BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

  A cart with a receiver on top tipping over onto a person. There is a circle around the image with a line through it.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aan-wezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

WAARSCHUWING

 • Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Overzicht

De digitale spectrummanager Shure AD600 is een krachtig hulpmiddel voor het plannen en beheren van frequentiecoördinatie. Gebruik de beschreven coördinatiefuncties om frequenties voor je hele systeem te plannen, scannen en gebruiken. Er zijn aanvullende tools beschikbaar om het spectrum te analyseren, gegevens vast te leggen en audio te bewaken van compatibele apparaten in uw netwerk.

De AD600 is een éénhulpmiddeloplossing voor het beheren van het RF-spectrum:

 • Geavanceerde, uitgebreide frequentie-coördinatie voor uw netwerk
 • Snel, realtime scannen om beschikbare frequenties te vinden en RF-activiteit te bewaken
 • Groot, 6.6 inch (16,75 cm) kleurenscherm voor het weergeven en analyseren van het RF-spectrum
 • Geleide frequentie-coördinatie om tijd en moeite te besparen in uitdagende RF-omgevingen
 • Tools voor het weergeven van, analyseren van en luisteren naar frequentie-activiteit
 • Afstembereik: 174 MHz tot 2 GHz voor de ondersteuning van meerdere frequentiebanden
 • 6 antenne-aansluitingen om meerdere apparaten te ondersteunen en dekkingsopties te verhogen
 • Het vastleggen en opslaan van gegevens om RF-informatie ter analyse te archiveren
 • Met netwerkfunctie voor systeemimplementaties op grote schaal
 • USB-aansluiting voor externe gegevensopslag van scans, gebeurtenislogboeken en andere gegevens
 • Met Dante-functie voor geavanceerde audiobewaking van uw netwerk
 • Compatibel met Wireless Workbench om regel- en bewakingsfuncties uit te breiden

Wat zit er in de verpakking

 • AD600
 • Voedingskabel met V-lock (regiospecifiek)
 • USB-verlengkabel
 • Hardwareset rekmontage (90YT1371)

Montage-instructies

Deze component is ontworpen om in een audiorack te worden ingebouwd.

Waarschuwing: Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig in het rack worden bevestigd.

A receiver being secured into a rack

Voor- en achterpaneel

Indeling voor- en achterpaneel AD600

① Volumeknop hoofdtelefoon

Bediening hoofdtelefoonvolume Oversturingsindicator waarschuwt voor overbelasting van een signaal. Drukknop voor toegang tot Dante-opties en hoofdtelefooninstellingen.

② Monitoraansluiting, hoofdtelefoonaansluiting

¼” (6,35 mm) Audiouitgangsconnector.

③ Display

Kleurendisplay om het RF-spectrum te bekijken en te analyseren.

④ Functieknoppen

Druk hierop voor bewerkings- en configuratieopties. De knoppen zijn F1, F2, F3, F4 (van boven naar beneden) en lichten op wanneer er opties beschikbaar zijn.

⑤ Enter-knop

Druk hierop om wijzigingen op te slaan.

⑥ Knop Sluiten

Druk hierop om wijzigingen ongedaan te maken en terug te keren naar het vorige menu.

⑦ Bedieningsknop

 • Druk hierop om een menu te openen
 • Druk hierop om parameters of menu-items te selecteren
 • Draai eraan om door menu-items te bladeren of een parameterwaarde te wijzigen

⑧ Aan-uitschakelaar

Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

⑨ Netvoedingsingang

IEC-vergrendelingsconnector 100-240 V AC.

⑩ Netvoedingscascade (vergrendelen)

Gebruik IEC-verlengkabels om stroom door meerdere apparaten te schakelen.

⑪ Ethernetpoorten

Vier ethernetpoorten voor het overbrengen van de volgende signalen:

 • ctrl 1: Netwerkbediening; ondersteunt PoE
 • ctrl 2: Netwerkbediening; ondersteunt PoE
 • Dante primary: Digitale audio met Dante
 • Dante secondary: Digitale audio met Dante

⑫ Led-indicatoren netwerkstatus

 • Uit: geen netwerkkoppeling
 • Brandt groen: netwerkkoppeling actief
 • Knippert groen: netwerkkoppeling actief, snelheid komt overeen met hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Knippert oranje: geeft aan dat de verbindingssnelheid 1 Gbps is, snelheid komt overeen met het verkeersvolume

⑬ USB-poort

Hiermee draagt u opgeslagen scangegevens over naar een extern opslagapparaat.

⑭ Led-indicator antennevoorspanning (een per antenne)

 • Groen: Antennevoorspanning ingeschakeld
 • Rood: Antennestoring
 • Uit: Antennevoorspanning uitgeschakeld

⑮ Coaxiale ingangen voor antennes A, B, C, D, E, F

RF-verbinding voor antennes A, B, C, D, E, F.

⑯ Koelingsopeningen

Openingen aan voor- en achterkant om het apparaat te koelen.

Weergavescherm

Het startscherm geeft de RF-activiteit van elke antenne weer. Op dit scherm kunt u het hoofdmenu en de scanfuncties openen. Gebruik de bedieningsknop om door de menu-opties te bladeren of om de antenneplots in of uit te schakelen.

Let op: Deze opties zijn alleen visueel en zijn niet van invloed op de coördinatie of het controleren van back-upfrequenties.

 • Hoofdmenu: Het hoofdmenu openen
 • Scanfuncties: Scanfuncties openen
 • Scanstatus: Geeft aan of de huidige weergave een live scan is of een opgeslagen bestand
 • Antennes A-F: Elke antenne heeft een eigen kleur op de RF-plot
 • Max: Combineert de realtime pieken van alle antennes in één plot

Weergavescherm AD600

Pictogramsleutel

Pictogram Beschrijving
Een USB-pictogram USB: Wordt weergegeven als een opslagapparaat is aangesloten op de USB-poort. Selecteer het pictogram om meer informatie te bekijken en het USB-apparaat uit te werpen.
Een driehoek met een uitroepteken Alarm: Wordt weergegeven als er een of meer hardware-alarmen zijn. Selecteer het pictogram om de actieve alarmen te bekijken.
Een voedingssymbool met een streep erdoor Aan-uitschakelaar vergrendeld: Voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt uitgeschakeld. Als de vergendeling actief is en de schakelaar is ingeschakeld, blijft de AD600 aan.
Een potlood met een streep erdoor Voorpaneel vergrendeld: Voorkomt menuwijzigingen. Als de vergrendeling actief is, kunnen menu-opties niet worden bijgewerkt.
Een schild met een slot Toegangsbeheer: Wordt weergegeven als toegangsbeheer actief is.
Een vierkant dat bevestigd is aan drie vierkanten daaronder, in de vorm van een netwerk Netwerkstatusindicator: Wordt weergegeven als de AD600 andere apparaten detecteert in het netwerk.

Navigatie en bediening

Gebruik de functieknoppen, bedieningsknop, ENTER en SLUITEN om door de menu-opties te bladeren en parameters in te stellen.

De knoppen aan de voorkant van de AD600, aangegeven met nummers

① Functieknoppen

Druk hierop voor bewerkings- en configuratieopties. De knoppen zijn F1, F2, F3, F4 (van boven naar beneden) en lichten op wanneer er bewerkopties beschikbaar zijn.

② Bedieningsknop

 • Druk hierop om naar een menu te gaan
 • Druk hierop om een menu-item te selecteren
 • Draai de knop om door menu-items te bladeren of een parameter te wijzigen

③ ENTER

Druk hierop om wijzigingen te bevestigen of op te slaan.

④ SLUITEN

Druk hierop om wijzigingen ongedaan te maken en terug te keren naar het hoofdmenu.

Menu Kaart

Een visuele kaart van elke menu-optie

Systeemvoorbeelden

Systeem met één frequentieband

In dit voorbeeld werken alle apparaten die gekoppeld zijn aan de AD600 in hetzelfde frequentiebereik:

 • Stel de AD600-antennes in op het frequentiebereik van elke gekoppelde ontvanger.
 • Er kunnen aanvullende ontvangers met hetzelfde frequentiebereik aan het netwerk worden toegevoegd om het systeem uit te breiden.

Tip: Sluit de cascadepoorten van de ontvangstantenne aan op de antenne-ingang van de AD600.

Een AD600 die gekoppeld is aan een ontvanger en 2 antennes

Systeem met meerdere frequentiebanden

In dit voorbeeld ondersteunt de AD600 ontvangers met verschillende frequentiebereiken.

 • Stel de AD600-antennes in op het frequentiebereik van elke gekoppelde ontvanger.
 • Er kunnen aanvullende ontvangers met hetzelfde frequentiebereik aan het netwerk worden toegevoegd om het systeem uit te breiden.

Tip: Sluit de cascadepoorten van de ontvangstantenne aan op de antenne-ingang van de AD600.

Een AD600 die gekoppeld is aan 3 ontvangers en 6 antennes

Antenneconfiguratie

De AD600 gebruikt tot 6 antennes om meerdere frequentiebanden te ondersteunen en meer dekking te bieden voor complexe systemen.

Antennepoorten

De AD600 bevat 6 antennepoorten op het achterpaneel. Elke poort kan worden geconfigureerd voor de bandbreedte van de gekoppelde antenne. Voorspanningsvoeding kan worden ingeschakeld als u actieve antennes gebruikt.

Antenneparameters instellen

Wanneer u uw antennes hebt geconfigureerd, kunt u de antenneparameters instellen. Als uw uitrusting bijvoorbeeld een frequentie heeft avn 470-534 MHz, kies dan de juiste antennes en stel het bereik in op 470-534 MHz.

Tip: Stel de configuratiemodus in op Gekoppeld om parameters in te stellen voor een antennepaar (AB/CD/EF).

 1. Hoofdmenu > Apparaatconfiguratie > Antennes
 2. Schakel de antennes in. Kies Alleen weergeven als u de RF-activiteit wilt bekijken en de antennegegevens niet wilt gebruiken in een frequentiecoördinatie.
 3. Kies een vooraf ingesteld bereik of selecteer handmatig een bereik voor de bandbreedte van de antenne.
 4. Stel bij een actieve antenne de Voorspanning in op Aan.

  Let op: Als u actieve antennes gebruikt, wordt Totale stroomafname weergegeven in het configuratiescherm.

Antenne-instellingen AD600

Voorbeelden van antenneconfiguratie

De volgende voorbeelden zijn veelvoorkomende antenneconfiguraties voor de AD600.

Breedbanddekking

Breedbanddekking ondersteunt een uitrusting met verschillende frequentiebanden. Antennes worden geconfigureerd voor het frequentiebereik van elke groep apparaten. In dit voorbeeld zijn er drie antenneparen geplaatst om apparaten te ondersteunen met drie verschillende frequentiebereiken.

fasediagram

Dekking groot gebied

Dekking voor groot gebied wordt vaak gebruikt in congreslocaties of stadions. Antennes worden strategisch geplaatst om RF-dekking te bieden in de hele ruimte en dode zones te voorkomen.

plaatsing van antennes in groot gebied

Lineaire dekking of dekking voor optocht

Lineaire dekking wordt gebruikt in ruimtes zoals een lange gang, start- of landingsbaan of autoweg. Antennes worden zo geplaatst om gaten in de dekking langs de route te voorkomen.

plaatsing van antenne langs optocht

Netwerken

De AD600 heeft een netwerkinterface met 4 poorten. De Dante-technologie biedt een geïntegreerde oplossing voor het controleren van digitale audio. Dante maakt gebruik van standaard IP over ethernet en kan veilig op hetzelfde netwerk worden verzonden als IT- en besturingsgegevens. Selecteerbare netwerkmodi geven poortsignalen door voor een flexibele netwerkinstelling.

Netwerksignaaltypen

De volgende signaaltypen worden ondersteund in het netwerk:

 • Shure Control: Shure Wireless Workbench-software biedt uitgebreide beheermogelijkheden voor draadloze audiosystemen.
 • Dante primary: Digitale Dante-audiosignalen
 • Dante secondary: Tweede kopie (redundant) van de primaire Dante-audio, vaak gebruikt voor aanvullende routeringsopties

Begeleide netwerkconfiguratie

De AD600 biedt een begeleide configuratie om het instellen van een netwerk eenvoudiger te maken.

Het instellen omvat het volgende:

 • Modus wisselen
 • Shure-bediening
 • Dante primary
 • Dante secondary

Netwerkmodi

De netwerkmodus bepaalt het type signalen dat naar de poorten wordt geleid.

De netwerkpoorten op een AD600

Poortsignalen geschakelde modus

① Shure-bediening en Dante primary

② Shure-bediening en Dante primary

③ Shure-bediening en Dante primary

④ Shure-bediening en Dante primary

Poortsignalen gesplitste/redundante modus

① Shure-bediening

② Shure-bediening

③ Dante primary

④ Dante secondary

De geschakelde modus instellen

 1. Via het hoofdmenu: Apparaatconfiguratie > Netwerkinstellingen > Instellen.
 2. Gebruik de bedieningsknop om de geschakelde modus in te stellen op Geschakeld of Gesplist Redundant.
 3. Druk op ENTER om op te slaan en het systeem opnieuw op te starten.

De interfacemodus (IP-adres) instellen

Om communicatie tussen en beheer van componenten mogelijk te maken, moet aan elk apparaat in het netwerk een IP-adres worden toegewezen. Geldige IP-adressen kunnen automatisch worden toegekend door middel van een DHCP-server of handmatig worden geselecteerd uit een lijst. Bij gebruik van Dante-audio moet ook een afzonderlijk Dante IP-adres worden toegekend aan elk Dante-apparaat.

Automatisch

 1. Wanneer u een DHCP-compatibele ethernet-switch gebruikt, zet u de DHCP-switch op AAN.
 2. In het menu Apparaatconfiguratie: Netwerkinstellingen > Instellen > Volgende
 3. Gebruik de bedieningsknop om de Interfacemodus in te stellen op Automatisch voor Shure-bediening, Dante Primary en Dante Secondary (indien van toepassing).
 4. Als u klaar bent, gebruik dan de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Handmatig

 1. In het menu Apparaatconfiguratie: Netwerkinstellingen > Instellen > Volgende
 2. Gebruik de bedieningsknop om de interfacemodus op Handmatig in te stellen.
 3. Stel een geldig IP-adres, subnetwaarden en gateways in voor Shure-bediening, Dante Primary en Dante Secondary (indien van toepassing).
 4. Als u klaar bent, gebruik dan de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Netwerkbrowser

Gebruik de netwerkbrowser om Shure-apparaten op het netwerk te bekijken. Open de browser via Hoofdmenu > Apparaatconfiguratie > Netwerkbrowser en gebruik de bedieningsknop om een apparaat te selecteren.

Het scherm van de AD600-netwerkbrowser

Alles identificeren

Laat het ledlampje van het voorpaneel van alle apparaten in het netwerk knipperen om verbinding te bevestigen.

Vernieuwen

Werkt de lijst met apparaten bij.

FW-versie

Geeft de firmwareversie van het apparaten in het netwerk weer. Selecteer Model om het apparaatmodel te bekijken.

Tip: Druk op de bedieningsknop om het ID en IP-adres van deze apparaten te bekijken.

Frequentiecoördinatie

De AD600 bevat begeleide frequentiecoördinatie om het vinden van een frequentie voor uw systeem eenvoudiger te maken.

Er zijn twee opties om een coördinatie in te stellen of te wijzigen:

 • Standaard coördinatie, die geschikt is voor de meeste situaties
 • Geavanceerde coördinatie, voor meer controle over de parameters in meer complexe situaties

Een coördinatie maken of wijzigen

Om een coördinatie te starten gaat u naar Hoofdmenu > Freq-coördinatie en kiest u of u een nieuwe coördinatie wilt maken of een bestaande coördinatie wilt wijzigen.

Let op: De standaard coördinatie is geschikt voor de meeste situaties. Gebruik de geavanceerde optie of Wireless Workbench als u virtuele kanalen wilt toevoegen, handmatig uitsluitingen of drempels wilt instellen of uw coördinatie op een andere manier wilt aanpassen.

Volg de stappen en kies Volgende als u een stap hebt voltooid.

Stap 1: Kies de apparaten

Gebruik de bedieningsknop om apparaten te selecteren voor uw coördinatie.

Stap 2: Scannen

Selecteer Scan starten en let op het scherm. Langere scans bieden meer gegevens voor uw coördinatie. Selecteer Scan stoppen wanneer de plot stabiel is.

Stap 3: Berekenen

De AD600 berekent automatisch een frequentiecoördinatie voor uw systeem. Selecteer Inzetten om de frequenties toe te wijzen aan uw apparaten en de coördinatie te voltooien.

Tip: Synchroniseer de poorten indien nodig opnieuw.

Geavanceerde coördinatie

Gebruik de geavanceerde coördinatie als de standaard coördinatie niet biedt wat u nodig hebt. Met een geavanceerde coördinatie kunt u handmatig aanvullende parameters instellen, zoals uitsluitingen, drempels, gebruikersgroepen en tv-kanalen.

Tip: U kunt ook Wireless Workbench gebruiken voor een geavanceerde coördinatie.

Ga naar Hoofdmenu > Freq-coördinatie en kies de geavanceerde opties om een coördinatie te maken of te wijzigen. Volg de stappen en kies Volgende als u een stap hebt voltooid.

Stap 1: Kies de apparaten

Gebruik de bedieningsknop om apparaten te selecteren voor uw coördinatie. Voeg virtuele kanalen toe als u frequenties wilt coördineren voor apparaten die zich niet in het netwerk bevinden.

Stap 2: Frequentie-aanvragen

Selecteer een compatibiliteitsniveau en het gewenste aantal back-upfrequenties voor elk apparaat.

Stap 3: Uitsluitingen

Selecteer Instellingen om de volgende uitsluitingen te kiezen:

 • Scans: Laad scanbestanden
 • Drempels: Stel piekdrempel voor scans en uitsluitingsdrempel in
 • Tv-kanalen: Stel de tv-indeling in of laad tv-gegevens
 • Lijst met uitsluitingen: Gebruik de functie Toevoegen om frequenties en bereiken uit te sluiten van de berekening

Selecteer Scan starten en let op het scherm. Langere scans bieden meer gegevens voor uw coördinatie. Selecteer Scan stoppen wanneer de plot stabiel is.

Stap 4: Geavanceerde opties

Selecteer een gebruikersgroep: Kies regionale gebruikerslijsten en groepen.

De coördinatievolgorde wijzigen: Verplaats apparaten om ze meer of minder prioriteit te geven.

De frequentielijst analyseren: Selecteer Analyseren om de compatibiliteit van frequenties in uw RF-omgeving te controleren. Selecteer Compat. vergrendelen om alle compatibiele frequenties te vergrendelen.

Stap 5: Berekenen

Selecteer Starten om de frequenties voor uw systeem te berekenen.

Stap 6: Toewijzen en inzetten

Selecteer Inzetten om de frequenties toe te wijzen aan uw apparaten en de coördinatie te voltooien.

Tip: Synchroniseer de poorten indien nodig opnieuw.

Scanfuncties

De AD600 bevat een groot aantal functies om het spectrum te analyseren, gegevens vast te leggen en uw weergave aan te passen. Open de scanfuncties met het tabblad op het hoofdscherm.

Scanfuncties AD600

Cursor

Cursor plaatst een beweegbare, verticale streepjeslijn op de RF-curve. Met de bedieningsknop kunt u de cursor op een willekeurig punt in de curve plaatsen. De frequentiewaarde en signaalsterkte voor het geselecteerde punt worden naast de cursor weergegeven.

Zoomen

Zoom vergroot de RF-curve om gedetailleerde analyse van een gedeelte van het spectrum mogelijk te maken. Zoom maakt het mogelijk individuele frequenties in overvolle RF-omgevingen te identificeren.

Bereik

Gebruik de bedieningsknop om de plotlimieten in te stellen voor de weergave of selecteer een van de vooraf ingestelde waarden:

 • Antennebereik: Plot komt overeen met het bereik van de antennes
 • Bereik Freq.-lijst: Plot komt overeen met de frequentielijst

Vastleggen

De AD600 kan perioden van RF-activiteit scannen en bewaren om een activiteitenlogboek van het RF-spectrum te maken. Scanbestanden kunnen worden opgeslagen ter referentie of worden geladen voor een geavanceerde frequentiecoördinatie.

Scan openen

Gebruik de bedieningsknop om opgeslagen of vastgelegde scans te laden van de interne schijf of een USB-apparaat.

Live scan

Zet de weergave terug naar de realtime scanactiviteit als u een opgeslagen bestand bekijkt.

Luisteren

Luister naar RF-activiteit in het spectrum met behulp van een hoofdtelefoon. Gebruik de bedieningsknop om een antenne te selecteren en het signaaltype te definiëren.

Momentopname opslaan

Slaat de scangegevens van de huidige weergave op. Gebruik de bedieningsknop om het bestand op te slaan in een map of op een schijf.

Markeringen

Voegt kleurmarkeringen toe aan de weergave om de gebruikte frequenties (wit) back-upfrequenties (groen) en gedegradeerde back-upfrequenties (rood) aan te geven. Gebruik de bedieningsknop om de markeringen te kiezen die u wilt weergeven.

Beheer en controle

Audio controleren met de luisterfunctie

Met de luisterfunctie kunt u gedemoduleerde audio beluisteren vanaf compatibele apparaten met behulp van een hoofdtelefoon.

De luisterfunctie kan de volgende signaaltypen controleren:

 • Analoge FM van Shure-producten zoals Axient Analog, UHF-R, ULX, SLX, BLX, PSM1000, PSM900, PSM300
 • Analoge FM van draadloze systemen die niet van Shure zijn
 • Niet-versleutelde Axient Digital-signalen (standaard en hoge dichtheid)

Ga naar het scanfunctiemenu of de frequentielijst en selecteer Luisteren. Gebruik de bedieningsknop om een antenne te selecteren en naar een punt op het spectrum te navigeren. Het frequentienummer wordt weergegeven naast de cursor.

De AD600 luistert naar een frequentie

Naar audio luisteren met Dante Browse

Gebruik Dante Browse om naar audio te luisteren vanaf apparaten in uw netwerk waarop Dante actief is.

 1. Druk op de hoofdtelefoonknop en kies Dante Browse of ga naar Hoofdmenu > Hoofdtelefoons > Dante Browse.
 2. Kies Shure om alleen Shure-apparaten te zien of Alle om alle apparaten waarop Dante actief is te zien.
 3. Gebruik de bedieningsknop om een apparaat en kanaal te selecteren uit de netwerklijst.
 4. Stel het hoofdtelefoonvolume in.

Frequentielijstmonitor

De Frequentielijstmonitor geeft apparaten in het netwerk weer, evenals de status van de toegewezen frequenties. Apparaten in het netwerk worden weergegeven in de frequentiepoel, samen met de status van de frequenties:

 • In gebruik: Frequenties die zijn teogewezen aan een apparaat
 • Gereed: Frequenties beschikbaar als back-up
 • Gedegradeerd: Back-upfrequenties niet beschikbaar wegens slechte kwaliteit
 • Zonenaam: Zonenaam die is toegewezen door Wireless Workbench

Het monitorscherm met de frequentielijst

U kunt de volgende taken uitvoeren vanuit de Frequentielijstmonitor:

 • Poel toevoegen: Gebruik de bedieningsknop om apparaten in de frequentielijst toe te voegen en te configureren.
 • Drempel bewerken: Gebruik de bedieningsknop om de controledrempel te bewerken die bepaalt wanneer een frequentie gedegradeerd is.
 • Opnieuw inzetten: Gebruik deze functie om nieuwe of bijgewerkte frequenties te versturen naar alle beheerde kanalen.
 • Lijst wissen: Gebruik deze functie om de frequentielijst te wissen op alle apparaten.

Scanbestanden beheren

U kunt scangegevens opslaan of scanbestanden importeren van de interne schijf van de AD600 of vanaf een externe schijf die is aangesloten op de USB-poort.

Tip: Als u een extern opslagapparaat wilt verwijderen, selecteer dan het USB-pictogram op het hoofdscherm en druk op de bedieningsknop.

De datum en tijd instellen

De AD600 heeft een interne klok die de tijd weergeeft op scanbestanden, momentopnamen en logboekregels.

 1. Selecteer: Apparaatconfiguratie > Datum en tijd
 2. Gebruik de bedieningsknop om de datum, tijd en tijdszone in te stellen.
 3. Druk op ENTER om op te slaan.

Bedieningselementen vergrendelen en ontgrendelen

Gebruik de bedieningsvergrendeling om onbedoelde of onbevoegde wijzigingen aan bedieningsknoppen en instellingen te voorkomen. Het voorpaneel en de aan/uit-schakelaar kunnen onafhankelijk van elkaar vergrendeld en ontgrendeld worden.

 1. Hoofdmenu > Apparaatconfiguratie > Vergrendelingen
 2. Gebruik het bedieningswiel om vergrendelingsopties te kiezen.
 3. Druk op ENTER om op te slaan.

Hoofdtelefooninstellingen

De AD600 bevat een hoofdtelefoonaansluiting om audiosignalen te controleren.

Druk op de hoofdtelefoonknop of navigeer vanuit het hoofdmenu: Hoofdtelefoon > Hoofdtelefooninstellingen

 1. Gebruik de volumeknop om het volume van de hoofdtelefoon in te stellen.
 2. Stel de begrenzerdrempel in om audiopieken te beperken. De audiobegrenzer is standaard ingesteld op –10 dB.

Het display aanpassen

De helderheid en standbymodus zijn aanpasbaar.

De volgende displayopties zijn mogelijk:

 • Helderheid: Laag, medium, hoog, auto
 • Standby (in seconden): 10, 30, 60, uit

  Opmerking: Standby wordt alleen geactiveerd vanuit het hoofdscherm.

 1. Selecteren: Apparaatconfiguratie > Display
 2. Gebruik de bedieningsknop om de helderheid of de standbytijd in te stellen.
 3. Druk op ENTER om op te slaan.

Koelventilatorinstellingen

 1. In het menu Apparaatconfiguratie: Ventilator
 2. Kies uit de volgende opties voor ventilatorinstellingen:
  • Auto: Schakelt automatisch in om de temperatuur te regelen
  • Aan: Werkt voortdurend om maximale koeling te verschaffen in warme omgevingen

Tip: U kunt de interne temperatuur bekijken op het scherm.

Probleemoplossing

Gebruik slechts één DHCP-server per netwerk.

Alle apparaten moeten hetzelfde subnetmasker delen.

Op alle apparaten moet dezelfde firmwareversie zijn geïnstalleerd.

Kijk of er een netwerkpictogram op het scherm van elk apparaat is:

 • Als het pictogram er niet is, controleer dan de kabelverbinding en de LED's op de netwerkconnector.
 • Als de LED’s niet oplichten terwijl de kabel is aangesloten, vervangt u de kabel en controleert u opnieuw de LED’s en het netwerkpictogram.

Gebruik het hulpprogramma Alles zoeken (Hulpp > Netwerk > Alles zoeken) om apparaten in het netwerk wer te geven:

 • In het rapport van Alles zoeken staan alle apparaten op het netwerk.
 • Controleer het IP-adres van apparaten die niet in het rapport van Alles zoeken voorkomen om te verzekeren dat ze op hetzelfde subnet zijn.

Om netwerkproblemen met Wireless Workbench op te lossen raadpleegt u het gedeelte Netwerken in het Wireless Workbench-hulpsysteem.

Event-logboek

Het event-logboek registreert de activiteiten van de spectrummanager en de apparaten die deze beheert. Elk event bevat een ID, tijdstip, categorie en beschrijving om te helpen bij de probleemoplossing. Het logboek kan maximaal 9999 events opslaan. De meest recente events staan bovenaan in het logboek. Als de opslaglimiet is bereikt, worden de oudste events overschreven.

Met de bedieningsknop kunt u door de events scrollen. Gebruik de functieknoppen om het logboek te exporteren of te wissen.

Opmerking: Logboekregels worden niet beïnvloed door in- en uitschakeling.

Het AD600-eventlogboek

Firmware-updates

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. U kunt firmware installeren met behulp van de Shure Update Utility.

Download de Shure Update Utility via shure.com.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Alle parameters van de zender terugzetten naar de fabrieksinstellingen:

 1. Hoofdmenu > Apparaatconfiguratie > Terugzetten naar fabrieksinstellingen
 2. Selecteer ENTER om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Woordenlijst

Toegangsbeheer

Zorgt ervoor dat er pincodes worden toegewezen ter bescherming tegen onbevoegde toegang tot netwerkcomponenten via een computer waarop Wireless Workbench of ander Shure Control-software wordt uitgevoerd.

Back-upfrequentie

Een frequentie die compatibel is met de RF-omgeving en die niet is toegewezen aan een apparaat. Een back-upfrequentie kan worden ingezet als er sprake is van interferentie. Frequentiestatussen:

 • In gebruik: Een frequentie die is toegewezen aan een apparaat.
 • Gereed: Een back-upfrequentie die kan worden gebruikt.
 • Gedegradeerd: Een back-upfrequentie die niet kan worden gebruikt en niet kan worden ingezet.

Compatibele frequentie

Een frequentie die niet conflicteert met andere frequenties die in uw omgeving worden gebruikt.

Compatibiliteitsniveau

Door het compatibiliteitsniveau aan te passen kunt u de ruimte bepalen tussen gesynthetiseerde en andere frequenties, zoals intermodulatieproducten. Dit wordt ook wel compatibiliteitsinstellingen of compatibiliteitsprofielen genoemd. Er zijn drie compatibiliteitsniveaus:

 • Standaard: Gebruikt de standaard kanaalruimte. Gebruik deze instelling voor een balans tussen een robuuste werking en een aantal frequenties.
 • Robuust: Gebruikt een grote ruimte tussen frequenties om interferentie te voorkomen. Omdat bij deze instelling de grootste ruimte wordt gebruikt tussen frequenties, zijn er minder frequenties beschikbaar in een bepaald spectrum ten opzichte van de instellingen Standaard of Meer frequenties. Als er genoeg frequenties zijn, dan is dit de beste optie.
 • Meer frequenties: Gebruikt minder ruimte om meer frequenties toe te wijzen. Gebruik deze instelling als u zoveel mogelijk frequenties nodig heeft. Omdat bij deze instelling de ruimte tussen frequenties het kleinst is, kan het werkbereik van de systemen die ze gebruiken beperkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de antenne-afstand van de zender naar de ontvanger en de minimale afstand tussen zenders.

Uitrustingsprofiel

Een groep coördinatie-instellingen die van toepassing zijn op alle apparaten met een bepaald merk en model. Uitrustingsprofielen kunnen worden bewerkt in Wireless Workbench. Dit wordt ook wel een apparaatprofiel genoemd.

Uitsluitingen

Als onderdeel van een frequentiecoördinatie kunt u enkele frequenties en bereiken bepalen die u niet wilt meenemen in de frequentieberekening. Dit wordt een uitsluiting genoemd.

Frequentielijst

Een lijst met beschikbare primaire en back-upfrequenties die zijn berekend in Wireless Workbench of een Spectrum Manager. Dit wordt ook wel een compatibele frequentielijst of CFL genoemd.

Frequentiepoel

De frequentielijst is onderverdeeld in poelen. Dit zijn groepen van frequenties die compatibel zijn met andere apparaten. Frequenties in een poel hebben een gezamenlijke apparaatserie (ULX-D, QLX-D, etc.) een gezamenlijke band en soms een gezamenlijk RF-profiel, inclusiegroep of zone. Omdat ze zoveel gemeen hebben, kan de frequentieserver elke frequentie uit een apparatenpoel inzetten voor dat apparaat.

Frequentieserver

AD600 en AXT600 werken als frequentieserver om compatibele frequenties in te zetten voor apparaten en te reageren op apparaatverzoeken voor nieuwe frequenties (als er bijvoorbeeld sprake is van interferentie).

Intermodulatieproducten

Kleine RF-pieken die een bijproduct zijn van modulatie en mogelijk interferentie kunnen veroorzaken. Deze worden ook wel intermods genoemd. Het zijn extra frequenties die ruimte innemen in uw spectrum.

Beheerd apparaat

Een beheerd apparaat is een apparaat dat wordt bediend door de Spectrum Manager. Bekijk de apparatenlijst in het venster Eigenschappen van Wireless Workbench om te controleren of uw RF-kanalen werken op de geplande frequenties.

Monitordrempel

Het niveau waarop een frequentie gedegradeerd (niet geschikt voor gebruik) is. Frequenties boven dit niveau worden gemarkeerd als gedegradeerd.

Opnieuw berekenen

Voert de berekening opnieuw uit om andere frequenties voor uw apparaten te vinden.

Opnieuw inzetten

Verstuurt coördinatiewijzigingen naar uw hardware.

RF-zones

Een tool waarmee u het aantal beschikbare frequenties kunt maximaliseren wanneer u RF coördineert in meerdere gebieden in een grote locatie. Dit wordt vaak gebruikt in stadions, op campussen en in bedrijfsomgevingen.

RF-zones zijn afhankelijk van de afstand tussen apparaten om frequenties opnieuw te gebruiken. Als u bijvoorbeeld systemen hebt in twee gebouwen op een campus, kunt u frequenties opnieuw gebruiken zolang er genoeg afstand is tussen de twee gebouwen is. Elk gebouw is dan een aparte zone in een coördinatie.

AD600 is ingesteld om één zone te beheren. Om meerdere zones te coördineren, gebruikt u Wireless Workbench.

RSSI

Ontvangen signaalsterkte-indicator, oftewel hoeveel RF-energie er aanwezig is in een bepaalde frequentie.

Piekdrempel scan

De frequentie waarbij de berekening aanneemt dat er een actieve zender aanwezig is.

Shure-bediening

Software van Sure waarmee u apparaten kunt bedienen, zoals Wireless Workbench.

Gebruikersgroepen

Vooraf ingestelde sets met frequenties die ontworpen zijn om te beheren waar draadloze systemen kunnen werken in een regio of land.

Virtueel kanaal

Virtuele kanalen zijn gemaakt om offline apparaten te simuleren die u aan uw netwerk wilt toevoegen of niet-netwerkapparaten (of apparaten van derden) die nooit online zijn. Een virtueel kanaal is een aanduiding van een coördinatie zodat de frequentie van het offline apparaat wordt meegenomen in een coördinatie. Dit wordt ook wel een virtueel apparaat genoemd.

Productgegevens

RF-afstemfrequentiebereik

174-2000 MHz

Grootte RF-afstemstap

25 kHz/200 kHz

Ruisdrempel

Resolutiebandbreedte

25 KHz –109 dBm, normaal
200 KHz –100 dBm, normaal

Spiegelonderdrukking

>90 dB

Parasitaire responsie

< –100 dBm, standaard

Afmetingen

43,2 x 482,6 x 285,7 mm (1,7 x 19,0 x 11,25 inch), h x b x d

Gewicht

3,7 kg (8,15 lbs)

Behuizing

Staal

Voedingsvereisten

110-240 V AC, 50-60 Hz

Stroomverbruik

1.2 A

Bedrijfstemperatuurbereik

–18 °C-50 °C (0 °F-122 °F)

Opslagtemperatuurbereik

–29 °C-74 °C (–20 °F-165 °F)

RF-ingang

Connectortype

BNC

Impedantie

50 Ω

Maximaal ingangsniveau

+10 dBm

Voorspanning

12-13,5 V DC

Maximaal 150 mA per antenna, maximaal 450 mA per apparaat

Audio-uitgang voor hoofdtelefoon monitoren

Audiofrequentiekarakteristiek

20 Hz-20 kHz, +/- 3 dB

Configuration

6,3 mm-/¼ inch-connector, ongebalanceerde stereo

Impedantie

63 Ω

Maximaal signaalniveau

350 mW

Pentoewijzingen

Tip: Audio +, links: | , Ring: Audio + , rechts: | , huls: Massa

Netwerken

Netwerkinterface

Quadpoort ethernet 10/100/1000 Mbps

Redundante Dante-ondersteuning

PoE ondersteund voor de bedieningspoorten

Mogelijkheid tot netwerkadressering

DHCP of handmatig IP-adres

Specificaties DC-module

DC-ingang spanningsbereik

10.9 - 16V

Maximaal DC-ingangsstroom

5.5 A

Beveiligingsmodi

Omgekeerde polariteit, overspanning

Connectortype

4-pens XLR (mannetje)

De buitenkant van de gelijkstroomingang van de XLR-connector is verbonden met de aarde van het chassis.

Aanbevolen kabelafmeting

6 voet of minder 18 AWG (1 mm2)
7 tot 15 voet 16 AWG (1,5 mm2)
16 tot 25 voet 14 AWG (2,5 mm2)

Belangrijk: De totale lengte van de kabel mag niet meer dan 25 voet zijn.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructiehandleiding van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze storing veroorzaken met radio- en televisieontvangst.

Kennisgeving: De Industry Canada-regelgeving vereist dat wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken teniet kunnen doen.

Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië

WAARSCHUWING: dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals de werkende frequenties.

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Canada

Dit apparaat functioneert zonder bescherming en zonder interferentie. Als de gebruiker bescherming wenst tegen andere radiodiensten die werken op dezelfde tv-banden, is een radiolicentie vereist. Raadpleeg het document Client Procedures Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands van Innovation, Science and Economic Development Canada voor meer details.

Certificering

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Richtlijn voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geeft dit label aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Het moet worden afgegeven bij een geschikte faciliteit voor herwinning en recycling.

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) Directive (Richtlijn voor registratie, evaluatie, verificatie van chemicaliën)

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is het regelgevende kader voor chemische stoffen in de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Informatie over zeer zorgwekkende stoffen in Shure-producten met een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (g/g) is op verzoek beschikbaar.

CE-certificering:

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese importeur/vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Afdeling: Wereldwijde conformiteit

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: EMEAsupport@shure.de

UKCA-kennisgeving:

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met UKCA-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van UKCA. De volledige tekst van de UK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

Erkende importeur/vertegenwoordiger in het VK:

Shure UK Limited

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,

Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, VK

(一)本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

(二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;

(三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음