BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aan-wezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

Waarschuwing:

 • Neem de batterij niet in, chemisch verbrandingsgevaar.
 • Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij, als de munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tijd ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
 • Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
 • Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
 • Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
 • Explosiegevaar bij vervanging van de batterij door een onjuist type. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
 • Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
 • Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd personeel. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, voer geen ander onderhoud uit dan dat wat in de gebruiksaanwijzing staat vermeld, tenzij u bevoegd bent om dit te doen.
 • Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval

Spreekschakelaar AD651B

Door een spreekschakelaar toe te voegen aan de Axient digitale zenders uit de ADX-serie, worden er routeringsopties voor de audio-output van Axient digitale AD4-ontvangers op afstand toegevoegd. Om audio-routing te activeren, houdt u de knop van de spreekschakelaar ingedrukt.

Batterij plaatsen

Plaats een batterij om de spreekschakelaar te voorzien van stroom.

 1. Druk op de ontgrendelknop op het batterijklepje te openen.
 2. Plaats de batterij met de polariteit zoals afgebeeld.
 3. Sluit de batterijklep.

Installatie van de schakelaar

 1. Schroef de microfoonkop op de spreekschakelaar.
 2. Schroef de spreekschakelaar op de zenderbehuizing.

  Tip: De ring van de schakelaar om deze uit te lijnen met het scherm.

Kies de audio-output routingontvanger

Routing van de spreekschakelaar wordt geconfigureerd in het kanaalmenu van de ontvanger.

Met de configuratieopties kunt u wisselen tussen de volgende ontvangeroutputs door te drukken op de knop:

 • XLR
 • TRS
 • AES3
 • Dante
 1. Kies uit het kanaalmenu van de ontvanger: Advanced > Talk Switch/Output Routing.
 2. Gebruik de bedieningsknop om de optie outputrouting te selecteren:
  • Normal: Output zal de On/Off selecties aanhouden wanneer de knop wordt losgelaten
  • Pressed: Output zal de On/Off selecties aanhouden wanneer de knop wordt ingedrukt
 3. Selecteer Exit om wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het kanaalmenu.

Let op: in het getoonde voorbeeld wordt de XLR-output ingeschakeld en de TRS-output uitgeschakeld wanneer er op de knop gedrukt wordt.

Een spreekschakelaar toewijzen aan een zender

Om bediening op afstand mogelijk te maken,moet de spreekschakelaar verbonden zijn met de Talk Sw instelling van het zendermenu.

 1. Ga naar het Utilities menu van de zender en selecteer Talk Sw.
 2. Kies O om een spreekschakelaar toe te voegen.
 3. Druk tweemaal op de knop van de spreekschakelaar om deze toe te wijzen. Het scherm toont de modelnaam van de spreekschakelaar om de toewijzing te bevestigen.
 4. Druk op de knop van de spreekschakelaar om de bediening te bevestigen. Het icoon van de spreekschakelaar en de batterijstatus verschijnen bij elke druk op de knop.

 5. Selecteer X om af te sluiten.

Tip: Om een spreekschakelaar uit te schakelen, markeer de naam van de schakelaar in het Talk Sw-menu van de zender en selecteer . Druk op O om te bevestigen.

De audio-output routeren met de spreekschakelaar

Wanneer de spreekschakelaar wordt ingedrukt, wordt de audio van de ontvanger geleid naar de geselecteerde output. Wanneer de schakelaar los wordt gelaten, verloopt de routing weer volgens de normale signaalpaden.

Tip: de keur van het kanaalpictogram op het scherm van de ontvanger verandert zodra de spreekschakelaar wordt ingedrukt.

Productgegevens

Diameter

40 mm (1,57 in.) Buitendiam.

Hoogte

39 mm (1,53 in.)

Gewicht (zonder batterijen)

57 g (2,0 oz.)

Behuizing

Aluminium

Knop

Gegoten plastic

Batterijtype (niet inbegrepen)

SR44 of gelijkwaardig (1,55 V DC)

(Silver oxide recommended; avoid zinc air types)

Bedrijfstemperatuurbereik

18℃ (0℉) tot 42℃ (107,6℉)

Performance of coin cell batteries are sensitive to cold temperature extremes (< 0C). In these conditions, consider using Shure’s AD651FOB for applications requiring talk switch functionality.

Opslagtemperatuurbereik

29℃ (20℉) tot 74℃ (165℉)

Battery characteristics may limit this range

RF-uitgang

Zigbee Dual Conformal

Netwerktype

IEEE 802.15.4

RF-uitgangsvermogen

-25 dBm EIRP

Certificering

Gecertificeerd onder FCC-deel 15.

Gecertificeerd door ISED in Canada onder RSS-247.

FCC ID: DD4AD651B, DD4AD651FOB. IC: 616A-AD651B, 616A-AD651FOB.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU
 • EMC-richtlijn 2014/30/EU
 • WEEE-richtlijn 2012/19/EU
 • RoHS-richtlijn EU 2015/863

  Opmerking: houd u aan de plaatselijke richtlijnen voor recycling van elektronisch afval

 • Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene veiligheidsproducten

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de