BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. GEBRUIK UITSLUITEND KSE-oortelefoons met een KSA-versterker.
 8. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 9. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 10. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 11. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 12. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 13. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 14. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 15. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 16. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
 17. ZORG dat er NIET wordt geknepen of gesneden in het snoer van de oortelefoon.
 18. GEBRUIK dit apparaat NIET als het snoer, de behuizing of de connector van de oortelefoon is beschadigd.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

WAARSCHUWING VOOR ALLE OORTELEFOONS!

Lees voorafgaand aan het gebruik deze handleiding voor een veilig en correct gebruik van oortelefoons. Bewaar handleiding en veiligheidsinformatie op een gemakkelijk bereikbare plaats om later te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

WAARSCHUWING

 • Niet gebruiken wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden gevaar kan opleveren, zoals tijdens het rijden of fietsen en wandelen of joggen waarbij er verkeer aanwezig is en er een ongeluk kan gebeuren.
 • Houd dit product en de accessoires ervan buiten het bereik van kinderen. Hantering of het gebruik ervan door kinderen kan gevaar voor overlijden of ernstig letsel opleveren. Bevat kleine onderdelen en snoertjes die een gevaar voor verstikking of wurging kunnen vormen.
 • Stel het volumeniveau van het audioapparaat zo zacht mogelijk in en pas het volume na het aansluiten van de oortelefoon geleidelijk aan. Onverwachte blootstelling aan harde geluiden kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Draai de volumeregeling net hoog genoeg om het goed te kunnen horen.
 • Het naklinken in de oren kan aangeven dat het volumeniveau te hoog is. Probeer het volume te verminderen.
 • Als u deze oortelefoon aansluit op het geluidssysteem van een vliegtuig, luister dan bij laag volumeniveau zodat luide berichten van de piloot geen ongemak veroorzaken.
 • Laat u gehoor regelmatig nakijken door een audioloog. Als u last hebt van een toename van oorsmeer, staak dan het gebruik tot een medisch deskundige uw oren heeft onderzocht.
 • Het niet gebruiken van of het niet reinigen of onderhouden van de sleeves en oorstukken van de oortelefoon volgens de instructies van de fabrikant kan het risico vergroten dat de sleeves losraken van de oorstukken en komen vast te zitten in uw oren.
 • Controleer telkens voordat u de oortelefoon inbrengt de sleeve om zeker te zijn dat deze stevig aan het oorstuk is bevestigd.
 • Als een sleeve in uw oor komt vast te zitten, roep dan professionele medische hulp in om de sleeve te verwijderen. Uw oor kan beschadigd raken als niet-professionele personen de sleeve proberen te verwijderen.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

VOORZICHTIG

 • Niet onderdompelen in water, bijvoorbeeld bij het nemen van een bad of het wassen van uw gezicht, anders kan de geluidskwaliteit afnemen of een defect optreden.
 • Niet gebruiken tijdens het slapen, omdat er dan ongelukken kunnen gebeuren.
 • Verwijder de oortelefoon in een langzame draaibeweging. Trek nooit aan het oortelefoonsnoer.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van de oortelefoon als deze erg hinderlijk is of irritatie, uitslag, afscheiding of een andere oncomfortabele reactie veroorzaakt.
 • Als u momenteel wordt behandeld aan uw oren, raadpleeg dan uw arts over het gebruik van dit apparaat.

WAARSCHUWING

 • Batterijen kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C (140 °F) verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Niet opladen met andere producten dan die in deze gebruikersgids zijn vermeld.
 • Voer batterijen op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.

Opmerking: Vervanging van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Shure.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Algemene beschrijving

De Shure KSE1500 analoge elektrostatische oortelefoon is het resultaat van jarenlang onderzoek, ontwikkeling en technologische verbeteringen door de technici van Shure. De elektrostatische stuurtrappen bieden voor de allereerste keer hoogwaardige kwaliteit en HD-audio in een in-ear-constructie, die superieur comfort en isolatie van achtergrondgeluid levert. De oortelefoons worden gevoed door de KSA1200: een compacte, draagbare elektrostatische versterker om de audiobron van uw voorkeur te verbinden. De volledige set met bijgeleverde accessoires omvat verwisselbare omgevingsgeluiddempende sleeves voor een comfortabele, nauwsluitende pasvorm. De KSE1200SYS oortelefoon kan worden gebruikt voor zowel studiomonitoring als oppervlakkig luisteren en bevat de details en nuances om de meest kritische luisteraar tevreden te stellen.

Kenmerken

Draagbare elektrostatische versterker

 • 100% analoog signaalpad
 • Wordt gevoed door een interne, oplaadbare lithium-ion batterij
 • –10db-ingangspad
 • Led voor ingangssensor en audiometing

Oortelefoon

 • Weinig kenmerken van vervorming
 • Transparant, HD-geluid
 • Uitstekende transiëntrespons
 • Volledige frequentierespons
 • Vervormbaar snoer zorgt dat de kabel rond het oor blijft zitten

KSA1200 versterker

① Voeding/bedieningsknop Draai om het volume aan te passen. Draai rechtsom om de eenheid in te schakelen. Draai volledig naar links om de eenheid uit te schakelen.
② Statusindicator
Voedings-led Led ingangsniveau
Rood: Batterij bijna leeg. Rood: Ingangsniveau te hoog.
Oranje: Batterij wordt opgeladen. Oranje: Ideaal ingangsniveau.
Groen: De versterker is opgeladen en ingeschakeld. Groen: De versterker ontvangt audiosignaal.
Uit: De versterker is uitgeschakeld en niet aangesloten op voeding. Uit: De versterker ontvangt geen signaal of het signaal is te zwak.
③ Audiolijningang 3,5 mm stereo-ingang voor aansluiting op analoge audiobronnen
④ Oortelefoonuitgang Lemo-uitgang om de Shure KSE1500-oortelefoon aan te sluiten
⑤ DC-ingang Verbind een computer, externe batterij of AC-voedingsbron met een USB type A aan Micro-B-kabel om de batterij automatisch op te laden.
⑥ Schakelaar ingangspad Selecteer 0dB of –10dB. Het pad verzwakt het analoge ingangssignaal om oversturing door audiobronnen met hoge uitgangssignalen te voorkomen. Schakel het pad in wanneer de audiometer oversturing aangeeft. Verzwak het volume van de audiobron als het signaal met ingeschakeld –10 dB pad nog steeds wordt overstuurd.

Opmerking: Gebruik een audiobron van hoge kwaliteit voor de optimale luisterervaring.

Installatie

Stap 1: Sluit de oortelefoon aan op de versterker

Steek de plug in de versterker bij uitgeschakelde versterker. Dit wordt aanbevolen om gehoorschade te voorkomen.

Opmerking: Lijn de rode stip op de kabelconnector van de oortelefoon uit met de rode stip op de oortelefoonuitgang van de versterker. Om de verbinding met de versterker te verbreken: Trek de gekartelde connectorkragen omhoog om de vergrendeling op de oortelefoonkabel op te heffen.

Stap 2: Sluit een geluidsbron aan op de versterker.

Steek het audio-apparaat in de LINE IN ingang.

Stap 3: Schakel de versterker in

Om de batterij te laden terwijl u naar audio luistert, verbindt u de versterker aan een computer, externe accu of AC-voedingsbron.

Opmerking: Voor optimale prestaties moet het volume alleen worden afgeregeld met de volumeknop op de versterker. Zorg ervoor dat het volume is geoptimaliseerd in uw audiobron.

Oplaadbare lithium-ion-batterijen

Batterijen bewaren

Houd de opslagtemperatuur tussen 10 °C tot 25 °C (50 °F tot 77 °F), zodat de batterijcapaciteit niet wordt aangetast.

Reparatie en vervanging van de batterij

Lithium-ion-batterijen hebben geen 'geheugeneffect' en ondergaan in plaats daarvan een meer lineaire capaciteitsafname. Neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum om de batterij te vervangen als er problemen mee zijn.

De oortelefoon gebruiken

Sleeve kiezen

Selecteer een oortelefoon-sleeve die zorgt voor de beste pasvorm en geluidsisolatie. De sleeve moet eenvoudig in te brengen, comfortabel en eenvoudig te verwijderen zijn.

Zachte flex-sleeves: In de maten small, medium en large. Gemaakt van flexibel rubber.
Zachte schuimrubberen sleeves: Druk de schuimrubberen sleeve in tussen je vingers en breng in in het oorkanaal. Houd ongeveer 10 seconden vast terwijl het schuimrubber uitzet.
Drievoudige flens-sleeves: Indien gewenst, gebruik een schaar om de steel op de sleeve in te korten.

Dragen van de oortelefoon

 1. Plaats de oortelefoon voorzichtig in het oor zoals een oordopje, zodat een nauwsluitende afdichting wordt gevormd.
 2. Belangrijk: Als de lage frequentieweergave (bas) onvoldoende is, vormt de oortelefoon-sleeve mogelijk geen nauwsluitende afdichting. Duw de oortelefoon voorzichtig wat dieper de gehoorgang in of probeer een andere sleeve.

  Waarschuwing: Duw de oortelefoon-sleeve niet voorbij de gehoorgangopening.

 3. Plaats de oortelefoonkabels achter het oor om ze tijdens beweging op hun plaats te houden. Leid de kabel naar de voor- of achterkant van het lichaam en gebruik de kabel-cinch om het resterende stuk slap hangende kabel vast te zetten.

De pasvorm van de oortelefoon kan veel invloed hebben op de geluidskwaliteit.

Sleeves wijzigen

 • Draai en trek aan de sleeve om deze van het oorstuk te verwijderen.
 • Schuif een nieuwe sleeve er zo op dat deze de krans en het oorstuk volledig bedekt.

Voorzichtig: Als de krans of enig deel van het oorstuk zichtbaar is, is de sleeve niet goed aangebracht. Vervang een sleeve als deze niet stevig op het oorstuk aangrijpt. Gebruik ten behoeve van een goede passing en prestaties uitsluitend door Shure geleverde sleeves (tenzij u gebruik maakt van aangepaste gegoten sleeves).

Oortelefoon verwijderen

Pak de behuizing van de oortelefoon en verwijder deze voorzichtig in een draaibeweging.

Opmerking: Trek niet aan de kabel om de oortelefoon te verwijderen.

Onderhoud en reiniging

Zorgvuldig onderhoud zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen de sleeve en het oorstuk, waardoor de geluidskwaliteit en productveiligheid worden verbeterd.

 • Houd de oortelefoon en de sleeves zo schoon en droog mogelijk.
 • Verwijder voor het reinigen van de sleeves deze van de oortelefoon, spoel de sleeves voorzichtig in warm water en laat ze aan de lucht drogen. Schuimrubber sleeves hebben een langere droogtijd nodig. Controleer op beschadiging en vervang indien nodig. Oor-sleeves moeten voordat deze weer worden gebruikt volledig droog zijn.
 • Veeg de oortelefoon en de sleeves af met een zacht ontsmettingsmiddel om infecties te voorkomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
 • Stel de oortelefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
 • Vervang de sleeves als deze niet goed passen.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Anders komt de garantie te vervallen en kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Oorstuk van oortelefoon reinigen

Als u verandering in de geluidskwaliteit waarneemt, verwijder de sleeve dan en controleer het oorstuk van uw oortelefoon. Als het oorstuk is verstopt, verwijder de verstopping dan m.b.v. de draadlus van het reinigingsgereedschap.

Als u geen verstopping vindt of als de geluidskwaliteit niet verbetert, vervang de sleeve dan door een nieuwe sleeve.

Voorzichtig: Steek bij het reinigen geen voorwerp door het oorstuk van de oortelefoon! Anders raakt het klankfilter van de oortelefoon beschadigd.

Waarschuwing: Het reinigingsgereedschap mag alleen worden gebruikt voor het reinigen van de oortelefoon. Elk ander gebruik, zoals het reinigen van de oren of de schuimrubber sleeve met het gereedschap, kan letsel tot gevolg hebben.

Op de kabelconnectors op de oortelefoon kunnen zich vuil of andere afzettingen ophopen, die invloed kunnen hebben op de geluidskwaliteit. Als dit het geval is, koppelt u de kabels los en reinigt u de connectors met een droog wattenstaafje.

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
Het apparaat lijkt te werken, maar er is geen geluid hoorbaar
 • Controleer of kabelaansluitingen goed zijn bevestigd
 • Controleer of de pad niet is ingeschakeld en het geluidsniveau verlaagt
Geluid is vervormd
 • Verzeker u ervan dat de audio van de geluidsbron niet is vervormd voordat deze de versterker binnengaat
 • Controleer of kabelaansluitingen goed zijn bevestigd
 • Controleer de ingangsmeter van de versterker om zeker te zijn dat de versterkeringang niet wordt overbelast
Versterker kan niet worden ingeschakeld
 • De batterij moet mogelijk worden opgeladen
 • Als de versterker is aangesloten, probeer dan een andere micro-B USB-poort (of wandcontactdoos indien aangesloten op de voedingsadapter)
Geluid uit de oortelefoon klinkt dof of gedempt
 • Volg de instructies over het reinigen van de oorstukken met het bijgeleverde reinigingsgereedschap.
Batterij houdt lading niet meer vast
 • Neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum om de batterij te laten vervangen. Er zijn geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren.

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

 • Vierkante hoes met rits
 • Passet met diverse sleeves
 • Clip
 • Kabel 3,5 mm mannetje naar mannatje van 6 in.
 • Kabel 3,5 mm mannetje naar mannetje van 36 in.
 • Stereoadapter 6,3 mm (¼ inch) naar 3,5 mm (⅛ inch)
 • Rubberen veiligheidsbanden versterker
 • USB-kabel, type A naar Micro-B

Productgegevens

Specificaties set

Voorspanning

200 V DC

Uitgangsspanning

±200 V, max.

Uitgangsstroom

≤ 1 mA

Geluidsisolatie

≤ 37 dB

Specificaties oortelefoon

Transducertype

Elektrostatisch

Connectortype

Lemo-connector

Frequentiekarakteristiek

10 Hz tot 50 kHz

Maximum-SPL

1 kHz bij 3% THD

113 dB SPL

Nettogewicht

44,0 g (1,55 oz.)

Specificaties KSA1200 versterker

Signaal/ruis-verhouding

max. 107 dB A-gewogen

Instelbaar versterkingsbereik

-40 dB tot +60 dB

Ingang lijn IN

3,5 mm (1/8")

USB-invoer

USB Micro-B-aansluiting, DC-ingang

Behuizing

Zwart geanodiseerd aluminium

Nettogewicht

155,0 g (5,47oz.)

Afmetingen

93 x 59 x 21 mm H x B x D

Batterijspecificaties

Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion

Nominale spanning

3,6  V DC

Batterijgebruiksduur

max. 12 uur

Oplaadvereisten

USB-gevoed: 5 V/0,5 A tot 1 A

Laadtijd

Maximaal 3 uur tot volledige lading met lader van 1A

Certificering

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Het product voldoet aan de Appliance Efficiency Regulations (regelgeving efficiëntie apparaten) (California Code of Regulations (Wetgeving Californië), Title 20, hoofdstukken 1601 tot 1608) van juli 2015 voor kleine acculaadsystemen en is geschikt voor

markering.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

Product(en) is/zijn gecertificeerd onder:

UL 60065

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065-03

IEC 60065

- Laadtemperatuurbereik: 0 °C-27 °C

- Bedrijfstemperatuurbereik: –18 °C-35 °C

Patentverklaring

Amerikaans patentnummer

 • 9.210.497

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Informatie over batterijlabel