WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

Algemene beschrijving

Met Shure antennecombiners kunt u RF-uitgangen van meerdere draadloze IEM-zenders combineren op één antenne, om de RF-prestaties te verbeteren en rackruimte te besparen.

Kenmerken

 • Terugdringen van intermodulatieartefacten voor een schonere RF-omgeving
 • Breedbandbediening (470-865 MHz of 865-960 MHz)
 • Verbind tot 2 combiners in serie met de uitbreidingspoort.
 • Voorzie de compatibele IEM-zenders van DC-stroom.
 • Led-indicaties voor aanwezigheid van het signaal en stroomafname
 • Vereenvoudigde antenneplaatsing, waarbij minder antennes nodig zijn

Modelvarianten

Shure antennecombiners voor Shure draadloze persoonlijke IEM-monitorsystemen zijn verkrijgbaar in configuraties met vier en acht kanalen, die in een rack kunnen worden geplaatst.

Model Frequentiebereik RF-ingangen DC-voedingsuitgangen
PA421B 470-865 MHz 4 4
PA421BX 865-960 MHz 4 4
PA821B 470-865 MHz 8 0
PA821BX 865-960 MHz 8 0

De antennecombiners zijn verkrijgbaar in twee frequentiebereiken. Dankzij de RF-ingangen kunnen (afhankelijk van het model) maximaal vier of acht IEM-systemen één antenne delen. Met de DC-voedingsuitgangen en meegeleverde voedingskabels kunt u voeding verdelen over maximaal vier compatibele IEM-systemen zonder dat u externe voedingen nodig hebt.

Inbegrepen componenten

*(4) DC-voedingsuitgangskabels van 2 voet worden uitsluitend meegeleverd bij combiners met vier kanalen.

**De combiners met vier kanalen worden geleverd met (4) BNC-kabels van 22 inch. De combiners met acht kanalen worden geleverd met (8) BNC-kabels van 22 inch.

Voorpanelen

① Hoofduitgangsantenneconnector

Gebruik de bij de zender meegeleverde antenne of een andere passieve antenne van Shure die overeenkomt met het RF-werkbereik.

② Led-indicatoren

Met de led-indicatoren op de PA421B en PA421BX wordt het RF-signaal en afname van DC-stroom weergegeven. Met de led-indicatoren op de PA821B en PA821BX wordt alleen het RF-signaal weergegeven. Zie het gedeelte over led-indicatoren voor meer informatie.

③ Openingen voor ventilatoren

Voor koeling van het systeem

④ Uitbreidingspoort

Een IEM-zender of nog een combiner aansluiten om één antenne te delen. Zie het gedeelte Meerdere antennecombiners gebruiken met één antenne voor informatie over het aansluiten.

⑤ Voedingsled

Groen: Combiner is ingeschakeld

Rood: Duidt op storing in ventilator

Groen/rood en knippert: Maximale temperatuur overschreden

Waarschuwing! Let op als de maximale temperatuur is overschreden. Laat de combiner afkoelen. Als het probleem aanhoudt, verzendt u de eenheid naar het Shure service- en reparatiecentrum.

⑥ Voedingsschakelaar

Achterpanelen

① Voedingsingang

Hiermee wordt de eenheid aangesloten op AC-voeding

② Openingen voor luchtafvoer

Voor koeling van het systeem

③ DC-voedingsuitgangen

Beschikbaar op de modellen PA421B en PA421BX voor het voeden van compatibele zenders

④ RF-ingangen

PA421B: Aansluiten op uitgangen van 4 IEM-zenders

PA821B: Aansluiten op uitgangen van 8 IEM-zenders

Combiners voeden

 1. Schakel de voeding uit voordat u componenten aansluit.
 2. Gebruik de meegeleverde voedingskabel om een voedingsingang van de combiner aan te sluiten op een AC-voedingsbron.
 3. Zet de aan/uit-schakelaar aan. De voedings-LED gaat branden.
 4. Schakel de eenheid uit wanneer deze niet in gebruik is.

Waarschuwing! Als de eenheid wordt geopend, kan dit leiden tot permanente beschadiging en mogelijk tot een ongewenste wijziging in de prestaties. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren.

LED-indicatoren

PA421B en PA421BX

De bovenste vier RF-led-indicatoren geven de aanwezigheid van het ingangssignaal weer.

 • Groen = actief
 • Rood = overbelasting RF-ingangssignaal
 • Uit = inactief

De combiners PA421B en PA421BX leveren aan elke DC-uitgang 15 V bij maximaal 660 mA. Hiermee kunnen compatibele Shure IEM-zenders worden gevoed.

De onderste vier leds geven de stroomafname voor elke DC-uitgang weer.

 • Groen >85 mA (apparaat is ingeschakeld)
 • Rood >660 mA (stroomoverbelasting)
 • Uit = inactief

PA421B en PA421BX

PA821B en PA821BX

Met de antennecombiners PA821B en PA821BX kunnen maximaal 8 zenders één antenne delen. Met de RF-LED-indicatoren wordt de aanwezigheid van het ingangssignaal weergegeven.

 • Groen = actief
 • Rood = overbelasting RF-ingangssignaal
 • Uit = inactief

PA821B en PA821BX

Opmerking: Er is een minimaal RF-signaal nodig om het kanaal te activeren. Zie de pagina met specificaties voor meer informatie.

Meerdere zenders gebruiken met één antenne

 1. Sluit een antenne aan op de connector MAIN OUT van de combiner. Voor breedbandtoepassingen gebruikt u de PA805SWB-richtantenne, zoals getoond.
 2. Sluit de antennepoorten van de IEM-zenders met behulp van de meegeleverde BNC-BNC-kabels aan op de RF INPUTS van de antennecombiner.
 3. Geef, indien van toepassing, de voeding van de POWER OUTPUTS van de combiner door met behulp van de voedingskabels aan de DC-ingangen op elke compatibele IEM-zender.

Opmerking: Voed aanvullende zenders met behulp van externe voedingen of een optionele kabel voor voedingsdistributie. De PA821B en PA821BX-combiners leveren geen DC-voeding.

Vier PSM900-zenders die gebruikmaken van één antenne.

Meerdere antennecombiners gebruiken met één antenne

Gebruik de passieve uitbreidingpoort om één antenne te delen met meerdere combiners of zenders.

 1. Sluit de MAIN Output van combiner 1 met behulp van een BNC-BNC-overbruggingskabel aan op de uitbreidingspoort A IN van combiner 1.
 2. Sluit de antenne-uitgang van een IEM-zender of de hoofduitgang van een andere combiner (combiner 2) aan op de B IN van de uitbreidingspoort van combiner 1.
 3. Sluit de antenne aan op de A + B OUT van de uitbreidingspoort van combiner 1.

Productgegevens

Afmetingen

43 x 401 x 365 mm (1,7 x 15,8 x 14,4 in.), H x B x D

Gewicht

PA421B, PA421BX 4,3 kg (9,5 lbs)
PA821B, PA821BX 4,8 kg (10,5 lbs)

Bedrijfstemperatuurbereik

-18°C (0°F) tot 63°C (145°F)

Voedingsvereisten

100 tot 240 V AC, 50-60 Hz

Stroomverbruik

PA421B, PA421BX (gespecificeerd bij 100 V AC) 1,09 A (109 VA)
PA821B, PA821BX (gespecificeerd bij 100 V AC) 1,59 A (159 VA)

Vermogensverbruik

PA421B, PA421BX 98 W max.
PA821B, PA821BX 143 W max.

RF-ingang

Connectortype

BNC

Configuratie

Actief

Impedantie

50 Ω

RF-versterkingsfactor

0  dB (±2  dB)

Normaal werkbereik RF-ingang

max. +20 dBm max., beschermd max. +24 dBm

Minimale detectiedrempel LED-indicator voor activatie kanaal

2,5 dBm

Led-indicator overbelastingsdrempel

>24 dBm

Hoofduitgang

Connectortype

BNC

Impedantie

50 Ω

Uitbreidingspoort

Connectortype

BNC

Configuratie

Passief

Impedantie

50 Ω

Doorgangsdemping

<4 dB

DC-uitgangen (PA421B, PA421BX)

Uitgangsspanning

15  V DC

Uitgangsstroom

per uitgang

660 mA max.

Uitgangsvermogen

per uitgang

9,9 W

Minimale detectiedrempel LED-indicator

85 mA

LED-overstroomindicator

>660 mA

RF-frequentiebereik

Frequentieband Frequentiebereik
PA421B 470 tot 865 MHz
PA421BX 865 tot 960 MHz
PA821B 470 tot 865 MHz
PA821BX 865 tot 960 MHz

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

 • (4) BNC-kabels van 22 inch*
 • (8) BNC-kabels van 22 inch**
 • (1) BNC-overbruggingskabel van 11 inch
 • AC-netsnoer***
 • (4) overbruggingskabels van 2 voet voor DC-uitgangsvoeding*

*Alleen PA421B en PA421BX

**Alleen PA821B en PA821BX

***Standaard wordt AC-netsnoer meegeleverd. In sommige regio's worden meerdere snoeren meegeleverd.

Optionele accessoires

 • Passieve richtantenne
 • Omnidirectionele breedbandantenne
 • Helical-antenne
 • Coaxiaalkabels 50 Ω

Antennekabels van Shure

Shure levert vooraf antennekabels met BNC-aansluiting van 6 tot 100 voet.

Wizard voor draadloze accessoires

Met de wizard voor draadloze accessoires van Shure kunt u achterhalen wat de juiste RF-accessoires voor uw draadloze systemen zijn. U geeft basisinformatie over uw opstelling op en ontvangt aanbevelingen over artikelen en aansluitschema's.

Na naar http://www.shure.com/wirelessaccessorywizard om de wizard voor draadloze accessoires te openen.

Certificering

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
 • R&TTE-richtlijn 99/5/EG
 • Voldoet aan Europese verordening (EG) nr. 1275/2008 zoals gewijzigd.
 • WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn 2011/65/EG

  Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch afval.

Voldoet aan de volgende normen: EN 300 422 Deel 1 en 2, EN 301.489 Deel 1 en 9.

EN 300 422 Deel 1 en 2 EN 301.489 Deel 1 en 9

Is conform aan elektrische veiligheidseisen gebaseerd op IEC 60065.

Gecertificeerd onder FCC-deel 74.

Gecertificeerd door IC in Canada onder RSS-123.

FCC-ID: DD4PA421B. IC: 616A-PA421B.

FCC-ID: DD4PA421BX. IC: 616A-PA421BX.

FCC-ID: DD4PA821B. IC: 616A-PA821B.

FCC-ID: DD4PA821BX. IC: 616A-PA821BX.

DEZE RADIOAPPARATUUR IS BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN PROFESSIONELE OMGEVING EN SOORTGELIJKE TOEPASSINGEN.

Kennisgeving van de FCC (Federal Communications Commission) met betrekking tot RF-blootstelling:

Antennes die worden gebruikt voor het uitstralen van signalen zijn gelimiteerd tot een maximale gain van 14 dBi. Elke antenne moet zodanig worden geplaatst dat wordt voldaan aan de minimale scheidingsvereisten voor gebruikers en omstanders. De volgende richtlijnen moeten worden gehanteerd bij het bepalen van de scheidingsafstanden.

Antennes moeten zodanig worden geplaatst dat onder normale omstandigheden personeel niet binnen 72 cm (~2,5 voet) van een antenne kan komen. Door de minimale scheidingsvereisten aan te houden, zullen personeel en omstanders niet meer worden blootgesteld aan RF dan de maximaal toegestane limiet, zoals vastgelegd in 47 CFR 1.1310 (dat wil zeggen, de limieten voor de algemene bevolking/ongecontroleerde blootstelling).

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Opmerking: EMC-conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.