BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

  A cart with a receiver on top tipping over onto a person. There is a circle around the image with a line through it.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.

Algemene beschrijving

De Shure PA805DB-RSMA is een passieve richtantenne die zorgt voor verbeterde RF-prestaties door van de as afgerichte RF-signalen te dempen. U kunt de antennes op afstand positioneren en rechtstreeks op de zenders richten.

De antenne wordt bevestigd aan een microfoonstandaard of aan de apart verkrijgbare montagebeugel en biedt de volgende voordelen ten opzichte van standaard omnidirectionele halve-golflengte antennes:

 • Minder storing
 • Betere RF-signaal-ruisverhouding
 • Antenneversterking helpt kabelverlies te beperken

Plaatsingsinstructies

 1. Bepaal de kabellengte die nodig is om elke antenne aan te sluiten op de ontvanger of het antenne/voedingsverdeelsysteem. Gebruik een zo kort mogelijke kabel. Langere kabels leiden tot hoger voedings- en signaalverlies.

  Belangrijk: Gebruik alleen hoogwaardige SMA-kabels met omgekeerde polariteit om signaalverlies te voorkomen.

 2. Gebruik SMA-kabels met omgekeerde polariteit om een antenne aan te sluiten op elke ANTENNA A- en ANTENNA B-poort op de ontvanger of het antenne/voedingsverdeelsysteem.
 3. Plaats antennes zodanig dat er geen obstakels zijn tussen de antenne en de zender (inclusief het publiek). Richt de antennes op de zenders. De achterzijde van de antenne wijst naar mogelijke storingsbronnen (bijvoorbeeld wifi-toegangspunten). Door de antennes verder uit elkaar te plaatsen, verbetert u de diversiteit. Voor optimale prestaties minimaliseert u de afstand tussen de zender en de antennes door antennes in de buurt van het podium te plaatsen, in plaats van op een front-of-house-positie.

Opmerking: Voer altijd een ‘rondlooptest’ uit om de dekking te controleren alvorens een draadloos systeem te gebruiken voor een toespraak of optreden. Experimenteer met de antenneplaatsing om de optimale positie te bepalen. Breng indien nodig een markering aan op eventuele ‘probleemplekken’ en vraag sprekers of artiesten om die gebieden te vermijden.

Kabelselectie

Kabel Lengte Verlies bij 2,4 GHz Verlies bij 5,8 GHz
UA802-RSMA 0,6 m (2 voet) 1 dB 2 dB
UA806-RSMA 1,8 m (6 voet) 1 dB 1,2 dB
90C31342 (wordt verzonden met PA805DB-RSMA) 3 m (10 ft.) 1,5 dB 2,5 dB
UA825-RSMA 7,6 m (25 voet) 3,3 dB 5,1 dB
UA850-RSMA 15,2 m (50 voet) 6,4 dB 10,2 dB
UA8100-RSMA 30,4 m (100 voet) 6,8 dB 10,8 dB

Neem voor meer technische assistentie contact op met de afdeling klantenservice van Shure.

Bijgeleverde accessoires

3 m (10 voet) Reverse SMA-kabel 95C31342
Koperen adapter 31B1856

Optionales Zubehör und Ersatzteile

Montagebeugelset voor antennes op afstand UA505-RSMA
Frequency Manager GLXD+FM
Reverse SMA Passive Antenna Splitter UA221DB-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 0,6 m (2 voet) UA802-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 1,8 m (6 voet) UA806-RSMA
3 m (10 voet) Reverse SMA-kabel 95C31342
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 7,6 m (25 voet) UA825-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 15,2 m (50 voet) UA850-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 30,4 m (100 voet) UA8100-RSMA
SMA-bulkheadadapters met omgekeerde polariteit, ring, moer 95A32436

Productgegevens

Frequentiebereik

2,39 tot 2,51 GHz en 5,0 tot 6,0 GHz

Antenneversterking

bij 2,45 GHz, normaal 6,2 dBi
bij 5,785 GHz, normaal 8,4 dBi

3 dB horizontale straalbreedte

bij 2,45 GHz, normaal 109 graden
bij 5,785 GHz, normaal 64 graden

3 dB verticale straalbreedte

bij 2,45 GHz, normaal 61 graden
bij 5,785 GHz, normaal 53 graden

Polarisatie

Lineair

Impedantie

50 Ω

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

2,4-2,5 GHz <1,5 (<1,3, normaal)
5,0-6,0 GHz <2,5 (<2, normaal)

Connectortype

SMA-kabel met omgekeerde polariteit

Afmetingen

105 x 164 x 27,5 mm (4,13 x 6,45 x 1 inch) met montageaccessoires, (H x B x D)

Gewicht

56,7 g (2,5 oz.) met montageaccessoires

Polar Pattern

Belangrijke productinformatie

Richtlijn voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Afbeelding van een afvalbak voor huishoudelijk afval met een kruis erdoorheen

Binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geeft dit label aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Het moet worden afgegeven bij een geschikte faciliteit voor herwinning en recycling.

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) Directive (Richtlijn voor registratie, evaluatie, verificatie van chemicaliën)

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is het regelgevende kader voor chemische stoffen in de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Informatie over zeer zorgwekkende stoffen in Shure-producten met een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (g/g) is op verzoek beschikbaar.

Certificering

CE-certificering:

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese importeur/vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Afdeling: Wereldwijde conformiteit

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:

Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UKCA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,

Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

China RoHS

China RoHS table

Patentverklaring

Ga naar http://www.shure.com/patents voor patentinformatie over dit product.