BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

  A cart with a receiver on top tipping over onto a person. There is a circle around the image with a line through it.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.

Verklaring van symbolen

Voorzichtig: risico op elektrische schokken
Voorzichtig: risico op gevaarlijke situaties (zie opmerking.)
Gelijkstroom
Wisselstroom
Aan (voeding)
Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE
Stand-by
Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

Algemene beschrijving

SBC450- en SBC850-netwerkdockingstations bieden bewaking, controle en voeding voor het opladen van 4 of 8 ULXD6- en ULXD8-zenders met oplaadbare Shure-batterijen. Maak verbinding met een netwerk om de instellingen van de zender over te dragen en oplaadbare batterijen te controleren met Shure Wireless Workbench® of de SystemOn-software of door middel van een ruimtecontrolesysteem van een ander merk.

Kenmerken

 • Compatibel met ULXD6- en ULXD8-zenders die gebruikmaken van oplaadbare batterijen van Shure
 • Pas de zenderinstellingen eenvoudig aan met behulp van beheersoftware van Shure zoals Wireless Workbench, en externe beheersystemen zoals AMX of Creston
 • Bekijk informatie over oplaadbare batterijen met behulp van beheersoftware, zoals de status, temperatuur, lading en cyclus
 • Werk de firmware van de zender en het dockingstation bij met de Shure Update Utility

Inbegrepen componenten

 • PS60 voeding (bepaalde modellen zijn verkrijgbaar zonder voeding)

Meer informatie beschikbaar online

Er is een uitgebreide online gebruikershandleiding beschikbaar via: pubs.shure.com.

Bedieningselementen en connectoren

① Aan-uitknop

Indrukken om in te schakelen; indrukken en vasthouden om uit te schakelen.

② Resetknop

 • Dockingstation opnieuw instellen: Houd de resetknop ingedrukt en schakel tegelijkertijd het dockingstation in om de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen. De IP-adressen worden opnieuw ingesteld op ‘Automatisch’. Ledlampjes branden groen.
 • Zender opnieuw instellen: Plaats de zenders in de docks. Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen van de zender opnieuw in te stellen. Ledlampjes voor dempen van zender knipperen.

③ Voedingsled

 • Aan = Dockingstation is aan
 • Uit = Dockingstation is uit

④ Ethernetpoort

Maak verbinding met een Ethernet-netwerk om apparaten op afstand te kunnen beheren met behulp van Wireless Workbench of andere beheersoftware.

⑤ Voedingsingang

Aansluiten op voedingsbron.

⑥ Ledlampjes voor de status van de batterij

Elke sleuf heeft vijf ledlampjes die oplichten om het laadniveau van de batterij weer te geven:

LED % batterij opgeladen
1
 • Knipperend: <10%
 • Niet knipperend: >10%
2 >25%
3 >50%
4 >75%
5 100%

⑦ Dockingsleuven (USB 3.0)

Schuif een ULXD6- of ULXD8-zender met een oplaadbare batterij van Shure in een sleuf om deze op te laden.

⑧ Led Ethernet Link-snelheid (oranje)

 • Uit = 10 Mbps
 • Aan = 100 Mbps

⑨ Ethernetstatus-led (groen)

 • Uit = Geen netwerkkoppeling
 • Aan = Netwerkkoppeling tot stand gebracht
 • Knippert = Netwerkkoppeling actief

Voedingsaansluitingen

 1. Sluit de voedingsbron aan op een stopcontact en op de voedingspoort van het dockingstation.
 2. Het dockingstation wordt automatisch ingeschakeld als het op de stroom wordt aangesloten. Houd de aan-uitknop ingedrukt om het uit te schakelen.

Als het dockingstation geen stroom meer heeft, worden de zenders ook uitgeschakeld.

Zenders aansluiten

Plaats een ULXD6- of ULXD8-zender met oplaadbare batterijen van Shure als volgt in de sleuf:

Het dockingstation biedt voeding om de batterijen van de zender op te laden:

 • 15 minuten = 1 uur te gebruiken
 • 1 uur = 50% opgeladen
 • 3 uur = 100% opgeladen

NB: Als het dockingstation geen stroom meer heeft, worden de zenders ook uitgeschakeld. De batterijen worden verder opgeladen als de stroom wordt hersteld.

Shure-apparaten aansluiten op Wireless Workbench

Met Wireless Workbench kunt u apparaten in het netwerk beheren en bewaken. Ga naar http://www.shure.com/wwb om te beginnen en download de Wireless Workbench-software. Wireless Workbench communiceert met verbonden apparaten via een standaard Ethernet-netwerk.

Benodigde apparatuur: Shure-apparaat, computer waarop Wireless Workbench is geïnstalleerd, Cat 5- of (nog beter) Ethernet-kabel en router of netwerkswitch

 1. Sluit het apparaat op uw computer aan met een afgeschermde Cat 5- of (nog beter) Ethernet-kabel voor betrouwbare netwerkprestaties. Als u meerdere apparaten wilt beheren, sluit dan elk apparaat aan op een router of netwerkswitch. De Ethernetpoort-leds op uw apparaat lichten op om aan te geven dat het apparaat verbonden is met het netwerk. Controleer of de Shure-apparaten elkaar kunnen vinden door middel van het netwerkverbindingspictogram op de voorkant (locatie kan afwijken).
 2. Gebruik de automatische modus (standaard) voor de meeste toepassingen. Uw switch of router wijst dan een IP-adres toe met behulp van DHCP-adressering. Als er geen DHCP-server aanwezig is, maken uw apparaten gebruik van een link-lokaal adres dat begint met 169.254.xxx.xxx. Als u een specifiek IP-adres wilt toewijzen, stel de IP-modus in het netwerkmenu dan in op Handmatig.
 3. Open Wireless Workbench-software.
 4. Selecteer een netwerkinterface in het pop-upvenster. Kies het netwerk dat het best past bij de Ethernetpoort waarop uw apparaten zijn aangesloten.
 5. Uw apparaat wordt weergegeven in het tabblad Inventory wanneer de verbinding is geslaagd.

Configuratietips

 • Controleer de firewall-instellingen om er zeker van te zijn dat Wireless Workbench toegang heeft tot uw netwerk.
 • Breid bij grotere installaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches

Bekijk het helpmenu in Wireless Workbench of ga naar http://www.shure.com/wwb als u meer hulp nodig hebt.

Batterijen bewaken met Wireless Workbench

Wireless Workbench biedt gedetailleerde informatie over de batterijen van elke zender.

Klik op het tabblad ‘Inventory’ om het dockingstation in het netwerk te bekijken in Wireless Workbench.

Elk tabblad bevat andere statistieken over de batterij:

Charge (Laadstatus)

Hier wordt de lading weergegeven als een percentage van de totale batterijcapaciteit. Ook de tijd die nog nodig is om de batterij volledig op te laden wordt weergegeven.

Health (Conditie)

Hier wordt de conditie van een geselecteerde batterij weergegeven als een percentage van de laadcapaciteit van een nieuwe batterij. De laadcapaciteit (de levensduur van de batterij wanneer deze volledig is opgeladen) wordt minder als gevolg van herhaalde laadcycli, ouderdom of opslagomstandigheden.

Cycle (Cyclus)

Hier wordt weergegeven hoe vaak in totaal de batterij één volledige ontlading en lading heeft ondergaan. Opladen na een halve ontlading telt als een halve cyclus. Opladen nadat de batterij voor een kwart is ontladen, telt als een kwart van een cyclus.

Temperature (Temperatuur)

Hier worden de batterijtemperatuur (in Celsius en Fahrenheit) en de status weergegeven.

Zenders met dockingstations in een netwerk beheren

Bekijk en beheer snel de instellingen van een groot aantal zenders met behulp van Wireless Workbench of externe beheersystemen.

U kunt de volgende instellingen aanpassen:

 • Dempingsknop en LED-gedrag of helderheid dempen
 • High-pass filter
 • RF-vermogen
 • Voedingsvergrendeling
 • Initiële status van lader
 • Batterijtype
 • Apparaatnaam
 • Kanaalnaam
 • Frequentie (alleen WWB)
 • Normale of hoge-dichtheidsmodus
 • Offset grensvlak en zwanenhals

 1. Plaats zenders op het dockingstation. Controleer of het dockingstation met het netwerk is verbonden en met de Wireless Workbench.
 2. Zoek het dockingstation in de lijst en klik met de rechtermuisknop om ‘Eigenschappen’ te selecteren.
 3. Selecteer één of meerdere zenders.
 4. Wijzig de instellingen van de zender en selecteer ‘Toepassen’. Zenders zijn nu klaar voor gebruik.

Verbinden met een extern beheersysteem

SBC450- en SBC850-netwerkdockingstations kunnen via het Ethernet worden aangesloten op externe beheersystemen zoals AMX of Crestron. Gebruik slechts één controller per systeem om conflicterende berichten te voorkomen. Ga voor een uitgebreide lijst met commandostrings naar visit the ULX-D product page at https://www.shure.com.

 • Verbinding: Ethernet (TCP/IP; SBC450 of SBC850 is de client)
 • Poort: 2202

Firmware-updates

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Download nieuwe versies van de firmware met behulp van het hulpprogramma Shure Update Utility om te profiteren van een verbeterd ontwerp.

Download de Shure Update Utility via http://www.shure.com/suu.

Zenderfirmware bijwerken met dockingstation

 1. Plaats zenders in het dockingstation en controleer of het dockingstation met het netwerk is verbonden.
 2. Start de Shure Update Utility om firmware-updates te zoeken.
 3. Download updates en klik op Send Updates.

Modelvarianten

Alle modellen worden geleverd met voeding, tenzij anders staat aangegeven.

Regio Model
Verenigde Staten SBC450-US of SBC850-US
Argentinië SBC450-AR of SBC850-AR
Brazilië SBC450-BR of SBC850-BR
Europa SBC450-E of SBC850-E
Verenigd Koninkrijk SBC450-UK of SBC850-UK
Japan SBC450-J of SBC850-J
China SBC450-CN of SBC850-CN
Korea SBC450-K of SBC850-K
Taiwan SBC450-TW of SBC850-TW
Australië SBC450-AZ of SBC850-AZ
India SBC450-IN of SBC850-IN
Wereldwijd SBC450 (zonder voeding)
Wereldwijd SBC850 (zonder voeding)

Productgegevens

SBC450/SBC850

ULXD6 and ULXD8 Laadtijd

15 minuten = 1 uur gebruiksduur; 1 uur = 50% opgeladen; 3 uur = 100% opgeladen

Netwerkinterface

10/100-Mbps Ethernet

Voedingsvereiste

15 V DC @ 4,0 A

maximum, geleverd door externe voeding (punt positief)

Behuizing

Gegoten plastic, Gegoten zinklegering

Afmetingen

SBC450 82,1 mm x 224,4 mm x 192 mm ( 3,23 in. x 8,83 in. x 7,56 in.), H x B x D
SBC850 82,1 mm x 392 mm x 192 mm ( 3,23 in. x 15,43 in. x 7,56 in.), H x B x D

Gewicht

SBC450 1,59 kg ( 3,51 lbs)
SBC850 2,67 kg ( 5,89 lbs)

Bedrijfstemperatuurbereik

0°C (32°F) tot 45°C (113°F)

Opslagtemperatuurbereik

-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Certificering

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: Raadpleeg het label aan de onderzijde van de behuizing van de lader voor de FCC-markering, de CE-markering en de RCM-markering, de KC-markering en de elektrische specificaties.

Voldoet aan de volgende normen:

EN55032
EN55103-2
EN60065
Korea KN32/35
IEC60065

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.