BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.

Verklaring van symbolen

Waarschuwing: risico op elektrische schok

Waarschuwing: risico op gevaar (zie opmerking)

Gelijkstroom

Wisselstroom

Aan (voeding)

Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE

Stand-by

Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

Algemene beschrijving

De Shure PA805Z2-RSMA is een passieve richtantenne die zorgt voor verbeterde RF-prestaties door van de as afgerichte RF-signalen te dempen. U kunt de antennes op afstand positioneren en rechtstreeks op de zenders richten.

De antenne wordt bevestigd aan een microfoonstandaard of aan de apart verkrijgbare montagebeugel en biedt de volgende voordelen ten opzichte van standaard omnidirectionele halve-golflengte antennes:

 • Minder storing
 • Betere RF-signaal-ruisverhouding
 • Antenneversterking (8 dBi) helpt kabelverlies te beperken

Plaatsingsinstructies

 1. Bepaal de kabellengte die nodig is om elke antenne aan te sluiten op de ontvanger of het antenne/voedingsverdeelsysteem. Gebruik een zo kort mogelijke kabel. Langere kabels leiden tot hoger voedings- en signaalverlies.

  Belangrijk: Gebruik alleen hoogwaardige SMA-kabels met omgekeerde polariteit om signaalverlies te voorkomen.

 2. Gebruik SMA-kabels met omgekeerde polariteit om een antenne aan te sluiten op elke ANTENNA A- en ANTENNA B-poort op de ontvanger of het antenne/voedingsverdeelsysteem.
 3. Plaats antennes zodanig dat er geen obstakels zijn tussen de antenne en de zender, waaronder het publiek. Richt de antennes op de zenders. De achterzijde van de antenne wijst naar mogelijke storingsbronnen (bijvoorbeeld wifi-toegangspunten). Door de antennes verder uit elkaar te plaatsen, verbetert u de diversiteit. Voor optimale prestaties minimaliseert u de afstand tussen de zender en de antennes door antennes in de buurt van het podium te plaatsen, in plaats van op een front-of-house-positie.

Opmerking: Voer altijd een ‘rondlooptest’ uit om de dekking te controleren alvorens een draadloos systeem te gebruiken voor een toespraak of optreden. Experimenteer met de antenneplaatsing om de optimale positie te bepalen. Breng indien nodig een markering aan op eventuele ‘probleemplekken’ en vraag sprekers of artiesten om die gebieden te vermijden.

Kabelselectie

Kabel Lengte Type Verlies bij 2,4 GHz
UA802-RSMA 0,6 m (2 voet) SMA-kabel met omgekeerde polariteit 1 dB
UA806-RSMA 1,8 m (6 voet) SMA-kabel met omgekeerde polariteit 1 dB
95C31342 3 m (10 ft.) SMA-kabel met omgekeerde polariteit 1,5 dB
UA825-RSMA 7,6 m (25 voet) SMA-kabel met omgekeerde polariteit 3,3 dB
UA850-RSMA 15,2 m (50 voet) SMA-kabel met omgekeerde polariteit 6,4 dB
UA8100-RSMA 30,4 m (100 voet) SMA-kabel met omgekeerde polariteit 6,8 dB

Neem voor meer technische assistentie contact op met de afdeling klantenservice van Shure.

Bijgeleverde accessoires

3 m (10 voet) Reverse SMA-kabel (1)

95C31342

Koperen adapter

31B1856

Optionales Zubehör und Ersatzteile

Montagebeugelset voor antennes op afstand

UA505-RSMA

Frequency Manager (antenne/voedingverdeelsysteem)

UA846Z2

SMA-splitter met omgekeerde polariteit voor passieve antennes (900 MHz ISM, DECT, 2,4 GHz)

UA221-RSMA

SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 0,6 m (2 voet)

UA802-RSMA

SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 1,8 m (6 voet)

UA806-RSMA

3 m (10 voet) Reverse SMA-kabel

95C31342

SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 7,6 m (25 voet)

UA825-RSMA

SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 15,2 m (50 voet)

UA850-RSMA

SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 30,4 m (100 voet)

UA8100-RSMA

SMA-bulkheadadapters met omgekeerde polariteit, ring, moer

95A32436

Productgegevens

Frequentiebereik

<2:1 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

2050 tot 2700 MHz

Antenneversterking

@ 2,45 GHz, normaal

8 dBi

3 dB Horizontale straalbreedte

100 graden

Efficiëntie

@2,45 GHz, normaal

89 %

Impedantie

50 Ω

Polarisatie

Lineair

Verhouding voorzijde/achterzijde

@ 2,45 GHz, normaal

24 dB

Connectortype

SMA met omgekeerde polariteit

Afmetingen

105 x 164 x 27,5 mm H x B x D

Nettogewicht

2,5 oz.

Polairpatroon

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de