Algemene beschrijving

De Shure MV5-microfoon kan rechtstreeks op een computer of mobiel apparaat worden aangesloten via een USB- of Lightning®-verbinding. De MV5, die ideaal is voor thuisopnamen of podcasting, beschikt over vooringestelde opnamemodi voor zang en instrumenten ten behoeve van een snelle, eenvoudige configuratie.

Kenmerken

 • Handig, compact ontwerp: Deze gestroomlijnde en duurzame microfoon kan op de MV5-desktopstandaard of op elke andere standaard met een schroefadapter van 1/4" worden gemonteerd.
 • Plug en Play: De MV5 wordt automatisch het actieve audioapparaat wanneer deze in een apparaat wordt geplaatst dat compatibel is met USB of Lightning.
 • Voorinstelmodi: Beperk de installatietijd tot een minimum dankzij vooraf ingestelde DSP-modi die ontworpen zijn om uw versterking, niveauregeling en compressie aan te passen voor een groot aantal verschillende toepassingen.

Snelle installatie

 1. Sluit de microfoon aan op een computer of mobiel apparaat. Gebruik de toepasselijke kabel (USB of Lightning).

  De groene status-led duidt op een succesvolle verbinding.

  Opmerking: Bij het gebruik van apps zoals Voice Memo, licht de led pas op wanneer Record (Opnemen) is ingeschakeld.

 2. Bevestig dat de MV5 het geselecteerde audioapparaat is.

  De meeste computers en mobiele apparaten nemen de MV5 automatisch waar en wijzen deze toe als het primaire audioapparaat. Als uw computerinstellingen standaard een ander apparaat gebruiken, open dan het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm en selecteer de MV5. Om snel te verifiëren dat het apparaat wordt herkend, steekt u de hoofdtelefoon in de MV5-audio-uitgang en speelt u een geluidsspoor af. Als u geluid hoort, werkt de microfoon naar behoren.

  Opmerking: Wanneer de MV5 is toegewezen als het audioapparaat gaan alle controle- en afspeelsignalen van de opnamesoftware naar de hoofdtelefoonuitgang van de MV5.

 3. Selecteer met de knop MODE de voorinstelmodus die past bij de toepassing.

  Als het geluid te zacht is of wordt vervormd, kan de versterkingsfactor handmatig worden geconfigureerd. Maar meestal hoeft voor de modi geen versterking meer te worden afgeregeld. Raadpleeg het onderwerp ‘Microfoonniveau afstellen’ in deze handleiding voor de bijzonderheden.

 4. Selecteer in de opnametoepassing de MV5 als ingangsbron.

  Zie de gebruikershandleiding van de software voor informatie over het toewijzen van ingangsbronnen.

 5. Opnemen.

  De microfoon is nu gebruiksklaar!

Aansluitingen en bedieningselementen

Callouts for MV5 buttons

① Modusselectieknop

Druk hierop om tussen voorinstelmodi te schakelen

② Dempingsknop

Druk hierop om de microfooningang te dempen

③ Volumeregeling hoofdtelefoon

Hiermee wordt het hoofdtelefoonvolume afgesteld

④ Hoofdtelefoonuitgang

Sluit een hoofdtelefoon aan met een connector van 3,5 mm (1/8 inch)

⑤ Micro USB-poort

Voor het aansluiten van de MV5 op een computer of mobiel apparaat met de toepasselijke kabel (USB of Lightning)

⑥ Spraak-/zangmodus

De led-indicator licht op wanneer deze modus is geselecteerd

⑦ Statusindicator

Led-gedrag Status
Groen Actieve USB- of Lightning-verbinding
Rood en knippert (alle 3 de leds) Gedempt

⑧ Instrumentmodus

De led-indicator licht op wanneer deze modus is geselecteerd

Opmerking: De modus Vlak is ingeschakeld wanneer beide modus-leds UIT zijn.

Voorinstelmodi

Drie selecteerbare modi voor het afstellen van instellingen voor versterkingsfactor, niveauregeling en dynamica halen de beste geluidseigenschappen voor uw opnamebehoeften naar voren.

Modus Toepassing Eigenschappen

Pictogram voorinstelling stem MOTIV

Spraak/zang

Gebruiken voor spraak of zang in podcasting of muziektoepassingen Niveauregeling voor het benadrukken van helderheid en volheid, en zachte compressie om niveaus consistent te houden. Een de-esser voor het verminderen van sisklanken (het rauwe geluid dat optreed wanneer woorden met een 's' worden uitgesproken).

Pictogram voorinstelling instrument MOTIV

Instrument

Best voor akoestische instrumenten en toepassingen met live-muziek Heldere compressie om volumepieken vlak te strijken en zachte passages naar voren te halen. Niveauregeling accentueert details en geeft een algeheel natuurlijk geluid.

Pictogram voorinstelling vlak MOTIV

Vlak

Geschikt voor elke toepassing Een volledig onbewerkt signaal (geen niveauregeling of compressie-instellingen toegepast). Voegt flexibiliteit toe bij de verwerking van het geluid na de opname.

Geavanceerde microfooninstellingen

Nadat je de vooraf ingestelde modus voor je toepassing hebt gekozen, kun je het geluid van je opname nauwkeurig afstemmen met de bediening voor de begrenzer, de compressor en de niveauregelaar. Je instellingen worden bewaard in de microfoon als u andere audio- en video-opnametoepassingen gebruikt.

Begrenzer

Schakel de begrenzer in om een input-drempel in te stellen, op deze manier wordt vervorming door volumepieken voorkomen in uw opname.

Compressor

Kies geen compressie, of selecteer lichte of zware compressie om het volume te regelen wanneer uw geluidsbron dynamisch is. De compressor beperkt het dynamisch bereik, dit betekent dat zachte signalen worden versterkt en luide signalen worden afgezwakt.

Equalizer

The icon indicates that the equalizer is being used.

Wijzig de vooringestelde modi om de DSP te horen veranderen en gebruik de niveauregelaar om de frequentiebanden te versterken of verzwakken om de helderheid van het geluid te verbeteren.

Opmerking: Niveauregelingen in voorinstellingen worden niet weergegeven. De grafische afbeelding van de niveauregelaar in de statusbalk van de geavanceerde instellingen geeft de door de gebruiker geselecteerde niveauregeling weer.

The equalizer section with image that displays EQ settings.

Tik om de MOTIV-niveauregelaar te openen. Veranderingen in de niveauregeling worden weergegeven op het beeld van de niveauregelaar.

EQ blijft tussen de vooringestelde modusveranderingen.

Plaatsing

In dit gedeelte staan suggesties voor de plaatsing van een microfoon in normale gebruiksgevallen. Denk eraan dat er veel effectieve manieren zijn om een gegeven geluidsbron op te nemen. Experimenteer met de microfoonplaatsing en -instellingen om te weten wat het beste werkt.

Podcast en spraakopname

Stel de microfoon af op de modus Spraak/zang. Spreek rechtstreeks in de voorzijde van de microfoon op 5-30 cm (2-12 inch) afstand. Dichter bij de microfoon spreken vergroot de basweergave, vergelijkbaar met gesproken tekst in een radio-uitzending. Regel zo nodig de versterkingsfactor nogmaals af.

Image shows close mic distance is 2 to 12 inches.

Muziek, zang en akoestische instrumenten

Voor het registreren van akoestische geluidsbronnen, zoals zang, akoestische gitaar, zachte percussie of andere muziekinstrumenten, wordt de microfoon dicht bij de bron geplaatst. Begin voor het beste resultaat met de instrumentmodus.

Richt de microfoon rechtstreeks op de geluidsbron. Plaats bij één geluidsbron, zoals een snaarinstrument of zanger, de microfoon op 15 tot 30 cm (6 tot 12 inch) afstand. Gebruik voor een kleine groep of een performer die tegelijkertijd zingt en een instrument bespeeld, een afstand van 0,6 m tot 3 m (2 tot 10 voet). Wanneer de microfoon verder weg wordt geplaatst, resulteert dit in meer omgevingsgeluid. Regel zo nodig de versterkingsfactor nogmaals af.

Bands en luidere bronnen

Begin voor het opnemen van een band met drums, versterkte instrumenten of andere sterke geluidsbronnen voor het beste resultaat met de instrumentmodus. Richt de microfoon naar de groep op een afstand van 1,83 tot 4,6 m (6 tot 15 voet). De plaatsing van de microfoon is afhankelijk van de grootte van de ruimte, het aantal personen en het volume van de instrumenten. Loop zo mogelijk door de ruimte en luister waar het geluid het beste klinkt. Regel zo nodig de versterkingsfactor nogmaals af.

Image shows loud source distance to mic is 6 to 15 feet.

Richt bij één elektrische-gitaarversterker de microfoon naar het midden van de luidspreker op een afstand van 0 tot 45 cm (0 tot 18 inch).

Image shows single amplifier distance to mic is 0 to 18 inches.

Aanvullende tips

Shure biedt aanvullende educatieve publicaties over opnametechnieken voor specifieke instrumenten en toepassingen. Ga naar www.shure.com voor meer informatie.

Microfoonniveau afstellen

Het microfoonniveau (de versterkingsfactor) hoeft gewoonlijk niet te worden afgesteld bij gebruik van de juiste voorinstelmodus. Als u echter vervorming hoort of het geluid te zacht is, dient u het microfoonniveau af te stellen in het onderdeel Audio of Geluid van het Configuratiescherm van uw computer of op het opnameapparaat.

Denk aan het volgende:

 • Stel het microfoonniveau af voordat het hoofdtelefoonvolume wordt afgeregeld.
 • Het hoofdtelefoonvolume is niet van invloed op het signaalniveau dat naar de computer wordt gestuurd.
 • Stel met het duimwiel op de microfoon het hoofdtelefoonvolume af tot een comfortabel niveau. Wijzig de versterkingsfactor van de microfoon niet om het hoofdtelefoonvolume te regelen.

Hoofdtelefoonniveau afstellen

Het niveau van de hoofdtelefoonmonitor wordt beïnvloed door het niveau van het apparaat en de computerinstellingen. Verhoog het computervolume en stel de hoofdtelefoon eenvoudig af via het MV5-duimwiel.

Illustration of MV5 connected to headphones and a laptop.

Configuratiescherm openen

Windows
 1. Open het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm en selecteer het tabblad Opnemen.
 2. Open het apparaat Shure MV5.
 3. Stel op het tabblad Niveaus het versterkingsniveau in m.b.v. de schuifregelaar.
Mac®
 1. Open het paneel Audio/MIDI-instellingen.
 2. Selecteer het apparaat Shure MV5.
 3. Klik op Invoer om het versterkingsniveau in te stellen m.b.v. de schuifregelaar.

Screenshot of Mac audio settings panel

Mac-paneel voor audio-instellingen

Niveau ingangsmeter

Als uw digitale audiowerkstation of opnamesoftware over ingangsmeters beschikt, stel dan het microfoonniveau zo af dat de pieken tussen –12 en –6 dB liggen. Zo niet luister dan gewoon naar het geluid en let erop dat het hard genoeg en onvervormd is.

Image shows ideal recording volume, between -12 and -3 dB.

Piekniveaus

Het streefbereik van piekniveaus op een normale meter ligt tussen –12 en –6 dB.

Via de hoofdtelefoon luisteren

De hoofdtelefoonbus levert een gelijke mengverhouding van het rechtstreekse microfoonsignaal en het afspeelgeluid van de computer. Zo kunt u handig voor beide het hoofdtelefoonvolume afstellen met maar één regelaar, het duimwiel op de MV5. Voor het afregelen van de hoeveelheid afspeelgeluid t.o.v. het rechtstreekse microfoonsignaal kunt u de instellingen van de computer of het DAW-mengpaneel gebruiken.

Tip: Verhoog bij de eerste keer aansluiten van de microfoon op de computer het volumeniveau in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer voor een sterk geluidssignaal. Regel vervolgens het hoofdtelefoonniveau af voor een comfortabel controleniveau.

Bemonsteringssnelheid en bitdiepte

De instellingen voor de bemonsteringssnelheid en bitdiepte zijn te vinden in een vervolgkeuzelijst in het onderdeel Audio of Geluid van het Configuratiescherm van uw computer. U kunt deze variabelen naar behoefte afstellen. Selecteer een lagere bemonsteringssnelheid voor podcast-opnamen, wanneer het belangrijk is om een kleiner bestand te hebben om sneller te downloaden. Selecteer een hogere bemonsteringssnelheid voor muziek en opnamen met meer dynamiek.

Tip: Gebruik een hogere bemonsteringssnelheid voor de opname en zet deze om in een M4A voor een bestand van de hoogste geluidskwaliteit met een werkbare grootte.

Tip voor pc-gebruikers: Zorg ervoor dat de microfooninstellingen voor de bemonsteringssnelheid en bitdiepte, die in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer zijn opgenomen, overeenkomen met de bemonsteringssnelheid en bitdiepte die zijn geselecteerd in de gebruikte software.

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
Display licht niet op Zorg dat de MV5 er volledig is ingestoken.
Geluid is te zacht Controleer de instellingen van het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer. Verhoog bij de eerste keer aansluiten van de MV5 op de computer het volumeniveau van de computer.
Geluid klinkt slecht Controleer het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer om zeker te zijn dat de MV5 volledig is aangesloten en wordt herkend.
Geluid is vervormd Gebruik de audiometer om ervoor te zorgen dat volumepieken binnen het streefbereik vallen. Als het niveau de rode piekindicator van de ingangsmeter bereikt, draai de versterkingsfactor dan omlaag.
Geluid klinkt onnatuurlijk of trilt Zorg ervoor dat de microfooninstellingen voor de bemonsteringssnelheid en bitdiepte, die in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer zijn opgenomen, verenigbaar zijn met de bemonsteringssnelheid en bitdiepte die zijn geselecteerd in de gebruikte software.
MV5 is aangesloten, maar de volumemeter registreert geen signaal. Stel de privacy-instellingen voor het iOS-apparaat in onder SETTINGS > PRIVACY > MICROPHONE om de opnametoepassing toestemming te geven voor het gebruik van de microfoon.
Apparaat werkt niet met USB-hub. De MV5 heeft per poort 250 mA nodig. Controleer documentatie van de USB-hub voor de specificatie van stroom/poort.

System Requirements

Systeemvereisten en compatibiliteit: Mac

 • MacOS 10.13 tot 10.15
 • 64-bits
 • Minimaal 2 GB RAM
 • Minimaal 500 MB ruimte op harde schijf

Systeemvereisten en compatibiliteit: Windows

 • Windows 10
 • 64-bits
 • Minimaal 2 GB RAM
 • Minimaal 500 MB ruimte op harde schijf

Systeemvereisten en compatibiliteit: iOS

 • iOS: iOS 14 en hoger
 • iPhone: iPhone 6 en hoger
 • iPod Touch: 7e generatie
 • iPad: iPad 5e generatie en hoger
 • iPad Mini: iPad Mini 4e generatie en hoger

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android

Werkt met iedere Android-toepassing die het volgende bevat:

 • Android Pie 9.0 en hoger
 • Voedingsvereisten USB-host van ≥100 mA
 • USB Audio Class 1.1-ondersteuning en hoger

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Opmerking: Zie https://www.shure.com/MOTIVcompatibility voor informatie over ondersteunde Android-apparaten.

Productgegevens

MFi-gecertificeerd

Ja

DSP-modi (voorinstellingen)

Vocaal/instrument/vlak

Type capsule

Elektreetcondensator (16 mm)

Polair patroon

Unidirectioneel (cardioïde)

Bitdiepte

16-bit/24-bit

Bemonsteringssnelheid

44,1/48 kHz

Frequentieweergave

20 Hz tot 20.000 Hz

Instelbaar versterkingsbereik

0 tot +36 dB

Gevoeligheid

–40 dBFS/Pa bij 1 kHz [1] [2]

Maximum-SPL

130 dB SPL [2]

Hoofdtelefoonuitgang

3,5 mm (1/8 inch)

Voedingsvereisten

Gevoed via USB of Lightning-connector

Dempingsschakelaarverzwakking

Ja

Montagestandaard

Inbegrepen

Adapter voor standaard

Schroefdraad 1/4 inch 20 (standaard driepootvoet)

Behuizing

PC/ABS

Nettogewicht

Zonder montagestandaard 0,09 kg (3,17oz.)
Met montagestandaard 0,16 kg (5,64 oz.)

Afmetingen

66 x 67 x 65 mm H x B x D

Afmetingen inclusief standaard

89 x 142 x 97 mm H x B x D

Kabel

/Lightning-kabel van 1 m (Alleen LTG-modellen)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] Bij minimale versterkingsfactor, vlakke modus

MV5 polar pattern

Polar Pattern

MV5 frequency response graph

Frequency Response

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

MV5-desktopstandaard AMV5-DS
USB-kabel van 1 m AMV-USB
Lightning-kabel van 1 m AMV-LTG

Certificering

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructiehandleiding van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze storing veroorzaken met radio- en televisieontvangst.

Kennisgeving: De Industry Canada-regelgeving vereist dat wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken teniet kunnen doen.

Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

CE-certificering:

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese importeur/vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Afdeling: Wereldwijde conformiteit

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: EMEAsupport@shure.de

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

MV5 Korean compliance label

Compliance logo for MFi (Apple) devices

Het label ‘Made for Apple’ betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op Apple-producten die op het label zijn vermeld en door de ontwikkelaar zijn gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevingsnormen.

Apple, iPad, iPhone, iPod en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. tvOS is een handelsmerk van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Mac en Lightning zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

MOTIV required compliance icons