Batterijen opladen

De lader kan worden gevoed vanuit netvoedingsbronnen of USB-poorten. De lader-LED geeft tijdens het laden de batterijstatus aan.

Opladen via de netvoeding

 1. Steek de AC-adapter in een netvoedingsbron. Sluit de kabel van de batterijlader aan op de AC-adapter.
 2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
 3. Controleer de laadstatus-LED tot het opladen is voltooid.

Opladen via een USB-poort

 1. Steek de USB-kabel in een USB-poort.
 2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
 3. Controleer de laadstatus-LED tot het opladen is voltooid.

Laadstatus-LED

LED-kleur Laadstatus
Rood Batterij wordt opgeladen
Groen Laden voltooid
Oranje en knippert Laadfout: controleer aansluitingen en batterijoriëntatie
Uit Geen batterij of voeding losgekoppeld

Productgegevens

AC-adapter

Ingangsspanning 100 tot 240 V AC
Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz
Ingangsstroom 200 mA bij 100 V AC (vollast)
Uitgangsspanning en -stroom 5,0 V DC bij 1,0 A
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 C (32 tot 104 F)

Batterijlader

Type ingangsconnector USB Micro-B
Ingangsspanning 4,75 - 5,25 V DC
Ingangsstroom (AC-adapter) 1,0 A
Ingangsstroom (USB-voeding) 500 mA
Uitgangsspanning en -stroom 3,0 tot 4,2 V DC bij 1,0 A
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 C (32 tot 104 F)
Afmetingen (H x B x L) 26,7 x 36,6 x 111,0 mm (1.05 x 1.44 x 4.37 in.)
Gewicht (zonder batterij) 46,0 g (1.62 oz.)
Materiaal behuizing ABS-kunststof

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Certificering

Goedgekeurd volgens de vereisten van de Australische standaard AS/NZS 4665.1:2005 en AS/NZS 4665.2:2005.

Voldoet aan de elektrische veiligheidseisen op basis van IEC 60950-1.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese richtlijnen:

Komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.