Algemene beschrijving

Met de Shure audionetwerkinterface converteert u 4 kanalen met digitale Dante™-audio in discrete analoge signalen. Sluit de interface aan op een bewerkingsapparaat met analoge verbindingen (bijvoorbeeld apparaten voor echo-annulering, VOIP-/telefoon-interfaces, DSP-eenheden) om netwerkaudio en analoge apparatuur volledig binnen een enkel systeem te integreren. Elke doos is beschikbaar in XLR- en blokconnectorversies en gebruikt een enkele netwerkkabel om via Power over Ethernet (PoE) audio en voeding te ontvangen.

Model Variations

ANI4OUT-XLR: Four XLR outputs (balanced audio)

ANI4OUT-BLOCK: Four 3-pin block connector outputs (balanced audio)

Hardware

Blokconnectormodel

Voorpaneel

XLR-model

Achterpaneel

Voorpaneel

① Indicatoren uitgangsniveau (sig/clip)

Tweekleurige LED’s geven het audiosignaalniveau voor elk kanaal aan. Regel de niveaus in de webapplicatie af om oversturing te voorkomen.

Groen: Audiosignaal aanwezig

Rood: Oversturing audiosignaal

② Audio-uitgangen

Analoge gebalanceerde audio-uitgangen die zijn aangesloten op een analoog apparaat. Stel het uitgangsniveau in de webapplicatie zo in dat dit overeenkomt met de ingangsgevoeligheid van het analoge apparaat.

Pentoewijzingen XLR:

1 Afscherming
2 +
3 -

Pentoewijzingen blokconnector: Zie labels op voorpaneel

③ Schroef chassismassa

Hiermee kunt u optioneel de microfoonafschermingsdraad aan de chassismassa koppelen

④ LED-indicatoren

Voeding: Power over Ethernet (PoE) aanwezig

Opmerking: Opmerking: Gebruik een PoE-injector als uw netwerkswitch geen PoE levert.

Netwerk: Netwerkverbinding actief

Netwerkaudio: Dante-audio is aanwezig op het netwerk

LED-status Activiteit van netwerkaudio
Uit Geen actief signaal
Groen Eén of meer kanalen worden verzonden
Rood Er is een fout opgetreden. Zie gebeurtenislogboek voor details.
Groen/oranje Er is een fout opgetreden, maar de verbinding is hersteld. Zie gebeurtenislogboek voor details.

Opmerking: Foutinformatie is beschikbaar in het gebeurtenislogboek in de webapplicatie.

Versleuteling: Momenteel niet ondersteund

⑤ Dante-netwerkpoort

Deze poort sluit aan op een netwerkswitch om Dante-audio, Power over Ethernet (PoE) en gegevens van de besturingssoftware te ontvangen.

⑥ Resetknop

Hiermee worden de apparaatinstellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden

Opmerking: wanneer het apparaat wordt gereset, worden er geen wachtwoorden en gebruikersgegevens verwijderd.

Installatie en rackmontage

Er zijn twee montageopties beschikbaar voor het installeren van de audionetwerkinterface:

CRT1-rackblad van 19 inch (optionele accessoire): Ondersteunt maximaal 3 apparaten en kan in een rack of onder een tafel worden gemonteerd

Montageblad voor enkele eenheid (inbegrepen accessoire) Ondersteunt een enkel apparaat voor montage onder een tafel

Apparaten bevestigen

Gebruik de schroeven die bij de set montagematerialen zijn inbegrepen om de audionetwerkinterfaceste bevestigen. Audionetwerkinterfaces kunnen in beide richtingen worden gemonteerd. Steek de schroeven vanaf de onderzijde in de juiste gaten, volgens de volgende schema's:

Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van een enkel apparaat in het montageblad voor een enkele eenheid

Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van maximaal drie apparaten in het rackblad van 19 inch.

Rack-oorconfiguratie

Ee kunnen maximaal 3 audionetwerkinterfaces in een enkel rack van 19 inch worden gemonteerd. De verstelbare rack-oren ondersteunen montage in een standaard apparatuur-rack of onder een tafel.

Standaardrack van 19 inch monteren

 1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar voren zijn gericht.
 2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.

Onder een tafel monteren

 1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar boven zijn gericht.
 2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.

Onder een tafel installeren

 1. Houd het blad op de gewenste locatie onder een tafel
 2. Markeer de locatie van de montagegaten met potlood op de tafel.
 3. Boor 4 gaten voor de schroeven. De diameter van de gaten in het blad is 7,1 mm.
 4. Installeer de componenten in het blad
 5. Monteer deze met vier schroeven om het blad onder de tafel te bevestigen

Power Over Ethernet (PoE)

Dit apparaat vereist PoE om te kunnen werken. Het is compatibel met PoE-bronnen van zowel klasse 0 en klasse 3.

Power over Ethernet wordt op een van de volgende manieren geleverd:

 • Een netwerkswitch die PoE levert
 • Een PoE-injectorapparaat

Reset

The reset button is located inside a small hole in the front panel. Use a paperclip or other small tool to press the button.

There are two reset functions:

Network reset (press button for 4-8 seconds)

Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)

Restores all network and web application settings to the factory defaults.

Verbindingen en signaalstroom

Voedingsspanning: Digitale Dante-audio

Een enkele netwerkkabel levert 4 audiokanalen en een kanaal voor Power over Ethernet (PoE). Gebruik Dante Controller om audiokanalen vanaf het netwerk naar de netwerkinterface te leiden..

Uitgangsspanning: Analoog (4 XLR- of blokconnectoren)

Elke uitgang verzendt een discreet audiokanaal om voor verbinding met een analoog apparaat.

Setting up the Audio Network

Shure networked conferencing systems are comprised of Microflex Advance microphones and network interfaces, which operate entirely on a Dante network. Additional hardware, including network switches, computers, loudspeakers, and audio processors are described in the hardware component index.

Shure components shown in this diagram:

Microflex Advance Microphones

The MXA910 and MXA310 are equipped with Dante outputs, and connect directly to a network switch.

Audio Network Interfaces

The interfaces are used to connect analog devices such as loudspeakers and analog microphones to the network.

ANI4IN: Converts 4 analog signals (separate XLR and block connector models available) into Dante digital audio signals.

ANI4OUT: Converts 4 channels of Dante audio from the network into analog signals.

This diagram shows the entire signal path through a networked conference system. Signals from the near end and far end are exchanged through an audio processor connected to a phone system, or through a computer connected to the internet. Analog microphones connect to the network through the Shure ANI4IN, while loudspeakers connect through the Shure ANI4OUT.

This diagram shows Microflex Advance components in context, with two rooms communicating through video codecs.

Controlling Hardware and Audio Over the Network

Audio and hardware settings are managed through a computer connected to the same network.

Shure Hardware and Audio

Each Microflex Advance component has a web application which provides mixing and configuration tools to optimize sound quality.

Expanded Control for Analog Devices

Analog devices that are connected to the network through a Shure network interface (ANI4IN/ANI4OUT) benefit from additional remote control: Volume levels, equalization, and signal routing are managed through the web application. For example, adjusting loudspeaker volume or muting a wired microphone, which would normally be done from the hardware, can now be controlled remotely over the network.

Dante Signal Routing

Signal routing between devices is managed through Dante Controller software, provided by Audinate™.

Samenvoegen

De audionetwerkinterface biedt de mogelijkheid kanalen samen te voegen om Dante-signalen op het netwerk te combineren en naar een enkele analoge uitgang te verzenden. Hierdoor kunnen alle kanalen naar een apparaat met een beperkt aantal analoge ingangskanalen worden gestuurd. De werking van het mengpaneel wordt niet gewijzigd; audiokanalen worden als één gecombineerd signaal verstuurd.

Opmerking: Wanneer samenvoegen is ingeschakeld, wordt er een begrenzer geactiveerd om signaaloverbelasting te voorkomen. De begrenzer werkt nooit op de rechtstreekse uitgangen, maar is alleen van invloed op het samengevoegd signaal.

Selecteer een van de samenvoegingsopties in de taakbalk aan de bovenzijde van het mengpaneel in het tabblad voor kanalen.

Using the Software

Installatie van de software en Device Discovery

De toepassing Shure Web Device Discovery wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de webapplicatie voor een Shure-apparaat. De webapplicatie wordt in een webbrowser geopend ten behoeve van uitgebreid apparaatbeheer. Als een computer via het netwerk is aangesloten op het apparaat, kan deze met behulp van deze toepassing toegang krijgen tot de GUI.

Compatibele browsers:

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Internet Explorer
 1. Installeer de toepassing Shure Device Discovery, beschikbaar via www.shure.com
 2. Dubbelklik op het onderdeel om de interface te openen.

Toegang tot de webapplicatie

De toepassing Shure Web Server Discovery vindt alle Shure-apparaten in het netwerk die een op het web gebaseerde GUI hebben. Volg deze stappen om de software te installeren en toegang te krijgen tot de webapplicatie:

① Installeer de toepassing Shure Discovery

Download en installeer de toepassing Shure Discovery van www.shure.com Hiermee wordt de vereiste tool Bonjour voor het vinden van apparatuur op de computer geïnstalleerd.

② Sluit het netwerk aan

Zorg dat de computer en de hardware deel uitmaken van hetzelfde netwerk.

③ Start de toepassing Discovery

De toepassing geeft alle Shure-apparaten met een GUI weer.

④ Identificeer de hardware

Dubbelklik op een apparaat om de GUI ervan in een webbrowser te openen.

⑤ Maak een bladwijzer voor de webapplicatie van het apparaat (aanbevolen)

Maak een bladwijzer voor de DNS-naam van het apparaat om toegang tot de GUI te hebben zonder de toepassing Shure Discovery.

Toegang tot de webapplicatie krijgen zonder de Discovery-toepassing

Als de toepassing Discovery niet is geïnstalleerd, kan de webapplicatie worden geopend door in een internetbrowser de DNS-naam in te voeren. De DNS-naam is afgeleid van het model van de eenheid gevolgd door de laatste drie bytes (zes cijfers) van het MAC-adres en .local.

Voorbeeld: Als het MAC-adres van een eenheid 00:0E:DD:AA:BB:CC is, dan wordt de koppeling als volgt gevormd:

ANI4IN: http://ANI4IN-aabbcc.local

ANI4OUT: http://ANI4OUT-aabbcc.local

Firmware-updates

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp van de Shure Update Utility. De software kunt u downloaden van http://www.shure.com.

Belangrijk: Wanneer Microflex®Advance™-componenten worden aangesloten via de Shure MXW-audionetwerkinterface, moet de firmware per apparaat worden bijgewerkt voordat de MXW-audionetwerkinterface wordt bijgewerkt. Als u probeert alle apparaten tegelijkertijd bij te werken, wordt de interface opnieuw opgestart nadat de firmware is bijgewerkt en gaan de andere onderdelen op het netwerk verloren.

Doorloop de volgende stappen voor het bijwerken van de firmware:

VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat het apparaat over een stabiele netwerkverbinding beschikt. Schakel het apparaat niet uit voordat de update is voltooid.

 1. Sluit het apparaat en de computer aan op hetzelfde netwerk (ingesteld op hetzelfde subnet).
 2. Download de toepassing Shure Update Utility en installeer deze.
 3. Open de toepassing.
 4. Klik op de knop Check For Updates... om te controleren op nieuwe firmware-versies die kunnen worden gedownload.
 5. Selecteer de gewenste firmware en druk op Download om deze te downloaden naar de firmwarebibliotheek.
 6. Selecteer op het tabblad Update Devices de nieuwe firmware en druk op Send Updates... om het bijwerken van de firmware te starten. Hiermee wordt de bestaande firmware op het apparaat overschreven.

Vereisten firmware-release

MicroflexAdvance-apparaten beschikken over een netwerk met meerdere communicatieprotocollen die samenwerken ten behoeve van een juiste werking. De aanbevolen beste praktijk is dat alle MicroflexAdvance-apparaten op dezelfde release draaien. Om de firmwareversie van de apparaten op het netwerk te bekijken, opent u de gebruikersinterface voor onderdelen en navigeert u naar Settings > About .

De indeling van firmware voor Shure-apparaten is MAJOR.MINOR. PATCH. (bijv.: 1.6.2 waar 1 het Major-firmwareniveau, 6 het Minor-firmwareniveau en 2 het Patch-firmwareniveau is.) Apparaten die op hetzelfde subnet werkzaam zijn, moeten in ieder geval dezelfde MAJOR- en MINOR-releasenummers hebben.

 • Apparaten van verschillende MAJOR-releases zijn niet compatibel.
 • Verschillen in het niveau van de PATCH-firmwarerelease kunnen mogelijk leiden tot ongewenste inconsistenties.

Parametric Equalizer

Maximize audio quality by adjusting the frequency response with the parametric equalizer.

Common equalizer applications:

 • Improve speech clarity
 • Reduce noise from HVAC systems or video projectors
 • Reduce room irregularities
 • Adjust frequency response for reinforcement systems

Setting Filter Parameters

Adjust filter settings by manipulating the icons in the frequency response graph, or by entering numeric values. Disable a filter using the check-box next to the filter.

Filter Type

Only the first and last band have selectable filter types.

Parametric: Attenuates or boosts the signal within a customizable frequency range

Low Cut: Rolls off the audio signal below the selected frequency

Low Shelf: Attenuates or boosts the audio signal below the selected frequency

High Cut: Rolls off the audio signal above the selected frequency

High Shelf: Attenuates or boosts the audio signal above the selected frequency

Frequency

Select the center frequency of the filter to cut/boost

Gain

Adjusts the level for a specific filter (+/- 30 dB)

Q Width

Adjusts the range of frequencies affected by the filter. As this value increases, the bandwidth becomes thinner.

Equalizer Applications

Conferencing room acoustics vary based on room size, shape, and construction materials. Use the guidelines in following table.

EQ Application Suggested Settings
Treble boost for improved speech intelligibility Add a high shelf filter to boost frequencies greater than 1 kHz by 3-6 dB
HVAC noise reduction Add a low cut filter to attenuate frequencies below 200 Hz
Reduce flutter echoes and sibilance Identify the specific frequency range that "excites" the room:
 1. Set a narrow Q value
 2. Increase the gain to between +10 and +15 dB, and then experiment with frequencies between 1 kHz and 6 kHz to pinpoint the range of flutter echoes or sibilance
 3. Reduce the gain at the identified frequency (start between -3 and -6 dB) to minimize the unwanted room sound
Reduce hollow, resonant room sound Identify the specific frequency range that "excites" the room:
 1. Set a narrow Q value
 2. Increase the gain to between +10 and +15 dB, and then experiment with frequencies between 300 Hz and 900 Hz to pinpoint the resonant frequency
 3. Reduce the gain at the identified frequency (start between -3 and -6 dB) to minimize the unwanted room sound

Event-logboek

Het gebeurtenislogboek bevat een gedetailleerd verslag van activiteiten vanaf het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld. Het logboek bevat maximaal 1000 activiteiten voorzien van een tijdsmarkering ten opzichte van de laatste keer dat het apparaat is aangezet.

Sla het logboek op met de knop 'export' om problemen met audio of hardware op te lossen. Raadpleeg het logboekbestand voor details wanneer u problemen oplost of contact opneemt met de systeemondersteuning van Shure.

U bekijkt het gebeurtenissenlogboek als volt:

 1. Open het menu Help
 2. Selecteer View Event Log

Ernstniveau

Informatie

Een actie of gebeurtenis is voltooid.

Waarschuwing

Een actie kan niet worden voltooid, maar de algehele functionaliteit is stabiel.

Fout

Er is een probleem opgetreden dat functionaliteit kan verhinderen.

Tip: Gebruik het filter om resultaten te beperken.

Ingangsniveaus afregelen

 1. Controleer het bronniveau voordat het de netwerkinterface bereikt:
  • Controleer of de netwerkmicrofoons of andere Dante-bronnen werken op nominaal uitgangsniveau.
  • Het niveau voor de Microflex Advance™-microfoons is regelbaar via de respectievelijke webapplicatie.
 2. Regel de digitale versterking af in de netwerkinterface webapplicatie:
  • Gebruik de faders of voer handmatig een versterkingswaarde in.
  • De digitale versterking regelt het signaalniveau voordat dit het analoge circuit bereikt.
  • Stel deze niveaus zo hoog mogelijk in zonder het piekniveau (0 dB) op de meter te bereiken.

Uitgangsniveaus afregelen

Open de analoge uitgangsniveaus via de webapplicatie door een uitgangsniveau in de vervolgkeuzelijst Analog Gain (dB) te selecteren. Pas het uitgangsniveau van de netwerkinterface aan op de ingangsgevoeligheid van het analoge apparaat:

 • Line-niveau (0 dB)
 • Aux-niveau (–27 dB)
 • Microfoonniveau (–45 dB)

Indicatoren voor LED-signaal en oversturing

Elk analoog uitgangskanaal heeft een bijbehorende LED:

Groen: Audiosignaal aanwezig

Rood: Geluidssignaal wordt overstuurd en moet worden verzwakt.

Opmerking: de meters in de webapplicatie worden niet beïnvloed door de instelling Analog Gain (dB).

Pre- en post-fader-meter

Er zijn twee bewakingsmodi, zodat zowel de ingangs- als de uitgangssignalen afzonderlijk kunnen worden bewaakt.

Wanneer de meter wordt ingesteld op pre-fader geeft deze het signaalniveau weer van de bron op het Dante-netwerk. Als de signalen te zwak zijn of overstuurd worden, regel deze dan bij de bron af.

Wanneer de meter wordt ingesteld op post-fader, wordt deze beïnvloed door de digitale versterking. En wordt deze niet beïnvloed door de analoge versterkingsinstelling voor het uitgangssignaal.

Commandostrings voor ANI4OUT MicroflexAdvance

Dit document kan ook worden gevonden op: http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6060

Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.

Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer “Client” in het programma AMX/Crestron)

Poort: 2202

Conventies

Er zijn 4 soorten strings voor het apparaat:

GET

Hiermee vindt u de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI4OUT een REPORT-string

SET

Hiermee wijzigt u de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI4OUT een REPORT-string om de nieuwe waarde van de parameter aan te geven.

REP

Wanneer de ANI4OUT een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven. REPORT wordt ook door de ANI4OUT verzonden wanneer een parameter op de ANI4OUT of door middel van de GUI wordt gewijzigd.

SAMPLE

Hiermee worden audioniveaus gemeten.

Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.

De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen. De ANI4OUT verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.

Het teken “x” staat in alle opvolgende strings voor het kanaal van de ANI4OUT en kan ASCII-nummers 0 tot en met 4 zijn, zoals in de volgende tabel

0 Alle kanalen
1 tot en met 4 Afzonderlijke kanalen

Commandostrings (veelvoorkomend)

Allemaal ophalen
Commandostring:

< GET x ALL >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 4. Gebruik dit commando meteen na het inschakelen om de status van alle parameters bij te werken.
Reactie van ANI4OUT:

< REP ... >

De ANI4OUT retourneert afzonderlijke rapportstrings voor alle parameters.
Kanaalnaam ophalen
Commandostring:

< GET x CHAN_NAME

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 4.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de gebruikersnaam zijn. De ANI4OUT retourneert altijd een naam van 31 tekens.
Apparaat-ID ophalen
Commandostring:

< GET DEVICE_ID >

Het commando voor apparaat-ID bevat niet het kanaalteken x, omdat dit voor de volledige ANI4OUT geldt.
Reactie van ANI4OUT:

< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31 tekens van de apparaat-ID zijn. De ANI4OUT retourneert altijd een apparaat-ID van 31 tekens.
Voorinstellingen ophalen
Commandostring:

< GET PRESET >

Reactie van ANI4OUT:

< REP PRESET nn >

Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
Voorinstelling instellen
Commandostring:

< SET PRESET nn >

Waarbij nn het voorinstellingsnummer 1-10 is. (De eerste nul is bij het SET-commando optioneel).
Reactie van ANI4OUT:

< REP PRESET nn >

Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
Voorinstellingsnaam ophalen
Commandostring:

< GET PRESET1 gt

< GET PRESET2 gt

< GET PRESET3 gt

enz.

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI4OUT verzonden
Reactie van ANI4OUT:

< REP PRESET1 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} gt

< REP PRESET2 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} gt

< REP PRESET3 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} gt

enz.

Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 25 tekens van de apparaat-ID zijn. De ANI4OUT reageert altijd met een apparaat-ID van 25 tekens.
Audioversterking ophalen
Commandostring:

< GET x AUDIO_GAIN_HI_RES >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 tot en met 4.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een tiende dB.
Audioversterking instellen
Commandostring:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een tiende dB.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400.
Audioversterking verhogen met n dB
Commandostring:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >

Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB bevat om de versterking te verhogen. nn kan bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie cijfers (nnn).
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1400.
Audioversterking verlagen met n dB
Commandostring:

< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >

Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB bevat om de versterking te verlagen. nn kan bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie cijfers (nnn).
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >

Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van 0000 tot 1280.
Audiodemping van kanaal ophalen
Commandostring:

< GET x AUDIO_MUTE >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 4.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
Kanaalaudio dempen
Commandostring:

< SET x AUDIO_MUTE ON >

Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

Demping van kanaalaudio opheffen
Commandostring:

< SET x AUDIO_MUTE OFF >

Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

Audiodemping van kanaal in/uitschakelen
Commandostring:

< SET x AUDIO_MUTE TOGGLE >

Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_MUTE ON >

< REP x AUDIO_MUTE OFF >

De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
Analoge versterking ophalen
Commandostring:

< GET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 4.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >

< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >

< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >

De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
Analoge versterking instellen
Commandostring:

< SET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >

< SET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >

< SET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 4. Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI4OUT verzonden.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >

< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >

< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >

De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
Sig/clip-LED ophalen
Commandostring:

< GET x LED_COLOR_SIGNAL_CLIP >

Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot en met 4. Het is niet nodig om dit commando voortdurend te verzenden. De ANI4OUT verzendt een REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.
Reactie van ANI4OUT:

< REP x LED_COLOR_SIGNAL_CLIP OFF >

< REP x LED_COLOR_SIGNAL_CLIP GREEN >

< REP x LED_COLOR_SIGNAL_CLIP AMBER >

< REP x LED_COLOR_SIGNAL_CLIP RED >

De ANI4OUT retourneert een van deze strings. Deze komen overeen met de sig/clip-LED’s aan de voorzijde van de ANI4OUT.
Knipperen van lampjes op ANI4OUT
Commandostring:

< SET FLASH ON >

< SET FLASH OFF >

Hiermee wordt een van deze commando’s naar de ANI4OUT verzonden. Het knipperen houdt na 30 seconden automatisch op.
Reactie van ANI4OUT:

< REP FLASH ON >

< REP FLASH OFF >

De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
Meting inschakelen
Commandostring:

< SET METER_RATE sssss >

Waarbij sssss de meetsnelheid is in milliseconden. De instelling sssss=0 schakelt meten uit. De minimale instelling is 100 milliseconden. Meting is standaard uitgeschakeld.
Reactie van ANI4OUT:

< REP METER_RATE sssss >

< SAMPLE aaa bbb ccc ddd >

Waarbij aaa, bbb, enzovoort de waarde van het ontvangen audioniveau is en uit de getallen 000-060 kan bestaan.

aaa = uitgang 1

bbb = uitgang 2

ccc = uitgang 3

ddd = uitgang 4

Stop meting
Commandostring:

< SET METER_RATE 0 >

Een waarde van 00000 wordt ook geaccepteerd.
Reactie van ANI4OUT:

< REP METER_RATE 00000 >

LED-helderheid ophalen
Commandostring:

< GET LED_BRIGHTNESS >

Reactie van ANI4OUT:

< REP LED_BRIGHTNESS n >

Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:

0 = LED uitgeschakeld

1 = LED verduisterd

2 = standaardinstelling LED

LED-helderheid instellen
Commandostring:

< SET LED_BRIGHTNESS n >

Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:

0 = LED uitgeschakeld

1 = LED verduisterd

2 = standaardinstelling LED

Reactie van ANI4OUT:

< REP LED_BRIGHTNESS n >

Dante & Networking

Digitale audio via een netwerk

Dantetm digitale audio wordt overgedragen via standaard Ethernet en toegepast met standaard internetprotocollen. Dante biedt een lage latentietijd, nauwkeurige kloksynchronisatie en hoge Quality-of-Service (QoS) voor een betrouwbaar audiotransport naar diverse Dante-apparatuur. Dante-audio kan veilig op hetzelfde netwerk naast IT- en besturingsgegevens worden verzonden of zodanig worden geconfigureerd dat er een toepassingsspecifiek netwerk wordt gebruikt.

Aanbevelingen voor switch in Dante-netwerken

Als aanvulling op de basisnetwerkvereisten moet er voor Dante-audionetwerken een gigabit-netwerkswitch of router worden gebruikt met de volgende functies:

 • Gigabit-poorten
 • Quality of Service (QoS) met 4 wachtrijen
 • Diffserv (DSCP) QoS met strikte prioriteit
 • Aanbevolen: een beheerde switch voor gedetailleerde informatie over de werking van iedere netwerkschakeling (poortsnelheid, foutentellers, gebruikte bandbreedte)

Instellingen QoS (Quality of Service)

Met QoS-instellingen kan prioriteit worden toegewezen aan specifieke gegevenspakketten op het netwerk, waardoor op grotere netwerken met meer verkeer betrouwbare levering van audio kan worden gewaarborgd. Deze functie is beschikbaar op de meeste beheerde netwerkswitches. Hoewel dit niet vereist is, wordt aanbevolen om QoS-instellingen toe te wijzen.

Opmerking: Coördineer wijzigingen met de netwerkbeheerder om het onderbreken van de service te voorkomen.

Open de switch-interface om QoS-waarden toe te wijzen en wijs aan de hand van onderstaande tabel de met Dante geassocieerde wachtrijwaarden toe.

 • Wijs de hoogst mogelijke waarde toe (weergegeven als 4 in dit voorbeeld) voor tijdskritieke PTP-gebeurtenissen.
 • Gebruik aflopende prioriteitswaarden voor alle overige pakketten.

QoS-prioriteitswaarden van Dante

Prioriteit Gebruik DSCP-label Hex. Decimaal Binair
Hoog (4) Tijdskritieke PRP-gebeurtenissen CS7 0x38 56 111000
Gemiddeld (3) Audio, PTP EF 0x2E 46 101110
Laag (2) (gereserveerd) CS1 0x08 8 001000
Geen (1) Ander verkeer BestEffort 0x00 0 000000

Opmerking: Switchbeheer kan variëren op basis van fabrikant en switchtype. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product van de fabrikant voor specifieke configuratiedetails.

Bezoek www.audinate.com voor meer informatie over Dante-vereisten en -netwerkbediening.

Terminologie netwerkbediening

PTP (Precision Time Protocol): Hiermee worden de klokken op het netwerk gesynchroniseerd

DSCP (Differentiated Services Code Point): Gestandaardiseerde identificatiemethode voor gegevens die worden gebruikt bij QoS-prioritering van niveau 3

Dante-zendstromen

Voor elk apparaat geldt een limiet van 2 zendstromen en 2 ontvangststromen. Een enkele stroom bestaat uit een enkele unicast- of multicast-overdracht en ondersteunt maximaal 4 audiokanalen.

 • Een unicast-stroom is een punt-naar-punt-verbinding tussen 2 apparaten en ondersteunt maximaal 4 kanalen per stroom. Voor het verzenden van 8 audiokanalen tussen twee apparaten zijn 2 unicast-stromen nodig.
 • Een multicast-stroom is een overdracht van één apparaat naar meerdere apparaten en ondersteunt het versturen van maximaal 4 kanalen aan meerdere ontvangstapparaten op het netwerk. Voor het versturen van 8 kanalen van één apparaat naar alle andere op het netwerk zijn 2 multicast-stromen nodig.

Belangrijke productinformatie

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.

EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: 49-7262-92 49 0

Fax: 49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie

Productgegevens

Ingang

(1) RJ45

Uitgangen

ANI4OUT-XLR (4) XLR-connector
ANI4OUT-BLOCK (4) 3-penss blokconnector

Configuratie

Impedantie-gebalanceerd

Polariteit

Niet-inverterend, een ingang naar een andere ingang

Voedingsvereisten

Power over Ethernet (PoE), Klasse 0

Vermogensverbruik

10W, maximum

Gewicht

663  g (1,5 lbs)

Afmetingen

H x B x D

4 x 14 x 12,8 cm (1,6 x 5,5 x 5,0 in.)

controletoepassing

Op browser gebaseerde HTML5

Bedrijfstemperatuurbereik

−6,7°C (20°F) tot 40°C (104°F)

Opslagtemperatuurbereik

−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Audio

Frequentiekarakteristiek

20 tot 20,000 Hz

Ingang (Dante digitale audio)

Kanaaltelling 4
Bemonsteringssnelheid 48 kHz
Bitdiepte 24

Latentietijd

Does not include Dante latency

0,71 ms

Dynamisch bereik (Dante-naar-analoog)

20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, normaal

117 dB

Totale harmonische vervorming

bij 1 kHz, -20 dBFS Uitgang, 0 dB analoge versterking

<0,05%

Uitgang Oversturingsniveau

Lijn +20 dBV
Aux +0 dBV
Mic. -26 dBV

Analoog uitgangsniveau

Selecteerbaar Lijn 0 dB
Aux - 20 dB
Mic. -46 dB

Uitgangsimpedantie

150 Ω

Ingebouwd Digitale signaalverwerking

Per kanaal Niveauregelaar (4-bands parametrisch), Dempen, Invert Polarity, Gain (140 dB bereik)
Systeem XXXXERROR: [[ Audio Summing ]] DOES NOT EXISTXXXX

Actief op network

Kabelvereisten

Cat 5e of hoger (afgeschermde kabel aanbevolen)

IP Ports and Protocols

Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description Factory Default
21 tcp FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed
22 tcp SSH Not supported Closed
23 tcp Telnet Standard console interface Closed
68 udp DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open
80* tcp HTTP Required to launch embedded web server Open
427 tcp/udp SLP Required for inter-device communication Open
443 tcp HTTPS Not supported Closed
161 tcp SNMP Not supported Closed
162 tcp SNMP Not supported Closed
2202 tcp ASCII Required for 3rd party control strings Open
5353 udp mDNS Required for device discovery Open
5568 udp SDT Required for inter-device communication Open
8023 tcp Telnet Debug console interface Password
8180* tcp HTML Required for webapplicatie Open
8427 udp Multcast SLP Required for inter-device communication Open
64000 tcp Telnet Required for Shure firmware update Open

Dante Audio & Controller

Port TCP/UDP Protocol Description
162 udp SNMP Used by Dante
[319-320]* udp PTP Dante clocking
4321, 14336-14600 udp Dante Dante audio
[4440, 4444, 4455]* udp Dante Dante audio routing
5353 udp mDNS Used by Dante
[8700-8706, 8800]* udp Dante Dante Control and Monitoring
8751 udp Dante Dante Controller
16000-65536 udp Dante Used by Dante

*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

Hardware kit (XLR model)

90A29254

Hardware kit (block connector model)

90A29252

Mounting Bracket (1/3 rack unit)

53A27742

Optionales Zubehör und Ersatzteile

19" rack tray

CRT1