WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.

ADX1 Axient Digital bodypackzender

Zenders uit de ADX-serie leveren onberispelijke audiokwaliteit en RF-prestaties en zijn uitgerust met ShowLink® afstandsbediening voor realtime parameterinstellingen en vermijden van storingen. Deze zender is voorzien van wide tuning, high-densitymodus (HD), versleuteling en geavanceerde oplaadbaarheid in een vereenvoudigd ontwerp. Lichtgewicht aluminium constructie, AAA of SB910 oplaadbare voedingsopties (met opladen in een dockingstation) en TA4- of LEMO3-stekkeropties.

Kenmerken

Prestaties

 • 184 MHz afstembereik
 • Bereik van 20 Hz tot 20 kHz met vlakke frequentieweergave
 • Automatische ingang in fases optimaliseert versterkingsinstellingen
 • Diversity ShowLink-ingeschakeld voor op afstand bedienen van zender en automatisch vermijden van storingen
 • AES 256-bits versleuteling ingeschakeld voor beveiligde transmissie
 • >120 dB, A-gewogen, systeemversterking @ +10
 • Digitale uitgang: >125dB, A-gewogen (Dante, AES3, AES67)
 • 100 meter (300 voet) bedieningsbereik in vrije zichtlijn
 • Selecteerbare modulatiemodi optimaliseren prestaties voor spectrale efficiëntie
  • Standaard: optimale dekking, lage latentie
  • High density: aanzienlijke toename in maximale aantal systeemkanalen
 • Ingebouwde toongenerator en RF-markeerders om looptesten mogelijk te maken
 • Schakelbare voedingsniveaus = 2/10/40 mW (afhankelijk van de regio)
 • Selectie van Frequentiediversiteit met behulp van twee bodypacks

Ontwerp

 • Mogelijkheid voor TA4- of LEMO3-audioconnector
 • Lcd met achtergrondverlichting om eenvoudig door het menu en de bedieningselementen te navigeren
 • Duurzame, vochtresistente, lichtgewicht metalen behuizing
 • Flexibele kwart-golfantenne
 • Menu en voeding vergrendelen

Voeding

 • Met Shure SB910 oplaadbare batterijen is er een gebruiksduur van max. 10 uur en nauwkeurig meten mogelijk en is er geen geheugeneffect
 • AAA-compatibele batterijslede beschikbaar
 • Externe oplaadpunten voor opladen in dockingstation

Inbegrepen componenten

SB910 Shure oplaadbare batterij (2) 95A24832
Kwart-golfantenne Per regio verschillend
Riemclip 44A32452
Etui met rits 95A2313

Optionele accessoires

SB910 Shure oplaadbare batterij 95A24832
3 x AAA batterijslede voor ADX1-zender SB913
AD651FOB Talk Switch-hanger voor bodypackzenders 90A37348
Vervangende riemclip 44A32452
Shure netwerklaadstation 2-Up SBC240
Transportkoffer voor zender WA610

ADX1 zenderoverzicht

① RF-antenne

Voor RF-signaaloverdracht.

② Display

Weergave van menuschermen en instellingen. Druk op een willekeurige bedieningsknop om de achtergrondverlichting te activeren.

③ Bedieningsknoppen

Gebruik deze om door parametermenu's te navigeren en instellingen te wijzigen.

④ Batterijcompartiment

Oplaadbare Shure SB910-batterij vereist.

⑤ Batterijklepje

Vergrendelingsklep om batterij vast te zetten.

⑥ SMA-connector

Aansluitpunt voor RF-antenne.

⑦ IR-poort (infrarood)

Uitlijnen met de IR-poort van de ontvanger tijdens IR-synchronisatie om de zender automatisch af te stemmen en in te stellen.

⑧ Aan-uitschakelaar

Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

⑨ Voedings-led

 • Groen = apparaat is ingeschakeld
 • Rood = batterij bijna leeg, mutemodus ingeschakeld, ingangsoverbelasting of batterijfout (zie Probleemoplossing)

⑩ Ingangsconnector

Wordt aangesloten op een microfoon- of instrumentkabel met een 4-pins miniconnector (TA4F).

Opmerking: Een LEMO-connector modelvariant van deze zender is beschikbaar.

⑪ Laadcontacten batterij

Laadcontacten voor gebruik met laadstations.

The transmitter with numbers calling out each part

Bodypack-antennes installeren

Draai antennes met de hand aan tot ze vastzitten. Gebruik geen gereedschap.

Bedieningselementen zender

Gebruik de bedieningselementen om door parametermenu’s te navigeren en waarden te wijzigen.

De zenderknoppen

Bediening Beschrijving
X Werkt als een knop ‘vorige’ waarmee u terugkeert naar vorige menu’s of parameters, zonder een waardewijziging te bevestigen
O Opent de menuschermen en bevestigt parameterwijzigingen
∨∧ Gebruiken om door menuschermen te scrollen en parameterwaarden te wijzigen

Tip: Voor een snelle instelling, gebruikt u de volgende snelkoppelingen:

 • Houd de knop ∧ ingedrukt tijdens het inschakelen, om de zender te vergrendelen of te ontgrendelen.
 • Houd de knop X tijdens het opstarten ingeschakeld om het menu Safe Start te openen.

Interface vergrendelen

Vergrendel de interfacebedieningselementen van de zender zodat de parameters niet per ongeluk of zonder toestemming worden gewijzigd. Het vergrendelingspictogram wordt weergegeven op het beginscherm wanneer de vergrendeling van de interface ingeschakeld is.

 1. Vanuit het menu Utilities navigeert u naar Locks en selecteert u een van de volgende vergrendelingsopties:
  • None: De bedieningselementen zijn ontgrendeld
  • Power: De aan/uit-schakelaar is vergrendeld
  • Menu: De menuparameters zijn vergrendeld
  • All: De aan/uitschakelaar en menuparameters zijn vergrendeld
 2. Druk op O om op te slaan.

Om de zender snel te ontgrendelen: Druk twee keer op O, selecteer None en druk op O.

Weergave beginscherm

Op het beginscherm wordt de informatie over en de status van de zender weergegeven.

Er zijn vier soorten gegevens die u op het startscherm kunt bekijken. Gebruik de pijltjesknoppen om een van de volgende opties te selecteren:

 • Naam
 • Frequentie-instelling
 • Groep (G) en kanaal (C)
 • Apparaat-ID

Het startscherm waarop de frequentie wordt weergegeven

De volgende pictogrammen geven de instellingen van de zender aan:

Pictogram Instelling
Een batterij
Batterijduur in uren en minuten of balkdisplay
Een sleutel
Toets: Wordt weergegeven wanneer versleuteling is ingeschakeld
Een slot
Vergrendeling: Wordt weergegeven wanneer de bedieningselementen zijn vergrendeld. Het pictogram knippert als er wordt geprobeerd toegang te krijgen tot een vergrendeld bedieningselement (inschakeling of menu).
Vijf balken die steeds groter worden met een pijl erboven
ShowLink-signaalsterkte geeft 0 tot 5 balken weer
De letters STD
STD: Standaard transmissiemodus
De letters HD
HD: High-density transmissiemodus
Een vierkant met een X erin
RF dempen ingeschakeld: Wordt weergegeven wanneer de RF-uitgang is gedempt

Shure oplaadbare batterijen

Shure lithium-ion batterijen zijn een oplaadbare optie voor het voeden van zenders. Batterijen worden in één uur snel tot 50% van hun capaciteit opgeladen en bereiken hun volledig lading in drie uur.

Er zijn laders voor één batterij en laders met meerdere compartimenten verkrijgbaar om de Shure-batterijen op te laden.

Opmerking: Oplaadbare Shure-batterijen mogen alleen met een Shure-batterijlader worden opgeladen.

Info batterij controleren

Als u een oplaadbare batterij gebruikt, wordt op de beginschermen van de ontvanger en de zender het resterende aantal uren en minuten weergegeven.

Gedetailleerde informatie over de batterij wordt weergegeven in het menu Batterij van de zender: Hulpfunctie > Batterij

 • Batterij: het chemische type van de geplaatste batterij (Shure, Alkaline, Lithium, NiMH)
 • Balken: geeft het aantal weergegeven balkjes weer
 • Tijd: gebruiksduur van batterij
 • Lading: percentage van laadcapaciteit
 • Gezondheid: percentage van huidige batterijstatus
 • Aantal cycli: totaal aantal laadcycli van de geplaatste batterij
 • Temperatuur: batterijtemperatuur vermeld in Celsius en Fahrenheit

The charge screen

Belangrijke tips voor zorg voor en opslag van Shure oplaadbare batterijen

De juiste zorg voor en opslag van Shure-batterijen leidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een lange levensduur.

 • Sla batterijen en zenders altijd bij kamertemperatuur op
 • In het ideale geval dienen batterijen te worden opgeladen tot ongeveer 40% capaciteit voor langetermijnopslag
 • Maak de contacten voor de batterij regelmatig schoon met een electrische contactreiniger die ontworpen is voor gouden contacten en veilig is op plastic.
 • Tijdens opslag controleert u de batterijen elke 6 maanden en laadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit

Verdere informatie over oplaadbare batterijen vindt u op www.shure.com.

Batterij plaatsen

Stappen om het batterijvak van de zender te openen, een batterij te plaatsen en het klepje van het batterijvak weer te sluiten

① Batterijcompartiment openen

Druk op de klepvergrendelingen en open de batterijklep.

② De batterij plaatsen

Plaats de batterij in het batterijcompartiment, te beginnen met de contacten. Duw het lipje naar beneden om de batterij volledig op zijn plaats te krijgen. Sluit daarna het klepje van het batterijvak.

Tip: Trek het lipje aan de onderkant van de batterij omhoog om de batterij te verwijderen.

Gebruiksduur ADX1 SB910-batterij

Opmerking: Hoger RF-vermogen verlaagt de gebruiksduur van de batterij. Gebruiksduur batterij verschilt per leeftijd batterij en omgevingsomstandigheden.

2 mW 10 mW 40 mW
11,0 tot 12,0 uur 9,0 tot 11,0 uur 6,5 tot 8,5 uur

Opmerking: De waarschuwing Battery Hot (Batterij te warm) geeft aan dat de batterij van de zender moet afkoelen. Anders wordt de zender uitgeschakeld. Laat het apparaat afkoelen en overweeg om de batterij van de zender te vervangen om door te gaan met het gebruik ervan.

Stel alle mogelijke externe bronnen die de zender kunnen verhitten vast en bedien de zender niet in de buurt van deze externe warmtebronnen.

Alle batterijen moeten voor de beste werking uit de buurt van externe warmtebronnen onder aanvaardbare temperatuuromstandigheden worden opgeslagen en gebruikt.

Menuparameters

Het Main-menu deelt de beschikbare zenderparameters in drie submenu's in:

 • Radio
 • Audio
 • Utilities

Tip: met de pijltjesknoppen kunt u tussen de gewenste menu's scrollen.

The Main menu showing the Radio option

Tips voor bewerken van menuparameters

 • Druk op O om de menuopties vanaf het beginscherm te openen. Gebruik de pijltjesknoppen voor toegang tot extra menu's en parameters.
 • Een menuparameter knippert als deze kan worden bewerkt
 • Gebruik de pijltjesknoppen om een parameter te verhogen, te verlagen of te wijzigen
 • Als u een menuwijziging wilt opslaan, drukt u op O
 • Als u een menu wilt afsluiten zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op X

Menu Kaart

A visual map of the transmitter's menu structure

Beschrijvingen menuparameters

Menu Radio

Freq

Druk op de O-knop voor het bewerken van een groep (G:) kanaal (C:) of frequentie (MHz). Gebruik de pijltjesknoppen om de waarden aan te passen. Voor het bewerken van de frequentie, moet de knop O een keer worden ingedrukt om de eerste 3 cijfers te bewerken, of twee keer om de volgende 3 cijfers te bewerken.

Power

Hogere RF-voedingsinstellingen kunnen het bereik van de zender vergroten.

Opmerking: Hogere RF-voedingsinstellingen verlagen de gebruiksduur van de batterij.

Output

Stelt de RF-uitgang in op Aan of Mute.

 • On: RF-signaal is actief
 • Mute: RF-signaal is inactief

Menu Audio

Pad

Pas de pad aan om de audio-ingang niet te zwaar te belasten. Selecteer -12 dB of Off.

Offset

Pas Offset-niveau aan om microfoonniveaus te balanceren bij gebruik van twee zenders of wanneer meerdere zenders aan ontvangeringangen worden toegewezen. Instelbereik: –12 dB tot +21 dB.

Polarity

Selecteerbare polariteitstoewijzing voor de audio-ingangsconnector:

 • Pos: een positieve druk op het microfoonmembraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 (ten opzichte van pen 3 van de XLR-uitgang) en de punt van de TRS-uitgang.
 • Neg: een positieve druk op het microfoonmembraan resulteert in een negatieve spanning op pen 2 (ten opzichte van pen 3 van de XLR-uitgang) en de punt van de TRS-uitgang.

Mute

Als deze functie is ingeschakeld, is de aan-uitschakelaar geconfigureerd als een muteschakelaar voor de audio:

 • Aan-uitschakelaar aan: audiosignaal aan
 • Aan-uitschakelaar uit: audiosignaal gedempt

Schakel de dempingsfunctie uit om voor de aan-uitschakelaar weer de normale functionaliteit te activeren.

Tone Gen

De zender genereert een continue testtoon:

 • Freq: De toon kan worden ingesteld op 400 Hz of 1000 Hz.
 • Level: Past het uitgangsniveau van de testtoon aan.

Menu Utilities (Hulpprogramma's)

Device ID

Wijs een apparaat-ID van maximaal 9 letters of cijfers toe.

Locks

Vergrendelt de bedieningselementen van de zender en de aan-uitschakelaar.

 • None: De bedieningselementen zijn ontgrendeld
 • Power: De aan/uit-schakelaar is vergrendeld
 • Menu: De menuparameters zijn vergrendeld
 • All: De aan/uitschakelaar en menuparameters zijn vergrendeld

Info koppeling

Geeft de volgende informatie over de koppeling tussen een zender en ontvanger weer:

 • Not Linked: De zender is niet gekoppeld aan een ontvanger
 • Linked: De zender is gekoppeld aan een ontvanger. Selecteer Unlink? om de koppeling van de zender met de ontvanger te verbreken.
 • Unlinked: De zender is niet gekoppeld aan een ontvanger

SL Test

ShowLink testtool voor het meten van de grenzen van de ShowLink-dekking.

Marker

Druk, indien ingeschakeld, op de enter-knop om een markeerder in Wireless Workbench te plaatsen.

Battery

Geeft batterijgegevens weer:

 • Battery Life: Runtime vermeld in balkvorm en tijd (uren:minuten)
 • Charge: percentage van laadcapaciteit
 • Health: percentage van huidige batterijstatus
 • Cycle Count: totaal aantal laadcycli van de geplaatste batterij
 • Temperature: batterijtemperatuur vermeld in Celsius en Fahrenheit

Talk Sw

Druk op ENTER om besturing vanaf een Talk Switch toe te voegen. Druk twee keer op de Talk Switch om de verbinding tot stand te brengen.

Identify

Wanneer Identify is ingeschakeld, knippert het zenderpictogram op het tabblad Wireless Workbench Inventory of Monitor.

About

Geeft de volgende zenderinformatie weer:

 • Model: geeft het modelnummer weer
 • Band: geeft de afstemband van de zender weer
 • FW Version: geïnstalleerde firmware
 • HW Version: hardwareversie
 • Serial Num: serienummer

Reset All

Alle parameters van de zender worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

IR-synchronisatie

Gebruik IR-synchronisatie om een audiokanaal te vormen tussen de zender en ontvanger.

Opmerking: de band van de ontvanger moet overeenkomen met de band van de zender.

 1. Selecteer een kanaal van een ontvanger.
 2. Stem het kanaal met behulp van groepsscan af op een beschikbare frequentie of draai handmatig naar een open frequentie.
 3. Schakel de zender in.
 4. Druk op de knop SYNC op de ontvanger.
 5. Lijn de IR-vensters tussen de zender en de ontvanger uit, zodat het ledlampje van de IR rood oplicht. Als alles voltooid is, wordt Sync Success! weergegeven. De zender en ontvanger zijn nu afgestemd op dezelfde frequentie.

Transmitters held in front of the sync window of the receiver, which says "Sync Success!"

Opmerking:

Als de versleutelingsstatus op de ontvanger is gewijzigd (in- of uitschakelen van de versleuteling), moet een synchronisatie plaatsvinden om de instellingen naar de zender over te brengen. Nieuwe versleutelingscodes voor het kanaal van de zender en ontvanger worden bij iedere IR-synchronisatie gegenereerd. Om een nieuwe sleutel voor een zender aan te vragen, voert u een IR-synchronisatie uit met het gewenste kanaal van de ontvanger.

De frequentie handmatig instellen

De zender kan handmatig worden afgestemd op een specifieke groep, kanaal of frequentie.

 1. Ga naar het menu Radio en selecteer Freq.
 2. Scroll om G: en C: te selecteren om de groep en het kanaal te bewerken, of selecteer de frequentieparameter (MHz). Bij het bewerken van de frequentie moet O één keer worden ingedrukt voor het bewerken van de eerste drie cijfers, of twee keer voor het bewerken van de laatste drie cijfers.
 3. Gebruik de ∧∨-knoppen om de groep, het kanaal of de frequentie aan te passen.
 4. Druk op O om op te slaan en vervolgens op X wanneer u klaar bent.

The Frequency screen with a group and channel set

De bodypackzender dragen

Klem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de klem van de zender, zoals hier wordt weergegeven.

Voor de beste resultaten moet de riem tegen de basis van de klem worden geduwd.

Tip: De clip kan verwijderd worden en 180 graden draaien. Hierdoor heeft u meer bevestigingsopties.

The transmitter attached to a belt and to a guitar strap

RF dempen

RF dempen voorkomt dat de audio wordt verzonden door het RF-signaal te onderdrukken. In deze modus wordt op het startscherm RF MUTED (RF GEDEMPT) weergegeven.

Het scherm RF-output dat Dempen weergeeft

 1. Ga in het menu Radio naar Output (Uitgang).
 2. Kies een van de volgende opties:
  • On: RF-signaal is actief
  • Mute: RF-signaal is gedeactiveerd
 3. Druk op O om op te slaan.

Als een zender in de modus RF-mute is, blijft de RF gedempt wanneer de eenheid wordt in- en uitgeschakeld en wanneer de batterij wordt vervangen. Keer terug naar het menu Output en selecteer On om het RF-signaal te herstellen.

Veilig starten

Schakel in Safe Start-modus om storingen van andere apparaten te voorkomen. Houd de X-knop ingedrukt tijdens het inschakelen van uw apparaat totdat het Safe Start-menu verschijnt.

The safe start menu with RF on mute and all locks on

Safe Start-menuopties:

 • RF: Mute of On
 • Locks: None, Pwr, Menu, All

Gebruik de navigatietoetsen om wijzigingen aan te brengen.

Om het Safe Start-menu te verlaten, schakelt u het apparaat uit en weer aan of verwijdert u kortstondig de batterij.

Vorige instellingen voor vergrendelen en RF blijven behouden wanneer de zender in de Safe Start-modus wordt ingeschakeld.

Oversturing ingang

Het bericht OVERLOAD wordt weergegeven wanneer de audio-ingang een signaal met een hoog niveau ervaart. De voedings-led wordt rood als extra indicator bij overbelasting. Verlaag het ingangssignaal of schakel het ingangspad in om de overbelastingstoestand te verwijderen.

Tip: als het ingangspad moet worden ingeschakeld, navigeert u naar Audio > Pad en selecteert u -12 dB.

The overload message on a transmitter screen

Audioniveaus overeen laten komen met microfoon-offsets

Wanneer twee zenders of meer aan een ontvanger worden gekoppeld, kunnen er verschillen in het volumeniveau tussen microfoons of instrumenten optreden. Als dit plaatsvindt, laat u de audioniveaus dan overeenkomen met behulp van de functie Offset en elimineert u zo hoorbare volumeverschillen tussen zenders. Stel bij gebruik van een enkele zender de Offset in op 0 dB.

 1. Schakel de eerste zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Schakel de zender uit als u klaar bent.
 2. Schakel de tweede zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Herhaal voor iedere extra zender.
 3. Als er een hoorbaar verschil is in het geluidsniveau van de zenders, navigeert u naar het menu Offset (Audio > Offset) op de zender om de microfoon-Offset onmiddellijk te verhogen of te verlagen zodat de audioniveaus overeenkomen.

The mic offset screen set to +3 dB

Toongenerator

De zender bevat een interne toongenerator die een continu audiosignaal produceert. De toon is nuttig voor het uitvoeren van een soundcheck of voor het oplossen van problemen met de audiosignaalketen. Het niveau van de toon kan worden afgesteld van –60 dB tot 0 dB en de frequentie kan worden ingesteld van 400 Hz tot 1000 Hz.

Begin altijd met het niveau ingesteld op –60 dB, om te voorkomen dat de speakers of de koptelefoons overbelast raken.

 1. In het menu Audio selecteert u Tone Gen.
 2. Stel de frequentie in op 400 Hz of 1000 Hz.
 3. Selecteer Level en gebruik de pijltjesknoppen om de waarde aan te passen tussen –60 dB en 0 dB.

Zet de toon uit door Off in het menu te selecteren of door op de aan/uit-schakelaar van de zender te drukken.

The Tone Gen screen on a transmitter

ShowLink-test

De ShowLink Test is een tool om de grenzen van het ShowLink-dekkingsgebied te bepalen. Als ShowLink Test is geactiveerd, geven vijf balken de kwaliteit van de verbinding weer op het scherm. Als de zender weg van het toegangspunt wordt verplaatst, wordt het aantal balken minder. ShowLink-bediening blijft behouden zolang 1 balk wordt weergegeven.

Als de zender zich buiten het dekkingsgebied bevindt, is ShowLink-bediening niet mogelijk. Het audiosignaal wordt echter niet beïnvloed of onderbroken zolang de zender zich binnen het bereik van het RF-signaal bevindt.

Om de dekking te verbeteren, past u de locatie van uw toegangspunten aan of plaatst u extra toegangspunten om de dekking uit te breiden.

Om ShowLink Test te activeren:

 1. Vanuit het menu Utilities navigeert u naar SL Test.
 2. Druk op de knop O om de test te starten en verplaats de zender in het dekkingsgebied. Controleer het aantal weergegeven balken en de status van het ShowLink-pictogram. Dekkingsgrenzen worden aangeduid als er 0 balken worden weergegeven of als het ShowLink-pictogram leeg is.
 3. Druk op de knop X om ShowLink Test te verlaten.

Tip: Druk tijdens een ShowLink-test op de knop O (enter) om een marker in de Wireless Workbench te plaatsen.

Firmware bijwerken

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van ontwerpverbeteringen kunnen nieuwe versies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp van het hulpprogramma Shure Update Utility dat beschikbaar is op de pagina Shure Update Utility.

Firmwareversies

Download als u een update uitvoert eerst de firmware op de ontvanger en werk de zenders vervolgens naar dezelfde firmwareversie bij om een consistente werking te garanderen.

De firmwarenummering van Shure-apparaten gebruikt het volgende formaat: GROTE.KLEINE.PATCH (bijvoorbeeld 1.2.14). Alle apparaten op het netwerk (inclusief zenders) dienen minimaal dezelfde PRIMAIRE en SECUNDAIRE firmwareversienummers te hebben (bijv. 1.2.x).

De zender bijwerken

 1. Download de firmware naar de ontvanger.
 2. Ga naar het volgende menu in de ontvanger: Apparaatconfiguratie > Tx Firmware Update.
 3. Lijn de IR-poorten tussen de zender en de ontvanger uit. De IR-poorten moeten tijdens het hele downloadproces minimaal 50 seconden zijn uitgelijnd.

  Tip: Het rode uitlijnlampje gaat branden als de uitlijning correct is.

 4. Druk op ENTER op de ontvanger en start het downloaden naar de zender. De ontvanger geeft de voortgang van de update als een percentage weer.

Probleemoplossing

Probleem Zie oplossing...
Geen geluid Voeding, kabels, radiofrequentie of versleuteling komt niet overeen
Zwak geluid of vervorming Versterking, kabels
Geen bereik, ongewenste ruis of uitval Radiofrequentie (RF)
Zender kan niet worden uitgeschakeld, frequentie-instellingen kunnen niet worden gewijzigd of ontvanger kan niet worden geprogrammeerd Interfacevergrendelingen
Bericht Versleuteling komt niet overeen Versleuteling komt niet overeen
Bericht Firmware komt niet overeen Firmware komt niet overeen
Bericht Batterij van zender te heet Tx batterij te heet
Rood ledlampje, antennestoring RF
Handheld zender valt uit tijdens gebruik Reinig batterijcontacten

Voeding

Zorg ervoor dat de ontvanger en de zender voldoende spanning krijgen. Controleer de batterij-indicatoren en vervang indien nodig de batterijen van de zender.

Versterking

Stel op de voorzijde van de ontvanger de systeem-gain af. Zorg ervoor dat het uitgangsniveau aan de achterzijde van de ontvanger overeenkomt met de instelling van de ingang van de microfoon/lijn van de mengtafel, versterker of DSP.

Kabels

Controleer of alle kabels en connectors goed werken.

Interfacevergrendelingen

De zender en de ontvanger kunnen worden vergrendeld om onbedoelde of onbevoegde wijzigingen te voorkomen. Een vergrendelde functie of knop geeft het scherm Locked op het lcd-paneel weer. Ook kan het vergrendelingspictogram knipperen op een zender.

Versleuteling komt niet overeen

Synchroniseer alle ontvangers en zenders opnieuw wanneer u versleuteling hebt in- of uitgeschakeld.

Firmware komt niet overeen

Gepaarde zenders en ontvangers moeten dezelfde firmwareversie hebben om een stabiele werking te waarborgen. Zie het firmwaregedeelte voor de updateprocedure voor firmware.

Tx batterij te heet

Als de batterij van de zender niet afkoelt, schakelt het apparaat zichzelf uit. Laat het apparaat afkoelen en overweeg om de batterij van de zender te vervangen om door te gaan met het gebruik ervan.

Stel alle mogelijke externe bronnen die de zender kunnen verhitten vast en bedien de zender niet in de buurt van deze externe warmtebronnen.

Alle batterijen moeten voor de beste werking uit de buurt van externe warmtebronnen onder aanvaardbare temperatuuromstandigheden worden opgeslagen en gebruikt.

Radiofrequentie (RF)

RF-LED’s

Als geen van beide blauwe ledlampjes voor RF diversity brandt, detecteert de ontvanger geen zender.

De oranje ledlampjes voor RF-signaalsterkte geven de hoeveelheid ontvangen RF-vermogen aan. Dit signaal kan afkomstig zijn van de zender of van een storingsbron, zoals een televisie-uitzending. Als meer dan een of twee van de oranje RF-ledlampjes nog steeds branden als de zender is uitgeschakeld, heeft dat kanaal wellicht last van een storing en dient u een ander kanaal te proberen.

Het rode RF-ledlampje geeft een RF-overbelasting aan. Overbelastingen kunnen storingen veroorzaken in meerdere systeeminstallaties. Als u overbelasting ervaart, schakelt u de ontvanger uit om te kijken of deze stoort met andere componenten.

De numerieke kanaalkeuzetoets wordt ook rood om interferentie aan te geven.

 • Donkerrood = Kanaal is niet geselecteerd en er is sprake van storing
 • Felrood = Kanaal is geselecteerd en er is interferentie

Compatibiliteit

 • Voer een scan en synchronisatie uit om te verzekeren dat de zender en ontvanger op dezelfde groep en hetzelfde kanaal zijn ingesteld.
 • Raadpleeg het bandlabel op de zender en controleer of de ontvanger op dezelfde band is ingesteld.

Storing verminderen

 • Voer een groep- of kanaalscan uit om de beste open frequentie te vinden. Voer een synchronisatie uit om de instelling naar de zender over te brengen.
 • Controleer bij meerdere systemen of alle systemen zijn ingesteld op kanalen in dezelfde groep (systemen in verschillende banden hoeven niet op dezelfde groep te worden ingesteld).
 • Zorg voor een zichtlijn tussen de antenne van de zender en de ontvanger.
 • Houd ontvangerantennes uit de buurt van metalen voorwerpen of andere bronnen van RF-storing (zoals led-muren, computers, digitale effecten, netwerkschakelaars, netwerkkabels en draadloze Personal Stereo Monitor- [PSM-]systemen), of richt het uiteinde in een andere richting.
 • Elimineer RF-overbelasting (zie hieronder).

Het bereik vergroten

Als de zender op meer dan 6 tot 60 m (20 tot 200 voet) afstand van de ontvangerantenne is, kunt u het bereik mogelijk op een van de volgende manieren vergroten:

 • Storing verminderen (zie hierboven).
 • RF-vermogensniveau van zender verhogen.
 • Gebruik de normale modus in plaats van de hoge-dichtheidsmodus.
 • Door middel van een actieve directionele antenne, antennedistributiesysteem of ander antenneaccessoire het RF-bereik vergroten.

RF-overbelasting elimineren

Als u de rode RF-LED op een ontvanger ziet, kunt u het volgende proberen:

 • Het RF-vermogensniveau van de zender verminderen
 • Plaats de zender verder van de ontvanger – minimaal 6 m (20 voet)
 • Als u actieve antennes gebruikt, verminder dan de versterking van de antenne of versterker.
 • Gebruik omnidirectionele antennes

Antennestoringen

Het rode ledlampje Antenna Fault duidt op kortsluiting of overbelasting bij een antennepoort.

 • Controleer de antennes en kabels op beschadiging
 • Controleer of de antennepoorten niet overbelast zijn
 • Controleer de instelling van de antennevoorspanning. Schakel de voorspanning uit bij gebruik van passieve antennes.

Reinig batterijcontacten

Maak de contacten voor de batterij schoon met een electrische contactreiniger die ontworpen is voor gouden contacten en veilig is op plastic.

Contact opnemen met de klantenservice

Niet gevonden wat u zocht? Neem voor hulp contact op met onze klantenservice.

Productgegevens

Offsetbereik microfoon

-12 tot 21 dB (in stappen van 1 dB)

Batterijtype

Shure SB910  Oplaadbaar lithium-ion

Batterijlevensduur

@ 10 mW

Shure SB910 max.  10 uur

Afmetingen

91 mm x 68 mm x 19 mm (3,6 in. x 2,7 in. x 0,8 in.) H x B x D

Gewicht

142 g (5,0 oz.), Zonder batterij

Behuizing

Aluminium

Bedrijfstemperatuurbereik

-18°C (0°F) tot 45°C (113°F)

Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.

Opslagtemperatuurbereik

-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.

Audio-ingang

Connector

4-pens miniconnector, mannetje (TA4M) of Lemo-connector

Configuratie

Ongebalanceerd

Impedantie

4-pens miniconnector, mannetje (TA4M) 910  kΩ
Lemo-connector 8,2  kΩ

Maximaal ingangsniveau

1 kHz bij 1% THD

Pad uit 8,5  dBV ( 7,5 Vpp)
Pad aan 20,5  dBV ( 30 Vpp)

Equivalente ingangsruis (EIN) voorversterker

Systeemgainingsinstelling ≥ +20

-120  dBV, A-gewogen, normaal

RF-uitgang

Antennetype

UHF 1/4 wave

Connectortype

SMA

Impedantie

50 Ω

Bezette bandbreedte

<200 kHz

Channel-to-Channel Spacing

Standaardmodus 350 kHz
High-densitymodus 125 kHz

per regio verschillend

Modulatietype

Shure Axient digitaal bedrijfseigen

Voeding

2 mW, 10 mW, 40 mW

Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend

Specific Absorption Rate (SAR)

< 0.20 W/kg

ShowLink

Netwerktype

IEEE 802.15.4

Antennetype

Zigbee Dual Conformal

Frequentiebereik

2,40 tot 2,4835 GHz ( 24  Kanalen)

RF-uitgangsvermogen

10 dBm (ERP)

per regio verschillend

Ingangsconnectordiagrammen

TA4M

A wiring diagram of the TA4M connector

LEMO

A wiring diagram of the LEMO connector

Frequentiebereik en zenderuitgangsniveau

Band Frequentiebereik ( MHz) Tx RF-vermogen ( mW)***
G53 470 tot 510 2/10/40
G54 479 tot 565 2/10/20
G55† 470 tot 636 2/10/40
G56◇ 470 tot 636 2/10/40
G57△ 470 tot 616* 2/10/40
G62 510 tot 530 2/10/40
H54 520 tot 636 2/10/40
K53† 606 tot 698 2/10/40
K54 606 tot 663** 2/10/40
K55 606 tot 694 2/10/40
K56 606 tot 714 2/10/40
K57 606 tot 790 2/10/40
K58 622 tot 698 2/10/40
L54 630 tot 787 2/10/40
L60 630.125 tot 697.875 2/10/40
P55 694 tot 703, 748 tot 758, 803 tot 806 2/10/40
R52 794 tot 806 10
JB 806 tot 810 2/10
X55 941 tot 960 2/10/40
X56 960 tot 1000 2/10/40

*Met een gat tussen 608 tot 614 MHz.

**Met een gat tussen 608 tot 614 MHz en een gat tussen 616 tot 653 MHz.

***Voeding geleverd aan de antennepoort.

Gebruiksmodi kunnen per regio verschillen. In Brazilië wordt de high-densitymodus gebruikt. Het maximale vermogen voor Peru is 10 mW.

Uitgangsvermogen beperkt tot 10 mW boven 608 MHz.

Korea definieert vermogen als geleid (ERP), wat 1 dB minder is dan in de tabel wordt aangegeven.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

K55 606-694 MHz

Country Code

Code de Pays

Codice di paese

Código de país

Länder-Kürzel

Frequency Range

Gamme de frequences

Gamme di frequenza

Gama de frequencias

Frequenzbereich

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F *
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR *
all other countries *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

G56 470-636 MHz

Country Code

Code de Pays

Codice di paese

Código de país

Länder-Kürzel

Frequency Range

Gamme de frequences

Gamme di frequenza

Gama de frequencias

Frequenzbereich

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F *
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR *
all other countries *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

K57 606-790 MHz

Country Code

Code de Pays

Codice di paese

Código de país

Länder-Kürzel

Frequency Range

Gamme de frequences

Gamme di frequenza

Gama de frequencias

Frequenzbereich

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F *
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR *
all other countries *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

Er is geen door de gebruiker bediende stroomregeling, frequentie of andere instellingen beschikbaar naast degene die in deze handleiding worden gespecificeerd.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用

不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並

改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之

無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾。

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië

WAARSCHUWING: dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals de werkende frequenties.

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Canada

Dit apparaat functioneert zonder bescherming en zonder interferentie. Als de gebruiker bescherming wenst tegen andere radiodiensten die werken op dezelfde tv-banden, is een radiolicentie vereist. Raadpleeg het document Client Procedures Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands van Innovation, Science and Economic Development Canada voor meer details.

Certificering

Gecertificeerd onder FCC Deel 15 en FCC Deel 74.

Gecertificeerd door ISED in Canada onder RSS-210.

FCC ID: DD4ADX1G57, DD4ADX1K54, DD4ADX1X55. IC: 616A-ADX1K57, 616A-ADX1X54.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • WEEE-richtlijn 2012/19/EU zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn EU 2015/863

  Opmerking: houd u aan de plaatselijke richtlijnen voor recycling van elektronisch afval

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

CE Verklaring: Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Afdeling: Wereldwijde conformiteit

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: EMEAsupport@shure.de

(一)本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

(二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;

(三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Dit apparaat deelt frequenties met andere apparaten. Raadpleeg de website van de Federal Communications om de beschikbare kanalen in uw omgeving vast te stellen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.