Algemene beschrijving

De Shure ANI4IN audionetwerkinterface converteert 4 analoge audiokanalen naar afzonderlijke digitale audiokanalen op een Dante™-netwerk. Apparaten op microfoon-, hulp- en lijnniveau worden ondersteund, met afstelbare versterking en +48 V fantoomvoeding voor elk kanaal. In netwerkconferentiesystemen biedt de audionetwerkinterface een eenvoudige manier om analoge apparatuur aan te sluiten op het audionetwerk, zoals draadloze microfoons. De webapplicatie regelt signaalroutering en kanaalinstellingen vanaf computers die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

Modelvarianten

ANI4IN-XLR: Vier XLR-ingangen (uitsluitend gebalanceerde audio)

ANI4IN-BLOCK: Vier 6-pens blokconnectoringangen (gebalanceerde audio en logische verbindingen)

Hardware

Hardware

Blokconnectormodel:

XLR-model:

① Indicatoren voor oversturing van ingangssignaal

Elke indicator komt overeen met een enkel ingangskanaal. Als de LED rood wordt, verlaagt u het niveau van het bronapparaat om oversturing bij de ingang te voorkomen. Analoge en digitale versterkingsinstellingen worden gemaakt via de webapplicatie.
LED-status Niveau audiosignaal
Uit minder dan -60 dBFS
Groen -60 dBFS tot -18 dBFS
Geel -18 dBFS tot -6 dBFS
Rood -6 dBFS of meer

② Audio-ingangen en logische ingangen

Opmerking: Logische verbindingen zijn uitsluitend bij de blokconnectorversie beschikbaar.

Blokingangen: Elke ingang ontvangt gebalanceerde audiosignalen en logische signalen. De pentoewijzingen zijn als volgt:

Audio +

Audio -

Audiomassa
switch Logische geluidsdemping (verstuurd vanaf microfoon)
led Logische LED (ontvangen door microfoon)
gnd Logische massa

XLR-ingangen: Elke ingang ontvangt een gebalanceerd audiosignaal. De pentoewijzingen zijn als volgt:

1 Massa
2 Positief
3 Negatief

③ Schroef chassismassa

Hiermee kunt u optioneel de microfoonafschermingsdraad aan de chassismassa koppelen

Opmerking: uitsluitend van toepassing op blokconnectorversie

④ LED-indicatoren

Voeding: Power over Ethernet (PoE) aanwezig

Opmerking: Opmerking: Gebruik een PoE-injector als uw netwerkswitch geen PoE levert.

Netwerk: Netwerkverbinding actief

Netwerkaudio: Dante-audio is aanwezig op het netwerk

LED-status Activiteit van netwerkaudio
Uit Geen actief signaal
Groen Eén of meer kanalen worden verzonden
Rood Er is een fout opgetreden. Zie gebeurtenislogboek voor details.
Groen/oranje Er is een fout opgetreden, maar de verbinding is hersteld. Zie gebeurtenislogboek voor details.

Opmerking: Foutinformatie is beschikbaar in het gebeurtenislogboek in de webapplicatie.

Versleuteling: Momenteel niet ondersteund

⑤ Dante-netwerkpoort

Deze poort sluit aan op een netwerkswitch om Dante-audio te versturen tijdens het ontvangen van Power over Ethernet (PoE) en gegevens van de besturingssoftware. Zie het gedeelte Dante en netwerkbediening voor meer informatie.

⑥ Resetknop

Hiermee worden de apparaatinstellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden.

Power Over Ethernet (PoE)

Dit apparaat vereist PoE om te kunnen werken. Het is compatibel met PoE-bronnen van zowel klasse 0 en klasse 3.

Power over Ethernet wordt op een van de volgende manieren geleverd:

 • Een netwerkswitch die PoE levert
 • Een PoE-injectorapparaat

Installatie en rackmontage

Er zijn twee montageopties beschikbaar voor het installeren van de audionetwerkinterface:

CRT1-rackblad van 19 inch (optionele accessoire): Ondersteunt maximaal 3 apparaten en kan in een rack of onder een tafel worden gemonteerd

Montageblad voor enkele eenheid (inbegrepen accessoire) Ondersteunt een enkel apparaat voor montage onder een tafel

Apparaten bevestigen

Gebruik de schroeven die bij de set montagematerialen zijn inbegrepen om de audionetwerkinterfaceste bevestigen. Audionetwerkinterfaces kunnen in beide richtingen worden gemonteerd. Steek de schroeven vanaf de onderzijde in de juiste gaten, volgens de volgende schema's:

Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van een enkel apparaat in het montageblad voor een enkele eenheid

Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van maximaal drie apparaten in het rackblad van 19 inch.

Rack-oorconfiguratie

Ee kunnen maximaal 3 audionetwerkinterfaces in een enkel rack van 19 inch worden gemonteerd. De verstelbare rack-oren ondersteunen montage in een standaard apparatuur-rack of onder een tafel.

Standaardrack van 19 inch monteren

 1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar voren zijn gericht.
 2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.

Onder een tafel monteren

 1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar boven zijn gericht.
 2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.

Onder een tafel installeren

 1. Houd het blad op de gewenste locatie onder een tafel
 2. Markeer de locatie van de montagegaten met potlood op de tafel.
 3. Boor 4 gaten voor de schroeven. De diameter van de gaten in het blad is 7,1 mm.
 4. Installeer de componenten in het blad
 5. Monteer deze met vier schroeven om het blad onder de tafel te bevestigen

Reset

The reset button is located inside a small hole in the front panel. Use a paperclip or other small tool to press the button.

There are two reset functions:

Network reset (press button for 4-8 seconds)

Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)

Restores all network and web application settings to the factory defaults.

Signal Flow and Routing

Setting up the Audio Network

Shure networked conferencing systems are comprised of Microflex Advance microphones and network interfaces, which operate entirely on a Dante network. Additional hardware, including network switches, computers, loudspeakers, and audio processors are described in the hardware component index.

Shure components shown in this diagram:

Microflex Advance Microphones

The MXA910 and MXA310 are equipped with Dante outputs, and connect directly to a network switch.

Audio Network Interfaces

The interfaces are used to connect analog devices such as loudspeakers and analog microphones to the network.

ANI4IN: Converts 4 analog signals (separate XLR and block connector models available) into Dante digital audio signals.

ANI4OUT: Converts 4 channels of Dante audio from the network into analog signals.

This diagram shows the entire signal path through a networked conference system. Signals from the near end and far end are exchanged through an audio processor connected to a phone system, or through a computer connected to the internet. Analog microphones connect to the network through the Shure ANI4IN, while loudspeakers connect through the Shure ANI4OUT.

This diagram shows Microflex Advance components in context, with two rooms communicating through video codecs.

Controlling Hardware and Audio Over the Network

Audio and hardware settings are managed through a computer connected to the same network.

Shure Hardware and Audio

Each Microflex Advance component has a web application which provides mixing and configuration tools to optimize sound quality.

Expanded Control for Analog Devices

Analog devices that are connected to the network through a Shure network interface (ANI4IN/ANI4OUT) benefit from additional remote control: Volume levels, equalization, and signal routing are managed through the web application. For example, adjusting loudspeaker volume or muting a wired microphone, which would normally be done from the hardware, can now be controlled remotely over the network.

Dante Signal Routing

Signal routing between devices is managed through Dante Controller software, provided by Audinate™.

Verbindingen en signaalstroom

① Mobiel apparaat

Voor het aansluiten van audio van een mobiel apparaat of laptop wordt een kabel gebruikt die eindigt in een stekker van 1/8 inch.

② MX396

Naast het uitvoeren van het audiosignaal, heeft deze grensvlakmicrofoon drie aanvullende aders voor logische verbindingen. Zo kan de schakelaar op de microfoon een logisch geluiddempingssignaal versturen naar andere apparatuur op het netwerk en een logisch LED-controlesignaal ontvangen.

③ MX392

Naast het uitvoeren van het audiosignaal, heeft deze grensvlakmicrofoon drie aanvullende aders voor logische verbindingen. Zo kan de schakelaar op de microfoon een logisch geluiddempingssignaal versturen naar andere apparatuur op het netwerk en een logisch LED-controlesignaal ontvangen.

④ ULX-D-ontvanger

Draadloze microfoons worden aangesloten op de netwerkinterface door middel van gebalanceerde analoge uitgangen op de ontvanger.

⑤ Netwerkswitch

Hiermee wordt een verbinding tot stand gebracht tussen het Dante-audionetwerk en de computer waarmee de signaalverwerking en -routering wordt geregeld.

⑥ Computer

Een computer of tablet waarop de webapplicatie is geïnstalleerd, biedt afzonderlijke versterkingsregeling voor elk aangesloten apparaat.

Voedingsspanning: Analoog (4 XLR- of blokconnectoren)

Elke audionetwerkinterface heeft 4 analoge ingangen met variabele analoge versterking voor signalen op lijn-, hulp- en microfoonniveau. Hieronder volgen voorbeelden van apparaten die op het netwerk kunnen worden aangesloten met behulp van de audionetwerkinterface:

 • Systemen voor draadloze microfoons
 • Geïnstalleerde bedrade microfoons (logische functies ondersteund door blokconnectormodel)
 • Computers of mobiele apparaten die worden gebruikt voor presentaties
 • Andere afspeelapparaten

Uitgangsspanning: Digitale Dante-audio

Sluit met een netwerkkabel de Dante-uitgang aan op een netwerkswitch. Alle 4 audiokanalen worden aan het netwerk geleverd via enkele netwerkkabel, waarmee ook Power over Ethernet (PoE) wordt geleverd om het apparaat van voeding te voorzien. Gebruik Dante Controller om audiokanalen van de audionetwerkinterface naar de juiste bestemming op het netwerk te leiden. De signalen kunnen naar meerdere bestemmingen worden geleid om zowel plaatselijke versterking te bieden als audio naar locaties op afstandte verzenden.

Samenvoegen

De audionetwerkinterface biedt de mogelijkheid om kanalen samen te voegen voor het combineren van ingangssignalen en deze naar een enkel Dante-kanaal te verzenden. Hiermee is het mogelijk om alle kanalen naar een apparaat met een beperkt aantal Dante-ontvangerkanalen te versturen. De werking van het mengpaneel wordt niet gewijzigd; audiokanalen worden als één gecombineerd signaal verstuurd.

Opmerking: Wanneer samenvoegen is ingeschakeld, wordt er een begrenzer geactiveerd om signaaloverbelasting te voorkomen. De begrenzer werkt nooit op de rechtstreekse uitgangen, maar is alleen van invloed op het samengevoegd signaal.

Selecteer een van de samenvoegingsopties in de taakbalk aan de bovenzijde van het mengpaneel in het tabblad voor kanalen.

Voorbeeldsituatie

Een veelvoorkomende toepassing waarbij samenvoeging vereist is, is bij een videoconferentie met meerdere microfoons. Wanneer een apparaat (bijvoorbeeld een computer waarop conferentiesoftware en Dante Virtual Soundcard zijn geïnstalleerd) maar 1 of 2 Dante-ontvangerskanalen ondersteunt, combineert de audionetwerkinterface de ingangssignalen zodat deze als enkel Dante-kanaal worden verzonden.

① Samengevoegde analoge audiokanalen

Wanneer de 4 analoge audiokanalen worden samengevoegd, bevat elk van de Dante-zendkanalen alle ingangssignalen.

② Enkelvoudig Dante-audiokanaal

Eén Dante-signaal dat alle 4 samengevoegde kanalen bevat wordt via het netwerk verzonden.

③ Verbinding met computer

Een computer waarop een beperkt aantal Dante-kanalen met Dante Virtual Soundcard draait, ontvangt alle audio op een enkel kanaal. Deze audio wordt naar het andere uiteinde verzonden.

Using the Software

Installatie van de software en Device Discovery

De toepassing Shure Web Device Discovery wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de webapplicatie voor een Shure-apparaat. De webapplicatie wordt in een webbrowser geopend ten behoeve van uitgebreid apparaatbeheer. Als een computer via het netwerk is aangesloten op het apparaat, kan deze met behulp van deze toepassing toegang krijgen tot de GUI.

Compatibele browsers:

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Internet Explorer
 1. Installeer de toepassing Shure Device Discovery, beschikbaar via www.shure.com
 2. Dubbelklik op het onderdeel om de interface te openen.

Toegang tot de webapplicatie

De toepassing Shure Web Server Discovery vindt alle Shure-apparaten in het netwerk die een op het web gebaseerde GUI hebben. Volg deze stappen om de software te installeren en toegang te krijgen tot de webapplicatie:

① Installeer de toepassing Shure Discovery

Download en installeer de toepassing Shure Discovery van www.shure.com Hiermee wordt de vereiste tool Bonjour voor het vinden van apparatuur op de computer geïnstalleerd.

② Sluit het netwerk aan

Zorg dat de computer en de hardware deel uitmaken van hetzelfde netwerk.

③ Start de toepassing Discovery

De toepassing geeft alle Shure-apparaten met een GUI weer.

④ Identificeer de hardware

Dubbelklik op een apparaat om de GUI ervan in een webbrowser te openen.

⑤ Maak een bladwijzer voor de webapplicatie van het apparaat (aanbevolen)

Maak een bladwijzer voor de DNS-naam van het apparaat om toegang tot de GUI te hebben zonder de toepassing Shure Discovery.

Toegang tot de webapplicatie krijgen zonder de Discovery-toepassing

Als de toepassing Discovery niet is geïnstalleerd, kan de webapplicatie worden geopend door in een internetbrowser de DNS-naam in te voeren. De DNS-naam is afgeleid van het model van de eenheid gevolgd door de laatste drie bytes (zes cijfers) van het MAC-adres en .local.

Voorbeeld: Als het MAC-adres van een eenheid 00:0E:DD:AA:BB:CC is, dan wordt de koppeling als volgt gevormd:

ANI4IN: http://ANI4IN-aabbcc.local

ANI4OUT: http://ANI4OUT-aabbcc.local

Firmware-updates

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp van de Shure Update Utility. De software kunt u downloaden van http://www.shure.com.

Belangrijk: Wanneer Microflex®Advance™-componenten worden aangesloten via de Shure MXW-audionetwerkinterface, moet de firmware per apparaat worden bijgewerkt voordat de MXW-audionetwerkinterface wordt bijgewerkt. Als u probeert alle apparaten tegelijkertijd bij te werken, wordt de interface opnieuw opgestart nadat de firmware is bijgewerkt en gaan de andere onderdelen op het netwerk verloren.

Doorloop de volgende stappen voor het bijwerken van de firmware:

VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat het apparaat over een stabiele netwerkverbinding beschikt. Schakel het apparaat niet uit voordat de update is voltooid.

 1. Sluit het apparaat en de computer aan op hetzelfde netwerk (ingesteld op hetzelfde subnet).
 2. Download de toepassing Shure Update Utility en installeer deze.
 3. Open de toepassing.
 4. Klik op de knop Check For Updates... om te controleren op nieuwe firmware-versies die kunnen worden gedownload.
 5. Selecteer de gewenste firmware en druk op Download om deze te downloaden naar de firmwarebibliotheek.
 6. Selecteer op het tabblad Update Devices de nieuwe firmware en druk op Send Updates... om het bijwerken van de firmware te starten. Hiermee wordt de bestaande firmware op het apparaat overschreven.

Vereisten firmware-release

MicroflexAdvance-apparaten beschikken over een netwerk met meerdere communicatieprotocollen die samenwerken ten behoeve van een juiste werking. De aanbevolen beste praktijk is dat alle MicroflexAdvance-apparaten op dezelfde release draaien. Om de firmwareversie van de apparaten op het netwerk te bekijken, opent u de gebruikersinterface voor onderdelen en navigeert u naar Settings > About .

De indeling van firmware voor Shure-apparaten is MAJOR.MINOR. PATCH. (bijv.: 1.6.2 waar 1 het Major-firmwareniveau, 6 het Minor-firmwareniveau en 2 het Patch-firmwareniveau is.) Apparaten die op hetzelfde subnet werkzaam zijn, moeten in ieder geval dezelfde MAJOR- en MINOR-releasenummers hebben.

 • Apparaten van verschillende MAJOR-releases zijn niet compatibel.
 • Verschillen in het niveau van de PATCH-firmwarerelease kunnen mogelijk leiden tot ongewenste inconsistenties.

Hulpfuncties voor kanalen

+48 V (fantoomvoeding)

Levert +48 V fantoomvoeding aan het geselecteerde kanaal

Omkeren polariteit

Elk kanaal heeft een selectievakje om de polariteit van het ingangssignaal om te keren.

Analoge versterking

Hiermee wordt de versterking afgesteld om het niveau van het ingangssignaal te optimaliseren voordat de analoge audio naar digitale audio wordt geconverteerd.

Digitale versterking

Hiermee wordt het digitale signaalniveau aangepast om de signaalsterkte via het netwerk te optimaliseren.

Groepen dempen

Selecteer het vakje Mute group om het kanaal aan een groep toe te voegen. Het dempen van een kanaal in de Mute group dempt alle kanalen in die groep.

Groepen kanaalvolumeregelaars

Selecteer het vakje Fader group om het kanaal aan een groep toe te voegen. Alle kanaalvolumeregelaars in de groep zijn gekoppeld en bewegen allemaal als er één kanaalvolumeregelaar wordt aangepast.

Indicator logische schakelaar

Licht op wanneer er vanaf een microfoon een logisch signaal van een schakelaar wordt ontvangen door de audionetwerkinterface .

Opmerking: uitsluitend van toepassing op het blokconnectormodel

Indicator logische LED

Licht op wanneer er vanaf een besturingssysteem via het netwerk een logisch signaal van een LED wordt ontvangen door de audionetwerkinterface .

Opmerking: uitsluitend van toepassing op het blokconnectormodel

Parametric Equalizer

Maximize audio quality by adjusting the frequency response with the parametric equalizer.

Common equalizer applications:

 • Improve speech clarity
 • Reduce noise from HVAC systems or video projectors
 • Reduce room irregularities
 • Adjust frequency response for reinforcement systems

Setting Filter Parameters

Adjust filter settings by manipulating the icons in the frequency response graph, or by entering numeric values. Disable a filter using the check-box next to the filter.

Filter Type

Only the first and last band have selectable filter types.

Parametric: Attenuates or boosts the signal within a customizable frequency range

Low Cut: Rolls off the audio signal below the selected frequency

Low Shelf: Attenuates or boosts the audio signal below the selected frequency

High Cut: Rolls off the audio signal above the selected frequency

High Shelf: Attenuates or boosts the audio signal above the selected frequency

Frequency

Select the center frequency of the filter to cut/boost

Gain

Adjusts the level for a specific filter (+/- 30 dB)

Q Width

Adjusts the range of frequencies affected by the filter. As this value increases, the bandwidth becomes thinner.

Equalizer Applications

Conferencing room acoustics vary based on room size, shape, and construction materials. Use the guidelines in following table.

EQ Application Suggested Settings
Treble boost for improved speech intelligibility Add a high shelf filter to boost frequencies greater than 1 kHz by 3-6 dB
HVAC noise reduction Add a low cut filter to attenuate frequencies below 200 Hz
Reduce flutter echoes and sibilance Identify the specific frequency range that "excites" the room:
 1. Set a narrow Q value
 2. Increase the gain to between +10 and +15 dB, and then experiment with frequencies between 1 kHz and 6 kHz to pinpoint the range of flutter echoes or sibilance
 3. Reduce the gain at the identified frequency (start between -3 and -6 dB) to minimize the unwanted room sound
Reduce hollow, resonant room sound Identify the specific frequency range that "excites" the room:
 1. Set a narrow Q value
 2. Increase the gain to between +10 and +15 dB, and then experiment with frequencies between 300 Hz and 900 Hz to pinpoint the resonant frequency
 3. Reduce the gain at the identified frequency (start between -3 and -6 dB) to minimize the unwanted room sound

Event-logboek

Het gebeurtenislogboek bevat een gedetailleerd verslag van activiteiten vanaf het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld. Het logboek bevat maximaal 1000 activiteiten voorzien van een tijdsmarkering ten opzichte van de laatste keer dat het apparaat is aangezet.

Sla het logboek op met de knop 'export' om problemen met audio of hardware op te lossen. Raadpleeg het logboekbestand voor details wanneer u problemen oplost of contact opneemt met de systeemondersteuning van Shure.

U bekijkt het gebeurtenissenlogboek als volt:

 1. Open het menu Help
 2. Selecteer View Event Log

Ernstniveau

Informatie

Een actie of gebeurtenis is voltooid.

Waarschuwing

Een actie kan niet worden voltooid, maar de algehele functionaliteit is stabiel.

Fout

Er is een probleem opgetreden dat functionaliteit kan verhinderen.

Tip: Gebruik het filter om resultaten te beperken.

Levels and Metering

Ingangsniveaus afregelen

Controleer voordat u begint of de niveaus van de analoge apparaten met regelbaar uitgangsniveau op het nominale niveau werken.

De analoge versterking regelt het niveau van het geluidssignaal voordat dit van analoog naar digitaal wordt geconverteerd. Het is in stappen van 3 dB instelbaar voor een totale versterking van max. 51 dB.

 1. Stel de Metering in op Pre-fader in de werkbalk boven in de werkruimte om de analoge signaalniveaus te bewaken
 2. Selecteer de analoge versterkingswaarde om de fader te openen
 3. Pas de analoge versterkingsinstelling aan op het ingaande signaalniveau. Regel met de markeringen voor het versterkingsbereik op de fader de juiste versterking af:
  Bronniveau Versterkingsbereik
  Line (+4 dBu) 0 tot +9 dB
  Auxiliary (–10 dBV) +9 tot +21 dB
  Microfoon (variabel) +21 tot +51 dB
 4. De piekwaarden op de meters moeten tussen –18 en –9 dB liggen.

  Opmerking: Het wordt aanbevolen om extra headroom te voorzien om oversturing te voorkomen indien op bepaalde kanalen mobiele apparaten worden aangesloten.

Uitgangsniveaus afregelen

Uitgangsniveaus worden geregeld door de Digital Gain (dB) fader. Regel altijd de ingangsversterking (analoog) eerst af en dan pas de uitgangsversterking (digitaal). In de meeste gevallen zorgt een correcte afregeling van de analoge versterking voor een geschikt uitgangsniveau. Bronnen met een zwak signaal, zoals een microfoon met een lage gevoeligheid, kunnen wat Digital Gain (dB) gebruiken. Als de Digital Gain (dB) fader moet worden afgeregeld, volg dan deze stappen:

 1. Stel de Metering in op Post-fader in de werkbalk boven in de werkruimte.
 2. Regel de Digital Gain (dB) fader zo nodig af.
 3. Als samenvoegen wordt gebruikt, mix de kanaalniveaus dan met de Digital Gain (dB) faders.

Meteropties (pre-fader en post-fader)

Er zijn twee bewakingsmodi voorzien om ingangs- en uitgangssignalen afzonderlijk te bewaken.

Pre-fader (analoog ingangsniveau)

De pre-fader-meter geeft het signaalniveau weer voordat dit de Digital Gain fader bereikt, zodat de ingangssignaalniveaus voor elk kanaal kunnen worden geoptimaliseerd. Regelen van de analoge versterking is van invloed op de meter wanneer deze op pre-fader is ingesteld, maar regelen van de digitale versterking is dit niet.

Belangrijk: Als het ingaande signaal kan worden geregeld (bijvoorbeeld bij draadloze microfoonsystemen), zorg dan dat dit op het nominale niveau is voordat de analoge versterking van de audionetwerkinterface wordt afgeregeld.

Post-fader (digitaal uitgangsniveau)

De post-fader-meter geeft het signaalniveau aan het einde van de signaalketen weer en dit bestaat uit zowel de analoge als de digitale versterking. Gebruik deze instelling om de niveaus te meten die over het Dante-netwerk worden verzonden.

Logic and Control Systems

Logische toepassingen

Het blokconnectormodel (ANI4IN-BLOCK) heeft drie logisch-signaalverbindingen. Logische signalen worden geconverteerd naar Ethernet commandostrings en verzonden en ontvangen door apparaten die ethernetcommandostrings ondersteunen (zoals een apparaat voor echo-annulering of een besturingssysteem).

In dit schema zijn Shure MX392- en MX396 Microflex-microfoons op de audionetwerkinterfaceaangesloten. De dempingsknop op elke microfoon verzendt een logisch signaal (schakelaar) voor het dempen van andere audio-apparatuur. De microfoons ontvangen logische signalen (LED) zodat het LED-gedrag van de microfoon de status van het gehele audiosysteem weergeeft.

ANI4IN MicroflexAdvance Command Strings

This document can also be found at: http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6061

The device is connected via Ethernet to a control system, such as AMX, Crestron or Extron.

Connection: Ethernet (TCP/IP; select “Client” in the AMX/Crestron program)

Port: 2202

Conventions

The device has 4 types of strings:

GET

Finds the status of a parameter. After the AMX/Crestron sends a GET command, the ANI4IN responds with a REPORT string

SET

Changes the status of a parameter. After the AMX/Crestron sends a SET command, the ANI4IN will respond with a REPORT string to indicate the new value of the parameter.

REP

When the ANI4IN receives a GET or SET command, it will reply with a REPORT command to indicate the status of the parameter. REPORT is also sent by the ANI4IN when a parameter is changed on the ANI4IN or through the GUI.

SAMPLE

Used for metering audio levels.

All messages sent and received are ASCII. Note that the level indicators and gain indicators are also in ASCII

Most parameters will send a REPORT command when they change. Thus, it is not necessary to constantly query parameters. The ANI4IN will send a REPORT command when any of these parameters change.

The character “x” in all of the following strings represents the channel of the ANI4IN and can be ASCII numbers 0 through 4 as in the following table

0 All channels
1 through 4 Individual channels

Command Strings (Common)

Get All
Command String:

< GET x ALL >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4. Use this command on first power on to update the status of all parameters.
ANI4IN Response:

< REP ... >

The ANI4IN responds with individual Report strings for all parameters.
Get Channel Name
Command String:

< GET x CHAN_NAME >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4.
ANI4IN Response:

< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Where yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy is 31 characters of the user name. The ANI4IN always responds with a 31 character name.
Get Device ID
Command String:

< GET DEVICE_ID >

The Device ID command does not contain the x channel character, as it is for the entire ANI4IN.
ANI4IN Response:

< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Where yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy is 31 characters of the device ID. The ANI4IN always responds with a 31 character device ID.
Get Preset
Command String:

< GET PRESET >

ANI4IN Response:

< REP PRESET nn >

Where nn is the preset number 01-10.
Set Preset
Command String:

< SET PRESET nn >

Where nn is the preset number 1-10. (Leading zero is optional when using the SET command).
ANI4IN Response:

< REP PRESET nn >

Where nn is the preset number 01-10.
Get Preset Name
Command String:

< GET PRESET1 >

< GET PRESET2 >

< GET PRESET3 >

etc

Send one of these commands to the ANI4IN.
ANI4IN Response:

< REP PRESET1 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< REP PRESET2 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

< REP PRESET3 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

etc

Where yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy is 25 characters of the device ID. The ANI4IN always responds with a 25 character device ID
Get Digital Audio Gain
Command String:

< GET x AUDIO_GAIN_HI_RES >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4.
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Where yyyy takes on the ASCII values of 0000 to 1400. yyyy is in steps of one-tenth of a dB.
Set Digital Audio Gain
Command String:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Where x is ASCII channel number: 1 through 4. Where yyyy takes on the ASCII values of 0000 to 1400. yyyy is in steps of one-tenth of a dB.
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Where yyyy takes on the ASCII values of 0000 to 1400.
Increase Digital Audio Gain by n dB
Command String:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >

Where x is ASCII channel number: 1 through 4. Where nn is the amount in one-tenth of a dB to increase the gain. nn can be single digit ( n ), double digit ( nn ), triple digit ( nnn ).
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Where yyyy takes on the ASCII values of 0000 to 1400.
Decrease Digital Audio Gain by n dB
Command String:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >

Where x is ASCII channel number: 1 through 4. Where nn is the amount in one-tenth of a dB to decrease the gain. nn can be single digit ( n ), double digit ( nn ), triple digit ( nnn ).
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Where yyyy takes on the ASCII values of 0000 to 1280.
Get Analog Audio Gain
Command String:

< GET x AUDIO_GAIN >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4.
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_GAIN yy >

Where yy takes on the ASCII values of 00 to 51. yy is in steps of one dB.
Set Analog Audio Gain
Command String:

< SET x AUDIO_GAIN yy >

Where x is ASCII channel number: 1 through 4. Where yy takes on the ASCII values of 00 to 51. yy is in steps of one dB.
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_GAIN yy >

Get Channel Audio Mute
Command String:

< GET x AUDIO_MUTE >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4.
ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.
Mute Channel Audio
Command String:

< SET x AUDIO_MUTE ON >

ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

Unmute Channel Audio
Command String:

< SET x AUDIO_MUTE OFF >

ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

Toggle Channel Audio Mute
Command String:

< SET x AUDIO_MUTE TOGGLE >

ANI4IN Response:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.
Flash Lights on ANI4IN
Command String:

< SET FLASH ON >

< SET FLASH OFF >

Send one of these commands to the ANI4IN. The flash automatically turns off after 30 seconds.
ANI4IN Response:

< REP FLASH ON >

< REP FLASH OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.
Turn Metering On
Command String:

< SET METER_RATE sssss >

Where sssss is the metering speed in milliseconds. Setting sssss=0 turns metering off. Minimum setting is 100 milliseconds. Metering is off by default.
ANI4IN Response:

< REP METER_RATE sssss >

< SAMPLE aaa bbb ccc ddd >

Where aaa, bbb, etc is the value of the audio level received and is 000-060.

aaa = output 1

bbb = output 2

ccc = output 3

ddd = output 4

Stop Metering
Command String:

< SET METER_RATE 0 >

A value of 00000 is also acceptable.
ANI4IN Response:

< REP METER_RATE 00000 >

Get Sig/Clip LED
Command String:

< GET x LED_COLOR_SIG_CLIP >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4. It is not necessary to continually send this command. The ANI4IN will send a REPORT message whenever the status changes.
ANI4IN Response:

< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP OFF >

< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP GREEN >

< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP AMBER >

< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP RED >

The ANI4IN will respond with one of these strings. This matches the sig/clip LEDs on the front of the ANI4IN.
Get LED Brightness
Command String:

< GET LED_BRIGHTNESS >

ANI4IN Response:

< REP LED_BRIGHTNESS n >

Where n can take on the following values:

0 = LED disabled

1 = LED dim

2 = LED default

Set LED Brightness
Command String:

< SET LED_BRIGHTNESS n >

Where n can take on the following values:

0 = LED disabled

1 = LED dim

2 = LED default

ANI4IN Response:

< REP LED_BRIGHTNESS n >

Get Phantom Power Status
Command String:

< GET x PHANTOM_PWR_ENABLE >

ANI4IN Response:

< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE ON >

< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.
Turn on Phantom Power
Command String:

< SET x PHANTOM_PWR_ENABLE ON >

ANI4IN Response:

< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE ON >

Turn off Phantom Power
Command String:

< SET x PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >

ANI4IN Response:

< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >

Get Mic Logic Switch Out
Command String:

< GET x HW_GATING_LOGIC >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4. It is not necessary to continually send this command. The ANI4IN will send a REPORT message whenever the status changes.
ANI4IN Response:

< REP x HW_GATING_LOGIC ON >

< REP x HW_GATING_LOGIC OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.
Get Mic Logic LED In
Command String:

< GET x CHAN_LED_IN_STATE >

Where x is ASCII channel number: 0 through 4.
ANI4IN Response:

< REP x CHAN_LED_IN_STATE ON >

< REP x CHAN_LED_IN_STATE OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.
Set Mic Logic LED In
Command String:

< SET x CHAN_LED_IN_STATE ON >

< SET x CHAN_LED_IN_STATE OFF >

Send one of these commands to the ANI4IN.
ANI4IN Response:

< REP x CHAN_LED_IN_STATE ON >

< REP x CHAN_LED_IN_STATE OFF >

The ANI4IN will respond with one of these strings.

Dante & Networking

Digitale audio via een netwerk

Dantetm digitale audio wordt overgedragen via standaard Ethernet en toegepast met standaard internetprotocollen. Dante biedt een lage latentietijd, nauwkeurige kloksynchronisatie en hoge Quality-of-Service (QoS) voor een betrouwbaar audiotransport naar diverse Dante-apparatuur. Dante-audio kan veilig op hetzelfde netwerk naast IT- en besturingsgegevens worden verzonden of zodanig worden geconfigureerd dat er een toepassingsspecifiek netwerk wordt gebruikt.

Aanbevelingen voor switch in Dante-netwerken

Als aanvulling op de basisnetwerkvereisten moet er voor Dante-audionetwerken een gigabit-netwerkswitch of router worden gebruikt met de volgende functies:

 • Gigabit-poorten
 • Quality of Service (QoS) met 4 wachtrijen
 • Diffserv (DSCP) QoS met strikte prioriteit
 • Aanbevolen: een beheerde switch voor gedetailleerde informatie over de werking van iedere netwerkschakeling (poortsnelheid, foutentellers, gebruikte bandbreedte)

Dante-zendstromen

Voor elk apparaat geldt een limiet van 2 zendstromen en 2 ontvangststromen. Een enkele stroom bestaat uit een enkele unicast- of multicast-overdracht en ondersteunt maximaal 4 audiokanalen.

 • Een unicast-stroom is een punt-naar-punt-verbinding tussen 2 apparaten en ondersteunt maximaal 4 kanalen per stroom. Voor het verzenden van 8 audiokanalen tussen twee apparaten zijn 2 unicast-stromen nodig.
 • Een multicast-stroom is een overdracht van één apparaat naar meerdere apparaten en ondersteunt het versturen van maximaal 4 kanalen aan meerdere ontvangstapparaten op het netwerk. Voor het versturen van 8 kanalen van één apparaat naar alle andere op het netwerk zijn 2 multicast-stromen nodig.

Instellingen QoS (Quality of Service)

Met QoS-instellingen kan prioriteit worden toegewezen aan specifieke gegevenspakketten op het netwerk, waardoor op grotere netwerken met meer verkeer betrouwbare levering van audio kan worden gewaarborgd. Deze functie is beschikbaar op de meeste beheerde netwerkswitches. Hoewel dit niet vereist is, wordt aanbevolen om QoS-instellingen toe te wijzen.

Opmerking: Coördineer wijzigingen met de netwerkbeheerder om het onderbreken van de service te voorkomen.

Open de switch-interface om QoS-waarden toe te wijzen en wijs aan de hand van onderstaande tabel de met Dante geassocieerde wachtrijwaarden toe.

 • Wijs de hoogst mogelijke waarde toe (weergegeven als 4 in dit voorbeeld) voor tijdskritieke PTP-gebeurtenissen.
 • Gebruik aflopende prioriteitswaarden voor alle overige pakketten.

QoS-prioriteitswaarden van Dante

Prioriteit Gebruik DSCP-label Hex. Decimaal Binair
Hoog (4) Tijdskritieke PRP-gebeurtenissen CS7 0x38 56 111000
Gemiddeld (3) Audio, PTP EF 0x2E 46 101110
Laag (2) (gereserveerd) CS1 0x08 8 001000
Geen (1) Ander verkeer BestEffort 0x00 0 000000

Opmerking: Switchbeheer kan variëren op basis van fabrikant en switchtype. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product van de fabrikant voor specifieke configuratiedetails.

Bezoek www.audinate.com voor meer informatie over Dante-vereisten en -netwerkbediening.

Terminologie netwerkbediening

PTP (Precision Time Protocol): Hiermee worden de klokken op het netwerk gesynchroniseerd

DSCP (Differentiated Services Code Point): Gestandaardiseerde identificatiemethode voor gegevens die worden gebruikt bij QoS-prioritering van niveau 3

Belangrijke productinformatie

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.

EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: 49-7262-92 49 0

Fax: 49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie

Productgegevens

Ingangen

ANI4IN-XLR (4) XLR-connector
ANI4IN-BLOCK (4) 6-pens blokconnector

Fantoomvoeding

selecteerbaar per kanaal

+48  V

Logische verbindingen (XXXXERROR: [[ Block connectors only ]] DOES NOT EXISTXXXX)

Verzonden als ethernetcommandostrings

XXXXERROR: [[ LED ]] DOES NOT EXISTXXXX, Schakelaar

Polariteit

Niet-inverterend, een ingang naar een andere ingang

Uitgang

(1) RJ45

Voedingsvereisten

Power over Ethernet (PoE), Klasse 0

Vermogensverbruik

10W, maximum

Gewicht

672  g (1,5 lbs)

Afmetingen

H x B x D

4 x 14 x 12,8 cm (1,6 x 5,5 x 5,0 in.)

controletoepassing

Op browser gebaseerde HTML5

Bedrijfstemperatuurbereik

−6,7°C (20°F) tot 40°C (104°F)

Opslagtemperatuurbereik

−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Audio

Frequentiekarakteristiek

20 tot 20,000 Hz

Dante digitale uitgangssignalen

Kanaaltelling 4
Bemonsteringssnelheid 48 kHz
Bitdiepte 24

Latentietijd

Does not include Dante latency

0,35 ms

analoge versterking bereik

Regelbaar in stappen van 3 dB

51 dB

Dynamisch bereik (Analoog-naar-Dante)

20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, normaal

113 dB

Equivalente ingangsruis

20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, ingang beëindigd bij 150 Ω

Analoog Versterkingsinstelling= +0 dB -93 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +27 dB -119 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +51 dB -130 dBV

Totale harmonische vervorming

bij 1 kHz, 0 dBV Ingang, 0 dB analoge versterking

<0,05%

CMRR (onderdrukkingsverhouding van tweelingsignalen)

150 Ω gebalanceerde bron bij 1 kHz

>70 dB

Impedantie

5 kΩ

Ingang Configuratie

Actief gebalanceerd

Ingang Oversturingsniveau

Analoog Versterkingsinstelling= +0 dB +20 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +27 dB -7 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +51 dB -31 dBV

Ingebouwd Digitale signaalverwerking

Per kanaal Niveauregelaar (4-bands parametrisch), Dempen, Invert Polarity, Gain (140 dB bereik)
Systeem XXXXERROR: [[ Audio Summing ]] DOES NOT EXISTXXXX

Actief op network

Kabelvereisten

Cat 5e of hoger (afgeschermde kabel aanbevolen)

IP Ports and Protocols

Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description Factory Default
21 tcp FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed
22 tcp SSH Not supported Closed
23 tcp Telnet Standard console interface Closed
68 udp DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open
80* tcp HTTP Required to launch embedded web server Open
427 tcp/udp SLP Required for inter-device communication Open
443 tcp HTTPS Not supported Closed
161 tcp SNMP Not supported Closed
162 tcp SNMP Not supported Closed
2202 tcp ASCII Required for 3rd party control strings Open
5353 udp mDNS Required for device discovery Open
5568 udp SDT Required for inter-device communication Open
8023 tcp Telnet Debug console interface Password
8180* tcp HTML Required for webapplicatie Open
8427 udp Multcast SLP Required for inter-device communication Open
64000 tcp Telnet Required for Shure firmware update Open

Dante Audio & Controller

Port TCP/UDP Protocol Description
162 udp SNMP Used by Dante
[319-320]* udp PTP Dante clocking
4321, 14336-14600 udp Dante Dante audio
[4440, 4444, 4455]* udp Dante Dante audio routing
5353 udp mDNS Used by Dante
[8700-8706, 8800]* udp Dante Dante Control and Monitoring
8751 udp Dante Dante Controller
16000-65536 udp Dante Used by Dante

*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

Hardware kit (XLR model)

90A29254

Hardware kit (block connector model)

90B29252

Mounting Bracket (1/3 rack unit)

53A27742

Optionales Zubehör und Ersatzteile

19" rack tray

CRT1