Batterijen opladen

Deze lader is voor gebruik met Shure SB903 li-ion oplaadbare batterijen en kan worden gevoed via een netvoedingsbron of een USB-poort. De led van de lader geeft de status van de batterij aan tijdens het laden.

 1. Sluit de lader met de meegeleverde USB-C-kabel aan op de AC-adapter op een netvoedingsbron is aangesloten of op een USB-poort die van stroom wordt voorzien.
 2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
 3. Controleer de laadstatus-led tot het opladen is voltooid.

Laadstatus-led

Beschrijving Kleur Status
Gebruiksklaar Groen (continu) Apparaat is volledig opgeladen
Laden Rood (knipperend) Laden
Fout Geel (knippert snel) Batterij- of voedingsfout
Niet opladen Uit De stroomtoevoer is onderbroken of er is geen apparaat in het laadcompartiment geplaatst

Productgegevens

SBC10-903

Batterijlader

DC-ingang spanningsbereik

5  V DC

Laadstroom

USB-gevoed

220 mA

Laadtijd

50% = 3 uur; 100% = 5 uur : 30 minuten

Laadspanning

4,2 V

Bedrijfstemperatuurbereik

10 °C tot 45 °C (50 °F tot 113 °F)

Afmetingen

20,5 x 37,5 x 79,5  mm (0,81 x 1,48 x 3,13 in.), H x B x D

Gewicht

39 g

Behuizing

Gegoten polycarbonaat

Voeding

Input Voltage Range

100 tot 240 V AC

Werkende frequentie

50 Hz tot 60 Hz

Maximaal ingangsvermogen

0,2A

bij 100 V AC vollast

Uitgangsspanning

4,75 tot 5,25  V DC

Maximaal uitgangsvermogen

1,0 A

op5 V

Bedrijfstemperatuurbereik

0  °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Certificering

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving.

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

臺灣進口商資訊:益誠國際驗證股份有限公司/臺北市中山區長安東路2段108號7樓之5

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de