Belangrijke productinformatie

Belangrijk

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

 1. Lees deze instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies dienen te worden gelezen voordat met het apparaat of systeem wordt gewerkt.
 2. Bewaar deze instructies - De veiligheids- en bedieningsinstructies zijn belangrijk en dienen altijd ter naslag beschikbaar te zijn.
 3. Volg alle waarschuwingen op - Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies dienen te worden aangehouden.
 4. Volg alle instructies op - Alle instructies voor de plaatsing en het gebruik/de bediening dienen te worden opgevolgd.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water - Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met water of een hoge vochtigheidsgraad, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, spoelbak of wasteil, in een vochtige kelder, bij een zwembad, in een installatie buitenshuis zonder afdoende bescherming of enig ander gebied dat als natte locatie wordt geclassificeerd.
 6. Waarschuwing: stel om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen het apparaat niet bloot aan regen of vocht en plaats geen met water gevulde voorwerpen als vazen op het apparaat.
 7. Reinig alleen met een droge doek - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen met reinigingsmiddel.
 8. Dicht geen ventilatieopeningen af. Plaats het apparaat volgens de instructies van de fabrikant - Indien er openingen in de behuizing zijn voorzien, zijn deze bedoeld voor de ventilatie, voor een veilige werking van het apparaat en ter bescherming tegen oververhitting. Dit apparaat mag alleen worden ingebouwd als er voor afdoende ventilatie gezorgd is of de instructies van de fabrikant zijn aangehouden.
 9. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren.
 10. Plaats de eenheid niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig stof of overmatige vochtigheid, mechanische trillingen of schokken.
 11. Plaats om de condensatie van vocht te voorkomen de eenheid niet op een plaats waar de temperatuur snel kan stijgen.
 12. Bescherm de voedingskabel tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 13. Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires. Het apparaat dient te worden bevestigd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, waarbij gebruik wordt gemaakt van een door de fabrikant aanbevolen bevestigingsaccessoire.
 14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde of met het apparaat meegeleverde wagentje, standaard, driepoot, beugel of tafel.
  Wanneer een wagentje wordt gebruikt, dient u voorzichtig te zijn bij het verplaatsen van de combinatie van wagentje en apparaat om letsel door omkantelen te voorkomen. Abrupt stoppen, overmatige kracht en ongelijke ondergronden kunnen ervoor zorgen dat de combinatie omslaat.
 15. Haal de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweersbuien met bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. – Niet van toepassing wanneer speciale functies moeten blijven werken, zoals evacuatiesystemen.
 16. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 17. Vervangingsonderdelen - Zorg er bij de vervanging van onderdelen voor dat de onderhoudsmonteur gebruikmaakt van vervangingsonderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd of beschikken over dezelfde kenmerken als het originele onderdeel.

  Niet-goedgekeurde vervangingen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren tot gevolg hebben.

 18. Veiligheidscontrole - Zodra onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan dit apparaat zijn uitgevoerd, dient de onderhoudsmonteur te worden gevraagd veiligheidscontroles uit te voeren om vast te stellen dat het apparaat zich in de juiste gebruiksstaat bevindt.
 19. Overbelasting - Zorg ervoor dat stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast worden, aangezien dit brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
 20. Voedingsbronnen - Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met een op het markeringslabel aangegeven type voedingsbron. Als u niet zeker bent over het type voeding dat u wilt gaan gebruiken, dient u contact op te nemen met uw dealer of lokale elektriciteitsonderneming. Voor apparaten die op batterijvoeding of met andere voedingsbronnen gebruikt gaan worden, dient u de bedieningsinstructies te raadplegen.
 21. Elektriciteitskabels - Een buitensysteem mag zich niet in de nabijheid van bovengrondse elektriciteitskabels of andere verlichtings- of stroomcircuits bevinden of op een plaats waar het met dergelijke elektriciteitskabels of circuits in aanraking kan komen. Bij plaatsing van een buitensysteem dient uiterste zorgvuldigheid te worden betracht om te voorkomen dat dergelijke elektriciteitskabels of circuits worden geraakt, aangezien aanraking fatale gevolgen kan hebben.
 22. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen van welke aard dan ook door openingen het apparaat in, aangezien deze in aanraking kunnen komen met punten waarop spanning staat of kortsluiting bij onderdelen kunnen veroorzaken, hetgeen brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.

  Mors nooit vloeistoffen van welke aard dan ook op het apparaat. Als een vloeistof of vast voorwerp in de kast terechtkomt, moet de stekker van de eenheid uit de voedingsbron worden gehaald en moet de eenheid door gekwalificeerd personeel worden gecontroleerd voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen.

Voeding uitschakelen

Apparaten met of zonder aan/uit-schakelaar worden gevoed zolang de voedingskabel op de voedingsbron is aangesloten. Het apparaat is echter alleen bedrijfsklaar als de aan/uit-schakelaar in de stand On (Aan) is geplaatst. Voor alle apparaten is de voedingskabel de belangrijkste voorziening om de voeding uit te schakelen.

Overzicht

De Shure MXCSIGN biedt een programmeerbaar, dubbelzijdig display in de vorm van elektronisch papier. Het hoge contrast zorgt voor maximale leesbaarheid en een grote kijkhoek. De MXCSIGN kan worden gevoed via DCS-LAN en kan ofwel op een tafel worden geplaatst voor tijdelijk gebruik of worden gemonteerd voor permanente installatie.

Kenmerken

 • Toont belangrijke informatie in een conferentie-omgeving, zoals een volledige naam of het land van oorsprong
 • Weergave via elektronisch papier zorgt bij elke kijkhoek en ook bij fel zonlicht voor duidelijke, leesbare tekst
 • De set met accessoires voorziet in meerdere installatiemogelijkheden
 • Geschikt voor schrijven met gebruikmaking van DCS-LAN, compatibel met SW6000 vergaderingsbeheersoftware
 • Geen voeding vereist om gegevens te tonen na het programmeren van de unit
 • Kan worden geïntegreerd met Shure MXC-conferentiesystemen
 • Tweezijdig display kan verschillende gegevens tonen aan het publiek en aan de deelnemer

Inbegrepen componenten

 • MXCSIGN
 • Montageset: beugel, schroef, vleugelmoer (twee van elk)
 • Sjabloon voor installatie op het tafelblad

Samenstel MXCSIGN

Plaatsing

Installeer de Shure MXCSIGN op een manier waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen die worden opgelegd door uw meubilair. Er zijn verschillende installatiemogelijkheden:

Verzonken montage op tafelblad

Voor een permanente installatie gebruikt u het meegeleverde sjabloon om de nodige uitsparingen in het tafelblad te maken. Bij verzonken montage worden de volledige basis en alle kabels aan het oog onttrokken door de uitsparing in het tafelblad terwijl bij montage op het tafelblad kabels over het tafelblad lopen en de MXCSIGN zelf wordt gebruikt om deze te verbergen, waarbij minder ingrijpende aanpassingen aan het montageoppervlak nodig zijn.

Verzonken montage Lijn montagebeugels uit op de uitsnijding onder de tafel. Zet de beugels en de MXCSIGN vast met de meegeleverde schroeven en vleugelmoeren.
Tafelblad Boor gaten voor de schroeven en monteer de unit met de montagebeugels of gebruik twee schroeven van grootte 4 en steek ze in de ‘sleutelgat’-openingen onderin de basis.

Draagbaar (zonder te boren)

Vermijd boren in het tafelblad door de MXCSIGN gewoon op de tafel te plaatsen. De afdekking van de standaard bevat onder meer een kabeluitgang om de DCS-LAN-kabels aan beide zijden van de unit naar buiten te geleiden en kan voor permanente montage worden verwijderd.

Om de afdekking van de standaard te verwijderen, neemt u het display vast met de ene hand en drukt u krachtig op de lip van de afdekking totdat deze wordt vrijgegeven. Om de afdekking terug te plaatsen, schuift u deze terug over de basis en drukt u haar omhoog totdat u een klik hoort.

Stroomverbruik en optimale indeling

MXCSIGN kan worden verbonden met een DCS-LAN-keten waarbij voeding en gegevens worden gedeeld met andere tekens op elke beschikbare Microflex® Complete-conferentie-units die zijn verbonden met dezelfde keten.

Wanneer units worden aangesloten op de DCS-LAN-keten, gaan voeding en gegevens vanuit (OUT) de CCU naar de IN-poort van het eerste apparaat in de keten, vanuit (OUT) die unit naar de volgende (IN), enzovoort.

Raadpleeg de online DCS-LAN-calculator om te bepalen hoeveel MXCSIGN- en MXC-conferentie-units kunnen worden verbonden op basis van de kabeltopologie.

Schrijven naar MXCSIGN

Gegevens blijven op het MXCSIGN-display staan totdat ze worden overschreven met nieuwe gegevens of totdat de fabrieksinstellingen worden teruggezet. Werk displays bij als groep door gebruik te maken van de DCS-LAN-verbinding. Door verbinding te maken met het MXC-systeem kunt u de getoonde gegevens ook automatiseren door informatie uit SW6000 te gebruiken.

Vereisten voor DCS-LAN-integratie

Voeding Vergewis u ervan dat uw systeem over voldoende vermogen beschikt om naar de MXCSIGN te schrijven. Zie het gedeelte over het stroomverbruik om voor een optimale installatie te zorgen.
DIS-CCU-firmware 8.6.0 of hoger
Versie SW6000 6.10 of hoger

Instelling naambordje (CCU-integratie)

The CCU kan naar alle MXCSIGN-apparaten schrijven die verbonden zijn met hetzelfde bekabelde netwerk. Ga vanaf de CCU-webinterface naar Devices > Name sign setup.

 • De Content selection-opties bepalen welke informatie op de MXCSIGN wordt weergegeven:
  Namen deelnemers De MXCSIGN toont de inhoud voor het bijbehorende pleknummer dat in het scherm Participant setup is geconfigureerd. Wanneer NFC-kaarten in gebruik zijn, wordt dus gebruik gemaakt van de deelnemersinformatie van de kaart.
  Tekstregels De inhoud wordt uit de velden Text, first line en Text, second line gehaald.

  Opmerking: Wanneer een nummer is toegewezen onder Seat #: Dual B, komt de eerste regel van de tekst overeen met de deelnemer aan plek A, de tweede regel komt overeen met de deelnemer aan plek B.

  Identify Het serienummer en het toegewezen pleknummer (indien van toepassing) worden weergegeven.
  Leeg Alle informatie wordt verwijderd uit de MXCSIGN.
 • Font size change staat standaard op 0, wat de standaard lettergrootte voor het toegewezen sjabloon weergeeft. De lettertypes kunnen worden vergroot of verkleind worden, met waarden die variëren van 190 tot –70.
 • Apply content stuurt de geselecteerde informatie naar de aangesloten MXCSIGN-apparaten
 • Delete all text lines wist de waarden in de velden van de tekstregels

Weergavesjablonen

De informatie die vanuit de CCU naar de MXCSIGN wordt gestuurd, maakt gebruik van vooraf gedefinieerde sjablonen, afhankelijk van de velden die zijn ingevuld:

Actieve inhoud Plek-nr.: enkel/dubbel A Plek-nr.: dubbel B Tekst, eerste regel Tekst, tweede regel Sjabloon
Namen deelnemers X
X X
Tekstregels X X
X X X
X X X X

SW6000-integratie

Met de conferentiemanagementsoftware SW6000 kunnen conferenties worden beheerd met gebruikmaking van MXC Conference System-hardware. De MXCSIGN is af fabriek afgestemd op de software en maakt het mogelijk om het display dynamisch bij te werken overeenkomstig de eigenschappen van(uit) de softwaredatabase.

Meer informatie online

Ga voor informatie over het installeren en configureren naar pubs.shure.com

Productgegevens

Connectortype

DCS-LAN (2) RJ45
Standalone (1) USB Micro-B-aansluiting

Voedingsvereisten

48 V DC (DCS-LAN) of 5 V DC (USB)

Vermogensverbruik

4W, maximum

Gewicht

1.7 kg (3,75 lbs)

Flashgeheugen

64 MB

Resolutie display

1904 x 464 Pixels (DPI: 133)

Actief gebied

363.664 x 88.624 mm

Bedrijfstemperatuurbereik

−6,7°C (20°F) tot 40°C (104°F)

Opslagtemperatuurbereik

−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Afmetingen

Conformiteit

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van het navolgende voor een digitaal apparaat van klasse A:

 • EN55103-1 (Emissie)
 • EN55103-2 (Immuniteit)
 • FCC-regels, deel 15, klasse A (Emissie)
 • ICES-003 van Industry Canada
 • IEC 60065

Reinigen

Om de behuizing in de oorspronkelijke conditie te houden, moet deze periodiek worden afgenomen met een zachte doek. Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met een licht bevochtigde doek met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik nooit organische schoonmaakmiddelen als verdunners of schurende middelen. Deze kunnen de behuizing beschadigen.

Opnieuw inpakken

Bewaar de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal; deze kunnen gebruikt worden om de eenheid te transporteren. Pak de eenheid voor optimale bescherming opnieuw in zoals geleverd door de fabriek.

Garantie

De eenheden hebben een garantiedekking van 24 maanden voor materiaal- of constructiefouten.

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

Voldoet aan de elektrische veiligheidseisen op basis van IEC 62368-1 en IEC 60950-1.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de