Algemene beschrijving

De toepassing ShurePlus MOTIV biedt onmiddellijke opnamefunctionaliteit voor uw Android-toestel. Pas uw microfooninstellingen aan en neem ongecomprimeerde audio op. U kunt uw bestanden vervolgens delen via sms, e-mail, Google Drive™ en meer.

Kenmerken

 • Plug-en-Play-werking
 • Flexibele opnamebediening omvat gaininstellingen
 • Opties voor donkere en lichte weergave
 • Ondersteuning voor mono- en stereo-USB-audioapparaten
 • Afspelen via Bluetooth® wordt ondersteund
 • Meerdere opties voor bitdiepte en bemonsteringssnelheid
 • Vooringestelde bewerkingsmodi indien gebruikt met MOTIV-microfoons
 • Automatische bestandsopslag in het geval dat uw microfoon wordt losgekoppeld.

Verbind Android-toestel

De precieze aansluiting van de kabels is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de audio uw Android-toestel bereikt.

 1. Sluit het MOTIV-apparaat aan op de bijgevoegde Micro-B USB-kabel.
 2. Verbind het andere uiteinde van de Micro-B USB-kabel aan een On-The-Go(OTG)-kabel.
 3. Verbind de OTG-kabel met uw Android-toestel.

MOTIV-apparaat aan Micro-B USB-kabel aan OTG-kabel (On-the-Go) aan Android-toestel.

Snelle installatie

 1. Sluit de microfoon aan op de USB-invoer van het Android-apparaat.

  De led van het MOTIV-apparaat gaat branden wanneer er verbinding wordt gemaakt.

 2. Download en open de toepassing.

  Android vraagt elke keer toestemming voor het gebruik van het externe apparaat. Kies ‘gebruik standaard bij dit USB-apparaat’.

 3. Schakel Vliegtuigmodus en Niet storen in voordat u gaat opnemen.

  Dit voorkomt dat telefoontjes of notificaties de opname verstoren.

 4. Controleer de audioniveaus en pas de microfooninstellingen aan.

  Selecteer een voorinstelmodus of regel handmatig de microfoonversterking. Zie het onderwerp ‘Geavanceerde microfooninstellingen’ voor meer informatie over geavanceerde functies.

 5. Begin de opname.

  Tip: Tijdens de opname kan er worden bijgesteld, maar om hoorbare artefacten te vermijden, is het beter om de instellingen te testen voordat u de opname begint.

Microfoon instellen

Gebruik het scherm Microfoon instellen om de voorinstellingen en geavanceerde instellingen te openen wanneer u verbinding hebt met een MOTIV-toestel.

① Menu

Tik op de drie punten om toepassingsinstellingen, informatie over de versie en de gebruikershandleiding te openen.

② Status aangesloten apparaat

Geeft de naam weer van het model van het aangesloten MOTIV-apparaat.

③ Status geavanceerde instellingen

Dit geeft de pictogrammen van de momenteel ingeschakelde geavanceerde instellingen weer.

④ Ingangsmeter

Deze geeft de sterkte van het ingangssignaal weer. De luidste pieken moeten binnen het streefbereik vallen, dat wordt aangegeven door het gearceerde gebied.

⑤ Voorinstelmodi

Selecteer uw modus voor het instellen van de niveauregeling en compressie voor specifieke toepassingen. Raadpleeg het onderwerp ‘Voorinstelmodi’ voor meer informatie.

⑥ Microfoonversterking

Pas versterking aan om ervoor te zorgen dat de niveaus binnen het streefbereik vallen, dat wordt aangegeven door het gearceerde gebied op de ingangsmeter.

⑦ Geavanceerde instellingen

Regel uw audio nauwkeurig met de begrenzer, bedieningselementen voor de compressor en instellingen voor de niveauregeling. Het microfoonniveau en de instellingen worden bewaard wanneer u andere audiotoepassingen gebruikt. Raadpleeg het onderwerp ‘Geavanceerde microfooninstellingen’ voor meer informatie.

⑧ Navigatiebalk

Tik om toegang te krijgen tot Mic Setup, Record en My Recordings.

Voorinstelmodi

Vijf selecteerbare modi optimaliseren de instellingen voor versterkingsfactor, stereobreedte, niveauregeling en compressie. Stel het microfoonniveau in en probeer de modi om zo het beste geluid te vinden. Voorinstelmodi kunnen de sterkte van het ingangssignaal beïnvloeden, pas het microfoonniveau zo nodig aan na het veranderen van de voorinstellingen.

Modus Toepassing Eigenschappen
Spraak
spraak Een smalle stereobreedte voor het dempen van achtergrondruis, een instelling van de niveauregeling voor het benadrukken van helderheid en volheid, en zachte compressie.
Zang
vocale uitvoeringen (solo of koor) Gemiddelde stereobreedte met subtiele niveauregeling om warmte en helderheid toe te voegen voor een natuurlijk geluid.
Vlak
elk Een onbewerkt signaal (geen niveauregeling of compressie-instellingen toegepast). Biedt flexibiliteit voor het bewerken van het geluid na de opname.
Akoestisch
akoestisch instrument en zachte muziek Gemiddelde stereobreedte met transparante compressie om volumepieken af te vlakken en zachte passages te versterken. De instelling van de niveauregeling benadrukt details en voegt een algeheel natuurlijk geluid toe.
Luid
liveoptredens en luidere bronnen Breed stereogeluid voor meer scheiding tussen de geluidsbronnen. De niveauregeling verbetert het geluid door die frequenties te verzwakken die de instrumentatie overvol kunnen doen klinken.

Geavanceerde microfooninstellingen

Na het selecteren van de voorinstellingsmodus kunt u uw audio nauwkeurig regelen met de begrenzer, de compressor en instellingen van de niveauregelaar. Deze instellingen worden bewaard in de microfoon als u andere audio- en video-opnametoepassingen gebruikt.

Begrenzer

Schakel de begrenzer in of uit om vervorming door volumepieken in uw opname te voorkomen.

Compressor

Kies geen compressie, of selecteer lichte of zware compressie om het volume te regelen wanneer uw geluidsbron dynamisch is. Stille signalen worden versterkt en luide signalen worden verlaagd.

Equalizer

Wijzig de vooringestelde modi om de DSP te horen veranderen en gebruik de equalizer om de frequentiebanden te versterken of verzwakken om de helderheid van het geluid te verbeteren.

Opmerking: Toegepaste niveauregelingen in voorinstellingen worden niet weergegeven. Het pictogram EQ op de statusbalk gevanceerde instellingen geeft echter de door de gebruiker geselecteerde niveauregeling weer.

Veranderingen in de niveauregeling worden weergegeven op het beeld van de niveauregelaar.

EQ blijft tussen de vooringestelde modusveranderingen.

Opnemen

Ga naar het opnamescherm voor onmiddellijke opnamebediening.

① Menu

Tik op de drie punten om toepassingsinstellingen, informatie over de versie en de gebruikershandleiding te openen.

② Status aangesloten apparaat

Geeft de naam weer van het model van het aangesloten MOTIV-apparaat.

③ Status geavanceerde instellingen

Dit geeft de pictogrammen van de momenteel ingeschakelde geavanceerde instellingen weer.

④ Ingangsmeter

Deze geeft de sterkte van het ingangssignaal weer. De luidste pieken moeten binnen het streefbereik vallen, dat wordt aangegeven door het gearceerde gebied.

⑤ Microfoonversterking

Pas versterking aan om ervoor te zorgen dat de niveaus binnen het streefbereik vallen, dat wordt aangegeven door het gearceerde gebied op de ingangsmeter.

⑥ Tijdlijndisplay

Dit geeft de golfvorm van het geluid tijdens de opname weer.

⑦ Overgebleven opnametijd / bitdiepte en bemonsteringssnelheid

Geeft het vervolgkeuzemenu weer waar u uw bitdiepte en bemonsteringssnelheid kunt selecteren. Raadpleeg het onderwerp ‘Bitdiepte en bemonsteringssnelheid’ voor meer informatie. Tijdens de opname wordt de overgebleven opnametijd weergegeven.

⑧ Informatie over tracks

Geeft de naam, het bestandstype en de grootte van de huidige opname weer.

⑨ Opnamebediening

Een knop voor Record/Pause en een aanvinkknop Done om uw opname op te slaan.

⑩ Navigatiebalk

Tik om toegang te krijgen tot Mic Setup, Record en My Recordings.

De toepassing MOTIV kent automatisch namen toe aan de bestanden met de datum en tijd van opname. U kunt het bestand opslaan met een naam naar keuze of met de automatische tijdsmarkering om het bestand later terug te vinden en een naam naar keuze te geven.

Bitdiepte en bemonsteringssnelheid

U kunt de instellingen voor bitdiepte en bemonsteringssnelheid vinden in het vervolgkeuzemenu rechts van het opnamevenster. Selecteer een lagere bemonsteringssnelheid voor een kleiner bestand, bijvoorbeeld voor spraak- en podcast-opnamen die worden gedownload. Selecteer een hogere bemonsteringssnelheid voor muziekopnamen en dynamische opnamen.

De toepassing neemt audio standaard op met 24/48 kHz. De volgende bitdieptes en bemonsteringssnelheden worden ondersteund. Sommige modellen Android-telefoon ondersteunen echter alleen bepaalde bemonsteringssnelheden. Uw beschikbare bemonsteringssnelheden worden weergegeven.

Bitdiepte Bemonsteringssnelheid
24 48  kHz
24 44,1  kHz
16 48  kHz
16 44,1  kHz

Opnametips

Notificaties uitschakelen

Wanneer u een MOTIV-apparaat aansluit op uw Android-toestel, wordt een bericht weergegeven dat u vraagt de Vliegtuigmodus en de modus Niet storen in te schakelen. Schakel deze modi in om storing van telefoontjes, berichten en notificaties te voorkomen, dit kan ruis in uw opname veroorzaken. Android-toestellen kunnen niet tegelijkertijd bellen en USB-audio opnemen. Zodra u gebeld wordt, stopt de opname.

Het Dark Theme gebruiken

Selecteer de optie voor donker scherm om de kleur van de toepassing van lichtgrijs te veranderen in donkergrijs. De donkerdere weergave is ideaal voor discrete opnamen in situaties met weinig licht. Een donker scherm verlengt de batterijduur.

U kunt de instelling Weergave thema openen via Menu > Settings > Appearance

De volledige voorstelling vastleggen

Start uw opname voordat de voorstelling begint om er zeker van te zijn dat u de volledige geluidsbron opneemt. U kunt de opname later bewerken om eventuele stilte weg te knippen.

Opmerking: MOTIV zal de opname automatisch stoppen als uw microfoon tijdens de opname per ongeluk los raakt. Het dialoogvenster ‘Bestand opslaan’ wordt dan weergegeven, waarin u het geluidsbestand een naam kunt geven en kunt opslaan.

Scherm wakker houden tijdens opname

Selecteer de optie Scherm wakker houden tijdens opname zodat u het niveau van de signaalversterking continu kunt bijhouden gedurende langere opnamesessies, zonder dat het scherm zwart wordt.

U kunt de optie Scherm wakker houden openen via Menu > Settings > Keep Screen Awake During Recording.

Let op: het uitschakelen van de slaapmodus is van invloed op de batterijduur tijdens de opname.

Selecteer uw oriëntatie

Als u de Shure MOTIV-app gebruikt om video’s op te nemen, stelt u uw schermoriëntatie in op liggend of staand voordat u op de opnameknop drukt.

Uw opnamelijst

U kunt uw opnamebestanden bekijken en beheren in het scherm My Recordings. Hier kunt u uw bestanden beluisteren en bewerken, om ze vervolgens met vrienden te delen.

① Tracklijst

Geeft een lijst van uw opgenomen tracks weer.

② Selecteer

Tik op Select om opties op meerdere bestanden tegelijk te delen, converteren en verwijderen.

③ Geavanceerd menu

Tik op de drie punten in de audiospeler om geavanceerde menu-opties te openen.

 • Hernoemen: de naam van uw audio-bestanden wijzigen.
 • Delen: bestanden via verbonden toepassingen op uw toestel delen.
 • Converteren: WAV-bestanden converteren naar AAC.
 • Illustratie toevoegen: een illustratie toevoegen aan uw audiobestand.
 • Verwijderen: ongewenste bestanden verwijderen.

  Opmerking: verwijderde opnamen kunnen niet worden teruggehaald.

④ Balk audiospeler

Tik op de knop Play om opnames opnieuw af te spelen en te pauzeren, of tik op de balk om het Playback-scherm te openen.

⑤ Navigatiebalk

Tik om toegang te krijgen tot Mic Setup, Record en My Recordings.

Bestanden delen

Exporteer uw opgenomen bestanden om ze te delen met vrienden via sociale media of om ruimte te maken op uw toestel. Opties voor delen zijn afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen, zoals Google Drive, Gmail, SoundCloud®, Dropbox™ en Android Beam, en van de beschikbare hardwarefuncties op uw Android-toestel.

Tip: Converteer grote WAV-bestanden naar AAC voordat u ze deelt.

 1. Tik My Recordings.
 2. Selecteer het bestand dat u wilt delen.
 3. Tik op de drie punten in de audiospeler en klik op de knop Share. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin al uw opties voor delen worden weergegeven.

  Opmerking: u moet mogelijk toegang tussen MOTIV en andere toepassingen toestaan. Door ‘Allow’ te selecteren worden de toepassingen gekoppeld.

 4. Het bestand zal in de geselecteerde toepassing verschijnen. Het kan in Gmail als een bijlage verschijnen en in Soundcloud als een nieuw bericht. Bij grotere bestanden kan het uploaden langer duren. Als de toepassing opent en de bijlage niet te zien is, kan het zijn dat het bestand te groot is om te delen.

Bestanden converteren

Tegelijk converteren is uitsluitend beschikbaar voor bestanden met dezelfde indeling.

Opmerking: Voor conversies die lang duren kan voeding nodig zijn.

 1. Tik op Select in de rechterbovenhoek van uw opnamelijst.
 2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren. Naast de geselecteerde bestanden verschijnt een blauw vinkje.
 3. Tik de drie punten in rechterbenedenhoek en kies Convert om de bestanden om te zetten naar het AAC-bestandstype. De nieuwe bestanden zullen toegevoegd worden de lijst My Recordings.

Bestanden verwijderen

 1. Tik op Select in de rechterbovenhoek van uw opnamelijst.
 2. Selecteer het bestand dat of de bestanden die u wilt verwijderen. Naast de geselecteerde bestanden verschijnt een blauw vinkje.
 3. Tik op Delete om bestanden definitief te verwijderen.

Opmerking: verwijderde opnamen kunnen niet worden teruggehaald.

Afspelen

Tik op de balk audiospeler om het Playback-scherm te openen om gedetailleerde informatie over uw track te zien.

① Terug

Tik op het caret om terug te keren naar het scherm My Recordings.

② Informatie over tracks

De informatie van de op dat moment afgespeelde track wordt weergegeven, waaronder de titel, bestandsindeling, bitdiepte, bemonsteringssnelheid en of de track in mono of stereo is.

③ Track-illustraties

Voeg uw eigen track-illustraties toe of gebruik de iconografie van MOTIV om weer te geven bij uw opname.

④ Opnamegeschiedenis

Geeft de datum en tijd weer waarop de track is opgenomen en de microfoon die daarbij is gebruikt.

⑤ Geavanceerd menu

Tik op de drie punten in de audiospeler om geavanceerde menu-opties te openen.

 • Hernoemen: de naam van uw audio-bestanden wijzigen.
 • Delen: bestanden via verbonden toepassingen op uw toestel delen.
 • Converteren: WAV-bestanden converteren naar AAC.
 • Illustratie toevoegen: een illustratie toevoegen aan uw audiobestand.
 • Verwijderen: ongewenste bestanden verwijderen. Zie het onderwerp ‘Audiobestanden verwijderen’ voor meer informatie.

⑥ Afspeeltijdlijn

De tijdlijn geeft weer waar u zich in de track bevindt terwijl deze afspeelt. Tik op een punt in de tijdlijn om vanaf daar af te spelen. De tijd en de resterende tijd worden er onder weergegeven.

⑦ Bedieningselementen voor afspelen

U kunt voor uw track gebruikmaken van de knoppen Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward en Loop.

Uw audio bewerken

Tik op Edit om de bewerkingselementen voor elke track te openen.

Met de MOTIV Editor kunt u uw opnamen verfijnen voordat u deze online of met vrienden deelt.

U hebt keuze uit twee bewerkingsmodi:

 • Met Split Mode kunt u een lang audiobestand opsplitsen in twee of meerdere afzonderlijke tracks. Deze modus komt van pas als u een lange voorstelling hebt opgenomen en verschillende onderdelen afzonderlijk wilt beluisteren.
 • Met Trim Mode kunt u het begin en eind van uw opgenomen track bijknippen.

De tijdlijn navigeren

Er zijn drie manieren om door de tijdlijn heen te bewegen.

 • Dubbeltik op de tijdlijn om de afspeelkop naar de huidige weergave te verplaatsen.
 • Gebruik de markeringen om de afspeelkop naar een specifiek punt te bewegen.
 • Tik op de rode afspeelkopbalk en sleep deze naar een nieuw punt op de tijdlijn.

Druk op Play om vanaf het geselecteerde punt af te spelen.

Knijp twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen. Beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.

Gebruik in de editor de liggende modus om meer van de golfvorm te bekijken.

Een lus vormen

Maak een lus om een audiogedeelte te isoleren en herhalen.

 • Selecteer de knop voor lussen om de volledige track te selecteren. De golfvorm in het blauw gemarkeerde gebied wordt herhaald.
 • Selecteer de markeringen en sleep deze op de tijdlijn om uw lus aan te passen.
 • Druk op Play om de lus te beluisteren en pas deze aan totdat u het beste geluid vindt.

Markeringen

Markeringen zijn audiobladwijzers waarmee u kunt terugkeren naar specifieke punten in uw opname. Ze hebben geen invloed op start- en stoppunten bij het afspelen, maar zijn handig als referentie. Bij gebruik in de modus Split, bepaalt de plaats van de markering waar het bestand wordt opgesplitst. Markeringen worden geïdentificeerd per uur, minuut, seconde en milliseconde (00:00:00:00), maar kunnen niet minder dan een seconde bij elkaar vandaan worden geplaatst.

Markeringen in opnamemodus

Een markering toevoegen: Tik op de knop Marker om een markering toe te voegen op de plaats van de afspeelkop.

Markeringen in bewerkingsmodus

De markeringslijst opent met begin- en eindmarkeringen voor uw audiotrack.

Afspelen vanaf een specifiek punt: Tik op een markering om vanaf dat markeringspunt af te spelen.

Een markering toevoegen: Druk op het plusteken om een markering toe te voegen op de locatie van de afspeelkop.

Een markering verplaatsen: Druk op een bestaande markering en sleep deze naar een nieuwe locatie op de tijdlijn.

De markeringslijst gebruiken: Tik op de markering in de lijst om de afspeelkop naar die locatie te verplaatsen.

Markeringen hernoemen: Houd de markeringslabel in de lijst ingedrukt.

Markeringen verwijderen: Veeg op de markering in de lijst naar links om de optie voor verwijderen weer te geven.

Editor

① Tijdlijndisplay Geef uw volledige tijdlijn weer. Zoom in om nauwkeurig te bewerken.

② Snijden/splitsen selecteren Selecteer uw bewerkingsmodus.

③ Markeringslijst Alle opnamen beginnen met begin- en eindmarkeringen. Raadpleeg het onderwerp ‘Markeringen’ voor meer informatie.

④ Markering toevoegen Klik om een markering toe te voegen op de positie van de afspeelkop.

Bewerken in de modus voor snijden

De modus Trim wordt gebruikt om het overbodige gedeelte aan het begin en einde van uw audiotrack af te kappen.

 1. Ga naar My Recordings om het audiobestand dat u wilt bewerken te selecteren.
 2. Selecteer het pictogram Edit om de editor te openen.
 3. De blauwe lijnen staan voor de begin- en eindpunten van uw track. Selecteer de blauwe lijnen en sleep ze om start- en eindtijden aan te passen.
 4. Selecteer Loop om de lus herhalend af te spelen en uw track te beluisteren voordat u wijzigingen bevestigt.

Tip: Schud met uw iOS-apparaat om de laatste handeling ongedaan te maken. Er wordt een pop-up weergegeven die u vraagt Undo te selecteren om de laatste handeling ongedaan te maken of Cancel te selecteren om te annuleren.

Bewerken in de modus voor splitsen

① Tijdlijndisplay Geef uw volledige tijdlijn weer. Zoom in om nauwkeurig te bewerken.

② Snijden/splitsen selecteren Selecteer uw bewerkingsmodus.

③ Bedieningselementen voor afspelen Loop, Rewind, Play/Pause, of Add Bookmarks aan uw nummer.

④ Item markeringslijst Geeft de naam en de plaats in uren, minuten, seconden en milliseconden weer.

Gebruik de modus voor splitsen als u een langer audiobestand hebt dat u in kleinere audiobestanden wilt opsplitsen. Maak nieuwe bewerkte bestanden en behoud uw oorspronkelijke bestand.

 1. Ga naar My Recordings om het audiobestand dat u wilt bewerken te selecteren.
 2. Selecteer het pictogram Edit om de editor te openen.
 3. Plaats een markering op het punt waar u de audio wilt splitsen.
 4. Selecteer Split.
 5. Behoud de oorspronkelijke bestandsindeling of selecteer een nieuwe.
 6. MOTIV gebruikt de bestandsnaam, maar voegt cijfers toe aan de namen van uw nieuwe, gesplitste tracks. Wanneer u in de modus voor splitsen een track in tweeën splitst, geeft uw opnamelijst nu drie tracks weer. De oorspronkelijke track blijft behouden en de eerste en tweede tracks zijn gemaakt met de bewerking Split.

Note: Dubbeltik op de tijdlijn om op een locatie in te zoomen. U kunt maximaal tot twee seconden inzoomen. Nadat u zo ver mogelijk bent ingezoomd, zoomt u met dubbeltikken uit.

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
Er is een MOTIV-apparaat aangesloten maar het apparaat licht niet op en wordt niet herkend door de toepassing. Controleer of alle kabels in de goede volgorde zijn aangesloten; MOTIV-apparaat aan Micro-B USB-kabel aan On-The-Go-kabel (OTG) aan Android-toestel.
De microfoon is aangesloten, maar de volumemeter registreert geen signaal. Koppel de microfoon los en sluit deze opnieuw aan wanneer de naam van de microfoon niet zichtbaar is in de statusbalk.
De microfoon is opnieuw aangesloten, maar de volumemeter registreert geen signaal. Als de lampjes van het MOTIV-apparaat nog uit zijn, levert uw telefoon mogelijk niet genoeg stroom. Controleer de apparaatinstellingen om USB-voeding in te schakelen. En zorg ervoor dat er voor de verbinding een On-The-Go (OTG)-kabel wordt gebruikt.
Geluid klinkt slecht of ver weg. Zorg dat u audio ontvangt van de microfoon en niet van een ingebouwde microfoon door de microfoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. De Shure MOTIV-microfoon wordt in de linkerbovenhoek geïdentificeerd als de microfoon is geplaatst.
Geluid is vervormd Gebruik de audiometer om ervoor te zorgen dat volumepieken binnen het streefbereik vallen. Draai de versterkingsfactor omlaag als het niveau de rode piekindicator van de ingangsmeter bereikt.

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android

Werkt met iedere Android-toepassing die het volgende bevat:

 • Android Marshmallow 6.0 en hoger
 • Voedingsvereisten USB-host van ≥100 mA
 • USB Audio Class 1.1 ondersteuning

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Opmerking: Raadpleeg https://wwww.shure.com/MOTIVcompatibility voor informatie over aanbevolen Android-apparaten.

Certificering

Android-compatibiliteit

Deze apparatuur is compatibel met Android-apparaten die ondersteuning bieden voor connectiviteit met USB Audio Class 2.0 en Micro-B OTG (On-The-Go). Niet alle Android-apparaten zijn compatibel. Android is een handelsmerk van Google Inc.

De ShurePlus MOTIV -toepassing voor Android is niet gelieerd aan of anders gesponsord door Dropbox, Inc.