Algemene beschrijving

De ShurePlus MOTIV voor video-opnamen biedt direct video-opnamen met ongecomprimeerde audio voor uw mobiele apparaat. Pas het geluid aan met voorinstelmodi voor digitale signaalverwerking (DSP), instelbare versterking en controle over de stereobreedte.

Kenmerken

 • Kant-en-klaar met ondersteuning voor opnamen in liggende en staande weergave
 • Flexibele controle over opnamen, inclusief instellingen voor het aanpassen van de versterking
 • Ondersteuning voor mono- en stereo-audioapparaten
 • In combinatie met MOTIV-microfoons zijn er een aantal voorinstelmodi voor verschillende opnamesituaties beschikbaar.

Tip: schakel de Vliegtuigmodus en de modus Niet storen in om verstoringen van de opname door oproepen, sms’jes of waarschuwingsberichten te voorkomen.

Stand-bymodus

standby mode screenshot

① Menu Tik op het menu om algemene app-instellingen te bekijken of om het informatievenster te openen voor versie-informatie, hulpmaterialen en een mogelijkheid om feedback te verzenden.

② Status van aangesloten apparaat/opnamelengte/scherpstelvergrendeling De status geeft de naam weer van het model van het aangesloten MOTIV-apparaat. Opnamelengte wordt weergegeven in uren, minuten en seconden. Raadpleeg het onderwerp ‘Visuele instellingen’ voor meer informatie over scherpstellen en belichting.

③ Status van apparaat Toont de resterende levensduur van de batterij en de beschikbare opslagruimte voor uw opnameapparaat.

④ Bestandsinformatie Toont opties voor video-indelingen.

Opmerking: de beschikbaarheid van een optie kan variëren, afhankelijk van de specificaties van uw mobiele apparaat.

 • Audiobestandsformaten: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
 • Bemonsteringssnelheid: 44,1 kHz, 48 kHz
 • Videoresolutie: 720p, 1080p, 4k
 • Framesnelheid: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Camera aan andere zijde Gebruik de camera aan de voorkant om selfie-video’s te maken.

⑥ Microfoon instellen Open geavanceerde microfooninstellingen. Zie het hoofdstuk Microfoon instellen voor meer informatie.

⑦ Opname-/stopknop

⑧ Flitser Gebruik de flitser tijdens opnamen in omstandigheden met weinig licht.

⑨ Voorbeeldvenster Tik om de meest recente opgenomen video te bekijken.

⑩ Weergave raster/waterpas/uit Tik om de verschillende rasterlijnen of een waterpas weer te geven om gemakkelijk een beeld samen te stellen. Schakel deze functie uit als u liever een overzichtelijke weergave hebt.

⑪ Zoomniveau Pas uw zoomniveau aan om uw object beter in beeld te krijgen.

⑫ Ingangsmeter/microfoonversterking Tik op de ingangsmeter om de schuifregelaar voor microfoonversterking te openen. Pas deze aan het volume van de geluidsbron aan. Voer live-aanpassingen uit om te zorgen dat het niveau binnen het doelbereik valt (te herkennen aan het gearceerde gebied van de ingangsmeter). Geeft het vermogen van het mono- of stereo-ingangssignaal weer.

Let op: als u de toepassing gebruikt met de ingebouwde microfoon zal op het scherm AGC te zien zijn. Met de automatische versterkingsregeling (AGC) worden niveaus afgesteld om het volume consistent te houden. Zwakkere signalen worden versterkt en sterkere signalen worden afgezwakt om de versterking te regelen. Hierdoor wordt het dynamisch bereik verminderd, maar wordt de opname gelijkmatiger.

Visuele instellingen

Maak uw visuele instellingen voor het optimale videobeeld.

Zoom: beweeg uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar om in of uit te zoomen.

Helderheid: veeg omhoog en omlaag om het helderheidsniveau in te stellen.

Focus: tik om te focussen of tik en houd vast om de helderheid en focus te vergrendelen. Tik nogmaals om de vergrendeling op te heffen.

Opnamemodus

① Menu Selecteer het menu om algemene toepassingsinstellingen en het venster Over voor informatie over de softwareversie te openen.

② Status van aangesloten apparaat/opnamelengte/scherpstelvergrendeling De status geeft de naam weer van het model van het aangesloten MOTIV-apparaat. Opnamelengte wordt weergegeven in uren, minuten en seconden. Raadpleeg het onderwerp ‘Visuele instellingen’ voor meer informatie over scherpstellen en belichting.

③ Status van apparaat Toont de resterende levensduur van de batterij en de beschikbare opslagruimte voor uw opnameapparaat.

④ Opname-/stopknop Start en stop de video-opname.

Opmerking: als u de opname stopt, wordt een videobestand gemaakt dat wordt bewaard in de map Photos op uw mobiele apparaat.

⑤ Flitser Gebruik de flitser tijdens opnamen in omstandigheden met weinig licht.

⑥ Raster Gebruik de rasterlijnen ter ondersteuning bij het vaststellen van uw beeld.

⑦ Audio-opname De MOTIV-video-app toont de golfvorm van het geluid tijdens de opname.

⑧ Zoomniveau Pas uw zoomniveau aan om uw object beter in beeld te krijgen.

⑨ Ingangsmeter Geeft het vermogen van het mono- of stereo-ingangssignaal weer. Tik om de microfoonversterking aan te passen tijdens het opnemen. De luidste pieken moeten binnen het streefbereik vallen (aangegeven door het gearceerde gebied van de ingangsmeter).

Let op: de maximale bestandsgrootte voor een opname is 2 GB, hetgeen ongeveer overeenkomt met een opnameduur van 2 uur. Deze beperking is ingesteld om het prestatievermogen van de toepassing te maximaliseren. Als meer dan 2 uur continu wordt opgenomen, wordt een tweede bestand gegenereerd.

De ShurePlus MOTIV-app gebruiken met de MV88-microfoon

De MOTIV-app stuurt de microfooninstellingen om de prestaties voor specifieke toepassingen te optimaliseren. De MV88 slaat de eerder gebruikte instellingen op, zodat u deze snel kunt instellen wanneer u een opname maakt.

Richten van de microfoon

De volgende suggesties zijn voor normale toepassingsscenario’s. Let op: er zijn veel effectieve manieren om een bepaalde bron op te nemen. Experimenteer met horizontale of liggende stand, met de plaatsing van de microfoon en met de instellingen om de beste manier te vinden.

Staand (verticaal)

Plaats uw opnameapparaat op zo’n manier dat u de opname kunt volgen. Richt de voorzijde van de microfoon naar de geluidsbron, waarbij de linker- en rechterzijden in de juiste richting wijzen.

Liggende (horizontale) video-opnamen

Richt de voorzijde van de microfoon naar de geluidsbron. Zorg ervoor dat de linker- en rechterzijden van de microfoonbehuizing in de juiste richtingen wijzen.

Staande/selfie (verticale) video-opnames

Richt de microfoon op uzelf en selecteer Left - Right Swap.

Tip: Als u begint te fotograferen in de staande modus, blijft de video in de staande modus, zelfs als het apparaat liggend is georiënteerd.

Videovraaggesprek

 • Om alleen een audio-opname te maken van de audio in camerabeeld, selecteert u het polaire patroon CARDIOID en richt u de microfoon naar uw onderwerp.

 • Om de stemmen vast te leggen van zowel de ondervraagde in camerabeeld als de ondervrager uit camerabeeld, selecteert u het polaire patroon MONO BIDIRECTIONAL in de toepassing. Plaats de microfoon zo dat de linker- en rechterzijden elk naar een persoon wijzen.

Zelf opnemen (videostreaming)

Plaats het apparaat op een plat oppervlak en richt de microfoon naar uw mond. Selecteer de voorinstelling MONO CARDIOID in de toepassing MOTIV om het omgevingsgeluid te verminderen.

Handheld opnemen

De poten vouwen uit waardoor een draagbare handheld standaard ontstaat.

Hoofdtelefoon aansluiten op in-line microfoons

Overgangskabel hoofdtelefoonmonitor

Gebruik de inbegrepen overgangskabel voor de hoofdtelefoonmonitor om de volgende redenen:

 • U hebt een slankere aansluiting op de hoofdtelefooningang van uw opnameapparaat nodig. De kabel is geschikt voor hoofdtelefoons en oortelefoons met grotere connectors.
 • U wilt de in-line microfoon op uw hoofdtelefoon uitschakelen. De kabel zorgt ervoor dat het opgenomen geluid uitsluitend van de MV88 komt en niet van de in-line microfoon van uw hoofdtelefoon.

Microfoon instellen

① Sluiten

Tik op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het opnamevenster.

② Status aangesloten apparaat

De status geeft de naam weer van het model van het aangesloten MOTIV-apparaat.

③ Ingangsmeter

Geeft het vermogen van het mono- of stereo-ingangssignaal weer. De luidste pieken moeten binnen het streefbereik vallen (aangegeven door het gearceerde gebied van de ingangsmeter).

④ Voorinstelmodi

Selecteer een modus om de niveauregeling en compressie voor specifieke toepassingen in te stellen. Raadpleeg het onderwerp ‘Voorinstelmodi’ voor meer informatie.

⑤ Microfoon-/hoofdtelefoonversterking

Pas de versterking aan het volume van de geluidsbron aan. Controleer de ingangsmeter tijdens het afstellen om zeker te weten dat de niveaus binnen het streefbereik vallen (het gearceerde gebied op de ingangsmeter).

⑥ Selectie van polaire patronen

Veeg om te kiezen tussen de oppikpatronen Stereo, Mono Cardioid, Mono Bidirectional of Raw Mid-Side. Pas vervolgens de stereobreedte van het registratiegebied aan.

Tip: houd rekening met de locatie van de microfoon en de afmeting van de geluidsbron tijdens het afstellen van de breedte. De opname van een groot orkest of muziekensemble wordt beter bij een breder stereobeeld om zo een grotere scheiding tussen de instrumenten te verkrijgen. Andere toepassingen, zoals spraak, worden beter bij een smallere breedte ten behoeve van een grotere helderheid met demping van omgevingsgeluid.

⑦ Uitgebreide functies

Selecteer een voorinstelmodus en stem uw geluidsopname vervolgens nauwkeurig af met geavanceerde instellingen om uw geluid af te stellen. Uw instellingen worden bewaard in de microfoon. Zie de hoofdstukken ‘Windruisreductie’ en ‘Linker- en rechterkanaal verwisselen’ voor meer informatie over deze onderwerpen.

 • Begrenzer: gebruik de begrenzer om volumepieken onder controle te houden door een drempelwaarde voor het ingangsvermogen in te stellen.
 • Compressor: gebruik de compressor als uw geluidsbron erg dynamisch is. De compressor versmalt het dynamische bereik: zachte signalen worden versterkt en harde signalen worden gedempt. Er zijn opties voor lichte en zware compressie beschikbaar.
 • Niveauregeling: gebruik de niveauregeling om frequentiebanden te versterken of te verzwakken om de helderheid van het geluid te verbeteren. Het pictogram ‘EQ’ op het scherm ‘Microfoon instellen’ geeft de door de gebruiker geselecteerde niveauregeling weer.

Voorinstelmodi

Vijf selecteerbare modi optimaliseren de instellingen voor versterkingsfactor, stereobreedte, niveauregeling en compressie. Stel het microfoonniveau in en probeer de modi om zo het beste geluid te vinden. Voorinstelmodi kunnen de sterkte van het ingangssignaal beïnvloeden, pas het microfoonniveau zo nodig aan na het veranderen van de voorinstellingen.

Modus Toepassing Eigenschappen
Spraak
spraak Een smalle stereobreedte voor het dempen van achtergrondruis, een instelling van de niveauregeling voor het benadrukken van helderheid en volheid, en zachte compressie.
Zang
vocale uitvoeringen (solo of koor) Gemiddelde stereobreedte met subtiele niveauregeling om warmte en helderheid toe te voegen voor een natuurlijk geluid.
Vlak
elk Een onbewerkt signaal (geen niveauregeling of compressie-instellingen toegepast). Biedt flexibiliteit voor het bewerken van het geluid na de opname.
Akoestisch
akoestisch instrument en zachte muziek Gemiddelde stereobreedte met transparante compressie om volumepieken af te vlakken en zachte passages te versterken. De instelling van de niveauregeling benadrukt details en voegt een algeheel natuurlijk geluid toe.
Luid
liveoptredens en luidere bronnen Breed stereogeluid voor meer scheiding tussen de geluidsbronnen. De niveauregeling verbetert het geluid door die frequenties te verzwakken die de instrumentatie overvol kunnen doen klinken.

Geavanceerde microfooninstellingen

Na het selecteren van de voorinstellingsmodus kunt u uw audio nauwkeurig regelen met de begrenzer, de compressor en instellingen van de niveauregelaar. Deze instellingen worden bewaard in de microfoon als u andere audio- en video-opnametoepassingen gebruikt.

Begrenzer

Schakel de begrenzer in of uit om vervorming door volumepieken in uw opname te voorkomen.

Compressor

Kies geen compressie, of selecteer lichte of zware compressie om het volume te regelen wanneer uw geluidsbron dynamisch is. Stille signalen worden versterkt en luide signalen worden verlaagd.

Windruisreductie

Met windruisreductie wordt een hoogdoorlaatfilter ingeschakeld waarmee door omgevingslawaai veroorzaakte bromgeluiden worden verminderd. Gebruik de inbegrepen schuimrubberen windkap in combinatie met windreductie om dreun- en plofgeluiden (van windstoten die tegen de microfoon slaan) tegen te gaan.

Gebruik om het windgeruis nog verder te doen afnemen de optionele Rycote™ Windjammer, die past over de inbegrepen schuimrubberen windkap.

Linker- en rechterkanaal verwisselen

Gebruik voor stereo-opnames Left - Right Swap om te wisselen tussen de linker- en rechtergeluidskanalen om zo het stereobeeld overeen te laten komen met het videobeeld. Bijvoorbeeld wanner u video gebruikt om uzelf op te nemen.

Tip: kijk naar de indicators L en R op de microfoonbehuizing. Op deze manier kunt u Left - Right Swap instellen voordat u begin met opnemen.

Equalizer

Wijzig de vooringestelde modi om de DSP te horen veranderen en gebruik de equalizer om de frequentiebanden te versterken of verzwakken om de helderheid van het geluid te verbeteren.

Opmerking: Toegepaste niveauregelingen in voorinstellingen worden niet weergegeven. Het pictogram EQ op de statusbalk gevanceerde instellingen geeft echter de door de gebruiker geselecteerde niveauregeling weer.

Veranderingen in de niveauregeling worden weergegeven op het beeld van de niveauregelaar.

EQ blijft tussen de vooringestelde modusveranderingen.

Opnametips

Notificaties uitschakelen

Als u de MOTIV-app opent, ziet u een bericht om de vliegtuigmodus en de modus ‘Niet storen’ in te schakelen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de opname wordt verstoord door telefonische oproepen, berichten en uiteenlopende meldingen die statisch geluid aan uw opnamen kunnen toevoegen.

Opmerking: schakel de vliegtuigmodus in en activeer daarna weer uw wifi om geolocatiegegevens aan uw audiobestand toe te voegen.

Uw samplingsnelheid aanpassen

Selecteer een lagere bemonsteringssnelheid wanneer het handig is een kleiner bestand te hebben, bijvoorbeeld voor spraak- en podcast-opnamen die worden gedownload. Selecteer een hogere bemonsteringssnelheid voor muziekopnamen en dynamische opnamen.

Zorg voor een optimaal videobeeld

Beweeg uw vingers naar elkaar of uit elkaar om in of uit te zoomen. Veeg omhoog en omlaag om de helderheid in te stellen. Tik om te focussen of tik en houd vast om de helderheid en focus te vergrendelen. Tik nogmaals om de vergrendeling op te heffen.

In mono opnemen

Neem in mono op om de hoeveelheid beschikbare opnametijd te vergroten of wanneer u één geluidsbron zoals zang opneemt, die gebaat is bij minder omgevingsgeluid. Selecteer polair patroon Mono Cardioid of Mono Bidirectional om audio van alle capsules samen te voegen in één kanaal. De ingangsmeter geeft mono-opname aan door de bovenste helft van de golfvorm weer te geven. MOTIV ondersteunt mono-opnamen met microfoons van andere fabrikanten.

In stereo opnemen

De cilinder van de MV88 kan door middel van een scharnier naar voren kantelen en kan 45 graden draaien voor staande of liggende opnamen. De labels L en R geven de stereo-oriëntatie van de microfoon weer. Het stereobeeld is juist als het Shure-logo naar boven is gericht.

De volledige voorstelling vastleggen

Start uw opname voordat de voorstelling begint om er zeker van te zijn dat u de volledige geluidsbron opneemt. U kunt de opname later bewerken om eventuele stilte weg te knippen.

Opmerking: MOTIV zal de opname automatisch stoppen als uw microfoon tijdens de opname per ongeluk los raakt. Het dialoogvenster ‘Bestand opslaan’ wordt dan weergegeven, waarin u het geluidsbestand een naam kunt geven en kunt opslaan.

Maak opnamen zonder u zorgen te maken, met Automatic Save

MOTIV zal de opname automatisch stoppen als uw microfoon tijdens de opname per ongeluk los raakt. Het dialoogvenster ‘Bestand opslaan’ wordt dan weergegeven, waarin u het geluidsbestand een naam kunt geven en kunt opslaan.

MOTIV-opnamen delen

Stop de opname om een videobestand te maken dat wordt bewaard in de Photos-app op uw mobiele apparaat. U kunt video’s delen die zijn gemaakt met de MOTIV video-opname-app vanuit Photos.

 • Op een iOS-apparaat vindt u uw video in Photos  > MOTIV of in Photos > Media Types > Videos
 • Op een Android-apparaat vindt u uw video in de hoofdmap Photos of in Photos > Albums > Camera

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
De microfoon is aangesloten, maar de volumemeter registreert geen signaal. Bewerk de privacy-instellingen voor uw opnameapparaat onder SETTINGS > PRIVACY > MICROPHONE om de MOTIV-app toestemming te geven om de microfoon te gebruiken.
Microfoon is aangesloten, maar wordt niet gedetecteerd. Koppel de kabelaansluitingen los en verbind ze opnieuw, zodat de app de microfoon herkent. Wanneer de verbinding is gelukt, is de naam van de microfoon zichtbaar in de statusbalk.
Geluid klinkt slecht of ver weg. Zorg dat u audio ontvangt van de microfoon en niet van een ingebouwde microfoon door de MOTIV-microfoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Wanneer de verbinding veilig is, is de naam van de microfoon zichtbaar in de statusbalk.
De geluidskwaliteit verandert wanneer een headset wordt aangesloten Headsets met in-line microfoons kunnen het aangesloten audioapparaat opheffen. Let erop dat u uw headset als eerste aansluit en uw MOTIV-microfoon het laatst.
Geluid is vervormd Gebruik de audiometer om te controleren of volumepieken binnen het streefbereik (het grijze gebied) vallen. Verminder de versterking als het niveau de rode piekaanduiding van de ingangsmeter bereikt.
Stereokanalen links/rechts komen niet overeen met videobeeld Het kan, afhankelijk van de richting van het opnameapparaat, nodig zijn om links/rechts om te draaien in de MOTIV-instellingen. Als het geluid al is opgenomen, kunt u in de meeste audiobewerkingsprogramma’s de linker- en rechterkanalen omwisselen.
Audio is niet synchroon met video Schakel over naar een lagere framesnelheid of resolutie. Wellicht verkrijgt u betere prestaties bij een framesnelheid die het systeem minder zwaar belast.
Bestand kan niet worden gedeeld. Als een bestand te groot is om te worden gedeeld, zijn er enkele mogelijkheden om de bestandsgrootte te beperken.
 • Verbind uw mobiele apparaat met uw computer en gebruik bestandsoverdracht zoals iTunes om uw bestand te downloaden naar uw pc.
 • Splits uw bestand in tweeën, exporteer beide bestanden en ‘plak’ ze weer aan elkaar met software voor audiobewerking.
Algemene probleemoplossing
 • Vergewis u ervan dat uw app is bijgewerkt met de meest recente versie.
 • Controleer of het besturingssysteem van uw telefoon is bijgewerkt met de meest recente versie.
 • Controleer hoe de microfoon werkt door een andere verbindingskabel of een ander apparaat te gebruiken.
 • Sluit de toepassing en start ze opnieuw.
 • Door het apparaat uit te schakelen en opnieuw op te starten wordt de cache leeggemaakt, wat soms de prestaties van de software kan verbeteren.

System Requirements

Systeemvereisten en compatibiliteit: iOS

 • iOS: iOS 12 en hoger
 • iPhone: iPhone 6 en hoger
 • iPod Touch: 6th gen

Opmerking: iPad Pro (USB-C) wordt niet ondersteund.

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android

Werkt met iedere Android-toepassing die het volgende bevat:

 • Android Oreo 8.0 en hoger
 • Voedingsvereisten USB-host van ≥100 mA
 • USB Audio Class 1.1 ondersteuning en hoger

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Opmerking: raadpleeg https://www.shure.com/MOTIVcompatibility voor informatie over ondersteunde Android-apparaten.

Productgegevens

MFi-gecertificeerd

Ja

DSP-modi (voorinstellingen)

Spraak/Zang/Akoestisch/Luid/Vlak

Polairpatroon

Aanpasbare breedte stereo/Mono-bidirectioneel/Mono-cardioïde/Midden-opzij

Stereoprincipe

Midden-opzij

Ondersteund audioformaat

iOS

WAV, AAC (Tot 256 KHz)

Ondersteund audioformaat

Android

AAC (Tot 256 KHz)

Frequentiekarakteristiek

20 Hz tot 20,000 Hz

Instelbaar versterkingsbereik

0 tot +36 dB

Gevoeligheid

-37 dBFS/Pa bij 1 kHz [1] [2]

Maximum-SPL

120 dB SPL [2]

Begrenzer

Ja

Compressor

Ja

Niveauregelaar

5-band

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]Bij minimale versterkingsfactor, vlakke modus

Certificering

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Global Compliance

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

E-mail: info@shure.de

www.shure.com

Het label ‘Made for Apple’ betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op Apple-producten die op het label zijn vermeld en door de ontwikkelaar zijn gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevingsnormen.

Apple, iPad, iPhone, iPod en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. tvOS is een handelsmerk van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Mac® en Lightning® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.