Veiligheidsinformatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

Opmerking: gebruik dit product uitsluitend met een door de verkoper goedgekeurde voeding die aan de lokale wettelijke vereisten voldoet (bijv. UL, CSA, VDE, CCC, INMETRO).

 1. 經審驗合格之射頻電信終端設備,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信,係指依電信法規定作業之無線電信。
 3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定,擅自使用或變更無線電頻率、電功率者,除依電信法規定處罰外,國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
 4. 減少電磁波影響,請妥適使用

Beschrijving

De MXCIC biedt uitgebreide mogelijkheden voor professioneel tolken in het Microflex® Complete Conference System. Het is een draagbare, meerkanaals console voor simultaan tolken tijdens een conferentie. Er kunnen maximaal 31 tolkkanalen tegelijkertijd worden gebruikt door meerdere MXCIC consoles aan te sluiten.

De console biedt consistente, hoogwaardige audioprestaties, ongeacht het spraakniveau van de individuele tolk. Het digitale ontwerp elimineert vrijwel alle achtergrondgeluiden, vervorming en overspraak. Deelnemers kiezen eenvoudigweg het kanaal uit hun conferentie-eenheid en gebruiken een hoofdtelefoon om de conferentie in hun taal te volgen

De MXCIC wordt aangesloten op elke eenheid in de DCS-LAN-keten en transporteert stroom, audio en controlegegevens via een enkele Cat5e-kabel. Vertaalkanalen worden langs het vloerkanaal geleid en zijn toegankelijk op elke conferentie-eenheid met een kanaalkeuzeschakelaar. Dankzij de geïntegreerde luidspreker kan de tolk tijdens de werking naar de vloer luisteren.

Een groot display met achtergrondverlichting zorgt voor een eenvoudige identificatie van de taal die wordt gebruikt om te controleren, en de uitgaande talen van de tolk. Het relaisniveau van elke vooraf geselecteerde taal wordt weergegeven, wat aangeeft of de bewaakte taal origineel is van de spreker, een directe vertolking of een vertolking met twee relais is.

Kenmerken

 • Volledig digitale audiotransmissie
 • DCS-LAN-verbinding met ingebouwde dataverversing en kabelredundantie
 • Tot 150 tolkconsoles per systeem
 • Ondersteuning voor maximaal 31 tolkkanalen
 • Drie uitgaande kanalen
 • Acht binnenkomende taalkanalen + vloeraudio
 • NFC-slot en USB-poort voor het opslaan/oproepen van gepersonaliseerde instellingen
 • Ondersteuning voor meerdere onderling verbonden modi
 • Hoorbare signalen voor visueel gehandicapte tolken
 • Automatische vloermodus voor het verdelen van het vloersignaal wanneer er niet wordt getolkt
 • Onafhankelijke volume- en toonregeling
 • "Slow"-knop
 • Lichtindicator in knoppen
 • Afsluitbare zwanenhalsmicrofooningang
 • Knop Mute
 • Geïntegreerde luidspreker
 • Meerdere aansluitingen voor hoofdtelefoons, headsets of externe hoofdtelefooninterfaces
 • Op afstand bedienbaar via de SW6000 Conference Management Software

Hardware

① Loudspeaker Regelt het volume van de luidspreker
② EQ Treble/Bass-regeling voor audio hoofdtelefoon
③ Volume Regelt het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon
④ Audible Cues Schakelt de hoorbare signalen van de hoofdtelefoon om voor visueel gehandicapte tolken
⑤ Floor Audio Selecteert de vloer als audiobron voor de hoofdtelefoon
⑥ Microphone Schakelt de microfoon aan/uit
⑦ Mute Knop met momentfunctie dempt audio microfoon
⑧ Slow Stuurt een bericht naar SW6000 dat de spreker te snel spreekt
⑨ Outgoing Channel-selectiehulpmiddelen Bepaalt het uitgaande kanaal voor audio
 • A: Primaire (cabine)taal
 • B: Secundaire tolktaal
 • C: Tertiaire tolktaal
⑩ Navigation

⑪ Selectiehulpmiddel Roteer om de menu-opties te markeren, drukken om te selecteren
⑫ Incoming Channel-selectiehulpmiddelen Programmeerbare knoppen voor directe selectie van inkomende audiokanalen
⑬ Display LCD-scherm met achtergrondverlichting
⑭ Hoofdtelefoon/headset-aansluiting TRRS-aansluiting voor luisteren tolk
⑮ NFC-slot Slot voor het gebruik van NFC-kaartfuncties
⑤ USB-poort Alternatieve methode van laden voorkeuren
⑰ Audio-aansluiting TRS-uitgang naar externe hoofdtelefooninterface
⑱ DCS-LAN-poorten In/uit-poorten voor het aansluiten van Cat5E afgeschermde kabels
⑲ Microphone-connector Vergrendelbare connector voor Shure MXC-zwanenhalsmicrofoon
⑳ Geïntegreerde luidspreker Voor het afspelen van audio (wordt automatisch gedempt wanneer een microfoon in de cabine is geactiveerd)

Tolkkanalen instellen

 1. Als meer dan vier talen zijn vereist, schaft u een aanvullende functielicentie aan en installeert u deze.
 2. Wijs het aantal tolkkanalen toe dat in het systeem is vereist: Interpretation > Interpreter Channels.
 3. Selecteer voor elk kanaal een taal door selectie in het vervolgkeuzemenu: Interpretation > Language Setup.
 4. Wijs de talen toe aan de bijbehorende tolkencabines. Standaard wordt Cabine 1 aan Kanaal 1 toegewezen, Cabine 2 aan Kanaal 2, etc. Interpretation > Booth Setup.

Normale werking

 • Toewijzing van selectiehulpmiddel voor binnenkomende kanalen

  Om de beschikbare kanaalbronnen weer te geven, houdt u een knop van het selectiehulpmiddel ingedrukt. Draai het selectiehulpmiddel om de gewenste taalbron te markeren en bevestig de selectie door op het selectiehulpmiddel te drukken. Deze workflow geldt ook voor uitgangskanalen B en C, indien toestemming is gegeven door de systeembeheerder.

  Opmerking: Tolken kunnen alleen kiezen uit de talen die in het systeem zijn geprogrammeerd via de DIS-CCU of SW6000.

 • Volumeregeling

  De volumeregeling van de hoofdtelefoon en luidsprekers kan met behulp van de respectievelijke volumeknoppen worden aangepast. De gevoeligheid van de hoofdtelefoon kan in het menu Settings worden aangepast.

Tolkdiensten

Er zijn maximaal 31 kanalen beschikbaar voor simultane vertolking van de vergadering. De MXCIC-interpretatie-eenheid maakt vanuit de DIS-CCU verbinding met hetzelfde DCS-LAN-netwerk en draagt audio over naar onafhankelijke taalkanalen. Deelnemers luisteren naar hun taal via een hoofdtelefoon die op hun respectievelijke conferentie-eenheid is aangesloten.

De licentie voor de FL6000-modus komt met vier talen en kan met een aanvullende licentie worden uitgebreid naar 8, 16 of 31 talen.

Draadloze taaldistributie

Zorg voor extra toegang tot bewaking door een draadloos taaldistributiesysteem aan te sluiten op een van de audiouitgangen van de CCU. Gebruik de browserinterface om de gewenste tolkkanalen of een subset van microfoons naar de betreffende groepsuitgang te leiden.

Het DCS 6000 digitale infrarode taalsysteem zendt dit audiosignaal naar een aantal draagbare luisterapparaten.

Draadloze taaldistributie

Uitgaande sectie

Microfoonconnector

Hiermee kan een Shure Microflex zwanenhalsmicrofoon op de eenheid worden aangesloten.

TRS/TRRS-aansluitingen

Aan elke kant van de tolkeenheid bevindt zich een mini-aansluiting voor het aansluiten van een headset of hoofdtelefoon (door een headset aan te sluiten wordt het geluid automatisch losgekoppeld van een aangesloten zwanenhalsmicrofoon). Aan de onderkant van de eenheid bevindt zich ook een enkele mini-aansluiting voor aansluiting op een externe hoofdtelefooninterface.

DCS-LAN-connector

Twee RJ45-aansluitingen bevinden zich aan de onderkant van de console voor aansluiting op andere eenheden in het netwerk.

Menuschermen voor tolken

Open de volgende schermen met de speciale navigatietoets links van het scherm. Draai aan de knop van de encoder om de gewenste functie te markeren en druk op de knop van de encoder om de gemarkeerde optie te selecteren. Gebruik de knop Back om terug te keren naar de vorige menulijst.

Home

Het scherm Home bevat de volgende interface-elementen:

① Basic Information Identificeert het huidige scherm en geeft datum en tijd weer bij aansluiting op SW6000
② Labels Incoming Channel-selectiehulpmiddel Toont het kanaalnummer, de taal en de tolkkwaliteit van de geselecteerde binnenkomende kanalen
③ Labels Outgoing Channel-selectiehulpmiddel Toont het kanaalnummer en de taal voor uitgaande audiokanalen
④ Loudspeaker Channel-indicator Toont het kanaal waarop de geïntegreerde luidspreker op is ingesteld
⑤ Notifications Geeft binnenkomende berichten, hardwareverbindingen, enz. aan.

Settings

Vanuit het menu Settings kunnen tolken interactie hebben met de volgende opties:

 • Brightness: Pas de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aan
 • Headphone Sensitivity: Pas het algehele volumebereik aan om rekening te houden met verschillen in individuele hoofdtelefoons

  Om veiligheidsredenen is de gevoeligheid standaard ingesteld op Low

Menu Tech

De geavanceerde systeem- en eenheidsinstellingen in Tech Menu zijn toegankelijk door tegelijkertijd op de tweede binnenkomende kanaalkeuzeschakelaar en de uitgaande kanaalkeuzeschakelaar B te drukken.

Dit menu mag alleen toegankelijk zijn voor een technicus of beheerder, en de toegang kan desgewenst worden geblokkeerd vanaf de DIS-CCU.

Het menu Unit is toegankelijk via dit scherm.

 • Booth Number: Bepaalt aan welke cabine de console is toegewezen
 • Desk Number: Bepaalt aan welk bureau de console is toegewezen
 • Out B/C Language: Optie om de volgende selecties te maken:
  • Not allowed
  • Select from one
  • Select from all

   Als Select from one is geselecteerd, moet die taal eerst worden geselecteerd voor het uitgaande kanaal

 • Floor Toggle: Knop Floor kan worden ingesteld om te schakelen tussen vloeraudio en het laatst geselecteerde relaiskanaal
 • Out A/B/C Switch: Selecteren of de tolken tussen de uitgaande kanalen kunnen schakelen terwijl de microfoon actief is
 • Unit Stats: Geeft het foutenlogboek weer en geeft de optie om te resetten
 • Unit Info: Geeft de versie, het serienummer en het IP-adres weer

Selectie van inkomende talen

Bij het tolken luistert de tolk naar de vloeraudio of naar een van de andere tolktaalkanalen. De knop Floor selecteert de taal van de vloer en de relaisknoppen selecteren de vooraf bepaalde talen, zoals weergegeven op het display. De eerste twee tekens op het display tonen het kanaalnummer en de volgende drie tekens geven de corresponderende taal afgekort weer (zie taallijst). Wanneer op de knop Floor wordt gedrukt, wordt het kanaal Floor geselecteerd en brandt de Floor LED.

Wanneer een van de relaiskanalen is geselecteerd, gaat de Floor LED uit, brandt de indicator van de relaisknop en vervangt de binnenkomende audio van het geselecteerde kanaal de vloeraudio.

Alleen het aantal kanalen dat is ingesteld in het menu Channel Set-up op de DIS-CCU kan worden geselecteerd en weergegeven. De nummers worden altijd achter elkaar weergegeven.

Taallijst

Taal ISO 639-2/B-afkorting
Taal vloer FLO
Afrikaans AFR
Albanees ALB
Arabisch ARA
Armeens ARM
Azerbeidzjaans AZE
Baskisch BAQ
Wit-Russisch BEL
Bengali BEN
Bulgaars BUL
Birmaans BUR
Kantonees CAN
Catalaans CAT
Chinees CHI
Corsicaans COR
Kroatisch SCR
Tsjechisch CZE
Deens DAN
Nederlands DUT
English ENG
Ests EST
Fins FIN
Frans FRE
Galicisch GLG
Georgisch GEO
Duits GER
Grieks GRE
Hausa HAU
Hebreeuws HEB
Hindi HIN
Hongaars HUN
IJslands ICE
Indonesisch IND
Iers GLE
Italiaans ITA
Japans JAP
Javaans JAV
Kazachs KAZ
Khmer KHA
Kirgizisch KIR
Koreaans KOR
Koerdisch KUR
Laotiaans LAO
Lets LAV
Litouws LIT
Macedonisch MAC
Maleis MAY
Maltees MAL
Marathi MAR
Mongools MON
Nepalees NEP
Noors NOR
Panjabi PAN
Perzisch PER
Pools POL
Portugees POR
Reto-Romaans ROH
Roemeens RUM
Russisch RUS
Servisch SCC
Singalees SIN
Slowaaks SLO
Sloveens SLV
Spaans SPA
Swahili SWA
Zweeds SWE
Tagalog TGL
Tadzjieks TGK
Tamil TAM
Telugu TEL
Thais THA
Tibetaans TIB
Turks TUR
Turkmeens TUK
Oekraïens UKR
Urdu URD
Oezbeeks UZB
Vietnamees VIE
Welsh WEL
Yoruba YOR
Andere nr. 1 N 1
Andere nr. 2 N 2
Andere nr. 3 N 3
Andere nr. 4 N 4
Andere nr. 5 N 5
Andere nr. 6 N 6
Andere nr. 7 N 7
Andere nr. 8 N 8
Andere nr. 9 N 9
Andere nr. 10 N10
Andere nr. 11 N11
Andere nr. 12 N12

Selectie van uitgaande kanalen

De knoppen A, B en C selecteren het uitgaande kanaal. Door op een knop te drukken wordt het eerder geselecteerde uitgaande kanaal gepasseerd. Het A-kanaal wordt in de systeeminstellingen geconfigureerd als de primaire taal voor die tolkencabine; B- en C-kanalen kunnen worden geselecteerd als secundaire tolktalen.

De gele markering geeft aan dat het betreffende uitgaande kanaal bezet is.

Foutindicatie

Communicatiefouten tussen de MXCIC en de CCU worden aangegeven in de MXCIC. De eerste foutdrempel wordt bereikt wanneer de geluidsgegevens van de CCU te veel fouten bevatten om het geluid correct te kunnen weergeven, wat wordt aangegeven door een zwarte matrix op het normale bedieningsdisplay en door het communicatiedisplay wanneer de set niet geïnitialiseerd is.

De tweede drempel wordt bereikt wanneer de framefoutpercentage een vooraf gedefinieerde bovenste waarde bereikt. Wanneer dit gebeurt, zal de eenheid naar het communicatiestatusscherm gaan, ongeacht de toestand waarin de set zich bevond voordat de fouten optraden.

De foutstatus wordt om de 5 seconden gecontroleerd. Als er sinds de laatste controle geen fouten zijn opgetreden, gaat de MXCIC in de bedrijfsmodus waarin deze zich bevond voordat de fouten werden gedetecteerd.

Het tonen van de kwaliteit van de binnenkomende taal

Rechts van het scherm van de relaistaal wordt de kwaliteit van de brontolk aangegeven:

 • O : Vloeraudio (geen tolk)
 • + : Direct tolken van vloeraudio
 • - : Tolken met één relais
 • = : Twee of meer relais

De werkelijke kwaliteit van de tolkkanalen wordt te allen tijde weergegeven.

Een S (Self) wordt weergegeven als kwaliteitsindicatie wanneer een binnenkomend kanaal is ingesteld op dezelfde taal als een actief uitgaand kanaal op de eenheid.

Vereisten voor voeding en configuratie

Sluit de poort IN op de MXCIC aan op de poort OUT van de vorige conferentie-eenheid of CCU met behulp van Cat5e FTP- of STP-kabels, en de poort OUT op de MXCIC op de poort IN van de volgende conferentie-eenheid in het netwerk.

Voor de kabellengte en stroomvereisten verwijzen wij u naar de MXC Power Calculator, beschikbaar op https://dcslan.shure.com.

Productgegevens

Latentietijd

Microfooningang tot Hoofdtelefoonuitgang 5,5ms
Microfooningang tot Analoog uit 6,25ms
Analoog in tot Hoofdtelefoonuitgang 7,25ms

Audiofrequentiekarakteristiek

Uitgang luidspreker 200 Hz - 16 kHz (+0,5/-10 dB)
Hoofdtelefoonuitgang 110 Hz - 16 kHz (+0,5/-3 dB)

THD+N

0,2%

Digitale signaalverwerking

24-bits, 32 kHz

Polariteit

Een positieve druk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 ten opzichte van pen 3 (DIS-CCU Uitgang)

Gemiddelde tijd tussen storingen

>400,000 uur

Microfoonconnector

10-pens zwanenhals

Pentoewijzingen

Bedrijfseigen Shure-pinconfiguratie

Ingangsconnector

Ongebalanceerd

Uitgangsconnector

dubbel mono (stuurt stereokoptelefoon aan)

Netwerkverbindingen

DCS-LAN

Voeding

DCS-LAN (DIS-CCU, EX6010, PI6000)

Spanning bij de bron

20 tot 48 V

Kabelvereisten

Cat 5e of hoger

NFC-dragerfrequentie

13,56 MHz

Antennetype

Interne NFC-lus

Compatibiliteit NFC-kaart

ACOS3 dubbele interface en contactloos

Kleur

Zwart

Behuizing

Gegoten plastic, Aluminium

Bedrijfstemperatuurbereik

6,7℃ (20℉) - 40℃ (104℉)

Opslagtemperatuurbereik

29℃ (20℉) - 74℃ (165℉)

Relatieve luchtvochtigheid

95%

Type audio-uitgangen

Vrouwelijke contactdoos, 3,5 mm (x2, dubbel mono, TRRS) Vrouwelijke contactdoos, 6,35mm (x1, stereo, TRS)

Afmetingen

198 x 324 x 96 mm (7,8 x 12,8 x 3,8 in.) H x B x D

Gewicht

2250  g (79,4 oz.)

Schermtype

Color TFT-display

Schermgrootte

160 mm (6,3 in.)

Resolutie display

800 x 240 (134 PPI)

Vermogensverbruik

Typisch 5,5 W
Maximum 7,0W

Aantal binnenkomende kanalen

Max. 32 (31 + Vloer)

Aantal uitgaande kanalen

3 (A/B)

Maximale eenheden per cabine

32

Maximaal aantal cabines

150

Maximaal aantal eenheden (totaal)

128

Audio-ingang

Nominaal ingangsniveau

60 dBV

Maximaal audio-ingangsniveau

Microfoon 1,5 dBV bij 1% THD
Headset 5,5 dBV bij 1% THD

Audiofrequentiekarakteristiek

20 Hz - 16 kHz (+0,5/-10 dB)

THD+N

Microfooningang 0,04%
Ingang headset 0,07%

Dynamisch bereik

Microfooningang , ongewogen 110 dB
Microfooningang , A-gewogen 112 dB
Ingang headset , ongewogen 92 dB
Ingang headset , A-gewogen 94 dB

Equivalente ingangsruis (EIN) voorversterker

115,8 dBV

Ingangsimpedantie

Microfoon 26 kΩ
Headset 2,2 kΩ

Audiouitgang

Nominaal uitgangsniveau

70 dB SPL bij 0,5 m

Maximaal audio-uitgangsniveau

Uitgang luidspreker 82 dB SPL-A bij 0,5 m
Hoofdtelefoonuitgang 1,7 dBV

Audiofrequentiekarakteristiek

Uitgang luidspreker 200 Hz - 16 kHz (+0,5/-10 dB)
Hoofdtelefoonuitgang 110 Hz - 16 kHz (+0,5/-3 dB)

THD+N

Uitgang luidspreker <1%
Hoofdtelefoonuitgang <0,2%

Dynamisch bereik

Uitgang luidspreker , ongewogen 92 dB
Uitgang luidspreker , A-gewogen MXCIC = 95 dB
Hoofdtelefoonuitgang , ongewogen MXCIC = 91 dB
Hoofdtelefoonuitgang , A-gewogen MXCIC = 93 dB

Belastingsimpedantie

>8 Ω

Belangrijke productinformatie

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.

EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Waarschuwing:

Het gebruik is onderhevig aan de volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) het apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik van de apparatuur in een woonomgeving, een commerciële omgeving of een licht-industriële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet in overeenstemming met de gebruikshandleiding wordt geplaatst en gebruikt, kan deze schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie.

Bij gebruik in woongebieden is het waarschijnlijk dat de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt, in welk geval de gebruiker verplicht is de storing op eigen kosten te verhelpen. Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht die niet uitdrukkelijk door de voor de conformiteit verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker voor het apparaat tenietdoen.

Indien noodzakelijk dient de gebruiker voor herstelmaatregelen contact op te nemen met een dealer of ervaren radio-/televisiemonteur. Het volgende door de Amerikaanse Federal Communications Commission opgestelde boekje kan voor de gebruiker van nut zijn: "How to identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Dit boekje is verkrijgbaar bij de Printing Office van de Amerikaanse overheid, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Waarschuwing: Dit is een Klasse A-product. Dit product kan in woonomgevingen radiostoring veroorzaken, in welk geval van de gebruiker kan worden geëist afdoende maatregelen te nemen.

Conformiteit

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van het navolgende voor een digitaal apparaat van klasse A:

 • EN55103-1 (Emissie)
 • EN55103-2 (Immuniteit)
 • FCC-regels, deel 15, klasse A (Emissie)
 • ICES-003 van Industry Canada
 • IEC 60065

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de