Overzicht

SLX-D Digital Wireless combineert een uitstekende audiokwaliteit en stabiele RF-prestaties met eenvoudige instellings- en oplaadopties. SLX-D is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van dagenlange conferenties tot nachtelijke optredens.

Automatisch kanalen scannen en IR-synchronisatie zijn nu nog gemakkelijker dankzij een begeleide instelfunctie op elke SLX-D draadloze ontvanger. Beheer groepsscans van meerdere systemen en firmware-updates met instelling door derden en bediening via ethernet. Bedien tot 32 compatibele systemen per 44 MHz band voor maximaal 8 uur op 2 AA-batterijen, of voeg Shure SB903 oplaadbare batterijen en laderaccessoires toe. SLX-D biedt >118 dB dynamisch bereik en een stabiele, efficiënte RF-transmissie voor een scala aan handheld, lavalier- en headsetmicrofoons.

Kenmerken

 • Heldere 24-bits digitale audio
 • Verbreed frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz (microfoon afhankelijk)
 • 118 dB dynamisch bereik
 • Digitale voorspellende schakeldiversiteit
 • 44 MHz afstemmingsbandbreedte (afhankelijk van de regio)
 • 32 beschikbare kanalen per frequentieband (afhankelijk van de regio)
 • Maximaal 10 compatibele systemen per 6 MHz TV-band; 12 systemen per 8 MHz band
 • Eenvoudig koppelen van zenders en ontvangers via IR-scannen en -synchroniseren
 • Automatische kanaalscan
 • Koppel meerdere ontvangers voor het uitvoeren van groepsscans en firmware-updates via de ethernetpoort
 • Compatibel met Shure Wireless Workbench®-besturingssoftware
 • Op afstand bewaken en besturen via de ShurePlus™-kanalenapp
 • Instelling en bediening door derden via ethernet
 • Elegante en gebruiksvriendelijke interface met LCD-menu van hoog contrast
 • Begeleide instelfunctie op elke SLX-D-ontvanger
 • Zenders werken op 2 AA-batterijen of een Shure SB903 oplaadbare batterij
 • Systeemconfiguraties omvatten handheld zenders met verwisselbare microfooncapsules, bodypacks met een scala aan lavalier-, headset- en instrumentmicrofoons en op een rack monteerbare een- en tweekanaals ontvangers.

Systeemcomponenten

Alle systemen omvatten:

Hardware voor rackmontage

¼ wave antennes (2)

Voeding

1,5 V AA-batterijen (2)

SLXD4- of SLXD4D-ontvanger

An image of included SLX-D system components, with numbers identifying each.

Gitaarsysteem omvat:

¼" naar 4-pens mini-gitaarkabel

SLXD1-bodypackzender

An image of the included SLX-D guitar system components, with numbers identifying each.

Zangsysteem omvat:

Microfoonklem

SLXD2 handheld zender met microfooncapsule (keuze uit SM58®, SM86, Beta 58A®, Beta 87A™, Beta 87C™ of KSM8/B*)

An image of the included SLX-D vocal system components, with numbers identifying each.

*De beschikbaarheid van KSM8/B is afhankelijk van de regio.

Lavalier, headset en instrumentsystemen omvatten bodypackzender (⑦) en een van het volgende:

WL183/WL185-lavaliermicrofoon

WL93-mini-lavaliermicrofoon

SM35-headsetmicrofoon

Beta 98H/C™ instrumentmicrofoon

MX153-headsetmicrofoon met oorset

An image of the SLX-D headset, lavalier, and instrument system component options, with numbers identifying each.

Combosysteem omvat:

SLXD1-bodypackzender

Handheld zender met SM58-microfoonkop

WL185-lavaliermicrofoon

De ontvanger instellen

 1. Bevestig de bijgeleverde antennes aan de achterkant van de ontvanger.

  Diagram showing antenna connections on the back of the SLXD4 receiver.

 2. Sluit de voeding aan op de ontvanger en steek het snoer in een netvoedingsbron.

  Diagram showing power connection on the back of the SLXD4 receiver.

 3. Sluit de audio-uitgang aan op een versterker of mengpaneel.

  Diagram showing the audio output on the back of the SLXD4 receiver.

 4. Druk op de aan-uitknop op de ontvanger. Gebruik het menu om het systeem in te stellen op het geschikte niveau van de microfoon (mic) of het instrument (lijn).

  Diagram showing the power button on the front of the SLXD4 receiver.

De bodypackzender dragen

Klem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de klem van de zender, zoals hier wordt weergegeven.

Voor de beste resultaten moet de riem tegen de basis van de klem worden geduwd.

A bodypack transmitter secured to a belt and to a guitar strap

Hardware-interface

Voor- en achterpaneel ontvanger

The front panel of the SLXD4 receiver, with numbers calling out each feature.

① Sync-LED

 • Knipperend: IR-synchronisatiemodus is ingeschakeld
 • Aan: Ontvanger en zender uitgelijnd voor IR-synchronisatie

② IR-poort

Lijn tijdens IR-synchronisatie uit met de IR-poort van de zender om zenders te programmeren.

③ Display

Toont menu-opties en instellingen van ontvanger en zender.

④ Knop Sync (Synchroniseren)

Druk hierop om IR-synchronisatie te activeren.

⑤ Exit-knop

Druk hierop om de huidige bewerking te annuleren en af te sluiten.

⑥ Bedieningsknop

Wijzig de menuparameters, druk op de knop om te bevestigen.

⑦ Aan/uit-knop

Hiermee wordt de ontvanger in- of uitgeschakeld.

The back panel of the SLXD4 receiver, with numbers calling out each feature.

⑧ Voedingsconnector

Aansluitpunt voor gelijkstroomvoeding.

⑨ Ethernetpoort

Voor aansluiting op netwerk.

 • Oranje LED (netwerksnelheid):

  uit = 10 Mbps, aan = 100 Mbps

 • Groene LED (netwerkstatus):

  uit = geen netwerkkoppeling, aan = netwerkkoppeling actief

  knipperend = snelheid komt overeen met hoeveelheid overgedragen gegevens

⑩ XLR-audio-uitgang

Gebalanceerd (1: massa, 2: audio +, 3: audio - )

⑪ 1/4-inch instrumentenuitgang/hulpuitgang

Impedantie-gebalanceerd (punt: audio+, ring: audio-, mantel: massa)

⑫ Antenneconnectors

BNC-connector voor ontvangstantennes

Door de menu’s van de ontvanger navigeren

De ontvanger heeft een hoofdmenu voor instellingen en configuratie en een geavanceerd menu voor toegang tot aanvullende ontvangeropties. Gebruik de control knob om door menu’s te navigeren en selecties te bevestigen; gebruik de exit-knop om terug te keren naar het vorige niveau.

Hoofdmenu

Druk op de bedieningsknop om het menu te openen en draai aan de knop om naar het volgende menuscherm te gaan.

1. Frequency Setup
1.1 Guided Frequency Setup Stapsgewijze instructies om een nieuw systeem te initialiseren, of om een ontvanger toe te voegen aan een bestaand systeem
1.2 Group Scan De ontvanger scant automatisch naar de beste beschikbare groep, indien van toepassing.

Opmerking: Sommige banden bestaan slechts uit één groep. De RF-prestaties zijn hetzelfde in banden met één groep en banden die meerdere groepen ondersteunen.

1.3 Channel Scan De ontvanger scant automatisch naar beschikbare kanalen in de geselecteerde groep
1.4 Manual Frequency Setup De ontvanger handmatig afstemmen op een gewenste frequentie
2. Channel Name De kanaalnaam aanpassen
3. Gain De audioniveaus bewaken en de versterking van de ontvanger instellen
4. Mic/Line Level Schakelen tussen uitgangsniveaus
5. Advanced Settings
5.1 Device Lock
 • Unlock: Ontvanger is ontgrendeld
 • Lock Menu: Ontvangerinstellingen zijn vergrendeld
 • Lock Menu & Power: Ontvangerinstellingen en aan/uit-knop zijn vergrendeld
5.2 Network Configuration Schakelen tussen automatische en handmatige IP-adressering
5.3 Controller Access Toegang door derden blokkeren of toestaan
5.4 Transmitter Preset Voorinstellingen van de zender toepassen en synchroniseren
5.5 Device Preset Huidige ontvangerinstellingen opslaan of laatst opgeslagen instellingen herstellen
5.6 Factory Reset Herstelt alle instellingen naar de fabrieksinstellingen na een herstart van het systeem
5.7 Transmitter Firmware De firmware van de zender bijwerken met behulp van IR-synchronisatie
5.8 About Geeft de firmwareversie en het serienummer weer
6. Help Biedt een link naar aanvullend materiaal (http://help.shure.com/slxd4)

Zenders

① Voedings-led

 • Groen = apparaat is ingeschakeld
 • Rood = batterij bijna leeg

② Aan/uit-schakelaar

Hiermee wordt de zender in- of uitgeschakeld.

③ Display:

Weergave van menuschermen en instellingen. Druk op een willekeurige bedieningsknop om het display te activeren.

④ IR-poort

Uitlijnen met de IR-poort van de ontvanger tijdens IR-synchronisatie om de zender automatisch te programmeren.

⑤ Navigatieknoppen menu

menu = gebruik deze knop om tussen menuschermen te navigeren.

enter = druk hierop om parameterwijzigingen te bevestigen en op te slaan.

⑥ Batterijcompartiment

Geschikt voor 2 AA-batterijen of een Shure SB903 oplaadbare batterij.

⑦ Batterijdeksel

Wordt op zijn plaats vastgeschroefd om het batterijcompartiment tijdens gebruik te beschermen.

⑧ Bodypack-antenne

Voor RF-signaaloverdracht.

⑨ Handheld geïntegreerde antenne

Voor RF-signaaloverdracht.

⑩ Microfoonkop

Uitwisselbaar met diverse Shure-capsules.

⑪ TA4M-ingangsconnector

Wordt aangesloten op een microfoon- of instrumentkabel met een 4-pens miniconnector (TA4F).

A diagram of the SLXD2 handheld transmitter, with numbers calling out each feature.

A diagram of the SLXD1 bodypack transmitter, with numbers calling out each feature.

Menu-opties en navigatie van zender

De zender heeft afzonderlijke menuschermen voor het instellen en afstellen van de zender. Druk op de knop menu om de menu-opties vanaf het beginscherm te openen. Telkens als u op de knop menu drukt, gaat u naar een volgend menuscherm. Druk op de knop enter om opties op het actieve menuscherm te selecteren en bevestigen.

Beginscherm Druk op de knop enter om een van de volgende beginschermen te selecteren:
 • Kanaalnaam/groep en kanaal/batterijpictogram
 • Kanaalnaam/frequentie/batterijpictogram
 • Kanaalnaam/batterijpictogram/groep en kanaal
 • Kanaalnaam/batterijpictogram
① Microfoon-offset Voor het aanpassen van de audioniveaus tussen twee zenders die in een combosysteem worden gebruikt. Het bereik is 0 tot 21 dB (in stappen van 3 dB).
② RF-vermogen Selecteer een instelling voor RF-vermogen:
 • Hoog = 10 mW
 • Laag = 1 mW
③ Hoogdoorlaatfilter Zet het hoogdoorlaatfilter On of Off
④ Batterij Om een nauwkeurige weergave van de batterijlevensduur te verzekeren, moet het geplaatste AA-batterijtype worden ingesteld.

Opmerking: Het menu is niet toegankelijk als er oplaadbare batterijen van Shure zijn geplaatst.

⑤ Automatische vergrendeling De automatische vergrendeling van de zender in- of uitschakelen
⑥ Vergrendelingstype Bepaal het gedrag van de automatische vergrendeling:
 • Menu Only: Vergrendelt het menu om te voorkomen dat de instellingen van de zender worden gewijzigd
 • Menu & Power: Vergrendelt het menu en schakelt de voedingsschakelaar uit
⑦ Over Geeft firmware-, hardware- en bandinformatie weer

Bedieningselementen ontvanger vergrendelen en ontgrendelen

De volgende vergrendelopties zijn beschikbaar onder 5. Advanced Settings > 5.1 Device Lock:

 • Unlock: De bedieningselementen van de ontvanger zijn ontgrendeld
 • Lock Menu: Voorkomt toegang tot menu-items (de ontvanger kan nog steeds worden uitgeschakeld)
 • Lock Menu & Power: Schakelt de voedingsschakelaar en de menubedieningselementen uit

Selecteer de gewenste optie en druk op de control knob om te bevestigen.

Automatische vergrendeling van de zender

De bedieningselementen van de zender kunnen worden vergrendeld of ontgrendeld door On (vergrendeld) of Off (ontgrendeld) te selecteren in het menu Auto Lock van de zender. Als de automatische vergrendeling is ingeschakeld, worden de bedieningselementen van de zender vergrendeld als u terugkeert naar het beginscherm.

Opmerking: De knop enter kan nog steeds worden gebruikt om de weergave op het beginscherm van een vergrendelde zender te wijzigen.

Om de automatische vergrendeling te activeren:

 1. Druk op de knop menu om naar de Auto Lock-instellingen te navigeren.
 2. Druk op de knop enter om de instellingen te bewerken en op de knop menu om On te selecteren.
 3. Druk op enter om op te slaan. Het vergrendelingspictogram verschijnt op het display om te bevestigen dat de vergrendelingen zijn ingeschakeld.

Om de zender te ontgrendelen en automatische vergrendeling te deactiveren:

 1. Druk op enter en vervolgens op menu om de bedieningselementen van de zender te ontgrendelen.
 2. Navigeer naar de Auto Lock-instellingen en selecteer Off.
 3. Druk op enter om uw selectie op te slaan. De zender zal niet meer worden vergrendeld als u terugkeert naar het beginscherm.

Batterijen en laders

Batterijen van zender plaatsen

Belangrijk: Gebruik alleen Shure SB903 li-ion oplaadbare batterijen of 1,5 V AA-batterijen om beschadiging van de zenders te voorkomen.

Bodypack:

 1. Druk het lipje omhoog en open de batterijklep om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment.
 2. Plaats een Shure SB903 li-ion oplaadbare batterij of 2 AA-batterijen in the compartiment.
 3. Sluit de batterijklep.

  Illustration of the battery compartment for the SLXD1 bodypack receiver.

Handheld:

 1. Verwijder het batterijklepje om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment.
 2. Til het batterijklepje op om het batterijcompartiment te openen.
 3. Plaats een Shure SB903 li-ion oplaadbare batterij of 2 AA-batterijen in the compartiment.
 4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

  Illustration of the battery cover and compartment for the SLXD2 handheld receiver.

Type AA-batterijen instellen

Om een nauwkeurige weergave van de gebruiksduur van de zender te verzekeren, moet het geplaatste AA-batterijtype in het zendermenu worden ingesteld (de standaardinstelling is Alkaline). Als een Shure oplaadbare batterij is geplaatst, hoeft u geen batterijtype te selecteren en wordt het menu voor batterijtype niet weergegeven.

 1. Druk op de knop menu om naar het scherm Battery te navigeren.
 2. Druk op enter en vervolgens op de knop menu om het geplaatste batterijtype te selecteren:
  • Alkaline = alkaline
  • NiMH (nikkelmetaalhydride)
  • Lithium (niet oplaadbaar, max. 1,5 V)
 3. Druk op enter om op te slaan.

Shure SB903 oplaadbare batterij

De SB903 lithium-ion batterij voedt de SLX-D-zenders. Gebruik de SBC10-903-lader met één compartiment of SBC203-lader met twee compartimenten om de SB903-batterijen op te laden.

Belangrijk: Laad een nieuwe batterij altijd volledig op voor het eerste gebruik.

Om een nieuwe SB903-batterij volledig op te laden, moet deze direct in de lader worden geplaatst. Eenmaal opgeladen kan de batterij ook worden opgeladen door de zender in het SBC203-laadstation met twee compartimenten te plaatsen.

Lader met één compartiment

De SBC10-903-lader met één compartiment biedt een compacte laadoplossing.

 1. Steek de lader in een netvoedingsbron of USB-poort.
 2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
 3. Controleer de laadstatus-LED’s tot het opladen is voltooid.

Illustration of the SBC10-903 battery charger, showing the LED indicator.

Laadstatus-leds
Beschrijving Kleur Status
Gebruiksklaar Groen (continu) Apparaat is volledig opgeladen
Laden Rood (knipperend) Laden
Fout Geel (knippert snel) Batterij- of voedingsfout
Niet opladen Uit De stroomtoevoer is onderbroken of er is geen apparaat in het laadcompartiment geplaatst

Laders met twee compartimenten

De SBC203-laders met twee compartimenten kunnen losse batterijen opladen of batterijen die in zenders zijn geplaatst.

Illustration of the SBC203 battery charger, with transmitters docked.

 1. Steek de lader in een netvoedingsbron.
 2. Plaats batterijen of zenders in het laadcompartiment.

  BELANGRIJK: Plaats zenders altijd naar voren gericht om schade te voorkomen.

 3. Controleer de laadstatus-LED’s tot het opladen is voltooid.
Laadstatus-leds
Beschrijving Kleur Status
Gebruiksklaar Groen (continu) Apparaat is volledig opgeladen
Laden Rood (knipperend) Laden
Fout Geel (knippert snel) Batterij- of voedingsfout*
Geel (knippert langzaam) Buiten het bedrijfstemperatuurbereik
Niet opladen Uit De stroomtoevoer is onderbroken of er is geen apparaat in het laadcompartiment geplaatst

* Als er een fout optreedt wanneer een zender in de lader is geplaatst, verwijder dan de batterij uit de zender en plaats deze direct in de lader. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Shure.

Belangrijke tips voor de zorg voor en opslag van oplaadbare Shure-batterijen

De juiste zorg voor en opslag van Shure-batterijen leidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een lange levensduur.

 • Sla batterijen en zenders altijd bij kamertemperatuur op
 • In het ideale geval dienen batterijen te worden opgeladen tot ongeveer 40% capaciteit voor langetermijnopslag
 • Tijdens opslag controleert u de batterijen elke 6 maanden en laadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit

Gemiddelde oplaadtijd

SBC10-903

Laadtijd Gebruikstijd Capaciteit
1 uur 1 uur 15%
3 uur 4 uur 50%
5 uur: 30 minuten >8 uur 100%

SBC203

Laadtijd Gebruikstijd Capaciteit
30 minuten 1 uur 15%
1 uur: 15 minuten 4 uur 50%
2 uur: 30 minuten >8 uur 100%

*Gebaseerd op batterij met een conditie van 100%

Geluidscontrole en gain afstellen

Navigeer naar het scherm Gain van de ontvanger om de prestaties van de zender te testen. Pas de versterking aan om de audio-indicator binnen het bereik optimal te houden. Verminder de versterking als er een hoorbare vervorming van het geluid is.

Screen shots of the SLXD4 gain meter, in both optimal range and overload.

Systeem instellen

Audiokanalen maken

Er wordt een draadloos audiokanaal gevormd wanneer een ontvanger en een zender op dezelfde frequentie worden afgestemd. Het SLX-D-systeem biedt 3 methoden voor het afstemmen van de ontvanger en zender op dezelfde frequentie:

 • Geleide frequentie-instelling: Een stapsgewijze gids leidt u door het proces
 • Scannen en IR-synchronisatie: De ontvanger scant het RF-spectrum voor de beste beschikbare frequentie, waarna de zender met een IR-synchronisatie automatisch wordt afgestemd op de ontvangerfrequentie
 • Handmatige groeps-, kanaal- of frequentietoewijzing: Handmatige instelling van de ontvanger en zender op hetzelfde groeps- en kanaalnummer, of dezelfde frequentie

Wat zijn groepen en kanalen?

Om storing tot een minimum te beperken, organiseren Shure draadloze systemen RF-banden in vooraf gedefinieerde groepen en kanalen. Een groep is een set van compatibele frequenties binnen een frequentieband. Een enkele frequentie binnen een groep is een kanaal. Stem een ontvanger en zender af op het beste beschikbare kanaal binnen de groep om uw systeem in te stellen.

Opmerking: Omdat groepen afhankelijk van de band zijn, hebben sommige systemen geen meerdere groepen. Banden met één groep hebben dezelfde RF-prestaties als die met meerdere groepen.

Alle ontvangers in dezelfde band moeten op dezelfde groep worden ingesteld. U kunt ze handmatig instellen of u kunt Guided Frequency Setup gebruiken om het proces te doorlopen.

Sluit alle ontvangers in uw systeem aan met behulp van ethernetkabels. Voor het beste resultaat gebruikt u een netwerkschakelaar bij het aansluiten van 3 of meer ontvangerunits.

Belangrijk! Om storing te voorkomt, doet u het volgende voordat u begint:

Zet alle zenders uit voor de systemen die u instelt. Dit voorkomt dat deze de frequentiescan verstoren.

Zet de volgende apparaten aan zodat ze naar behoren werken tijdens de presentatie of de uitvoering. Op die manier kan de scan elke storing van deze apparaten opsporen en vermijden:

 • Geconfigureerde draadloze systemen of apparaten
 • Computers
 • Grote led-beeldschermen
 • Effectenprocessors
 • Cd-spelers

De Guided Frequency Setup gebruiken

Een nieuw systeem instellen:

 1. Druk op de bedieningsknop van de ontvanger en selecteer 1. Frequency Setup > 1.1 Guided Frequency Setup.
 2. Selecteer Initialize My System en druk op de bedieningsknop om verder te gaan.
 3. Schakel alle zenders uit die u van plan bent te gebruiken met uw systeem.
 4. Selecteer start scan.
 5. Nadat de scan is uitgevoerd, drukt u op de bedieningsknop om de frequenties aan de ontvanger toe te wijzen.
 6. Schakel de zender in die u van plan bent te gebruiken met deze ontvanger.

  Images of the SLXD1 and SLXD2 transmitters, with arrows highlighting the power switch on each.

 7. Lijn de infrarood (IR)-poorten op de zender en de ontvanger uit en druk op de knop sync.

  Image showing the IR ports on SLXD1, SLXD2, and SLXD4 devices.

 8. Zodra de synchronisatie is voltooid, is het systeem klaar voor gebruik.

Voeg een nieuwe ontvanger toe aan uw systeem:

A visual walk-through of adding a new receiver.

 1. Druk op de bedieningsknop en selecteer 1. Frequency Setup > 1.1 Guided Frequency Setup.
 2. Selecteer Add Receiver to My System.
 3. Om de groep te wijzigen, draai de bedieningsknop om G: te selecteren, druk om te selecteren, draai om het nummer te wijzigen, druk nogmaals om te bevestigen.
 4. Selecteer start scan.
 5. Druk na afloop van de scan op de bedieningsknop om het ontvangerkanaal toe te passen.
 6. Schakel de zender in die u van plan bent te gebruiken met deze ontvanger.
 7. Lijn de infrarood (IR)-poort van de zender uit met die van de ontvanger en druk op de knop sync.
 8. Zodra de synchronisatie is voltooid, is het systeem klaar voor gebruik.

Handmatig een frequentie selecteren

Om handmatig een groep, kanaal of frequentie af te stellen:

 1. Selecteer 1. Frequency Setup > 1.4 Manual Frequency Setup in het ontvangermenu.
 2. Selecteer met de bedieningsknop de groep (G), het kanaal (C) of de frequentie (MHz) en stel deze af.
 3. Selecteer apply en druk op de bedieningsknop om op te slaan.

Twee zenders aan een ontvanger koppelen

Als er twee zenders aan een ontvanger worden gekoppeld, biedt dit een artiest flexibiliteit voor naar voorkeur een handheld zender of een bodypack-zender. Voor performances waarbij instrumenten worden gewisseld, kunnen twee bodypack-zenders worden gekoppeld aan een enkele ontvanger.

Opmerking: Schakel slechts één zender tegelijk in om interferentie tussen zenders te voorkomen.

De zenders met de ontvanger synchroniseren

Beide zenders moeten afzonderlijk worden gekoppeld aan de ontvanger door middel van IR-synchronisatie.

 1. Schakel de eerste zender in en voer een IR-synchronisatie met de ontvanger uit.
 2. Voer een geluidscontrole uit en stel zo nodig de gain van de ontvanger af. Wanneer u klaar bent, schakelt u de zender uit.
 3. Schakel de tweede zender in en voer een IR-synchronisatie met de ontvanger uit.
 4. Test de zender bij de omstandigheden van het optreden en stel zo nodig de gain van de ontvanger af. Wanneer u klaar bent, schakelt u de zender uit.

Audioniveaus overeen laten komen met microfoon-offsets

Wanneer twee zenders aan een ontvanger worden gekoppeld, kunnen er verschillen in het volumeniveau tussen microfoons of instrumenten optreden. Als dit plaatsvindt, laat de audioniveaus dan overeenkomen m.b.v. de functie Mic Offset en elimineer zo hoorbare volumeverschillen tussen zenders. Stel bij gebruik van een enkele zender de Mic Offset in op 0 dB.

 1. Schakel de eerste zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Schakel de zender uit als u klaar bent.
 2. Schakel de tweede zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen.
 3. Als er een hoorbaar verschil is in het geluidsniveau van de zenders, navigeert u naar het menu Mic Offset op de zender om de microfoon-offset te verhogen of te verlagen zodat de audioniveaus overeenkomen.

Screen shot of the Mic Offset transmitter menu option.

SLX-D toevoegen aan andere draadloze systemen van Shure

Gebruik de Wireless Workbench-frequentiecoördinatietool om compatibele frequenties te vinden voor verschillende draadloze systemen van Shure. Download om te beginnen de software van http://www.shure.com/wwb. Ga voor meer ondersteuning naar http://www.shure.com/contact.

Radiofrequentie-instellingen (RF)

Het RF-vermogensniveau van de zender instellen

De zender biedt twee instellingen voor RF-vermogen waarmee het bereik van de zender wordt bepaald.

 • Low = 1 mW
 • High = 10 mW

Gebruik de instelling Low wanneer zender en ontvanger dicht bij elkaar staan.

 1. Navigeer naar het zendermenu RF power.
 2. Druk op de knop menu om High of Low te selecteren.
 3. Druk op enter om op te slaan.

Netwerken

De ontvanger maakt gebruik van een ethernetverbinding voor gegevensuitwisseling over het netwerk met andere componenten en omvat een interne DHCP-client voor automatische netwerkconfiguratie wanneer deze is verbonden met een ingeschakelde DHCP-router.

Met een netwerk verbinden

 1. Plaats een ethernetkabel in de ethernetpoort aan achterzijde van de ontvanger.
 2. Sluit de kabel aan op een computer of router.
 3. De poort-LED’s op de ontvanger lichten op om netwerkconnectiviteit en netwerkverkeer aan te geven.

IP-adressen automatisch toekennen

 1. Activeer een DHCP-service op de server of gebruik een router waarop DHCP is ingeschakeld.
 2. Wanneer de ontvanger wordt opgestart, wijst de DHCP-server automatisch een IP-adres aan de ontvanger toe.

Configuratietips

 • Gebruik afgeschermde Cat 5-kabel of beter ethernetkabels om betrouwbare netwerkprestaties te garanderen
 • De LED’s op de ethernetpoort lichten op wat aangeeft dat er een netwerkverbinding actief is
 • Het netwerkpictogram licht op wanneer de ontvanger extra Shure-apparaten op het netwerk waarneemt
 • Alle componenten moeten zich in hetzelfde subnet bevinden
 • Breid bij grotere installaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches

Netwerkproblemen oplossen

 • Gebruik slechts één DHCP-server per netwerk
 • Alle apparaten moeten hetzelfde subnetmasker delen
 • Op alle ontvangers moet dezelfde firmwareversie zijn geïnstalleerd
 • Controleer de LED-status van het netwerkpictogram op het voorpaneel van elk apparaat.
  • Controleer als het netwerkpictogram niet oplicht de kabelverbinding en de LED’s op de ethernetpoort.
  • Als de LED’s op de ethernetpoort niet oplichten terwijl de kabel is aangesloten, vervang de kabel dan en controleer opnieuw de LED’s en het netwerkpictogram.

Verbinden met een extern beheersysteem

De SLX-D-ontvanger is compatibel met externe bedieningssystemen, zoals AMX of Crestron, via ethernet. Gebruik slechts één controller per systeem om conflicterende berichten te voorkomen.

 • Verbinding: Ethernet (TCP/IP; SLX-D-ontvanger is de client)
 • Poort: 2202

Ga voor een uitgebreide lijst van SLX-D-commandostrings naar https://pubs.shure.com/command-strings/SLXD/en-US.

Firmware-updates

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Er kunnen nieuwe versies van de software worden geüpload en geïnstalleerd aan de hand van de Shure Update Utility (SUU) om van verbeteringen aan het ontwerp te profiteren. Download de SUU via https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility.

Doorloop de volgende stappen voor het bijwerken van de firmware:

LET OP! Zorg tijdens de update van het apparaat voor een stabiele verbinding. Schakel het apparaat niet uit voordat de update is voltooid.

 1. Sluit het apparaat en de computer aan op hetzelfde netwerk (ingesteld op hetzelfde subnet).
 2. Open de SUU.
 3. Klik op de knop Updates bovenaan het venster om de Download Manager te openen.

  Opmerking: Deze knop wordt weergegeven met de tekst “Op updates controleren...” of “[#] updates beschikbaar”

 4. Selecteer de betreffende firmwareversies in de Download Manager.

  Tip: Aan de hand van de vervolgkeuzelijst rechtsboven kunt u snel Alle selecteren of Geen selecteren.

  Opmerking: U moet na de update mogelijk de cache van uw browser wissen om updates van de webtoepassing van het apparaat weer te geven.

 5. Klik op Downloaden en sluit vervolgens de Download Manager. Gedownloade firmware wordt in een lijst opgenomen en kan in het tabblad Firmware worden bekeken en beheerd.
 6. Selecteer de nieuwe firmware in het tabblad Apparaten bijwerken en druk op Updates verzenden om de firmware-update te starten. Hierdoor wordt de huidige firmware op het apparaat overschreven.

De firmware van de zender bijwerken

 1. In het menu Apparaatconfiguratie van de ontvanger: Geavanceerde opties > Tx firmware-update.
 2. Lijn de infraroodpoort (IR-poort) op de verzender met die op de ontvanger uit en druk op de knop Synchroniseren.

  Belangrijk:tijdens de hele updatecyclus moet de uitlijning behouden blijven.

 3. Zodra de synchronisatie is voltooid, is het systeem klaar voor gebruik.

Vereisten firmware-release

Alle apparaten vormen samen een netwerk met meerdere communicatieprotocollen die samenwerken voor een juiste werking. De aanbevolen beste praktijk is dat alle apparaten op dezelfde release draaien. Ga naar de apparaatconfiguratie en ga naar  (Instellingen)  > Firmware om de firmwareversie van elk apparaat op het netwerk te bekijken.

De indeling van firmware voor Shure-apparaten is MAJOR.MINOR. PATCH. (Bijvoorbeeld ‘1.6.2’, waarbij ‘1’ het hoofdniveau van de firmware, ‘6’ het subniveau van de firmware en ‘2’ het patchniveau van de firmware is.) Apparaten binnen hetzelfde subnet moeten minimaal identieke MAJOR- en MINOR-versienummers hebben.

 • Apparaten van verschillende MAJOR-releases zijn niet compatibel.
 • Verschillen in het niveau van de PATCH-firmwarerelease kunnen mogelijk leiden tot ongewenste inconsistenties.

De SLX-D-ontvanger in een rack monteren

Alle accessoires zijn meegeleverd:

A diagram showing how to attach the rackmount hardware to a single receiver.

Onderzetvoetjes monteren

A receiver tilted so you can see 4 footpads on the bottom

Accessoires

Optionele accessoires

Batterijen en laders

Shure oplaadbare lithium-ion batterij SB903
Lader met twee compartimenten SBC203-AR
SBC203-AZ
SBC203-BR
SBC203-CN
SBC203-E
SBC203-IN
SBC203-J
SBC203-K
SBC203-TW
SBC203-UK
SBC203-US
Enkele batterijlader SBC10-903-AR
SBC10-903-AZ
SBC10-903-BR
SBC10-903-CN
SBC10-903-E
SBC10-903-IN
SBC10-903-J
SBC10-903-K
SBC10-903-TW
SBC10-903-UK
SBC10-903-US

Verdeelversterkers voeding UHF-antenne

Antenne/voedingsverdeelsysteem 470-960 MHz UA844+SWB
UA844+SWB-AR
UA844+SWB-AZ
UA844+SWB-BR
UA844+SWB-C
UA844+SWB-E
UA844+SWB-J
UA844+SWB-K
UA844+SWB-TW
UA844+SWB-UK
UA844+SWB-IN
Antenne/voedingsverdeelsysteem, minus kabel 470-960 MHz UA844+SWB/LC
UA844+SWB/LC-AR
UA844+SWB/LC-BR
UA844+SWB/LC-C
UA844+SWB/LC-E
UA844+SWB/LC-UK
Ultra-breedbandantenne/voedingsverdeelsysteem 174-1805 MHz UA845UWB
UA845UWB-AR
UA845UWB-AZ
UA845UWB-BR
UA845UWB-C
UA845UWB-E
UA845UWB-IN
UA845UWB-J
UA845UWB-K
UA845UWB-TW
UA845UWB-UK
Ultra-breedbandantenne/voedingsverdeelsysteem, minus kabel 174-1805 MHz UA845UWB/LC
UA845UWB/LC-AR
UA845UWB/LC-BR
UA845UWB/LC-E
UA845UWB/LC-UK

UABIAST

Lijnvoeding UABIAST-US
UABIAST-UK
UABIAST-BR
UABIAST-AR
UABIAST-E
UABIAST-CHN
UABIAST-IN
UABIAST-K
UABIAST-J
UABIAST-AZ
UABIAST-TW

Lijnversterkers en antennes

Antennelijnversterker, 470-900 MHz UA834WB
Antennelijnversterker, 902-960 MHz UA834XA
Actieve richtantenne 470-790 MHZ UA874E
Actieve richtantenne 470-698 MHZ UA874US
Actieve richtantenne 470-900 MHZ UA874WB
Actieve richtantenne 925-952 MHZ UA874X
Breedbandrichtantenne voor PSM-systemen 470-952 MHz PA805SWB
Breedbandrichtantenne voor PSM-systemen 650-1100 MHz PA805X
Passieve omnidirectionele antenne 470-1100 MHz UA860SWB
Passieve UHF-antennesplitter UA221
Antenneset voor montage aan voorzijde (inclusief 2 kabels en 2 bulkhead-adapters) UA600
Externe antennebeugel met BNC bulkhead-adapter UA505
Helical antenne, 470-900MHZ HA-8089

Kabels en connectors

Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG58C/U, 50 ohm, lengte 0,6 m (2 ft) UA802
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG58C/U, 50 ohm, lengte 2 m (6 ft) UA806
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG8X/U, 50 ohm, lengte 7,5 m (25 ft) UA825
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG8X/U, 50 ohm, lengte 15 m (50 ft) UA850
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG213/U, 50 ohm, lengte 30 m (100 ft) UA8100
Overbruggingskabel ethernet, 8" C8006
Ethernetkabel, 3 ft. C803
Ethernetkabel, 10 ft. C810
Ethernetkabel, verstevigd 25 ft. C825
Ethernetkabel, verstevigd 50 ft. C850
Ethernetkabel, verstevigd 100 ft. C8100

Omnidirectionele ontvangstantennes, 1/2 golflengte

470-542 MHz UA8-470-542
500-560 MHz UA8-500-560
518-598 MHz UA8-518-598
554-638 MHz UA8-554-638
596-698 MHz UA8-596-698
670-742 MHz UA8-670-742
690-746 MHz UA8-690-746
694-758 MHz UA8-694-758
710-790 MHz UA8-710-790
740-814 MHz UA8-740-814
750-822 MHz UA8-750-822
774-865 MHz UA8-774-865
00-1000 MHz UA8-900-1000

Productgegevens

Systeem

RF

Frequentiebereik RF-draaggolf

470-937,5 MHz, per regio verschillend (zie de tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen)

Werkbereik

100 m ( 328 ft)

Opmerking: Werkelijk bereik is afhankelijk van RF-signaalabsorptie, -reflectie en -interferentie: Werkelijk bereik is afhankelijk van RF-signaalabsorptie, -reflectie en -interferentie.

Grootte RF-afstemstap

25 kHz, per regio verschillend

JB-band: 125 kHz

Spiegelonderdrukking

>70 dB, normaal

RF-gevoeligheid

−97 dBm bij 10-5 BER

Audio

Latentietijd

3,2 ms

Hoogdoorlaatfilter (HPF)

150 Hz bij –12 dB/oct

Opmerking: In de fabrieksinstellingen staat het HPF uitgeschakeld

Audiofrequentiekarakteristiek

20  Hz-20 kHz (+1, –2 dB)

Dynamische audiobereik

118 dB bij 1% THD, A-gewogen, normaal

Totale harmonische vervorming

<0.02%

Polariteit systeemaudio

Een positieve druk op het microfoonmembraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 (ten opzichte van pen 3 van de XLR-uitgang) en de punt van de 6,35 mm uitgang (ten opzichte van de ring van de 6,35 mm uitgang).

Offsetbereik microfoon

0 tot 21 dB (in stappen van 3 dB)

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuurbereik

–18 °C (0 °F) tot 50 °C (122 °F)

Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.

Opslagtemperatuurbereik

–29 °C (–20 °F) tot 74 °C (165 °F)

Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.

SLXD4 / SLXD4D

Afmetingen

SLXD4 42 x 197 x 152 mm (1,65 x 7,76 x 5,98 in.), H x B x D
SLXD4D 42 x 393 x 152 mm (1,65 x 15,47 x 5,98 in.), H x B x D

Gewicht

SLXD4 816 g, zonder antennes
SLXD4D 1451 g, zonder antennes

Behuizing

Gegalvaniseerd staal

Voedingsvereisten

15 V DC @ 600 mA, geleverd door externe voeding (punt positief)

RF-ingang

Parasitaire onderdrukking

>75 dB, normaal

Connectortype

BNC

Impedantie

50 Ω

Bescherming fantoomvoeding

1/4" (6,35 mm) Ja
XLR Ja

Audiouitgang

Versterkingsregelbereik

-18 tot +42 dB in stappen van 1 dB

Configuratie

1/4" (6,35 mm) Gebalanceerd (Tip = audio +, Ring = audio -, Sleeve = ground )
XLR Gebalanceerd (1 = massa, 2 = audio +, 3 = audio −)

Impedantie

1/4" (6,35 mm) 1,3 kΩ (670 Ω Ongebalanceerd)
XLR (lijn) 400 Ω (200 Ω Ongebalanceerd)
XLR (microfoon) 150 Ω

Volledige uitgang

1/4" (6,35 mm) +15 dBV differentieel (+9 dBV enkel)
XLR LINE-instelling= +15  dBV, MIC-instelling= -15  dBV

Microfoon/lijn-schakelaar

30 dB pad

Actief op network

Netwerkinterface

Enkele poort Ethernet 10/100 Mbps

Mogelijkheid tot netwerkadressering

DHCP of handmatig IP-adres

Maximale kabellengte

100 m (328 ft)

SLXD1

Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion of 1.5 V AA-batterijen

Afmetingen

98 x 68 x 25,5 mm (3,86 x 2,68 x 1 in.), H x B x D

Gewicht

89 g

Behuizing

PC/ABS

Audio-ingang

Connector

4-pens miniconnector, mannetje (TA4M)

Configuratie

Zie de tekening voor details

Impedantie

1 MΩ

Maximaal ingangsniveau

8,2 dBV (2,57 Vrms, 7,27 Vpp)

Equivalente ingangsruis (EIN) voorversterker

-118  dBV

RF-uitgang

Antennetype

1/4 wave

Bezette bandbreedte

<200 kHz

Modulatietype

Digitaal, bedrijfseigen van Shure

Voeding

1 mW of 10 mW

Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend

SLXD2

Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion of 1.5 V AA-batterijen

Afmetingen

37,1 x 176 mm (1,46 x 6,93 in.), D x L

Gewicht

147 g

Behuizing

Aluminium

Audio-ingang

Configuratie

Zie de tekening voor details

Maximaal ingangsniveau

8,2 dBV (2,57 Vrms, 7,27 Vpp)

Opmerking: Afhankelijk van microfoontype

RF-uitgang

Antennetype

Geïntegreerde single-band-Helical

Bezette bandbreedte

<200 kHz

Modulatietype

Digitaal, bedrijfseigen van Shure

Voeding

1 mW of 10 mW

Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend

SB903

Laadspanning

4,2 V (±0,03 V)

Laadstroom

SBC10-903 220 mA
SBC203 625  mA (normaal), 250 mA (gereduceerd)

Nominale spanning

3,6 V

Nominale capaciteit

1200 mAh

Behuizing

Gegoten polycarbonaat

Laadtemperatuurbereik

SBC10-903 10 °C tot 45 °C (50 °F tot 113 °F)
SBC203 0 °C tot 10 °C (32 °F tot 50 °F), gereduceerd, and 10 °C tot 45 °C (50 °F tot 113 °F), normaal

Afmetingen

14,5 x 32,5 x 55,5 mm (0,57 x 1,28 x 2,19 in.), H x B x D

Gewicht

28 g

SBC10-903

Batterijlader

DC-ingang spanningsbereik

5  V DC

Laadstroom

USB-gevoed

220 mA

Laadtijd

50% = 3 uur; 100% = 5 uur : 30 minuten

Laadspanning

4,2 V

Bedrijfstemperatuurbereik

10 °C tot 45 °C (50 °F tot 113 °F)

Afmetingen

20,5 x 37,5 x 79,5  mm (0,81 x 1,48 x 3,13 in.), H x B x D

Gewicht

39 g

Behuizing

Gegoten polycarbonaat

Voeding

Input Voltage Range

100 tot 240 V AC

Werkende frequentie

50 Hz tot 60 Hz

Maximaal ingangsvermogen

0,2A

bij 100 V AC vollast

Uitgangsspanning

4,75 tot 5,25  V DC

Maximaal uitgangsvermogen

1,0 A

op5 V

Bedrijfstemperatuurbereik

0  °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

SBC203

Laadstroom

625 mA of 250 mA

Lagere stroomsterkte die wordt gebruikt bij gebruik van een andere voedingsbron, of bij gebruik tussen 0 ℃ en 10 ℃

Laadtijd

50% = 1 uur : 15 minuten; 100% = 2 uur : 30 minuten

Externe voeding

SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Voedingsvereisten

5 V DC, 3 A max.

Laadtemperatuurbereik batterij

0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F)

Afmetingen

66 x 99 x 165 mm (2,6 x 3,9 x 6,5 in.), H x B x D

Gewicht

284 g

Behuizing

ABS

Voeding

Input Voltage Range

100 tot 240 V AC

Werkende frequentie

50 Hz tot 60 Hz

Maximaal ingangsvermogen

0,6 A

bij 100 V AC vollast

Uitgangsspanning

4,75 tot 5,25  V DC

Maximaal uitgangsvermogen

3,0 A

op5 V

Bedrijfstemperatuurbereik

0  °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

Uitgangsconnectors ontvanger

Circuit diagram of the receiver output.

Zenderingang

Circuit diagram of the transmitter input.

Massa
Voorspanning
Audio-ingang
Actieve belasting

Frequentiebereik en uitgangsvermogen zender

Frequentieband Frequentiebereik (MHz) Voeding ( mW RMS )*

(Low/High)

G58 470 tot 514 1 / 10
G59 470 tot 514 1 / 10
G60 470 tot 510 1 / 10
G61 479 tot 523 1 / 10
G62 510 tot 530 1 / 10
H55 514 tot 558 1 / 10
H56 518 tot 562 1 / 10
H57 520 tot 564 1 / 10
J52 558 tot 616 1 / 10
J53 562 tot 606 1 / 10
J54 562 tot 606 1 / 10
JB 806 tot 810 1 / 10
K59 606 tot 650 1 / 10
L55 646 tot 690 1 / 10
L56 650 tot 694 1 / 10
L57 650 tot 694 1 / 10
L58 630 tot 674 1 / 10
L59 654 tot 698 1 / 10
M55 694 tot 703, 748 tot 758 1 / 10
S50 823 tot 865 1 / 10
X51 925 tot 937.5 1 / 10

* Voeding geleverd aan de antennepoort

Opmerking: Frequentiebanden zijn mogelijk niet in alle landen of regio’s beschikbaar voor verkoop of geautoriseerd voor gebruik.

Frequenties voor Europese Landen

Country Code

Frequency Range

SLXD-G59

470-514 MHz, max. 1/10 mW

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 514 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 514 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 514 MHz*
DK, FIN, M, N 470 - 514 MHz*
HR, E, IRL, LV, RO, TR 470 - 514 MHz*
SLXD-H56

518 - 562 MHz, max. 1/10 mW

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 518 - 562 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 518 - 562 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO 518 - 562 MHz*
DK, FIN, M, N 518 - 562 MHz*
HR, E, IRL, LV, RO, TR 518 - 562 MHz*
SLXD-J53

562-606 MHz, max. 1/10 mW

A, B, CH, CZ, D, E, EST 562–606 MHz*
F, GB, GR, H, I, IRL, L 562–606 MHz*
LT, M, NL, P, PL, SLO 562–606 MHz*
DK, FIN, N, S 562–606 MHz*
CY, LV, SK 562–606 MHz*
SLXD-K59

606–650 MHz, max. 1/10 mW

A, B, CH, CZ, D, E, EST 606–650 MHz*
F, GB, GR, H, I, IRL, L 606–650 MHz*
LT, M, NL, P, PL, SLO 606–650 MHz*
DK, FIN, N, S 606–650 MHz*
CY, LV, SK 606–650 MHz*
SLXD-L56

650 - 694 MHz, max. 1/10 mW

A, BG, CH, CY, CZ, D, EST 650 - 694 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 650 - 694 MHz*
P, PL, S, SK, SLO 650 - 694 MHz*
B, DK, FIN, M, N, NL 650 - 694 MHz*
HR, E, IRL, LV, RO, TR 650 - 694 MHz*
SLXD-S50

823–832 863-865 MHz max. 1/10 mW

A, BG, CH, CY, CZ, D, EST 823–832 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, LT 823–832 MHz *
P, PL, S, SK, SLO 823–832 MHz *
B, DK, E, FIN, HR, IRL, L 823–832 MHz *
LV, M, N, NL, RO, TR 823–832 MHz *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

  A cart with a receiver on top tipping over onto a person. There is a circle around the image with a line through it.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Belangrijke productinformatie

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用

不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並

改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之

無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾。

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië

Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals de werkfrequenties. Dit apparaat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in de frequentieband van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de frequentieband van 694-820 MHz.

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Canada

Dit apparaat functioneert zonder bescherming en zonder interferentie. Als de gebruiker bescherming wenst tegen andere radiodiensten die werken op dezelfde tv-banden, is een radiolicentie vereist. Raadpleeg het document Client Procedures Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands van Innovation, Science and Economic Development Canada voor meer details.

(一)本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

(二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;

(三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

Certificering

Information to the user

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio and television reception.

Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void your authority to operate this equipment.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Dit apparaat deelt frequenties met andere apparaten. Raadpleeg de website van de Federal Communications om de beschikbare kanalen in uw omgeving vast te stellen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Deze zenders zijn getest en voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor straling die voor een ongecontroleerde omgeving zijn vastgesteld. Deze apparatuur staat bij normale gebruiksomstandigheden in rechtstreeks contact met het lichaam van de gebruiker. Deze zenders mogen niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Gecertificeerd onder FCC Deel 15 en FCC Deel 74.

Gecertificeerd door ISED in Canada onder RSS-102 en RSS-210.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Goedgekeurd volgens de bepaling over conformiteitsverklaring (DoC) van FCC Deel 15.

FCC ID: DD4SLXD1G58, DD4SLXD1H55, DD4SLXD1J52, DD4SLXD2G58, DD4SLXD2H55, DD4SLXD2J52. IC: 616A-SLXD1G58, 616A-SLXD1H55, 616A-SLXD1J52, 616A-SLXD2G58, 616A-SLXD2H55, 616A-SLXD2J52.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • WEEE-richtlijn 2012/19/EU zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn EU 2015/863

  Opmerking: houd u aan de plaatselijke richtlijnen voor recycling van elektronisch afval

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

CE-certificering: Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Bevoegde Europese importeur:

Shure Europe GmbH

Afdeling: Wereldwijde conformiteit

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: EMEAsupport@shure.de