VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

VOORZICHTIG

 • Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
 • Houd het product droog en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.

WAARSCHUWING

 • Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Dit apparaat kan geluidsvolumes boven 85 dB SPL produceren. Controleer wat uw maximale toegestane blootstellingsniveau aan continu geluid is volgens de nationale regelgeving.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

IH 6500 tolkheadset

De IH 6500 tolkheadset biedt een uitzonderlijke audiokwaliteit, comfort en duurzaamheid voor tolken. De condensatormicrofoon levert een natuurlijke, goed verstaanbare stemreproductie.

 • Dubbelzijdige headset, ontworpen voor gebruik met Shure DIS tolkstations
 • Supra-auraal ontwerp met comfortabele, lichte constructie
 • Directionele condensatormicrofoon voor heldere, verstaanbare spraak tijdens belangrijke evenementen
 • Voldoet aan de ISO-norm van de Europese Unie voor tolkheadsets
 • De flexibele microfoonarm kan 270 graden worden gedraaid voor een nauwkeurige positionering bij links of rechts dragen.
 • Verwijderbare oorkussens kunnen eenvoudig worden gereinigd en kunnen optioneel worden gebruikt
 • Eindigt in twee 3,5 mm connectors en bevat adapter voor achterwaartse compatibiliteit met oudere DIS tolkstations
 • Dankzij de legendarische duurzaamheid en strenge kwaliteitsnormen van Shure is het apparaat bestand tegen intensief professioneel gebruik.

Zorg en onderhoud

Gebruik een zachte, vochtige doek.

VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddel bevatten. Zorg dat er geen vocht of vreemde voorwerpen in de openingen van de driver komen.

De headset dragen

Pas de hoofdband aan voor een comfortabele pasvorm.

Plaats de arm zodanig dat de microfoon zich binnen 13 mm (1/2 inch) van uw mondhoek bevindt. Ter voorkoming van ‘ploppen’ of ademhalingsruis, moet deze niet recht voor de mond worden geplaatst.

Dankzij de draaiverbinding van de arm kunt u de headset zowel aan de linker- als rechterzijde van uw gezicht dragen.

Kijk online voor meer informatie

Ga voor meer informatie naar http://www.shure.com

Vervangingsonderdelen

1 paar vervangende oorschelpkussens voor IH6500 IHAEC6500
Vervangende windkap voor IH6500 IHAWS1
Kabeladapter voor twee 3,5 mm (1/8”) female connectors naar 9-pens DIN-connector. Compatibel met oudere DIS-tolkstations. IHAC3.5MM-DIN
Kabeladapter voor twee 3,5 mm (1/8”) female connectors naar één 3,5 mm (1/8”) male TRRS-pluggen IHAC3.5MM-TRRS

Productgegevens

Gewicht

Netto (zonder kabel) 135 g (4,75 oz.)
Incl. verpakking 455 kg (16,0 lbs)

Kabel

2 m, 5 geleiders, 2x 3,5 mm (1/8") TRS

Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20° tot 60° C (-4° tot 140° F)
Opslagtemperatuur -30° tot 75° C (-22° tot 167° F)
Relatieve luchtvochtigheid 45 tot 85%

Type

Elektreetcondensator

Polairpatroon

Supercardioïde

Frequentiekarakteristiek

20 tot 20,000 Hz

Uitgangsimpedantie

2,000 Ω

Gevoeligheid

bij 1 kHz

48 dBV/Pa* (4 mV)

Polariteit

Positieve druk op membraan wekt positieve spanning aan punt op t.o.v. mantel (massa) van steekplugconnector van microfoonuitgang

Hoofdtelefoon

Transducertype

Dynamische, neodymium magneet

Grootte aandrijfmechanisme

40 mm

Frequentiekarakteristiek

20 tot 20,000 Hz

Gevoeligheid

bij 1 kHz

116 dB SPL/mW

Impedantie

bij 1 kHz

120 Ω

Maximaal ingangsvermogen

200 mW

Bekabeling

Dubbele 3,5 mm (1/8″) connectors

Connector Kleur Contact Signaal
Microfoon Roze Huls Mic −
Punt/Ring Mic +
Hoofdtelefoon Groen Huls Massa
Punt Hoofdtelefoon +
Ring Hoofdtelefoon –

Keuringskarakteristieken

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

BEPERKTE GARANTIE

Shure Incorporated ("Shure") garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal gebruik geen materiaal- of constructiefouten bevat. Met uitzondering van de onderstaande gevallen is deze garantie twee (2) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product direct bij Shure of een door Shure erkende wederverkoper is gekocht.

Voor oplaadbare batterijen die in dit product zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd, geldt deze garantie één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Oplaadbare batterijen zijn echter onderhevig aan slijtage en de capaciteit ervan neemt na verloop van tijd af als gevolg van factoren zoals temperatuur, opslagtijd, oplaadcycli, enz. Daarom wordt de afname van de capaciteit van de batterijen niet als materiaal- of constructiefout beschouwd.

Shure zal geheel naar eigen inzicht het defecte product repareren of vervangen en zo snel mogelijk aan u retourneren. Deze garantie is alleen geldig als de kopers op het moment dat ze het product retourneren, een aankoopbewijs overhandigen in de vorm van de originele aankoopbon die ze direct van Shure of een door Shure erkende wederverkoper hebben ontvangen. Als Shure ervoor kiest het defecte product te vervangen, behoudt Shure zich het recht voor het defecte product te vervangen door een ander product van hetzelfde model of van een model dat minstens dezelfde kwaliteit en functies heeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Shure.

Als u van mening bent dat dit product binnen de garantieperiode gebreken bevat, pakt u het product voorzichtig opnieuw in, verzekert u het en retourneert u het franco met het aankoopbewijs aan Shure Incorporated, ter attentie van: Service Department, op het onderstaande adres.

Buiten de Verenigde Staten retourneert u het product aan de handelaar of een erkend servicecentrum van Shure. De adressen worden op www.Shure.com vermeld en zijn verkrijgbaar van Shure op het onderstaande adres.

Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet geldig als het product van een andere partij dan Shure of door Shure erkende wederverkoper is gekocht of als er sprake is van verkeerd gebruik van het product, gebruik dat afwijkt van de aanwijzingen van Shure, gewone slijtage, overmacht, nalatigheid, onbevoegde reparatie of aanpassing van het product.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT EN, VOOR ZOVER DEZE DIT NIET TOELAAT, BEPERKT TOT DE DUUR EN VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. SHURE WIJST HIERBIJ OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

In sommige landen is het niet toegestaan de duur van een stilzwijgende garantie te beperken of incidentele schade en gevolgschade uit te sluiten of te beperken. Mogelijk is bovenstaande beperking derhalve niet op u van toepassing. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per land verschillen.

Met deze garantie worden de rechten van consumenten onder de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt.

DEZE GARANTIE HEEFT VOORRANG OP ALLE ANDERE GARANTIES DIE OP DIT PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN OF MET DIT PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD. DE GARANTIE GELDT ECHTER NIET VOOR SOFTWARE DIE IN HET PRODUCT IS VERWERKT OF MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD. OP DE DESBETREFFENDE SOFTWARE IS DE GARANTIE VAN TOEPASSING DIE IN DE MEEGELEVERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN SHURE IS OPGENOMEN.

Servicecentrums

Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Caraïbisch gebied

Shure Incorporated

t.a.v.: Serviceafdeling

945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 Verenigde Staten

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Shure Europe GmbH

t.a.v.: Service

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Duitsland

Indonesia Service Center Resmi:

Jakarta Hotline (021) 612 6388

Medan (061) 6612550

Surabaya (031) 5032219

Jogjakarta (0274) 371710

Denpasar (0361) 766788

Makasar (0411) 324652