Algemene beschrijving

De Shure MVi is een compacte digitale audio-interface voor het aansluiten van een microfoon, gitaar of ander instrument op een computer of mobiel apparaat. Het geluid en de voeding worden geleverd door een enkelvoudige USB- of Lightning®-verbinding, wat een handige en verplaatsbare opnameoplossing geeft. De hoofdtelefoonuitgang van de MVi levert het microfoon-/instrumentsignaal voor realtimecontrole als aanvulling op het geluidssignaal van de computer voor afspelen en overdubben.

Kenmerken

 • Instellingen eenvoudig aan te passen met de intuïtieve interface van het aanraakscherm
 • Compatibel met de meeste iDevices (iPhone, iPad, en iPod) via de Lightning-interface
 • Compatibel met de meeste computers, tablets en smart-telefoons via de USB-interface
 • Gestroomlijnd ontwerp met een volledig metalen behuizing voor duurzaamheid van professionele kwaliteit
 • Via de hoofdtelefoonuitgang is controle in realtime mogelijk van het live-signaal en het geluid van de computer of een ander apparaat
 • Vooringestelde DSP-modi met o.a. niveauregeling en compressie-instellingen voor specifieke toepassingen

Overzicht

① USB-aansluiting

Met een USB- of Lightning-verbinding wordt de MVi via de MicroUSB-poort op het achterpaneel, aangesloten op een computer of mobiel apparaat. Via deze verbinding gaat zowel het voedings- als het geluidssignaal.

② Microfoon of instrument

Op de XLR-¼" combinatie-ingang wordt een microfoon, instrument of lijnbron aangesloten.

③ Hoofdtelefooncontrole

Om in realtime te luisteren naar microfoongeluid en afspeelgeluid van de computer moet een hoofdtelefoon worden aangesloten.

④ Bedieningselementen

Het MVi-aanraakscherm is uitgerust met bedieningselementen voor de selectie van de microfoonversterkingsfactor, het hoofdtelefoonniveau en de opnamemodi.

Snelle installatie

De MVi is compatibel met de meeste apparaten die een USB- of Lightning-connector hebben.

 1. Sluit de MVi aan op een computer of mobiel apparaat. Gebruik de toepasselijke kabel (USB of Lightning).

  Stuurprogramma’s worden automatisch geïnstalleerd. Het aanraakscherm licht op bij een geslaagde verbinding.

 2. De MVi wordt automatisch ingesteld als het actieve audioapparaat.

  Als de MVi niet het geselecteerde audioapparaat is, open dan het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm en selecteer het Shure MVi-stuurprogramma.

 3. Stel het hoofdtelefoonvolume op het MVi-apparaatstuurprogramma af.

  Open het stuurprogramma Shure MVi vanuit het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm en verhoog het hoofdtelefoonvolume vanaf het tabblad Afspelen of Uitvoer.

 4. Sluit een microfoon of instrument aan op de ingang in het achterpaneel.

  De XLR/TRS-combinatie-ingang is compatibel met microfoons, gitaren, instrumenten en andere geluidsbronnen op lijnniveau.

  Opmerking: Condensatormicrofoons hebben fantoomvoeding nodig om te werken. Houd de dempingsknop 3 seconden ingedrukt om fantoomvoeding in te schakelen. De led PH PWR op het achterpaneel licht op wanneer fantoomvoeding is geactiveerd.

  Voorzichtig: Activeer nooit fantoomvoeding bij gebruik van een bandmicrofoon, omdat hierdoor de microfoon beschadigd kan raken.

 5. Selecteer met de knop MODE de voorinstelmodus die past bij de toepassing en stel de microfoonversterkingsfactor af in overeenstemming met de toepassing.

  Als het geluid te zacht is of wordt vervormd, stel dan de versterkingsfactor handmatig af. Raadpleeg het onderwerp ‘Microfoonniveau afstellen’ in deze handleiding voor meer informatie.

  Opmerking: Wanneer u de MVi gebruikt, kunt u het afspeelgeluid controleren en beluisteren via de hoofdtelefoonuitgang van het apparaat.

 6. Sluit de hoofdtelefoon aan om in realtime het geluidssignaal en het afspeelgeluid te controleren.

  Wanneer de hoofdtelefoonknop wordt ingedrukt, wordt de schuifregelaar voor volumeregeling actief om het hoofdtelefoonvolume af te stellen (leds gaan van groen over op oranje voor het afstellen van het hoofdtelefoonvolume).

  Opmerking: Gebruik niet de versterkingsregeling om het hoofdtelefoonvolume te verhogen.

U kunt nu gaan opnemen.

Bedieningselementen van interface met aanraakscherm

Aanraakscherm

① Schuifregelaar volumeregeling

Regel het microfoon- of hoofdtelefoonniveau af door met uw vinger over het bedieningsvlak te schuiven.

 • Druk op de modusknop om het microfoonniveau te activeren.
 • Druk op de hoofdtelefoonknop om het hoofdtelefoonvolume te activeren.

② Led-balk

Deze toont het microfoon- en hoofdtelefoonniveau. De kleur van de leds geeft het bepaalde niveau aan dat weergegeven of afgeregeld wordt.

 • Groen: Microfoonniveau
 • Oranje: Hoofdtelefoonniveau

③ Dempingsknop

Als deze wordt ingedrukt, wordt de microfoon al of niet gedempt.

④ Modusschakelaar

Druk hierop voor het selecteren van de voorinstelmodi.

⑤ Keuzeschakelaar hoofdtelefoonvolume

Druk hierop voor het selecteren van het bedieningselement voor het hoofdtelefoonniveau (oranje led-balk). Regel vervolgens met de schuifregelaar voor volumeregeling het hoofdtelefoonniveau af. Druk er nogmaals op om naar de microfoonniveauweergave terug te keren (groene led-balk).

Achterpaneel

① Hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm)

Sluit de hoofdtelefoon aan om het geluid te controleren.

② Microfoon-/instrumentingang

Geschikt voor een XLR- of ¼"-verbinding.

③ Micro-USB-poort

Voor aansluiting op een computer of mobiel apparaat met de toepasselijke kabel.

④ Indicator fantoomvoeding

Deze licht op indien actief (houd de dempingsknop 3 seconden ingedrukt voor in- of uitschakelen).

1/4 inch ingang instrumentcontrole

De MVi beschikt over een gecombineerde XLR- en 1/4 inch TRS-ingang. Wanneer een 1/4 inch ingang wordt aangesloten op de MVi, schakelt deze naar de ingangsmodus Hi-Z (instrument) en is alleen de vlakke modus beschikbaar. Met de vlakke voorinstelmodus kan de ingangsmonitor in- of uitgeschakeld worden.

Let op: wanneer een 1/4 inch ingang wordt aangesloten zijn andere voorinstelmodi niet beschikbaar en is de ingangsmonitor aan en uit te zetten met de Mode-knop.

Modus-led aan: ingangsmonitor is ingeschakeld

Modus-led uit: ingangsmonitor is uitgeschakeld

Gebruik de ingangsmonitor wanneer u het ingangssignaal tijdens de opname wilt beluisteren. Als u het signaal wilt horen nadat het is doorgevoerd, schakelt u de ingangsmonitor uit en controleert u het via het opnameapparaat.

Voorinstelmodi

Vijf selecteerbare modi optimaliseren de instellingen voor versterkingsfactor, stereobreedte, niveauregeling en compressie. Stel het microfoonniveau in en probeer de modi om zo het beste geluid te vinden. Voorinstelmodi kunnen de sterkte van het ingangssignaal beïnvloeden, pas het microfoonniveau zo nodig aan na het veranderen van de voorinstellingen.

Modus Toepassing Eigenschappen
Spraak
spraak Een smalle stereobreedte voor het dempen van achtergrondruis, een instelling van de niveauregeling voor het benadrukken van helderheid en volheid, en zachte compressie.
Zang
vocale uitvoeringen (solo of koor) Gemiddelde stereobreedte met subtiele niveauregeling om warmte en helderheid toe te voegen voor een natuurlijk geluid.
Vlak
elk Een onbewerkt signaal (geen niveauregeling of compressie-instellingen toegepast). Biedt flexibiliteit voor het bewerken van het geluid na de opname.
Akoestisch
akoestisch instrument en zachte muziek Gemiddelde stereobreedte met transparante compressie om volumepieken af te vlakken en zachte passages te versterken. De instelling van de niveauregeling benadrukt details en voegt een algeheel natuurlijk geluid toe.
Luid
liveoptredens en luidere bronnen Breed stereogeluid voor meer scheiding tussen de geluidsbronnen. De niveauregeling verbetert het geluid door die frequenties te verzwakken die de instrumentatie overvol kunnen doen klinken.

Geavanceerde microfooninstellingen

Na het selecteren van de voorinstellingsmodus kunt u uw audio nauwkeurig regelen met de begrenzer, de compressor en instellingen van de niveauregelaar. Deze instellingen worden bewaard in de microfoon als u andere audio- en video-opnametoepassingen gebruikt.

Begrenzer

Schakel de begrenzer in of uit om vervorming door volumepieken in uw opname te voorkomen.

Compressor

Kies geen compressie, of selecteer lichte of zware compressie om het volume te regelen wanneer uw geluidsbron dynamisch is. Stille signalen worden versterkt en luide signalen worden verlaagd.

Equalizer

Wijzig de vooringestelde modi om de DSP te horen veranderen en gebruik de equalizer om de frequentiebanden te versterken of verzwakken om de helderheid van het geluid te verbeteren.

Opmerking: Toegepaste niveauregelingen in voorinstellingen worden niet weergegeven. Het pictogram EQ op de statusbalk gevanceerde instellingen geeft echter de door de gebruiker geselecteerde niveauregeling weer.

Veranderingen in de niveauregeling worden weergegeven op het beeld van de niveauregelaar.

EQ blijft tussen de vooringestelde modusveranderingen.

Microfoonniveau afstellen

Selecteer de juiste voorinstelling voor uw opnametoepassing. Als u vervorming hoort of het geluid te zacht is, dient u het microfoonniveau af te stellen in het onderdeel Audio of Geluid van het Configuratiescherm van uw computer of op het opnameapparaat.

Tips:

 • Stel het microfoonniveau af voordat het hoofdtelefoonvolume wordt afgeregeld.
 • Het hoofdtelefoonvolume is niet van invloed op het signaalniveau dat naar de computer wordt gestuurd.
 • Stel met de volumeschuifregelaar op het voorpaneel het niveau van de microfoonversterkingsfactor af.

  Opmerking: De microfoonversterkingsregeling is onafhankelijk van de voorinstelmodi. Stel uw microfoonniveau in en experimenteer met de opties voor dynamische bewerking via de voorinstelmodi.

Hoofdtelefoonniveau afstellen

Het niveau van de hoofdtelefoonmonitor wordt beïnvloed door het niveau van het MVi-apparaat en de computerinstellingen. Verhoog het computervolume en stel de hoofdtelefoon handig af via de hoofdtelefoonregeling van het MVi-aanraakscherm.

Configuratiescherm openen

PC
 1. Open het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm en selecteer het tabblad Opnemen.
 2. Open het apparaat Shure MVi.
 3. Stel op het tabblad Niveaus het volume in m.b.v. de schuifregelaar.
Mac®
 1. Open het paneel Audio/MIDI-instellingen.
 2. Selecteer het apparaat Shure MVi.
 3. Klik op Invoer om het versterkingsniveau in te stellen m.b.v. de schuifregelaar.

Mac-paneel voor audio-instellingen

Niveau ingangsmeter

Als uw digitale audiowerkstation of opnamesoftware over ingangsmeters beschikt, stel dan het microfoonniveau zo af dat de pieken tussen –12 en –6 dB liggen. Zo niet luister dan gewoon naar het geluid en let erop dat het hard genoeg en onvervormd is.

Piekniveaus

Het streefbereik van piekniveaus op een normale meter ligt tussen –12 en –6 dB.

Controles uitvoeren met het MOTIV-apparaat

De hoofdtelefoonuitgang levert een gelijke mengverhouding van het rechtstreekse microfoonsignaal en het afspeelgeluid van de computer. Zo kunt u handig het hoofdtelefoonvolume afstellen met maar één regelaar op het aanraakscherm van het apparaat. Om het niveau van het afspeelgeluid t.o.v. het niveau van het rechtstreekse microfoonsignaal te wijzigen, kunt u de instellingen van de computer of het DAW-mengpaneel aanpassen.

Tip: Verhoog bij de eerste keer aansluiten van de microfoon op de computer het volumeniveau in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer voor een sterk geluidssignaal. Pas vervolgens het hoofdtelefoonniveau op het apparaat aan voor een comfortabel controleniveau.

Bemonsteringssnelheid en bitdiepte

De instellingen voor de bemonsteringssnelheid en bitdiepte zijn te vinden in een vervolgkeuzelijst in het onderdeel Audio of Geluid van het Configuratiescherm van uw computer. U kunt deze variabelen naar behoefte afstellen. Selecteer een lagere bemonsteringssnelheid voor podcast-opnamen, wanneer het belangrijk is om een kleiner bestand te hebben om sneller te downloaden. Selecteer een hogere bemonsteringssnelheid voor muziek en opnamen met meer dynamiek.

Tip: Gebruik een hogere bemonsteringssnelheid voor de opname en zet deze om in een M4A voor een bestand van de hoogste geluidskwaliteit met een werkbare grootte.

Tip voor pc-gebruikers: Zorg ervoor dat de microfooninstellingen voor de bemonsteringssnelheid en bitdiepte, die in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer zijn opgenomen, overeenkomen met de bemonsteringssnelheid en bitdiepte die zijn geselecteerd in de gebruikte software.

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
Display licht niet op Zorg dat de MVi er volledig is ingestoken.
Geluid is te zacht Controleer de instellingen van het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer. Verhoog bij de eerste keer aansluiten van de MVi op de computer het volumeniveau van de computer.
Geluid klinkt slecht Controleer het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer om zeker te zijn dat de MVi volledig is aangesloten en wordt herkend.
Geluid is vervormd Gebruik de audiometer om ervoor te zorgen dat volumepieken binnen het streefbereik vallen. Als het niveau de rode piekindicator van de ingangsmeter bereikt, draai de versterkingsfactor dan omlaag.
Geluid klinkt onnatuurlijk of trilt Zorg ervoor dat de microfooninstellingen voor de bemonsteringssnelheid en bitdiepte, die in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de computer zijn opgenomen, verenigbaar zijn met de bemonsteringssnelheid en bitdiepte die zijn geselecteerd in de gebruikte software.
Apparaat werkt niet met USB-hub. De MVi heeft per poort 250 mA nodig. Controleer documentatie van de USB-hub voor de specificatie van stroom/poort.

Systeemvereisten en compatibiliteit

Windows
 • Windows 7 en hoger
 • Minimaal RAM = 64 MB
 • USB 2.0
Macintosh
 • OS X Lion 10.7 en hoger
 • Minimaal RAM = 64 MB
 • USB 2.0
iOS
 • iOS 10.0 en hoger
iPhone
 • iPhone 5 en hoger
iPod Touch
 • 5e generatie
iPad
 • iPad 4e generatie en hoger
iPad Mini
 • iPad Mini 1e generatie en hoger

Productgegevens

MFi-gecertificeerd

Ja

DSP-modi (voorinstellingen)

Spraak/Zang/Akoestisch/Luid/Vlak

Ingang

XLR- en 6,35 mm (1/4") TRS-combinatie

Ingangsimpedantie

Instrumentingang van 1/4 inch >1 MΩ

Bitdiepte

16-bit/24-bits

Bemonsteringssnelheid

44,1/48 kHz

Frequentiekarakteristiek

20 Hz tot 20,000 Hz [1]

Instelbaar versterkingsbereik

3-pins XLR 0 tot +36 dB
6,35 mm (1/4") TRS +9 dB

Maximaal ingangsniveau

3-pins XLR 0 dBV [1]
6,35 mm (1/4") TRS +9 dBV [1]

Hoofdtelefoonuitgang

3,5 mm (1/8")

Voedingsvereisten

Gevoed via USB of Lightning

Fantoomvoeding

+48V USB/+12V iOS

Dempingsschakelaarverzwakking

Ja

Behuizing

Volledig metalen constructie

Nettogewicht

310,0 g (10,93oz.)

Afmetingen

42 x 84 x 72 mm H x B x D

[1]

At Minimum Gain, Flat Mode

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

USB-kabel van 1 m AMV-USB
1 m USB-C cable 95C38076

Certificering

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

Het label ‘Made for Apple’ betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op Apple-producten die op het label zijn vermeld en door de ontwikkelaar zijn gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevingsnormen.

Apple, iPad, iPhone, iPod en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. tvOS is een handelsmerk van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Mac en Lightning zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.