WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Opmerking:

 • Dit apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.
 • EMC-conformiteit wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
 • Gebruik deze batterijlader uitsluitend met de laadmodules en batterijpakketten van Shure waarvoor hij is bedoeld. Gebruik met andere dan de opgegeven modules en batterijpakketten kan het risico van brand of explosie vergroten.
 • Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aan-wezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

Voorzichtig: transporteer de laders niet met ingevoerde batterijen.

Waarschuwing: laad de batterijen niet op in afgesloten ruimten met onvoldoende ventilatie.

SBC203-lader

De SBC203-lader met twee compartimenten bevat twee SB903-batterijen of compatibele zenders. Het kan worden gebruikt op elke geschikte locatie met voldoende ruimte en ventilatie.

Kenmerken

 • Laad maximaal twee SB903-batterijen of compatibele zenders
 • Sluit meerdere laders veilig aan
 • LED-pictogrammen voor batterijstatus

Inbegrepen componenten

 • SBC203-lader
 • 15 W USB-voeding
 • USB-C-kabel
 • Bodemplaat en schroeven (4) voor het bevestigen van extra eenheden

Opmerking: SB903-batterijen zijn niet inbegrepen.

Koppelladers

Om ruimte te besparen en een wirwar van kabels te voorkomen, kunnen de laders aan elkaar worden gekoppeld met behulp van de meegeleverde hardware. Plaats de bodeminkeping op de aan te sluiten laders en bevestig de bodemplaat met de bijgeleverde schroeven. Eenmaal gekoppeld kunnen de laders als één geheel worden verplaatst.

Opmerking: Elke lader heeft een onafhankelijke voeding nodig.

Laden

Om de batterijen op te laden, plaatst u ze in de laadcompartimenten met de groef naar beneden of plaatst u zenders in de laadcompartimenten met het display naar voren gericht. De leds branden om de batterijstatus aan te geven.

BELANGRIJK: Plaats de zenders altijd met naar voren gericht om schade te voorkomen

Laadstatus-leds

Beschrijving Kleur Status
Gebruiksklaar Groen (continu) Apparaat is volledig opgeladen
Laden Rood (knipperend) Laden
Fout Geel (knippert snel) Batterij- of voedingsfout*
Geel (knippert langzaam) Buiten het bedrijfstemperatuurbereik
Niet opladen Uit De stroomtoevoer is onderbroken of er is geen apparaat in het laadcompartiment geplaatst

* Als er een fout optreedt wanneer een zender in de lader is geplaatst, verwijder dan de batterij uit de zender en plaats deze direct in de lader. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Shure.

Opmerking: Bewaar de batterijen in de lader of in een geschikte houder. Om kortsluiting tussen de polen te voorkomen, mogen de batterijen NIET in een doos of zak met metalen voorwerpen zoals spijkers, schroeven of sleutels worden geplaatst.

Productgegevens

SBC203

Laadstroom

625 mA of 250 mA

Lagere stroomsterkte die wordt gebruikt bij gebruik van een andere voedingsbron, of bij gebruik tussen 0 ℃ en 10 ℃

Laadtijd

50% = 1 uur : 15 minuten; 100% = 2 uur : 30 minuten

Externe voeding

SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Voedingsvereisten

5 V DC, 3 A max.

Laadtemperatuurbereik batterij

0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F)

Afmetingen

66 x 99 x 165 mm (2,6 x 3,9 x 6,5 in.), H x B x D

Gewicht

284 g

Behuizing

ABS

Voeding

Input Voltage Range

100 tot 240 V AC

Werkende frequentie

50 Hz tot 60 Hz

Maximaal ingangsvermogen

0,6 A

bij 100 V AC vollast

Uitgangsspanning

4,75 tot 5,25  V DC

Maximaal uitgangsvermogen

3,0 A

op5 V

Bedrijfstemperatuurbereik

0  °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

Certificering

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving.

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.

臺灣進口商資訊:益誠國際驗證股份有限公司/臺北市中山區長安東路2段108號7樓之5

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de