Niet-toegewezen.
Reactie van SCM820:

< REP DFR1_ASSIGNED_CHAN xxx >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is: van 001-008, 018-019 (zie tabel Kanalen) x is 020 voor Niet-toegewezen.
DFR 2 toewijzen instellen Commandostring:

< SET DFR2_ASSIGNED_CHAN x >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is: van 1-8, 18-19 (zie tabel Kanalen) x is 20 voor Niet-toegewezen.
Reactie van SCM820:

< REP DFR2_ASSIGNED_CHAN xxx >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is: van 001-008, 018-019 (zie tabel Kanalen) x is 020 voor Niet-toegewezen.
DFR 1 toewijzen ophalen Commandostring:

< GET DFR1_ASSIGNED_CHAN >

Reactie van SCM820:

< REP DFR1_ASSIGNED_CHAN xxx >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is: van 001-008, 018-019 (zie tabel Kanalen) x is 020 voor Niet-toegewezen.
DFR 2 toewijzen ophalen Commandostring:

< GET DFR2_ASSIGNED_CHAN >

Reactie van SCM820:

< REP DFR2_ASSIGNED_CHAN xxx >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is: van 001-008, 018-019 (zie tabel Kanalen) x is 020 voor Niet-toegewezen.
DFR 1 overbrugging instellen Commandostring:

< SET DFR1_BYPASS ON >

< SET DFR1_BYPASS OFF >

Verzend een van deze opdrachten naar de SCM820.
Reactie van SCM820:

< REP DFR1_BYPASS ON >

< REP DFR1_BYPASS OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 2 overbrugging instellen Commandostring:

< SET DFR2_BYPASS ON >

< SET DFR2_BYPASS OFF >

Verzend een van deze opdrachten naar de SCM820.
Reactie van SCM820:

< REP DFR2_BYPASS ON >

< REP DFR2_BYPASS OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 1 overbrugging ophalen Commandostring:

< GET DFR1_BYPASS >

Reactie van SCM820:

< REP DFR1_BYPASS ON >

< REP DFR1_BYPASS OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 2 overbrugging ophalen Commandostring:

< GET DFR2_BYPASS >

Reactie van SCM820:

< REP DFR2_BYPASS ON >

< REP DFR2_BYPASS OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 1 filters wissen Commandostring:

< SET DFR1_CLEAR_ALL_FILTERS ON >

Het is niet nodig om een UIT-commando te sturen
Reactie van SCM820:

< REP DFR1_CLEAR_ALL_FILTERS ON >

DFR 2 filters wissen Commandostring:

< SET DFR2_CLEAR_ALL_FILTERS ON >

Het is niet nodig om een UIT-commando te sturen
Reactie van SCM820:

< REP DFR2_CLEAR_ALL_FILTERS ON >

DFR 1 bevriezen instellen Commandostring:

< SET DFR1_FREEZE ON >

< SET DFR1_FREEZE OFF >

Verzend een van deze opdrachten naar de SCM820.
Reactie van SCM820:

< REP DFR1_FREEZE ON >

< REP DFR1 FREEZE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 2 bevriezen instellen Commandostring:

< SET DFR2_FREEZE ON >

< SET DFR2_FREEZE OFF >

Verzend een van deze opdrachten naar de SCM820.
Reactie van SCM820:

< REP DFR2_FREEZE ON >

< REP DFR2 FREEZE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 1 bevriezen ophalen Commandostring:

< GET DFR1_FREEZE >

Reactie van SCM820:

< REP DFR1_FREEZE ON >

< REP DFR1_FREEZE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
DFR 2 bevriezen ophalen Commandostring:

< GET DFR2_FREEZE >

Reactie van SCM820:

< REP DFR2_FREEZE ON >

< REP DFR2_FREEZE OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.

Bewakingscommando’s

Poortstatus, mix A ophalen Commandostring:

< GET x INPUT_AUDIO_GATE_A >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 8 (zie tabel Kanalen).

Het is niet nodig om dit commando voortdurend te verzenden. De SCM820 verzendt een REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.

Reactie van SCM820:

< REP x INPUT_AUDIO_GATE_A ON >

< REP x INPUT_AUDIO_GATE_A OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Poortstatus, mix B ophalen Commandostring:

< GET x INPUT_AUDIO_GATE_B >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 8 (zie tabel Kanalen).

Het is niet nodig om dit commando voortdurend te verzenden. De SCM820 verzendt een REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.

Reactie van SCM820:

< REP x INPUT_AUDIO_GATE_B ON >

< REP x INPUT_AUDIO_GATE_B OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Status begrenzer ingeschakeld opvragen Commandostring:

< GET x LIMITER_ENGAGED >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 en 18-19 (zie tabel Kanalen).

Het is niet nodig om dit commando voortdurend te verzenden. De SCM820 verzendt een REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.

Reactie van SCM820:

< REP x LIMITER_ENGAGED ON >

< REP x LIMITER_ENGAGED OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Oversturingsstatus van ingang ophalen Commandostring:

< GET x AUDIO_IN_CLIP_INDICATOR >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 9 (zie tabel Kanalen).

Het is niet nodig om dit commando voortdurend te verzenden. De SCM820 verzendt een REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.

Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_IN_CLIP_INDICATOR ON >

< REP x AUDIO_IN_CLIP_INDICATOR OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Oversturingsstatus van uitgang ophalen Commandostring:

< GET x AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 10 tot en met 19 (zie tabel Kanalen).

Het is niet nodig om dit commando voortdurend te verzenden. De SCM820 verzendt een REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.

Reactie van SCM820:

< REP x AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR ON >

< REP x AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR OFF >

De SCM820 reageert met een van deze strings.
Meting inschakelen Commandostring:

< SET METER_RATE sssss >

Waarbij sssss de meetsnelheid is in milliseconden.

De instelling sssss=0 schakelt meten uit. De minimale instelling is 100 milliseconden. Meting is standaard uitgeschakeld.

Reactie van SCM820:

< REP METER_RATE sssss >

< SAMPLE aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss >

Waarbij aaa, bbb enzovoort de waarde van het ontvangen audioniveau is en uit de getallen 000-120 kan bestaan.

aaa = ingang 1

bbb = ingang 2

ccc = ingang 3

ddd = ingang 4

eee = ingang 5

fff = ingang 6

ggg = ingang 7

hhh = ingang 8

iii = aux-ingang

jjj = direct out 1

kkk = direct out 2

lll = direct out 3

mmm = direct out 4

nnn = direct out 5

ooo = direct out 6

ppp = direct out 7

qqq = direct out 8

rrr = mix out A

sss = mix out B

Stop meting Commandostring:

< SET METER_RATE 0 >

Een waarde van 00000 wordt ook geaccepteerd.

Reactie van SCM820:

< REP METER_RATE 00000 >

Foutcodes

Er is een < REP ERR > error string die aangeeft dat het commando niet kan worden geïmplementeerd. Dit is meestal te wijten aan een typefout of een commando dat niet bestaat.