BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.

Verklaring van symbolen

Waarschuwing: risico op elektrische schok
Waarschuwing: risico op gevaar (zie opmerking)
Gelijkstroom
Wisselstroom
Aan (voeding)
Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE
Stand-by
Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

Algemene beschrijving

Het SBC250-netwerkdockingstation voorziet in eenvoudig opladen, configureren en opslaan van ofwel 2 ULXD6- en ULXD8-zenders. Plaats zenders gedurende 15 minuten voor 1 uur gebruik of laad gedurende 3 uur op voor een volledige lading.

Maak verbinding met een netwerk om de zenderinstellingen aan te passen en controleer de oplaadbare batterijen. Gebruik besturingssoftware van Shure, zoals Wireless Workbench® of andere externe besturingssystemen, zoals AMX of Creston, om wijzigingen door te voeren en te bekijken.

Kenmerken

 • Compatibel met ULXD6- en ULXD8-zenders die gebruikmaken van oplaadbare batterijen van Shure
 • Verbind maximaal 2 zenders gedurende 15 minuten om ze 1 uur te kunnen gebruiken, of laad ze in 3 uur volledig op
 • Pas de zenderinstellingen eenvoudig aan met behulp van beheersoftware van Shure zoals Wireless Workbench, en externe beheersystemen zoals AMX of Creston
 • Bekijk informatie over oplaadbare batterijen met behulp van beheersoftware, zoals de status, temperatuur, lading en cyclus
 • Werk de firmware van de zender en het dockingstation bij met de Shure Update Utility
 • Te monteren in een rack of tegen een wand met Shure URT3 montageblad (afzonderlijk verkrijgbaar)

Rack- en wandmontage

SBC250 kan tegen een rack of wand worden gemonteerd door gebruik te maken van het optionele Shure URT3 universele rackblad voor extra flexibiliteit bij het opslaan van ULXD6-grensvlakmicrofoons.

Bij montage tegen een rack positioneert u de draaibare oren op de URT3 terwijl de gaten naar voren wijzen
Bij montage tegen een wand roteert u de oren zodat de gaten evenwijdig zijn aan het oppervlak

Pas op: Bij montage tegen een wand moet u de ULXD6-grensvlakmicrofoons verticaal insteken en verwijderen om schade aan de USB-connector te voorkomen

Meer informatie beschikbaar online

Er is een uitgebreide online gebruikershandleiding beschikbaar via: pubs.shure.com.

Bedieningselementen en connectoren

① Aan/uit-schakelaar

Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

② Netvoeding

IEC-connector 100-240 V AC.

③ Voedings-led

 • Aan = dockingstation is aan
 • Uit = dockingstation is uit

④ Ethernetpoort

Maak verbinding met een Ethernet-netwerk om apparaten op afstand te kunnen beheren met behulp van Wireless Workbench of andere besturingssoftware.

⑤ Led voor verbindingssnelheid van ethernet (oranje)

 • Uit = 10 Mbps
 • Aan = 100 Mbps

⑥ Ledlampje voor ethernetstatus (groen)

 • Uit = Geen netwerkkoppeling
 • Aan = Netwerkkoppeling tot stand gebracht
 • Knippert = Netwerkkoppeling actief

⑦ Laadsleuven (USB 3.0)

Plaats een ULXD6- of ULXD8-zender met oplaadbare batterijen van Shure in een sleuf om deze op te laden.

⑧ Laadstatus-leds

Elke laadsleuf heeft vijf leds die oplichten om de laadstatus van de batterij weer te geven:

Led % batterij opgeladen
1
 • Knipperend: <10%
 • Niet knipperend: >10%
2 >25%
3 >50%
4 >75%
5 100%

⑨ Resetknop

 • Dockingstation resetten: Houd de resetknop ingedrukt en schakel tegelijkertijd het dockingstation in om de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen. De IP-adressen worden opnieuw ingesteld op ‘Automatisch’. Laad-leds branden groen.
 • Zender resetten: Plaats de zenders in de laaddocks. Houd de resetknop vijf seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen van de zender te herstellen. Zender dempingsstatus leds = knipperend.

⑩ Identificatieknop

Duidt apparaten aan die worden getoond in Wireless Workbench door ervoor te zorgen dat zowel de led van het apparaat als het bijbehorende pictogram in WWB knippert.

Voedingsaansluitingen

 1. Sluit een voedingsbron aan op een stopcontact en voedingspoort van het dockingstation.
 2. Het dockingstation wordt in- en uitgeschakeld via de aan/uit-schakelaar.

Als het dockingstation geen stroom meer heeft, worden de zenders ook uitgeschakeld.

Zenders aansluiten

Plaats een ULXD6- of ULXD8-zender met oplaadbare batterijen van Shure in de sleuf, zoals afgebeeld:

Het dockingstation levert voeding om de batterijen voor de zenders op te laden:

 • 15 minuten = 1 uur te gebruiken
 • 1 uur = 50% opgeladen
 • 3 uur = 100% opgeladen

Opmerking: Als het dockingstation geen stroom meer heeft, worden de zenders ook uitgeschakeld. De batterijen worden weer opgeladen als deze weer stroom hebben.

Shure-apparaten aansluiten op Wireless Workbench

Met Wireless Workbench kunt u apparaten in het netwerk beheren en bewaken. Ga naar http://www.shure.com/wwb om te beginnen en download de Wireless Workbench-software. Wireless Workbench communiceert met verbonden apparaten via een standaard Ethernet-netwerk.

Benodigde apparatuur: Shure-apparaat, computer waarop Wireless Workbench is geïnstalleerd, Cat 5- of (nog beter) Ethernet-kabel en router of netwerkswitch

 1. Sluit het apparaat op uw computer aan met een afgeschermde Cat 5- of (nog beter) Ethernet-kabel voor betrouwbare netwerkprestaties. Als u meerdere apparaten wilt beheren, sluit dan elk apparaat aan op een router of netwerkswitch. De Ethernetpoort-leds op uw apparaat lichten op om aan te geven dat het apparaat verbonden is met het netwerk. Controleer of de Shure-apparaten elkaar kunnen vinden door middel van het netwerkverbindingspictogram op de voorkant (locatie kan afwijken).
 2. Gebruik de automatische modus (standaard) voor de meeste toepassingen. Uw switch of router wijst dan een IP-adres toe met behulp van DHCP-adressering. Als er geen DHCP-server aanwezig is, maken uw apparaten gebruik van een link-lokaal adres dat begint met 169.254.xxx.xxx. Als u een specifiek IP-adres wilt toewijzen, stel de IP-modus in het netwerkmenu dan in op Handmatig. Ga voor modelspecifieke instructies naar http://shure-community.custhelp.com/posts/a21b97f121.
 3. Open Wireless Workbench-software.
 4. Selecteer een netwerkinterface in het pop-upvenster. Kies het netwerk dat het best past bij de Ethernetpoort waarop uw apparaten zijn aangesloten.
 5. Uw apparaat wordt weergegeven in het tabblad Inventory wanneer de verbinding is geslaagd.

Configuratietips

 • Controleer de firewall-instellingen om er zeker van te zijn dat Wireless Workbench toegang heeft tot uw netwerk.
 • Breid bij grotere installaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches

Bekijk het helpmenu in Wireless Workbench of ga naar http://www.shure.com/wwb als u meer hulp nodig hebt.

Batterijen bewaken met Wireless Workbench

Wireless Workbench biedt gedetailleerde informatie over de batterijen van elke zender.

Klik op het tabblad ‘Inventory’ om het dockingstation in het netwerk te bekijken in Wireless Workbench.

Elk tabblad biedt verschillende batterijstatistieken:

Charge (Laadstatus)

Hier wordt de lading weergegeven als een percentage van de totale batterijcapaciteit. Ook de tijd die nog nodig is om de batterij volledig op te laden wordt weergegeven.

Health (Conditie)

Hier wordt de conditie van een geselecteerde batterij weergegeven als een percentage van de laadcapaciteit van een nieuwe batterij. De laadcapaciteit (de levensduur van de batterij wanneer deze volledig is opgeladen) wordt minder als gevolg van herhaalde laadcycli, ouderdom of opslagomstandigheden.

Cycle (Cyclus)

Hier wordt weergegeven hoe vaak in totaal de batterij één volledige ontlading en lading heeft ondergaan. Opladen na een halve ontlading telt als een halve cyclus. Opladen nadat de batterij voor een kwart is ontladen, telt als een kwart van een cyclus.

Temperature (Temperatuur)

Hier worden de batterijtemperatuur (in Celsius en Fahrenheit) en de status weergegeven.

Tip: Om individuele zenders op de SBC250 te identificeren, drukt u op de dempingsknop op uw ULXD6 of ULXD8 en houdt u deze ingedrukt om het bijbehorende pictogram in WWB te laten knipperen. Als u op Dismiss all klikt, houdt het knipperen op.

Zenders met dockingstations in een netwerk beheren

Bekijk en beheer snel de instellingen van een groot aantal zenders met behulp van Wireless Workbench of externe beheersystemen.

U kunt de volgende instellingen aanpassen:

 • Dempingsknop en led-gedrag of helderheid dempen
 • Hoogdoorlaatfilter
 • RF-vermogen
 • Voedingsvergrendeling
 • Initiële status van lader
 • Batterijtype
 • Apparaatnaam
 • Kanaalnaam
 • Frequentie
 • Normale of high-densitymodus
 • Offset grensvlak en zwanenhals

 1. Plaats de zenders op het dockingstation. Controleer of het dockingstation met het netwerk is verbonden en met de Wireless Workbench.
 2. Zoek het dockingstation in de lijst en klik met de rechtermuisknop om ‘Properties’ te selecteren.
 3. Selecteer één of meerdere zenders.
 4. Wijzig de instellingen van de zender en selecteer ‘Apply’. De zenders zijn nu klaar voor gebruik.

Verbinden met een extern beheersysteem

SBC250-netwerkdockingstations kunnen via het ethernet worden aangesloten op externe beheersystemen zoals AMX of Creston. Gebruik slechts één controller per systeem om conflicterende berichten te voorkomen. Ga voor een uitgebreide lijst van opdrachtregels naar: http://www.shure.com.

 • Verbinding: Ethernet (TCP/IP; SBC250 is de client)
 • Poort: 2202

Firmware-updates

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Download nieuwe versies van de firmware met behulp van het hulpprogramma Shure Update Utility om te profiteren van een verbeterd ontwerp.

Download de Shure Update Utility via http://www.shure.com/suu.

Zenderfirmware bijwerken met dockingstation

 1. Plaats zenders in het dockingstation en controleer of het dockingstation met het netwerk is verbonden.
 2. Start de Shure Update Utility om firmware-updates te zoeken.
 3. Download updates en klik op Send Updates.

Modelvarianten

Alle modellen worden geleverd met voeding, tenzij anders staat aangegeven.

Regio Model
Verenigde Staten SBC250-US
Argentinië SBC250-AR
Brazilië SBC250-BR
Europa SBC250-E
Verenigd Koninkrijk SBC250-UK
Japan SBC250-J
China SBC250-CN
Korea SBC250-K
Taiwan SBC250-TW
Australië SBC250-AZ
India SBC250-IN
Wereldwijd SBC250 (zonder voeding)

Productgegevens

SBC250

Laadtijd

ULXD6 and ULXD8 15 minuten = 1 uur gebruiksduur; 1 uur = 50% opgeladen; 3 uur = 100% opgeladen

Netwerkinterface

10/100-Mbps Ethernet

Voedingsvereiste

100 - 240V AC @ 0,35 A maximum, 50/60 Hz

Behuizing

Gegoten plastic, Metaalplaat

Afmetingen

215 x 191 x 62,5 mm (8,46 x 7,52 x 2,44in.)

Gewicht

2,7 kg(5,95 lb)

Bedrijfstemperatuurbereik

0°C (32°F) tot 45°C (113°F)

Opslagtemperatuurbereik

-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Certificering

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese richtlijnen:

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Komt in aanmerking voor CE-markering.

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: Raadpleeg het label aan de onderzijde van de behuizing van de lader voor de FCC-markering, de CE-markering en de RCM-markering, de KC-markering en de elektrische specificaties.

Opmerking: EMC-conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Voldoet aan de volgende normen:

EN55032
EN55103-2
EN55024
EN60950
Korea KN32/35
IEC60950

Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.

Belangrijke productinformatie

WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.