Algemene beschrijving

De laadstations AXT903 en AXT904 kunnen 2 zenderbatterijen laden in een handige en compacte desktop-unit.

Overzicht van lader

① Laderbehuizing

② Laadmodule met 2 laadcompartimenten

③ Installatiebouten (4 stuks)

④ Power-LED

⑤ Laadstatus-LED

⑥ Laadcompartiment

⑦ Gelijkstroomvoedingsingang

Kenmerken

 • Kan twee zenderbatterijen opladen
 • Laadt snel op: de batterijen zijn binnen 1 uur op 50% van hun capaciteit
 • De batterijen zijn binnen 3 uur volledig opgeladen
 • De modules kunnen opnieuw worden gebruikt in een 19" rack-laadstation AXT900
 • Voedingsunit inbegrepen

Gelijkstroomvoeding aansluiten

 1. Sluit de kabel van de Shure voedingsunit PS50E aan op de gelijkstroomvoedingsingang.
 2. De witte LED gaat branden als de PS50E op de netspanning wordt aangesloten.

Bodypack-batterijen aanbrengen en verwijderen

Aanbrengen:

 1. Lijn de batterij uit met de geleider van het laadcompartiment.
 2. Druk de batterij in het laadcompartiment totdat hij vastklikt.

Verwijderen:

Druk op de vergrendellipjes aan de zijkanten van de batterij en trek hem eruit.

Handheld batterijen aanbrengen en verwijderen

Aanbrengen:

 1. Schuif de batterij in het laadcompartiment.
 2. Druk op de batterij totdat hij vastklikt.

Verwijderen:

 1. Druk op het ontgrendelknopje aan de voorkant van de laadmodule.
 2. Het ontgrendelmechanisme werpt de batterij uit de laadmodule.

Batterijen opladen

Schuif de batterij in het laadcompartiment totdat hij vastklikt. Het laden begint zodra de batterijen zijn aangebracht.

Laadstatus-LED

Elk laadcompartiment heeft een LED om de status van de batterij aan te geven.

Rood

batterij wordt opgeladen

Groen

laden voltooid

Uit

batterij niet correct geplaatst of batterij heeft minder dan 3,0 volt.

Oranje

laden gestopt op lagere capaciteit (niet minder dan 75% capaciteit) omdat de batterij te warm is. Om 100% capaciteit te bereiken, moet een batterij worden afgekoeld tot onder 45 °C.

Een batterij herstellen na volledige ontlading

Een volledig ontladen batterij is ontladen tot minder dan 3,0 volt. Als de lader waarneemt dat een batterij volledig is ontladen, gaat hij automatisch in de herstelmodus, waarbij de batterij wordt geladen met verminderde stroom. Een rode LED geeft de herstelmodus aan. Als het herstel is geslaagd, sluit de lader de herstelmodus af en laadt hij de batterij volledig op. Als de batterij niet in minder dan 30 minuten kan worden hersteld, gaat de rode LED uit en stopt het laden.

De laadmodule verwisselen

Door het modulaire ontwerp van de laderbehuizing past zowel de AXT901 handheld laadmodule als de AXT902 bodypack-laadmodule erin. Volg deze instructies om de laadmodule te verwisselen.

Voorzichtig! Verwijder de gelijkstroomvoeding en verwijder de batterijen wanneer u de laadmodule installeert.

 1. Verwijder de 4 montagebouten waarmee de laadmodule vastzit.
 2. Trek aan de laadmodule om hem uit de behuizing te nemen.
 3. Plaats de vervangende laadmodule in de behuizing (let op de locatie van de geleiderails).
 4. Breng de montagebouten (4 stuks) aan en draai ze aan om de laadmodule vast te zetten.

Probleemoplossing

Power-LED uit.

Storing gelijkstroomvoeding - controleer de aansluiting op de voedingsunit. Controleer of de voedingsunit PS50E op de netspanning is aangesloten.

Laadstatus-LED brandt niet.

Batterij is niet goed aangebracht.

Batterij laadt niet op

Batterij ontladen tot minder dan 3,0 volt. Probeer een andere batterij.

Productgegevens

Batterijtype

Max. 2 oplaadbare lithium-ion batterijen(AXT910/AXT920/920SL)

Laadtijd

50%=1 hour; 100%=3 hours

Bedrijfstemperatuurbereik

-18 tot +40 graden C (0 tot 104 graden F)

Laadtemperatuurbereik batterij

0 tot 60 graden C (32 tot 140 graden F)

Opslagtemperatuurbereik

-29 tot 74 graden C (-20 tot 165 graden F), without batteries

Afmetingen

45 mm x 86 mm x 114 mm (1,8 in, x 3,4 in, x 4,5 in,), H x W x D

Gewicht

350  g(12,3 oz.), without batteries or PS50 External Power Supply

Behuizing

Giet- en spuitaluminium

Voedingsvereisten

5, V DC, 2,72 A

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

Inbegrepen componenten

Laadmodule met 2 laadcompartimenten AXT901 voor bodypack-batterij of AXT902 voor handheld batterij
Voedingsunit PS50E
Montagebouten (8) voor laadmodules 30B13476

Optionele accessoires

Laadmodule met 2 compartimenten voor bodypack-batterij

AXT901

Laadmodule AXT902 met 2 compartimenten voor handheld batterij

AXT902

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met compatibele Shure-batterijen.

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Opmerking:

 • Dit apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.
 • EMC-conformiteit wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypes. Bij gebruik van andere kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
 • Gebruik deze batterijlader uitsluitend met de laadmodules en batterijpakketten van Shure waarvoor hij is bedoeld. Gebruik met andere dan de opgegeven modules en batterijpakketten kan het risico van brand of explosie vergroten.
 • Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
 • Het infolabel bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

Opmerking: Gebruik deze batterijlader uitsluitend met de Shure-voedingsunit model PS50E.

Certificering

Is conform aan elektrische veiligheidseisen gebaseerd op IEC 60065.

c UL us opgenomen door Underwriters Laboratories, Inc.

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: 49-7262-92 49 0

Fax: 49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
 • WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn 2002/95/EG zoals gewijzigd door 2008/35/EG

  Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch afval.

 • Batterijrichtlijn 2006/66/EG

  Houd u aan het lokale recyclingschema voor het afvoeren van batterijen.

 • Voldoet aan Europese verordening (EG) nr. 1275/2008 zoals gewijzigd.