WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.

Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

AD1 Axient digitale bodypackzender

Bodypackzenders uit de AD-serie leveren onberispelijke audiokwaliteit en RF-prestaties met wide tuning, high-densitymodus (HD) en versleuteling. De zender is voorzien van een duurzame metalen constructie, AA of oplaadbare SB900A-voeding (met opladen in dockingstation), en TA4- of LEMO3-connectormogelijkheden.

Kenmerken

Prestaties

 • Bereik van 20 Hz tot 20 kHz met vlakke frequentieweergave
 • Automatische ingang in fases optimaliseert versterkingsinstellingen
 • AES 256-bits versleuteling ingeschakeld voor beveiligde transmissie
 • >120 dB dynamisch bereik
 • 100 meter (300 voet) bedieningsbereik in vrije zichtlijn
 • Selecteerbare modulatiemodi optimaliseren prestaties voor spectrale efficiëntie
  • Standaard: optimale dekking, lage latentie
  • High density: aanzienlijke toename in maximale aantal systeemkanalen
 • Ingebouwde toongenerator en RF-markeerders om looptesten mogelijk te maken
 • Schakelbare voedingsniveaus = 2/10/35mW (afhankelijk van de regio)
 • Selectie van frequentiediversiteit met behulp van twee bodypacks

Ontwerp

 • Mogelijkheid voor TA4- of LEMO3-audioconnector
 • Lcd met achtergrondverlichting om eenvoudig door het menu en de bedieningselementen te navigeren
 • Robuuste metalen constructie
 • Flexibele kwart-golfantenne
 • Menu en voeding vergrendelen

Voeding

 • Meer dan 8 uur continu gebruik met 2 x AA-alkalinebatterijen
 • Shure SB900A oplaadbare lithium-ionbatterij biedt extra batterijduur, nauwkeurige meting en geen geheugeneffect
 • Externe oplaadpunten voor opladen in dockingstation

Inbegrepen componenten

AA-alkalinebatterijen (2) 80B8201
Kwart-golfantenne Per regio verschillend
TAF4-adapter met schroefdraad WA340
Transportkoffer voor zender WA610
Etui met rits 26A13
Riemclip 44A12547

Optional Accessories

Oplaadbare lithium-ion batterij voor bodypack SB900A
Y-kabel voor bodypackzenders AXT652
LEMO Y-kabel voor bodypack-zenders AXT652LEMO3
Instrumentkabel WA302
Vervangende riemclip 44A12547
Instrumentkabel met haakse 1/4" (jack) connector WA304
Mute-schakelaar voor bodypack WA661
Mute-schakelaar voor 2 bodypacks WA662

AD1 zenderoverzicht

① RF-antenne

Voor RF-signaaloverdracht.

② Display

Weergave van menuschermen en instellingen. Druk op een willekeurige bedieningsknop om de achtergrondverlichting te activeren.

③ IR-poort (infrarood)

Uitlijnen met de IR-poort van de ontvanger tijdens IR-synchronisatie om de zender automatisch af te stemmen en in te stellen.

④ Bedieningsknoppen

Gebruik deze om door parametermenu's te navigeren en instellingen te wijzigen.

⑤ Batterijcompartiment

Geschikt voor twee AA-batterijen of een oplaadbare Shure SB900A-batterij.

⑥ AA-batterijadapter

Gebruiken om AA-batterijen vast te zetten. Verwijderen bij gebruik van een Shure SB900A-batterij.

⑦ SMA-connector

Aansluitpunt voor RF-antenne.

⑧ Aan-uitschakelaar

Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

⑨ Voedings-led

 • Groen = apparaat is ingeschakeld
 • Rood = batterij bijna leeg, mutemodus ingeschakeld, ingangsoverbelasting of batterijfout (zie Probleemoplossing)
 • Oranje = modus aan-uitschakelaar: vergrendeld met schakelaar in de stand ‘uit’

⑩ Ingangsconnector

Wordt aangesloten op een microfoon- of instrumentkabel met een 4-pins miniconnector (TA4F).

Opmerking: Een LEMO-connector modelvariant van deze zender is beschikbaar.

Firmware bijwerken

Firmware is embedded software in elke component die de functionaliteit bestuurt. Af en toe worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld om aanvullende functies en verbeteringen aan te brengen. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp van de Shure Update Utility. Deze kan gedownload worden van http://www.shure.com/.

Firmwareversies

Download bij het bijwerken de firmware eerst naar de ontvanger en werk daarna zenders bij naar dezelfde firmwareversie om een consistente werking te waarborgen.

De firmwarenummering van Shure-apparaten heeft de volgende indeling: PRIMAIR.SECUNDAIR.PATCH (bijv. 1.2.14). Alle apparaten op het netwerk (inclusief zenders) dienen minimaal dezelfde PRIMAIRE en SECUNDAIRE firmwareversienummers te hebben (bijv. 1.2.x).

De zender bijwerken

 1. Ga om de firmware over te brengen naar de zender naar Device Configuration > Tx Firmware Update op de ontvanger.
 2. Zet de zender op zijn kant en lijn de IR-poorten uit.
 3. Druk op ENTER op de ontvanger en start het downloaden naar de zender. De IR-poorten moeten tijdens het hele downloadproces minimaal 50 seconden zijn uitgelijnd.

Bedieningselementen zender

Gebruik de bedieningselementen om door parametermenu's te navigeren en waarden te wijzigen.

exit Werkt als een knop 'vorige', waarmee u terugkeert naar vorige menu's of parameters, zonder een waardewijziging te bevestigen
enter Opent de menuschermen en bevestigt parameterwijzigingen
∨∧ Gebruiken om door menuschermen te scrollen en parameterwaarden te wijzigen

Tip: gebruik de volgende snelkoppelingen voor snelle instelling:

 • Houd de knop ∧ ingedrukt tijdens het aanzetten, om de bedieningselementen van de zenders te vergrendelen of te ontgrendelen
 • Houd de knop exit ingedrukt tijdens het aanzetten, om de RF-uitgang van de zender op mute te zetten

Bedieningselementen vergrendelen

Vergrendel de bedieningselementen van de zender zodat de parameters niet per ongeluk of zonder toestemming worden gewijzigd. Het pictogram voor vergrendeling wordt weergegeven op het beginscherm wanneer de vergrendeling van de bedieningselementen ingeschakeld is.

 1. Vanuit het menu Utilities navigeert u naar Lock en selecteert u een van de volgende opties:
  • Locked: vergrendelt de bedieningselementen
  • Unlocked: ontgrendelt de bedieningselementen
 2. Druk op enter om op te slaan.

Tip: om de zender snel te ontgrendelen: druk op enter, selecteer Unlocked en druk op enter.

Weergave beginscherm

Op het beginscherm wordt de informatie over en de status van de zender weergegeven.

Tip: Er zijn vier opties om de weergegeven informatie op het beginscherm te kiezen. Gebruik de pijltjesknoppen om een van de volgende opties te selecteren:

 • Naam
 • Frequentie-instelling
 • Groep (G) en kanaal (C)
 • Apparaat-ID

De volgende pictogrammen worden weergegeven om de instellingen van de zender aan te geven:

 • Batterijduur in uren en minuten of balkdisplay
 • Toets: het weergegeven pictogram wanneer versleuteling is ingeschakeld.
 • Vergrendeling: wordt weergegeven wanneer de bedieningselementen zijn vergrendeld
 • STD: standaard transmissiemodus
 • HD: high-density transmissiemodus
 • Vakje: wanneer er in het vakje een ‘x’ staat, staat de mutemodus aan en is deze ingeschakeld. Als het vakje leeg is, staat de mutemodus aan, maar is deze niet ingeschakeld.

Batterij plaatsen

① Batterijcompartiment openen

Druk op de lipjes aan de zijkanten van het bodypack en open de batterijklep zoals wordt aangegeven om het batterijcompartiment te openen.

② Batterijen plaatsen

 • AA-batterijen: plaats de batterijen (let op de polariteitsaanduidingen) en de AA-adapter zoals wordt aangegeven en sluit de batterijklep
 • Shure SB900A-batterij: plaats de batterij zoals wordt aangegeven (let op de polariteitsaanduidingen). Verwijder de AA-adapter en leg deze opzij. Sluit de klep om de batterij vast te zetten.

Opmerking: bij gebruik van AA-batterijen dient u het batterijtype in te stellen in het menu van de zender.

Type AA-batterijen instellen

Om voor een nauwkeurige weergave van de gebruiksduur van de zender te zorgen, moet het batterijtype in het zendermenu worden ingesteld op het geplaatste AA-batterijtype.

Opmerking: als een Shure oplaadbare SB900A-batterij is geplaatst, is het niet nodig om een batterijtype te selecteren en wordt voor batterijtype Shure weergegeven.

 1. Ga naar de Utilities en selecteer Battery.
 2. Gebruik de knoppen ▼▲ om het type van de geplaatste batterij te selecteren:
  • Alkaline = alkaline
  • NiMH = nikkelmetaalhydride
  • Lithium = primair lithium
 3. Druk op enter om op te slaan.

AA-batterijen plaatsen

Plaats de batterijen zoals afgebeeld om ervoor te zorgen dat deze goed contact maken en dat de klep stevig kan worden vergrendeld.

Shure SB900A Rechargeable Battery

Shure SB900A lithium-ion batteries offer a rechargeable option for powering the transmitters. Batteries quickly charge to 50% capacity in one hour and reach full charge within three hours.

Single chargers and multiple bay chargers are available to recharge the Shure batteries.

Caution: Only charge Shure rechargeable batteries with a Shure battery charger.

Shure SB900A Runtime

2 mW 10 mW 35 mW
Up to 9 hours Up to 9 hours Up to 5 hours

Checking Battery Info

When using an SB900A rechargeable battery, the receiver and transmitter home screens display the number of hours and minutes remaining.

Detailed information for the battery is displayed Battery menu of the transmitter: Utilities > Battery

 • Battery: The chemistry type of for the installed battery (Shure, Alkaline, Lithium, NiMH)
 • Bars: Indicates the number of bars displayed
 • Time: Battery runtime
 • Charge: Percentage of charge capacity
 • Health: Percentage of current battery health
 • Cycle: Record of the number of charging cycles for the installed battery
 • Temp: Battery temperature in Fahrenheit and Celsius

Important Tips for Care and Storage of Shure Rechargeable Batteries

Proper care and storage of Shure batteries results in reliable performance and ensures a long lifetime.

 • Always store batteries and transmitters at room temperature
 • Ideally, batteries should be charged to approximately 40% of capacity for long-term storage
 • Periodically clean the battery contacts with alcohol to maintain ideal contact
 • During storage, check batteries every 6 months and recharge to 40% of capacity as needed

For additional rechargeable battery information, visit www.shure.com.

Gebruiksduur AA-batterijen en zender

Zenders zijn compatibel met de volgende typen AA-batterijen:

 • Alkaline
 • Nikkelmetaalhydride (NiMH)
 • Primair lithium

Een batterij-indicator met 5 segmenten die het laadniveau van de zenderbatterij aangeeft, wordt weergegeven op de schermen van de zender en de ontvanger. De volgende tabellen bevatten bij benadering de resterende gebruiksduur van de zender in uren:minuten.

Opmerking: de batterijduur is afhankelijk van de fabrikant, leeftijd van de batterij en omgevingsomstandigheden.

Gebruiksduur AA-batterijen en zender

Alkaline

Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten)
8:00-6:00
> 4:00
> 1:45
≦ 1:45
≦ 0:45
≦ 0:15

NiMH (2700 mAh)

Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten)
11:00-8:00
> 5:00
> 2:00
≦ 2:00
≦ 0:45
≦ 0:15

Primair lithium (3500 mAh)

Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten)
14:00-10:00
> 6:00
> 2:00
≦ 2:00
≦ 0:45
≦ 0:15

Menuparameters

Het Main-menu deelt de beschikbare zenderparameters in drie submenu's in:

 • Radio
 • Audio
 • Utilities

Tip: met de pijltjesknoppen kunt u tussen de gewenste menu's scrollen.

Tips voor bewerken van menuparameters

 • Druk op de knop enter om de menuopties vanaf het beginscherm te openen. Gebruik de pijltjesknoppen voor toegang tot extra menu's en parameters.
 • Een menuparameter knippert als deze kan worden bewerkt
 • Gebruik de pijltjesknoppen om een parameter te verhogen, te verlagen of te wijzigen
 • Als u een menuwijziging wilt opslaan, drukt u op enter
 • Als u een menu wilt afsluiten zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op exit

Menu Kaart

Menu Radio

G: en C: groep en kanaal

Druk op de knop ‘enter’ om een groep (G:) of kanaal (C:) te kunnen bewerken. Gebruik de pijltjesknoppen om de waarden aan te passen.

Frequentie

Druk eenmaal op de knop ‘enter’ om de eerste drie cijfers te bewerken of tweemaal om de tweede drie cijfers te bewerken.

RF Power

Hogere voedingsinstellingen kunnen het bereik van de zender vergroten.

RF Output

 • On: RF-signaal is actief
 • Mute: RF-signaal is inactief

Menu Audio

Pad

Pas de pad aan om de audio-ingang niet te zwaar te belasten. Selecteer -12 dB of Off.

Offset

Pas het offset-niveau aan om microfoonniveaus te balanceren bij gebruik van twee zenders voor frequentiediversiteit. Instelbereik: –12 dB tot +21 dB.

Polarity

Selecteerbare toewijzing van polariteit voor LEMO-connectorzenders:
 • Pos: een positieve druk op het microfoonmembraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 (ten opzichte van pen 3 van de XLR-uitgang) en de punt van de TRS-uitgang.
 • Neg: een positieve druk op het microfoonmembraan resulteert in een negatieve spanning op pen 2 (ten opzichte van pen 3 van de XLR-uitgang) en de punt van de TRS-uitgang.

MuteMode

Als deze is ingeschakeld, is de aan-uitschakelaar geconfigureerd als een muteschakelaar voor de audio:
 • Schakelaar aan: audiosignaal aan
 • Schakelaar uit: audiosignaal gedempt

Tone

De zender genereert een continue testtoon. De toon kan worden ingesteld op 400 Hz of 1000 Hz.

Niveau

Wanneer ingeschakeld, kan het uitgangsniveau van de testtoon worden aangepast.

Menu hulpprogramma's

Dev ID

Wijs een apparaat-ID van maximaal 9 letters of cijfers toe.

Lock

Vergrendelt de bedieningselementen van de zender en de aan-uitschakelaar.

Marker

Druk, indien ingeschakeld, op de enter-knop om een markeerder in Wireless Workbench te plaatsen.

Battery

Geeft batterijgegevens weer:
 • Battery: het chemische type van de geplaatste batterij (Shure-oplaadbaar, Alkaline, Lithium, NiMH)
 • Bars: geeft het aantal weergegeven balkjes weer
 • Time: gebruiksduur batterij
 • Charge: percentage van laadcapaciteit
 • Health: percentage van huidige batterijstatus
 • Cycle: aantal laadcycli van de geplaatste batterij
 • Temp: batterijtemperatuur in Fahrenheit en Celsius

About

Geeft zenderinformatie weer:
 • FW: geïnstalleerde firmware
 • HW: hardwareversie
 • SN: serienummer

Reset All

Alle parameters van de zender worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

IR-synchronisatie

Gebruik IR-synchronisatie om een audiokanaal te vormen tussen de zender en ontvanger.

Opmerking: de band van de ontvanger moet overeenkomen met de band van de zender.

 1. Selecteer een kanaal van een ontvanger.
 2. Stem het kanaal met behulp van groepsscan af op een beschikbare frequentie of draai handmatig naar een open frequentie.
 3. Schakel de zender in.
 4. Druk op de knop SYNC op de ontvanger.
 5. Lijn de IR-vensters tussen de zender en de ontvanger uit, zodat het ledlampje van de IR rood oplicht. Als alles voltooid is, wordt Sync Success! weergegeven. De zender en ontvanger zijn nu afgestemd op dezelfde frequentie.

Opmerking:

Als de versleutelingsstatus op de ontvanger is gewijzigd (in- of uitschakelen van de versleuteling), moet een synchronisatie plaatsvinden om de instellingen naar de zender over te brengen. Nieuwe versleutelingscodes voor het kanaal van de zender en ontvanger worden bij iedere IR-synchronisatie gegenereerd. Om een nieuwe sleutel voor een zender aan te vragen, voert u een IR-synchronisatie uit met het gewenste kanaal van de ontvanger.

De frequentie handmatig instellen

De zender kan handmatig worden afgestemd op een specifieke frequentie, groep of kanaal

 1. Navigeer naar het menu Radio.
 2. Om handmatig een frequentie te selecteren, scrolt u naar G: en C: om de groep en het kanaal te bewerken of naar de frequentieparameter.
 3. Druk op enter om te bewerken.
 4. Gebruik de ∧∨-knoppen om de groep, het kanaal of de frequentie aan te passen.
 5. Druk op enter om op te slaan en vervolgens op exit wanneer u klaar bent.

De bodypackzender dragen

Klem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de klem van de zender, zoals hier wordt weergegeven.

Voor de beste resultaten moet de riem tegen de basis van de klem worden geduwd.

Tip: De clip kan verwijderd worden en 180 graden draaien. Hierdoor heeft u meer bevestigingsopties.

RF-Mute

RF-Mute zorgt ervoor dat audio niet wordt uitgezonden, door het RF-signaal te onderdrukken, terwijl de zender ingeschakeld blijft. Er wordt in deze modus RF Mute op het beginscherm weergegeven.

 1. Vanuit het menu Radio navigeert u naar RF Output.
 2. Kies een van de volgende opties:
  • On: RF-signaal is actief
  • Mute: RF-signaal is gedeactiveerd
 3. Druk op enter om op te slaan.

Door de zender aan en uit te zetten, of de batterij te vervangen, wordt RF Output op On gezet.

RF-mute bij inschakelen

Met RF-Mute bij inschakelen wordt de zender onmiddellijk in RF-Mute-modus gezet wanneer deze wordt aangezet.

 • Begin met de zender uit en houd dan de knop exit ingedrukt terwijl u de zender inschakelt
 • Blijf de knop exit ingedrukt houden tot het bericht RF Muted op het beginscherm verschijnt

Oversturing ingang

Het bericht OVERLOAD wordt weergegeven wanneer de audio-ingang een signaal met een hoog niveau ervaart. De voedings-led wordt rood als extra indicator bij overbelasting. Verlaag het ingangssignaal of schakel het ingangspad in om de overbelasting te verwijderen.

Audioniveaus overeen laten komen met offsets

Wanneer twee zenders of meer aan een ontvanger worden gekoppeld, kunnen er verschillen in het volumeniveau tussen microfoons of instrumenten optreden. Als dit plaatsvindt, laat u de audioniveaus dan overeenkomen met behulp van de functie Offset en elimineert u zo hoorbare volumeverschillen tussen zenders. Stel bij gebruik van een enkele zender de Offset in op 0 dB.

 1. Schakel de eerste zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Schakel de zender uit als u klaar bent.
 2. Schakel de tweede zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Herhaal voor iedere extra zender.
 3. Als er een hoorbaar verschil is in het geluidsniveau van de zenders, navigeert u naar het menu Offset ( Audio > Offset ) op de zender om de microfoon-Offset onmiddellijk te verhogen of te verlagen zodat de audioniveaus overeenkomen.

Toongenerator

De zender bevat een interne toongenerator die een continu audiosignaal produceert. De toon is nuttig voor het uitvoeren van een soundcheck of voor het oplossen van problemen met de audiosignaalketen. Het niveau van de toon kan worden afgesteld van –60 dB tot 0 dB en de frequentie kan worden ingesteld van 400 Hz tot 1000 Hz.

 1. In het menu Audio selecteert u Tone.
 2. Stel de frequentie in op 400 Hz of 1000 Hz.
 3. Selecteer Level en gebruik de pijltjesknoppen om de waarde aan te passen tussen –60 dB en 0 dB.

Tip: Begin altijd met het niveau ingesteld op –60 dB, om te voorkomen dat de speakers of de koptelefoons overbelast raken.

Zet de toon uit door Off in het menu te selecteren of door op de aan/uit-schakelaar van de zender te drukken.

Productgegevens

Offsetbereik microfoon

-12 tot 21 dB (in stappen van 1 dB)

Batterijtype

Shure SB900A Oplaadbaar lithium-ion of LR6 AA-batterijen 1,5 V

Batterijlevensduur

@ 10 mW

Shure SB900A max.9 uur
alkaline max.8 uur

Zie tabel batterijlevensduur

Afmetingen

86 mm x 66 mm x 23 mm (3,4 in. x 2,6 in. x 0,9 in.) H x B x D

Gewicht

142 g (5,0 oz.), zonder batterijen

Behuizing

Gegoten metaal

Audio-ingang

Connector

4-pens miniconnector, mannetje (TA4M) of Lemo-connector

Configuratie

Ongebalanceerd

Impedantie

1 MΩ,

Maximaal ingangsniveau

1 kHz bij 1% THD

Pad uit 8,5  dBV (7,5 Vpp)
Pad aan 20,5  dBV (30 Vpp)

Equivalente ingangsruis (EIN) voorversterker

Systeemgainingsinstelling ≥ +20

-120  dBV, A-gewogen, normaal

RF-uitgang

Connector

SMA

Antennetype

1/4 wave

Impedantie

50 Ω

Bezette bandbreedte

<200 kHz

Modulatietype

Shure Axient digitaal bedrijfseigen

Voeding

2 mW, 10 mW, 35 mW

Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend

Frequentiebanden en RF-vermogen zender

Band Frequentiebereik (MHz) RF-vermogen (mW)***
G53 470 tot 510 2/10/35
G54 479 tot 565 2/10/20
G55 470 tot 636* 2/10/35
G56 470 tot 636 2/10/35
G57 470 tot 616* 2/10/35
G62 510 tot 530 2/10/35
H54 520 tot 636 2/10/35
K53 606 tot 698* 2/10/35
K54 606 tot 663** 2/10/35
K55 606 tot 694 2/10/35
K56 606 tot 714 2/10/35
K57 606 tot 790 2/10/35
K58 622 tot 698 2/10/35
L54 630 tot 787 2/10/35
R52 794 tot 806 2/10/35
JB 806 tot 810 2/10
X51 925 tot 937.5 2/10
X55 941 tot 960 2/10/35

Opmerking: *met een gat tussen 608 tot 614 MHz.

Opmerking: **met een gat tussen 608 tot 614 MHz en een gat tussen 616 tot 653 MHz.

Opmerking: ***voeding geleverd aan de antennepoort.

K55 606-694 MHz

Country Code

Code de Pays

Codice di paese

Código de país

Länder-Kürzel

Frequency Range

Gamme de frequences

Gamme di frequenza

Gama de frequencias

Frequenzbereich

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F *
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR *
all other countries *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

G56 470-636 MHz

Country Code

Code de Pays

Codice di paese

Código de país

Länder-Kürzel

Frequency Range

Gamme de frequences

Gamme di frequenza

Gama de frequencias

Frequenzbereich

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F *
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR *
all other countries *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

K57 606-790 MHz

Country Code

Code de Pays

Codice di paese

Código de país

Länder-Kürzel

Frequency Range

Gamme de frequences

Gamme di frequenza

Gama de frequencias

Frequenzbereich

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F *
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR *
all other countries *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

Ingangsconnectordiagrammen

TA4M

LEMO

Certificering

Gecertificeerd onder FCC-deel 74.

Gecertificeerd in Canada volgens RSS-210.

FCC-ID: DD4AD1G55, DD4AD1G57, DD4AD1K53, DD4AD1K54, DD4AD1X55. IC: 616A-AD1G55, 616A-AD1K53.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn 2011/65/EG

  Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch afval.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië

Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals de werkfrequenties. Dit apparaat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in de frequentieband van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de frequentieband van 694-820 MHz.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.