Laadmodules SBC-AX

Deze laadmodules maken het mogelijk om SB900-batterijen te gebruiken met de batterijladers AXT900, AXT903 en AXT904.

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Installatie

De laadmodules kunnen in willekeurige volgorde in de lader worden geplaatst.

Voorzichtig! Koppel de voeding los en verwijder de batterijen voordat u laadmodules (ver)plaatst.

 • Verwijder voor het uitbouwen de vier (4) montagebouten en trek de module naar buiten.
 • Schuif bij de installatie de module in de behuizing (let op de richting van de geleiderails) totdat deze gelijk ligt met de behuizing.
 • Plaats de bouten terug.

Inbegrepen componenten

Montagebouten (8) voor laadmodules (30B13476)

Productgegevens

Laadstroom

750 mA

Afmetingen

44 x 86 x 100 mm (1,8 x 3,4 x 4,0 in.), H x B x D

Gewicht

119 g (4,2  oz.)

Behuizing

Gegoten ABS, Gietaluminium

Certificering

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • WEEE-richtlijn 2012/19/EU zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn EU 2015/863

  Opmerking: houd u aan de plaatselijke richtlijnen voor recycling van elektronisch afval