Veiligheidsinformatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

  A cart with a receiver on top tipping over onto a person. There is a circle around the image with a line through it.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

Opmerking: gebruik dit product uitsluitend met een door de verkoper goedgekeurde voeding die aan de lokale wettelijke vereisten voldoet (bijv. UL, CSA, VDE, CCC, INMETRO).

 1. 經審驗合格之射頻電信終端設備,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信,係指依電信法規定作業之無線電信。
 3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定,擅自使用或變更無線電頻率、電功率者,除依電信法規定處罰外,國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
 4. 減少電磁波影響,請妥適使用

Beschrijving

De MXCIC biedt uitgebreide mogelijkheden voor professioneel tolken in het Microflex® Complete Conference System. Het is een draagbare, meerkanaals console voor simultaan tolken tijdens een conferentie. Er kunnen maximaal 31 tolkkanalen tegelijkertijd worden gebruikt door meerdere MXCIC consoles aan te sluiten.

De console biedt consistente, hoogwaardige audioprestaties, ongeacht het spraakniveau van de individuele tolk. Het digitale ontwerp elimineert vrijwel alle achtergrondgeluiden, vervorming en overspraak. Deelnemers kiezen eenvoudigweg het kanaal uit hun conferentie-eenheid en gebruiken een hoofdtelefoon om de conferentie in hun taal te volgen

De MXCIC wordt aangesloten op elke eenheid in de DCS-LAN-keten en transporteert stroom, audio en controlegegevens via een enkele Cat5e-kabel. Vertaalkanalen worden langs het vloerkanaal geleid en zijn toegankelijk op elke conferentie-eenheid met een kanaalkeuzeschakelaar. Dankzij de geïntegreerde luidspreker kan de tolk tijdens de werking naar de vloer luisteren.

Een groot display met achtergrondverlichting zorgt voor een eenvoudige identificatie van de taal die wordt gebruikt om te controleren, en de uitgaande talen van de tolk. Het relaisniveau van elke vooraf geselecteerde taal wordt weergegeven, wat aangeeft of de bewaakte taal origineel is van de spreker, een directe vertolking of een vertolking met twee relais is.

Kenmerken

 • Volledig digitale audiotransmissie
 • DCS-LAN-verbinding met ingebouwde dataverversing en kabelredundantie
 • Tot 150 tolkconsoles per systeem
 • Ondersteuning voor maximaal 31 tolkkanalen
 • Drie uitgaande kanalen
 • Acht binnenkomende taalkanalen + vloeraudio
 • Ondersteuning voor meerdere onderling verbonden modi
 • Hoorbare signalen voor visueel gehandicapte tolken
 • Onafhankelijke volume- en toonregeling
 • "Slow"-knop
 • Lichtindicator in knoppen
 • Afsluitbare zwanenhalsmicrofooningang
 • Knop Mute
 • Geïntegreerde luidspreker
 • Meerdere aansluitingen voor hoofdtelefoons, headsets of externe hoofdtelefooninterfaces
 • Op afstand bedienbaar via de SW6000 Conference Management Software
 • Voldoet aan ISO 20109

Hardware

① Luidsprekervolume Bedient uitgangsniveau van luidspreker
② EQ Treble/Bass-regeling voor audio hoofdtelefoon
③ Volumeknop Regelt het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon
④ Audible Cues Schakelt de hoorbare signalen van de hoofdtelefoon om voor visueel gehandicapte tolken
⑤ Floor Audio Selecteert de vloer als audiobron voor de hoofdtelefoon
⑥ Microphone Schakelt de microfoon aan/uit
⑦ Mute Knop met momentfunctie dempt audio microfoon
⑧ Slow Stuurt een bericht naar SW6000 dat de spreker te snel spreekt
⑨ Outgoing Channel-selectiehulpmiddelen Bepaalt het uitgaande kanaal voor audio
 • A: Primaire (cabine)taal
 • B: Secundaire tolktaal
 • C: Tertiaire tolktaal
⑩ Navigation

⑪ Selectieknop Roteer om de menu-opties te markeren, drukken om te selecteren
⑫ Incoming Channel-selectiehulpmiddelen Programmeerbare knoppen voor directe selectie van inkomende audio(relais)kanalen
⑬ Display LCD-scherm met achtergrondverlichting
⑭ Hoofdtelefoon/headset-aansluiting TRRS-aansluiting voor luisteren tolk
⑮ NFC-slot Slot voor het gebruik van NFC-kaartfuncties (voor toekomstig gebruik)
⑤ USB-poort Alternatieve methode van laden voorkeuren (voor toekomstig gebruik)
⑰ Audio-aansluiting TRS-uitgang naar externe hoofdtelefooninterface
⑱ DCS-LAN-poorten In/uit-poorten voor het aansluiten van Cat5E afgeschermde kabels
⑲ Microphone-connector Vergrendelbare connector voor Shure MXC-zwanenhalsmicrofoon
⑳ Geïntegreerde luidspreker Voor het afspelen van audio (wordt automatisch gedempt wanneer een microfoon in de cabine is geactiveerd)

Verbindingen

Microfoonconnector

Hiermee kan een Shure Microflex zwanenhalsmicrofoon op de eenheid worden aangesloten.

TRS/TRRS-aansluitingen

Aan elke kant van de tolkeenheid bevindt zich een mini-aansluiting voor het aansluiten van een headset of hoofdtelefoon (door een headset aan te sluiten wordt het geluid automatisch losgekoppeld van een aangesloten zwanenhalsmicrofoon). Aan de onderkant van de eenheid bevindt zich ook een enkele mini-aansluiting voor aansluiting op een externe hoofdtelefooninterface.

DCS-LAN-connector

Twee RJ45-aansluitingen bevinden zich aan de onderkant van de console voor aansluiting op DIS-CCU en andere eenheden in het DCS-LAN-netwerk.

Interpreter Navigation and Menu Screens

Use the dedicated buttons to the left of the display to navigate the menus on the MXCIC. Where applicable, rotate the selector knob to highlight the desired function and press to select the highlighted option.

Back/Cancel

Returns to the previous step or menu screen.

Settings

From the Settings menu, interpreters can interact with the following options:

 • Brightness: Adjust the backlight on the LCD display
 • Headphone Sensitivity: Adjust the overall volume range to account for differences in individual headphones

  For safety reasons, sensitivity defaults to Low

Agenda

If SW6000 is in use, the Agenda screen displays the agenda for an active meeting. Selecting an item displays full details. The agenda is created in SW6000.

Messages

This buttons are reserved for future use.

Speak List

View the Speak, Request, and Reply lists.

Note: Interpreter units are always active and do not impact the speaker list.

The Speak list settings can be modified through the DIS-CCU web interface.

Home

The Home screen contains the following interface elements:

① Basic Information Identifies the current screen.
② Incoming Channel Selector Indicators Displays the channel number, language, and interpretation quality (see below) of selected relay channels
③ Outgoing Channel Selector Indicators Displays the channel number and language for outgoing audio channels
④ Loudspeaker Channel Indicator Shows the channel the integrated loudspeaker is set to
⑤ Notifications Indicates incoming messages, hardware connections, etc.

Instellen tolken

Meertalig tolken kan worden ingesteld via de CCU-webinterface in zelfstandige systemen of in SW6000. Als er meer dan 4 talen nodig zijn, koop en installeer dan een extra functielicentie voordat u tolken instelt.

Tolkkanalen

Wijs het aantal tolkkanalen toe dat in het systeem is vereist (0 tot 31): Interpretation > Interpretation channels.

Opmerking: Wanneer 0 is geselecteerd, is alleen vloeraudio (kanaal 0) beschikbaar.

De instelling Channel display bepaalt of de kanaalkeuzeschakelaars op de conferentie-eenheden van deelnemers het kanaalnummer of de afkorting van taal weergeven.

Taal instellen

De lijst Language setup toont de kanalen die zijn gedefinieerd in de instellingen Interpreter channels. Wijs een taal toe uit het vervolgkeuzemenu voor elke taal.

Kanaal cabine instellen

Om het beheer van meerdere talen te vereenvoudigen, zijn de tolkconsoles gegroepeerd in cabines.

Standaard wordt Cabine 1 aan Kanaal 1 toegewezen, Cabine 2 aan Kanaal 2, etc. Kanalen kunnen echter handmatig worden toegewezen aan cabines: Interpretation > Booth channel setup. Meerdere cabines kunnen worden toegewezen aan hetzelfde tolkkanaal.

Normale werking

 • Toewijzing van selectiehulpmiddel voor binnenkomende kanalen

  Om de beschikbare kanaalbronnen weer te geven, houdt u een selectiehulpmiddel voor binnenkomende kanalen ingedrukt (onderaan het scherm). Draai het selectiehulpmiddel om de gewenste taalbron te markeren en bevestig de selectie door op het selectiehulpmiddel los te laten. Deze workflow geldt ook voor uitgangskanalen B en C, indien toestemming is gegeven door de systeembeheerder.

  Opmerking: Tolken kunnen alleen kiezen uit de talen die in het systeem zijn geprogrammeerd via de DIS-CCU of SW6000.

 • Volumeregeling

  De volumeregeling van de hoofdtelefoon en luidsprekers kan met behulp van de respectievelijke volumeknoppen worden aangepast. De gevoeligheid van de hoofdtelefoon kan in het menu Settings worden aangepast.

  Opmerking: Een dubbele pieptoon in de hoofdtelefoon geeft aan dat het volume de veilige niveaus gedurende meer dan een minuut heeft overschreden. Verlaag het volume van de hoofdtelefoon tot een veilig luisterniveau om deze hoorbare waarschuwing uit te schakelen.

Selectie van inkomende talen

Bij het tolken luistert de tolk naar de vloeraudio of naar een van de andere tolktaalkanalen. De knop Floor selecteert de taal van de vloer en de relaisknoppen selecteren de vooraf bepaalde talen, zoals weergegeven op het display. De eerste twee tekens op het display tonen het kanaalnummer en de volgende drie tekens geven de corresponderende taal afgekort weer (zie taallijst). Wanneer op de knop Floor wordt gedrukt, wordt het kanaal Floor geselecteerd en brandt de Floor LED.

Wanneer een van de relaiskanalen is geselecteerd, gaat de Floor LED uit, brandt de indicator van de relaisknop en vervangt de binnenkomende audio van het geselecteerde kanaal de vloeraudio.

Alleen het aantal kanalen dat is ingesteld in het menu Channel Set-up op de DIS-CCU kan worden geselecteerd en weergegeven.

Een volledige lijst van ondersteunde talen is beschikbaar aan het einde van deze handleiding.

Het tonen van de kwaliteit van de binnenkomende taal

Rechts van het scherm van de relaistaal wordt de kwaliteit van de brontolk aangegeven:

 • O : Vloeraudio (geen tolk)
 • + : Direct tolken van vloeraudio
 • - : Tolken met één relais
 • = : Twee of meer relais

De werkelijke kwaliteit van de tolkkanalen wordt te allen tijde weergegeven.

Een S (Self) wordt weergegeven als kwaliteitsindicatie wanneer een binnenkomend kanaal is ingesteld op dezelfde taal als een actief uitgaand kanaal op de eenheid.

Selectie van uitgaande kanalen

De knoppen A, B en C selecteren het uitgaande kanaal. Door op een knop te drukken wordt het eerder geselecteerde uitgaande kanaal gepasseerd. Het A-kanaal wordt in de systeeminstellingen geconfigureerd als de primaire taal voor die tolkencabine; B- en C-kanalen kunnen worden geselecteerd als secundaire tolktalen.

De markering en het pictogram op het displayscherm naast elke knop geeft de status van het betreffende tolkkanaal weer.

 • Geel geeft aan dat het betreffende uitgaande kanaal bezet is.
 • Rood geeft aan dat de microfoon in de tolkconsole actief is op het geselecteerde kanaal.
 • Blauw geeft aan dat het kanaal is geselecteerd en dat er geen tolkactiviteit op het kanaal is.

Opmerking: Als de status tijdelijk wordt gewijzigd, wanneer bijvoorbeeld de microfoon op een actief kanaal wordt gedempt, geeft het pictogram de tijdelijke status weer, terwijl de markeerkleur het normale gedrag aangeeft.

Tolken

Er zijn maximaal 31 kanalen beschikbaar voor simultaan tolken van de vergadering. De tolkeenheid maakt vanuit de CCU verbinding met hetzelfde DCS-LAN-netwerk en draagt audio over naar onafhankelijke taalkanalen. Deelnemers luisteren naar hun taal via een hoofdtelefoon die op hun respectievelijke conferentie-eenheid is aangesloten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van MXCIC voor meer informatie.

Er zijn vier talen aanwezig, en ondersteuning voor 8, 16 of 31 talen is beschikbaar met aanvullende licenties.

Draadloze taaldistributie

Zorg voor extra toegang tot bewaking door een draadloos taaldistributiesysteem aan te sluiten op een van de audiouitgangen van de CCU. Gebruik de browserinterface om de gewenste tolkkanalen of een subset van microfoons naar de betreffende groepsuitgang te leiden.

Het DIR digitale infrarode taalsysteem zendt dit audiosignaal naar een aantal draagbare luisterapparaten.

Draadloze taaldistributie

Menu Tech

De eenheidsinstellingen in Tech Menu zijn toegankelijk door tegelijkertijd op de tweede binnenkomende kanaalkeuzeschakelaar en de uitgaande kanaalkeuzeschakelaar B te drukken.

Dit menu mag alleen toegankelijk zijn voor een technicus of beheerder, en de toegang kan desgewenst worden geblokkeerd vanaf de DIS-CCU.

Het menu Unit is toegankelijk via dit scherm.

 • Booth Number: Bepaalt aan welke cabine de console is toegewezen
 • Desk Number: Bepaalt aan welk bureau de console is toegewezen
 • Out B/C Language: Optie om de volgende selecties te maken:
  • Not allowed
  • Select from one
  • Select from all

   Als Select from one is geselecteerd, moet die taal eerst worden geselecteerd voor het uitgaande kanaal

 • Floor Toggle: Knop Floor kan worden ingesteld om te schakelen tussen vloeraudio en het laatst geselecteerde relaiskanaal
 • Out A/B/C Switch: Selecteren of de tolken tussen de uitgaande kanalen kunnen schakelen terwijl de microfoon actief is
 • Unit Stats: Geeft het foutenlogboek weer en geeft de optie om te resetten
 • Unit Info: Geeft de versie, het serienummer en het IP-adres weer

Foutindicatie

Communicatiefouten tussen de MXCIC en de DIS-CCU worden aangegeven in de MXCIC. De eerste foutdrempel wordt bereikt wanneer de geluidsgegevens van de DIS-CCU te veel fouten bevatten om het geluid correct te kunnen weergeven, wat wordt aangegeven door een zwarte matrix op het normale bedieningsdisplay en door het communicatiedisplay wanneer de set niet geïnitialiseerd is.

De tweede drempel wordt bereikt wanneer de framefoutpercentage een vooraf gedefinieerde bovenste waarde bereikt. Wanneer dit gebeurt, zal de eenheid naar het communicatiestatusscherm gaan, ongeacht de toestand waarin de console zich bevond voordat de fouten optraden.

De foutstatus wordt om de 5 seconden gecontroleerd. Als er sinds de laatste controle geen fouten zijn opgetreden, gaat de MXCIC in de bedrijfsmodus waarin deze zich bevond voordat de fouten werden gedetecteerd.

Vereisten voor voeding en configuratie

Sluit de poort IN op de MXCIC aan op de poort OUT van de vorige eenheid of DIS-CCU met behulp van Cat5e FTP- of STP-kabels, en de poort OUT op de MXCIC op de poort IN van de volgende eenheid in het netwerk.

Voor de kabellengte en stroomvereisten verwijzen wij u naar de MXC Power Calculator, beschikbaar op https://dcslan.shure.com.

Productgegevens

Type audio-uitgangen

Vrouwelijke contactdoos, 3,5 mm (x2, dubbel mono, TRRS)

Vrouwelijke contactdoos, 6,35mm (x1, stereo, TRS)

Afmetingen

198 x 324 x 96 mm (7,8 x 12,8 x 3,8 in.) H x B x D

Gewicht

2250  g (79,4 oz.)

Schermtype

Color TFT-display

Schermgrootte

160 mm (6,3 in.)

Resolutie display

800 x 240 (134 PPI)

Vermogensverbruik

Typisch 5,5 W
Maximum 7,0W

Power Consumption is heavily dependant on system configuration. Use the DCS-LAN Power Calculator to determine the total power on a given setup.

Aantal binnenkomende kanalen

Max. 32 (31 + Vloer)

Aantal uitgaande kanalen

3 (A/B)

Maximale eenheden per cabine

32

Maximaal aantal cabines

150

Maximaal aantal eenheden (totaal)

128

Audio-ingang

Nominaal ingangsniveau

−60 dBV

Equivalent to 80dBSPL at the MXC416/420 capsule when speaking at a 30cm distance.

Maximaal audio-ingangsniveau

Microfoon −1,5 dBV bij 1% THD
Headset −5,5 dBV bij 1% THD

1% THD+N measured at DIS-CCU Analog Output. DIS-CCU Analog Output Gain = 0dB. Microphone transducer not included in measurement.

Audiofrequentiekarakteristiek

20 Hz - 16 kHz (+0,5/-10 dB)

Measured at DIS-CCU Analog Output. -45dBFS input, DIS-CCU Analog Output Gain = 0dB. Microphone transducer not included in frequency response measurement.

THD+N

Microfooningang 0,04%
Ingang headset 0,07%

Measured at DIS-CCU Analog Output. -6dBFS input, 1kHz, DIS-CCU Analog Output Gain = 0dB, 22Hz - 22kHz BW. Microphone transducer not included in THD+N measurement.

Dynamisch bereik

Microfooningang,ongewogen 110 dB
Microfooningang,A-gewogen 112 dB
Ingang headset,ongewogen 92 dB
Ingang headset,A-gewogen 94 dB

Measured at DIS-CCU Analog Output. DIS-CCU Analog Output Gain = 0dB, 22Hz - 22kHz BW. Microphone transducer not included in dynamic range measurement.

Equivalente ingangsruis (EIN) voorversterker

−115,8 dBV

A-gewogen

Ingangsimpedantie

Microfoon 26 kΩ
Headset 2,2 kΩ

Audiouitgang

Nominaal uitgangsniveau

70 dB SPLbij 0,5 m

Maximaal audio-uitgangsniveau

Uitgang luidspreker 82 dB SPL-Abij 0,5 m
Hoofdtelefoonuitgang 1,7 dBV

Audiofrequentiekarakteristiek

Uitgang luidspreker 200 Hz - 16 kHz (+0,5/-10 dB)
Hoofdtelefoonuitgang 110 Hz - 16 kHz (+0,5/-3 dB)

THD+N

Uitgang luidspreker <1%
Hoofdtelefoonuitgang <0,2%

Dynamisch bereik

Uitgang luidspreker,ongewogen 92 dB
Uitgang luidspreker,A-gewogen MXCIC = 95 dB
Hoofdtelefoonuitgang,ongewogen MXCIC = 91 dB
Hoofdtelefoonuitgang,A-gewogen MXCIC = 93 dB

Belastingsimpedantie

>8 Ω

Taallijst

Taal ISO 639-2/B-afkorting
Taal vloer FLO
Afrikaans AFR
Albanees ALB
Arabisch ARA
Armeens ARM
Azerbeidzjaans AZE
Baskisch BAQ
Wit-Russisch BEL
Bengali BEN
Bulgaars BUL
Birmaans BUR
Kantonees CAN
Catalaans CAT
Chinees CHI
Corsicaans COR
Kroatisch SCR
Tsjechisch CZE
Deens DAN
Nederlands DUT
English ENG
Ests EST
Fins FIN
Frans FRE
Galicisch GLG
Georgisch GEO
Duits GER
Grieks GRE
Hausa HAU
Hebreeuws HEB
Hindi HIN
Hongaars HUN
IJslands ICE
Indonesisch IND
Iers GLE
Italiaans ITA
Japans JAP
Javaans JAV
Kazachs KAZ
Khmer KHA
Kirgizisch KIR
Koreaans KOR
Koerdisch KUR
Laotiaans LAO
Lets LAV
Litouws LIT
Macedonisch MAC
Maleis MAY
Maltees MAL
Marathi MAR
Mongools MON
Nepalees NEP
Noors NOR
Panjabi PAN
Perzisch PER
Pools POL
Portugees POR
Reto-Romaans ROH
Roemeens RUM
Russisch RUS
Servisch SCC
Singalees SIN
Slowaaks SLO
Sloveens SLV
Spaans SPA
Swahili SWA
Zweeds SWE
Tagalog TGL
Tadzjieks TGK
Tamil TAM
Telugu TEL
Thais THA
Tibetaans TIB
Turks TUR
Turkmeens TUK
Oekraïens UKR
Urdu URD
Oezbeeks UZB
Vietnamees VIE
Welsh WEL
Yoruba YOR
Andere nr. 1 N 1
Andere nr. 2 N 2
Andere nr. 3 N 3
Andere nr. 4 N 4
Andere nr. 5 N 5
Andere nr. 6 N 6
Andere nr. 7 N 7
Andere nr. 8 N 8
Andere nr. 9 N 9
Andere nr. 10 N10
Andere nr. 11 N11
Andere nr. 12 N12

Belangrijke productinformatie

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.

EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en 2) dit apparaat moet alle storing die het ontvangt accepteren, waaronder storing die kan leiden tot ongewenste werking.

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Waarschuwing:

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik van de apparatuur in een woonomgeving, een commerciële omgeving of een licht-industriële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet in overeenstemming met de gebruikshandleiding wordt geplaatst en gebruikt, kan deze schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie.

Bij gebruik in woongebieden is het waarschijnlijk dat de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt, in welk geval de gebruiker verplicht is de storing op eigen kosten te verhelpen. Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht die niet uitdrukkelijk door de voor de conformiteit verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker voor het apparaat tenietdoen.

Indien noodzakelijk dient de gebruiker voor herstelmaatregelen contact op te nemen met een dealer of ervaren radio-/televisiemonteur. Het volgende door de Amerikaanse Federal Communications Commission opgestelde boekje kan voor de gebruiker van nut zijn: "How to identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Dit boekje is verkrijgbaar bij de Printing Office van de Amerikaanse overheid, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Waarschuwing: Dit is een Klasse A-product. Dit product kan in woonomgevingen radiostoring veroorzaken, in welk geval van de gebruiker kan worden geëist afdoende maatregelen te nemen.

Conformiteit

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van het navolgende voor een digitaal apparaat van klasse A:

 • EN55103-1 (Emissie)
 • EN55103-2 (Immuniteit)
 • FCC-regels, deel 15, klasse A (Emissie)
 • ICES-003 van Industry Canada
 • IEC 60065
 • ISO 20109

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de