Stem Ecosystem-platform

De Stem Ecosystem-apparaten zijn ontworpen als een volledige oplossing in combinatie met de hardware van het Stem Ecosystem-platform. Met ons Ecosystem-platform kunt u al uw ruimten en apparaten installeren, bedienen en beheren via het netwerk.

Open het Stem Ecosystem-platform om uw apparaten in te stellen.

Stem Ecosystem-apparaten

Hub/Hub Express Wall Ceiling Tafel Luidspreker Bediening
afbeelding van Stem Hub
afbeelding van Stem Wall
afbeelding van Stem Ceiling
afbeelding van Stem Table
afbeelding van Stem-luidspreker
afbeelding van Stem-bediening

Uw eerste apparaat installeren

 1. Uw apparaten installeren:

  Sluit elk van de Stem-apparaten die u hebt gekocht aan op uw netwerk en zet deze op de aangewezen plek in de ruimte.

 2. Toegang tot uw apparaten:

  Als u toegang wilt tot het Stem Ecosystem-platform, opent u de app Stem Control of typt u het IP-adres van uw apparaat in uw webbrowser. U hebt toegang tot uw verbonden apparaten via het tabblad Ecosystem.

  Schermafbeelding van het startscherm van het Stem Ecosystem-platform.

  Opmerking: HetStem-platform wordt in elk Stem-apparaat geïntegreerd. Het IP-adres van elk Stem-apparaat biedt u toegang tot het Platform. Controleer of al uw Stem-apparaten met hetzelfde netwerk zijn verbonden als u met meer dan één Stem-apparaat werkt.

  Meer informatie en functionaliteit zijn beschikbaar op elk van de tabbladen van het startscherm:

 3. Kies uw beveiligingsinstelling:

  MetOrganisatie kunt u al uw verbonden Stem-apparaten met een enkel wachtwoord beveiligen. Standaard instellingen vereisen geen wachtwoord om toegang te krijgen tot apparaten.

 4. Een ruimte maken:

  In ruimten kunnen meerdere apparaten samenwerken. Klik op Ecosystem > Ruimten > Ruimte toevoegen om uw eerste ruimte te maken.

Beveiligingsinstellingen

Met de instelling Organisatie kunt u al uw Stem-apparaten met een enkel wachtwoord beveiligen. Met de instellingStandaard hoeft u geen wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot een apparaat.

Organisatiebeveiligingsinstelling

Het wachtwoord voor uw organisatie is vereist om toegang te krijgen tot uw Ecosystem-apparaten of die te wijzigen. De organisatiegegevens worden opgeslagen in elk apparaat. Per organisatie is slechts één wachtwoord toegestaan en er is slechts één organisatie toegestaan per netwerk, maar er is geen limiet voor het aantal ruimten of Stem-apparaten dat is toegestaan in een organisatie.

Opmerking:Neem contact op met de klantenservice van Stem als u uw wachtwoord voor uw organisatie bent vergeten.

Standaard beveiligingsinstelling

Er is geen wachtwoord vereist om uw Stem Ecosystem te wijzigen of hieraan Stem-apparaten toe te voegen. Dit betekent dat iedereen die toegang heeft tot uw netwerk, uw Stem-apparaten kan bedienen. Stem-apparaten zonder wachtwoordbeveiliging zijn open voor herconfiguratie en wijzigingen van de instellingen.

Ecosystem

Vanaf het tabblad Ecosystem van het Stem-platformhebt u toegang tot drie functies: Ruimten, Apparaten en Ontwerpwizard. Met Ruimten en Apparaten kunt u uw ruimten en apparaten bedienen en beheren. Met Ontwerpwizard kunt u nieuwe ruimten voor uw Stem-apparaten ontwerpen.

Schermafbeelding van het tabblad Ecosystem.

Ruimten

Op het tabblad Ruimten kunt u een nieuwe ruimte maken of bestaande ruimten binnengaan of beheren.

Klik op Ecosystem > Ruimten > Ruimte toevoegen om een nieuwe ruimte te maken, of selecteer een bestaande ruimte om de naam, apparaten, meldingen te wijzigen en toegang te krijgen tot het functiemenu.

Opmerking: Wanneer zich met een of meer van de apparaten in uw ruimte een probleem voordoet, verschijnt het pictogram van een uitroepteken in een rode cirkel en wordt de ruimte naar de bovenkant van de lijst verplaatst.

pictogram 'Bewerken'

bewerken

Bewerk de naam van uw ruimte.

pictogram 'Toevoegen'

apparaat toevoegen

Voeg een ruimte toe aan uw ruimte.

pictogram 'Verwijderen'

apparaat verwijderen

Verwijder het geselecteerde apparaat uit uw ruimte.

pictogram 'Samenvoegen'

ruimte samenvoegen

Combineer meerdere ruimten, maximaal 10 audio-apparaten, tot een enkele ruimte met 1 Hub of Hub Express. Hierdoor worden de RoomDesign-parameters gewist, waardoor u een nieuw ontwerp kunt maken voor de gecombineerde ruimte. (Informatie voor de afzonderlijke ruimten wordt opgeslagen en kan worden hersteld door de gecombineerde ruimte weer op te splitsen in aparte ruimten.)

Opmerking: De ruimte die als eerste wordt geselecteerd, wordt de primaire, en alle instellingen op andere Hub of Hub Express apparaten worden omzeild en opgeslagen voor later. Als u bijvoorbeeld ruimten combineert en in één kamer SIP is ingeschakeld, selecteert u eerst die ruimte om die instelling te behouden.

pictogram 'Splitsen'

ruimte splitsen

Scheid een enkele ruimte in meerdere ruimten.

pictogram 'Opnieuw toewijzen'

opnieuw toewijzen

Wijzig de toegewezen ruimte van een geselecteerd apparaat.

pictogram 'Toewijzing ongedaan maken'

toewijzing ongedaan maken

Verwijder de toegewezen ruimte van een geselecteerd apparaat.

Ontwerpwizard

Met Ontwerpwizard kunt u een ruimte virtueel opnieuw maken, exacte afmetingen en meubels toevoegen en Stem-apparaten mixen en matchen. U hebt ook de mogelijkheid ontwerpen voor later op te slaan en u kunt deze importeren wanneer u uw ruimte wilt instellen.

Als u een nieuwe ruimte wilt ontwerpen, klikt u op Ontwerpwizard > Ruimte toevoegen  . Als u op de pijl achteruit klikt om Ontwerpwizard te verlaten, krijgt u de optie uw ruimteontwerp op te slaan.

pictogram 'Wanden'

Wallen

Voeg de afmetingen van de ruimte toe.

pictogram 'Meubels'

Meubels

Voeg meubels toe aan uw ontwerp.

pictogram 'Apparaten'

Apparaten

Voeg Stem-apparaten toe aan uw ruimte.

pictogram 'Geschat bereik'

Geschat bereik

Geef de geschatte dekking van de apparaten in uw ruimteontwerp weer.

pictogram 'Ontwerp wissen'

Ontwerp wissen

Wis alle apparaten, meubels en afmetingen en keer terug naar een leeg ontwerpsjabloon.

pictogram 'RoomCheck'

RoomCheck

Wanneer uw apparaten zijn ingesteld in uw ruimte en zijn toegevoegd aan het Stem Ecosystem-platform, kunt u RoomCheck draaien om de helderheid van uw stem in de ruimte te testen.

Metrisch/imperiaal

Schakel tussen metrische en imperiale meeteenheden voor de afmetingen van de ruimte.

Alleen beschikbaar in HTML.

Ontwerp exporteren

Een pdf van uw ruimteontwerp genereren.

Alleen beschikbaar in HTML.

Ruimtefunctiesmenu

Met het ruimtefunctiesmenu kunt u verschillende tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat de apparaten in uw ruimte correct zijn ingesteld en geoptimaliseerd voor de beste prestaties.

pictogram 'Test'

Ruimte testen

Controleer de gevoeligheidsniveaus van de luidsprekers van het apparaat en de microfoon door een tjilpend geluid vanaf alle apparaten te activeren.

pictogram 'Pingen'

Ruimte pingen

Lokaliseer en identificeer snel een ruimte door een pinggeluid van alle apparaten te activeren (voor Stem Ceiling gaan de led-lichtringen rood knipperen).

pictogram 'RoomAdapt'

RoomAdapt

Optimaliseer de prestaties door de niveaus van de microfoon en luidspreker aan de omgeving aan te passen.

'pictogram 'Geavanceerd'

Geavanceerd

Ga naar het menu met geavanceerde ruimte-instellingen.

Geavanceerde (ruimte)instellingen

Pas de geavanceerde instellingen aan voor alle apparaten die aan een ruimte zijn toegewezen. Klik op de knop Instellingen toepassen om de wijzigingen in dit menu te bevestigen.

Opmerking: Geavanceerde ruimte-instellingen overschrijven de geavanceerde instellingen voor de organisatie.

schermafbeelding van het scherm met geavanceerde (ruimte)instellingen

 • Geluidsdemping: Selecteer welke microfoons en luidsprekers actief zijn voor uw apparaten.
 • Geplande herstart: Kies of u alle apparaten volgens een wekelijks of dagelijks schema wilt herstarten.
 • Gepland testen: Kies of u uw ruimte volgens een wekelijks of dagelijks schema wilt herstarten.
 • Lichtdisplay: Schakel de directionele lichten of de led-lichtring in of uit voor alle apparaten in de ruimte.

  Opmerking: Dit heeft geen effect op dempingslichten of andere kritieke lichten.

 • Firmware-updates van het apparaat: Schakel automatische firmware-updates in of kijk of er firmware-updates beschikbaar zijn.
 • Audiofencing: Audiofencing neemt geluid op dat zich binnen het microfoonarray bevindt en blokkeert ander geluid.
 • Lokale server: Definieer een lokale FTP-server voor updates in een organisatie die apparaten blokkeert om toegang te krijgen tot externe communicatie.
 • Tijdzonecompensatie: Stel uw lokale tijdzone automatisch in of kies deze handmatig.
 • SIP-configuratie: Configureer bellen met SIP op het afzonderlijke apparaat in standalone gebruik of op de Hub of Hub Express bij gebruik van meerdere apparaten in een ruimte.

  Opmerking: Maak een ruimte, zelfs wanneer u een standalone apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot alle functies en geavanceerde instellingen.

Ruimte-indeling

Importeer een opgeslagen RoomDesign in een nieuwe ruimte door te klikken op het pictogram 'Import' , of bewerk het bestaande ontwerp van de ruimte.

Klik op het pictogram 'Bewerken' om een RoomDesign in een bestaande ruimte te maken of bewerken.

Opmerking: Apparaten die zijn toegewezen aan de ruimte staan op het rechterpaneel vermeld. Het pictogram van een uitroepteken in een groene cirkel betekent dat het apparaat is toegewezen aan de ruimte, maar nog niet is toegevoegd aan het RoomDesign.

Als u het geschatte bereik van de microfoon van de apparaten in uw RoomDesign wilt zien, klikt dan op het pictogram 'Geschat bereik' .

RoomCheck

RoomCheck is een opname van vijf seconden die de helderheid van het geluid van uw stem test van ergens in de ruimte. Ga ergens in de ruimte staan om RoomCheck te initiëren en klik op het pictogram 'RoomCheck' en spreek 5 seconden.

Zodra RoomCheck is voltooid, verschijnt er een warmtekaart van de ruimte waarin de kwaliteit van de audio-opname wordt weergegeven. Zorg ervoor dat u uw apparaten op exact dezelfde plek in de ruimte installeert als in RoomDesign voor nauwkeurige resultaten.

Opmerking: U moet RoomAdapt initiëren voordat u RoomCheck initieert.

Afbeelding van een RoomCheck-warmtekaart

Groen

Optimale dekking

Geel

Voldoende dekking

Rood

Onvoldoende dekking

Apparaten

Het tabblad Apparaten toont alle apparaten op uw netwerk, of in uw organisatie, en de status ervan:

Schermafbeelding van scherm Apparaten, met cijfers die verwijzen naar de belangrijkste statusonderdelen.

① Rode cirkel

Het apparaat of de ruimte heeft een fout

② Geblokte achtergrond

Het apparaat bevindt zich in de organisatie, maar is niet aan een ruimte toegewezen

③ Effen achtergrond

Het apparaat bevindt zich in de organisatie en is aan een ruimte toegewezen

④ Groene cirkel

Het apparaat of de ruimte is klaar voor gebruik

⑤ Blauwe omlijning

Het apparaat of de ruimte is in gebruik.

Opmerking: Als een apparaat in gebruik is, kunt u de functies voor het pingen, testen of RoomAdapt niet gebruiken.

⑥ Rode tekst

Het apparaat bevindt zich buiten de organisatie.

Menu met apparaatfuncties

Als u een afzonderlijk apparaat selecteert, kunt u de naam, het serienummer, het MAC-adres, het IP-adres en de firmwareversie van het apparaat zien. U kunt ook de naam van het apparaat wijzigen, het apparaat opnieuw toewijzen aan een andere ruimte, het apparaat niet toewijzen of toegang krijgen tot het menu met apparaatfuncties.

Met het menu met apparaatfuncties kunt u verschillende tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw apparaat correct is ingesteld en geoptimaliseerd voor de beste prestaties.

pictogram 'Pingen'

Apparaat pingen

Lokaliseer en identificeer het geselecteerde apparaat snel door een pinggeluid uit de luidspreker van het apparaat te activeren. (Voor Stem Ceiling, gaat de led-lichtring rood knipperen.)

pictogram 'Test'

Apparaat testen

Controleer de gevoeligheidsniveaus van de luidsprekers van het apparaat en de microfoon door een tjilpend geluid van de luidspreker van het apparaat te activeren.

pictogram 'Diagnose'

Diagnose

Help uitgebreide probleemoplossing te elimineren door een probleem te diagnosticeren. Wanneer zich een probleem voordoet, verschijnt het pictogram van een uitroepteken in een rode cirkel en wordt het apparaat naar de bovenkant van de lijst verplaatst.

Opmerking: Als uw apparaat goed werkt, wordt de knop grijs weergegeven en vermeldt het label Online.

'pictogram 'Geavanceerd'

Geavanceerd

Ga naar het menu met geavanceerde apparaatinstellingen.

Opmerking: Als een apparaat in gebruik is, kunt u de functies voor pingen, diagnose en testen niet gebruiken en kunt u geavanceerde instellingen niet wijzigen.

Geavanceerde (apparaat) instellingen

Pas de geavanceerde instellingen aan voor het geselecteerde apparaat. Klik op de knop Instellingen toepassen om de wijzigingen in dit menu te bevestigen.

Opmerking: Geavanceerde apparaatinstellingen overschrijven de geavanceerde instellingen voor de ruimte en de organisatie.

schermafbeelding van het scherm met geavanceerde (apparaat)instellingen

 • Geluidsdemping: Selecteer of de microfoon en de luidspreker actief zijn voor uw apparaat.
 • Geplande herstart: Kies of u uw apparaat volgens een wekelijks of dagelijks schema wilt herstarten.
 • Gepland testen: Kies of u uw apparaat volgens een wekelijks of dagelijks schema wilt testen.
 • Lichtdisplay: Schakel de directionele lichten of de led-lichtring in of uit voor alle apparaten in de ruimte.

  Opmerking: Dit heeft geen effect op dempingslichten of andere kritieke lichten.

 • Firmware-updates van het apparaat: Schakel automatische firmware-updates in of kijk of er firmware-updates beschikbaar zijn.
 • IP-configuratie: Definieer een statisch IP-adres voor het geselecteerde apparaat.
 • Lokale server: Definieer een lokale FTP-server voor updates in een organisatie die apparaten blokkeert om toegang te krijgen tot externe communicatie.
 • Tijdzonecompensatie: Stel uw lokale tijdzone automatisch in of kies deze handmatig.
 • SIP-configuratie: Configureer bellen met SIP op het afzonderlijke apparaat in standalone gebruik of op de Hub of Hub Express bij gebruik van meerdere apparaten in een ruimte.
 • Dit apparaat herstarten: Herstart het geselecteerde apparaat.

Apparaatinstellingen Ceiling

Met Stem Ceiling hebt u de optie om de bundelinstellingen van uw apparaat aan te passen of audiofencing in te schakelen.

Bundelinstellingen Ceiling

Ga de ruimte binnen waar de Ceiling dat u wilt aanpassen zich bevindt. Selecteer het specifieke Ceiling-apparaat dat u wilt aanpassen, klik op bundel, en kies de bundelinstelling smal, gemiddeld of breed.

Pictogrammen voor plafondbundel Smal, Gemiddeld en Breed.

Tip: Als u meerdere Ceiling apparaten in een ruimte hebt, kunt u ping gebruiken voor het specifieke Ceiling apparaat dat u zoekt.

Audiofencing

Met audiofencing kunt u het microfoonbereik beperken door geluid op te nemen dat zich binnen het microfoonarray bevindt, en geluid dat zich buiten het array bevindt, te blokkeren. Ga naar de geavanceerde instellingen van de ruimte, en selecteer het keuzevakje Fencing inschakelen.

Pictogram audiofencing

Videoconferentie

Op het tabblad Videoconferentie wordt u gevraagd uw favoriete software voor videoconferentie te openen. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op uw computer via USB als u een standalone Stem-apparaat gebruikt. Sluit uw Hub of Hub Express rechtstreeks aan op uw computer als u meerdere apparaten in een ruimte gebruikt. Zorg er ook voor dat uw apparaten zijn verbonden via het Stem Ecosystem-platform.

Dialer

Met het tabblad Dialer kunt u een nummer kiezen en rechtstreeks vanaf het Ecosystem-platform via bellen met SIP.

SIP-configuratie installeren

SIP-inloggegevens ophalen

Haal het volgende op van uw gehoste VoIP-provider: SIP-gebruikersnaam, SIP-wachtwoord, gateway-host, uitgaande proxy

Log in op het Stem Ecosystem-platform met behulp van de browser

Voer het IP-adres van een van uw verbonden Stem-apparaten in uw webbrowser in.

Voer SIP-inloggegevens in en pas ze toe

Klik op Ecosystem > Ruimten > Geavanceerde instellingen > SIP -configuraties om toegang te krijgen tot de configuratie-instellingen. Voer uw SIP-inloggegevens in en klik op Instellingen toepassen.

Uw configuratie testen

Ga terug naar dialer en test een inkomende en uitgaande oproep. Als uw serviceprovider een beheerdersportaal heeft, moet u ook de bevestiging krijgen dat het Stem-apparaat is geregistreerd, actief of online is.

Statistieken

Het tabblad Statistieken geeft de statistieken weer voor de apparaten of ruimten in uw organisatie, waaronder:

 • Gebruik: Ruimtegebruik aan de hand van het aantal sessies en hoeveel minuten de ruimte in gebruik is.
 • Bedrijfstijd: De tijd die elk apparaat is ingeschakeld en actief is.
 • Gebeurtenisregistraties: Testen, verbindingen, verbroken verbindingen enz.
 • Oproepregistraties: Informatie over SIP-oproepen in uw organisatie, per ruimte of apparaat.

Instellingen

Op het tabblad Instellingen kunt u instellingen voor alle ruimten en apparaten in uw organisatie aanpassen. Klik op de knop Instellingen toepassen om de wijzigingen in dit menu te bevestigen.

Opmerking: Organisatie-instellingen overschrijven afzonderlijke ruimte- en apparaatinstellingen.

 • Geplande herstart: Kies of u uw apparaat volgens een wekelijks of dagelijks schema wilt herstarten.
 • Gepland testen: Kies of u uw apparaat volgens een wekelijks of dagelijks schema wilt testen.
 • Lichtdisplay: Schakel de directionele lichten of de led-lichtring in of uit voor alle apparaten in de ruimte.

  Opmerking: Dit heeft geen effect op dempingslichten of andere kritieke lichten.

 • Firmware-updates van het apparaat: Schakel automatische firmware-updates in of kijk of er firmware-updates beschikbaar zijn.
 • Lokale server: Definieer een lokale FTP-server voor updates in een organisatie die apparaten blokkeert om toegang te krijgen tot externe communicatie.
 • Tijdzonecompensatie: Stel uw lokale tijdzone automatisch in of kies deze handmatig.
 • Organisatie: Beheer de instellingen voor uw organisatie, als er een is gemaakt.

  Opmerking:Neem contact op met de klantenservice van Stem als u uw wachtwoord voor uw organisatie bent vergeten.

Apparaten verwijderen of resetten

Ga naar het Stem Ecosystem-platform om een Stem-apparaat uit uw organisatie te verwijderen of om een apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen. Dit kunt u doen door het IP-adres van dat apparaat in uw webbrowser in te voeren.

Voer het IP-adres van het apparaat in uw webbrowser in om een apparaat uit uw organisatie te verwijderen en klik op Instellingen > Organisatie > Beheren > Organisatie verlaten. U moet het wachtwoord van uw organisatie invoeren.

Opmerking:Neem contact op met de klantenservice van Stem als u uw wachtwoord voor uw organisatie bent vergeten.

Voer het IP-adres van het apparaat in uw webbrowser in om een apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen en klik op Instellingen > Fabrieksreset.

Snelstart

Met het tabblad Snelstart doorloopt u het hele installatieproces stap voor stap. Tijdens dit proces voegt u Stem-apparaten toe aan uw netwerk, wijst u deze toe aan een ruimte en stelt u uw Ecosystem in werking.

Stem Ecosystem-installatie

UwWall, Ceiling, Table of Speaker kan worden ingesteld voor standalone gebruik, of er kunnen meerdere apparaten in een ruimte samen worden gebruikt.

Als u meerdere apparaten wilt installeren, is Hub of Hub Express vereist. Hub en Hub Expresszorgen ervoor dat alle eindpunten met elkaar communiceren en bieden één aansluitpunt voor externe luidsprekers, Dante®-netwerken (alleen Stem Hub) en overige conferentie-interfaces voor alle apparaten.

Stem-bediening biedt volledige toegang tot het Stem Ecosystem-platform, en wordt geïntegreerd in uw favoriete videoconferentieplatform voor touch-to-join meetings.

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Installeer alle overige Stem-apparaten, inclusief Hub of Hub Express op hetzelfde netwerk.1
 4. Open het Stem Ecosystem-platform om uw apparaten te configureren.

Stem Hub en Hub Express

Overzicht

Stem Hub en Stem Hub Express zijn het brein in een ruimte en verbinden uw netwerk met Stem Ecosystem -apparaten met externe luidsprekers en overige conferentie-interfaces via USB type B, Dante* of SIP.

* AlleenStem Hub

Een foto van de Stem Hub met connectors Een foto van de Stem Hub Express connectors

Kenmerken

Wat zit er in de verpakking

 • USB type A tot USB type B kabel: 12 ft. (3,7 m)
 • CAT 6 ethernetkabel: 15 ft. (4,6 m)
 • Klemmenblokaansluiting (mannelijk)
 • Philips-schroeven en hollewandpluggen (2)

Montage

 1. Markeer met behulp van een waterpas twee punten op uw montage-oppervlak met een tussenruimte van exact 7 cm.
 2. Plaats de geleverde Philips-schroeven op de gemarkeerde posities. Gebruik indien nodig de geleverde hollewandpluggen.
 3. Lijn de gaten op de achterkant van het apparaat uit met de schroeven. Voorzichtig naar beneden en indrukken om te vergrendelen.

Afbeelding van de gaten voor het monteren van de Stem Hub of Stem Hub Express.

Installatie

Stem Hub en Stem Hub Express zorgen ervoor dat alle eindpunten met elkaar kunnen communiceren en bieden één plek voor verbindingen met externe luidsprekers en andere conferentie-interfaces voor alle Stem Ecosystem-apparaten.

 1. Sluit de Hub of Hub Express met een ethernetkabel aan op een netwerk dat PoE+ ondersteunt. Deze verbinding voorziet het apparaat van stroom, gegevens en overige IoT- en SIP-functies.

  Opmerking: Als uw netwerk geen PoE+ ondersteunt, gebruikt u een afzonderlijke PoE+ injector of PoE+ ingeschakelde schakelaar.

 2. Plug uw audio- en conferentieapparaten in Hub of Hub Express met behulp van de volgende connectors. Deze connectors worden gebruikt voor alle Stem Ecosystem-apparaten in het netwerk.

  USB (type B): Schakelt functies voor video- en audioconferenties in indien verbonden met een pc.

  Externe luidsprekers: Een vrouwelijke klemmenblokaansluiting (niet-versterkt) voor externe luidsprekers of versterkers. Gebruiken met de geleverde mannelijke klemmenblokaansluiting.

  Dante*: Creëer één Dante-uitgangs- en -ingangskanaal voor alle Stem-apparaten.

  * AlleenStem Hub

 3. Voltooi uw installatie door het Stem Ecosystem-platform te gebruiken.

  Belangrijk: Om ervoor te zorgen dat externe luidsprekers correct werken, gebruikt u Stem RoomAdapt.

Opmerking: Ga naar shu.re/stemproductinfo voor meer informatie over het instellen van uw kamer

Stem Wall

Overzicht

Of de Stem Wall Array-conferentieluidspreker nu op een vlakke ondergrond of aan wand is bevestigd, hij optimaliseert spraak om iedere omgeving als een professionele vergaderruimte te laten klinken. De Stem Wall-conferentieluidspreker is uitgerust met 15 microfoons met 180 graden dekking gericht op de bron van de spraak, plus luidsprekers en subwoofers met volledig bereik en zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt.

Vooraanzicht van de Stem Wall-luidspreker met pijlen die de functies aanduiden.

Aanzicht onder een hoek van de Stem Wall-luidspreker met pijlen die de functies aanduiden.

Directionele configuratie

Tijdens een gesprek stuurt de bundelvormige technologie de microfoon in de richting van stemmen in de ruimte en reduceert geluidsbronnen. Dit zorgt voor superieure verstaanbaarheid voor de personen die aan de andere kant aan het luisteren zijn. Bundelvorming wordt dynamisch aangepast aan wijzigingen, met blauwe indicatielampjes die de richting aangeven van iedere geluidsgolf terwijl de stemmen in de ruimte worden gedetecteerd en gevolgd.

Volumeregeling

Wijzig het luidsprekervolume met de + en - knoppen bovenop het apparaat.

Dempingsknop

Gebruik de dempingsknop bovenop het apparaat tijdens een gesprek om de microfoon in en uit te schakelen. Indien gedempt, knippert de lichtring op het apparaat langzaam rood.

Wat zit er in de verpakking

 • USB type A tot USB type B kabel: 12 ft (3,7 m)
 • CAT 6 ethernetkabel: 15 ft (4,6 m)
 • Montagebeugel
 • Magnetische waterpas
 • Philips-schroeven met pluggen (3)
 • Accessoirekit voor cameramontage met schroeven (2)

Montage

Afbeelding van de Stem Wall-bevestigingsbeugel

Beugel

Afbeelding van de gaten voor de Stem Wall-knop

Apparaat

Diagram van de Stem Wall-accessoire voor cameramontage

Accessoire voor cameramontage

 1. Identificeer de locatie van de noppen achter het montageoppervlak.
 2. Plaats de beugel met behulp van de magnetische waterpas op het oppervlak en markeer de locaties van de gaten.
 3. Begin met het middelste gat en gebruik de geleverde schroeven (en indien nodig pluggen) om de beugel op het oppervlak te bevestigen.
 4. Bevestig indien gewenst het accessoire voor cameramontage op de achterkant van het Wall-apparaat met behulp van de geleverde schroeven.
 5. Bevestig het Wall-apparaat op de beugel en lijn de markeringen uit met de noppen en duw ze voorzichtig naar beneden zodat ze op hun plek klikken.

Installatie

Dit apparaat kan geïnstalleerd worden als een standalone-apparaat of kan verbonden worden met andere Stem Ecosystem-apparaten die Stem Hub of Stem Hub Express gebruiken.

Het apparaat moet verbonden worden met een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt, ongeacht de installatie-optie. Deze verbinding voorziet het apparaat van stroom, gegevens en overige IoT- en SIP-functies.

Opmerking: Als uw netwerk geen PoE+ ondersteunt, moet u een afzonderlijke PoE+ injector of PoE+ ingeschakelde schakelaar aanschaffen.

Ga voor meer informatie over installatie naar shu.re/stemproductinfo of shu.re/steminstallation.

Stem Ecosystem-installatie

Als u meerdere apparaten wilt installeren, is Stem Hub of Stem Hub Express vereist. Hub en Hub Expresszorgen ervoor dat alle eindpunten met elkaar communiceren en bieden één aansluitpunt voor externe luidsprekers, Dante-netwerken (alleen Stem Hub) en overige conferentie-interfaces voor alle apparaten.

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Installeer alle overige Stem-apparaten, inclusief Hub of Hub Express op hetzelfde netwerk.
 4. Open het Stem Ecosystem-platform om uw apparaten te configureren.

Standalone-installatie

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Voor videoconferenties sluit u het apparaat met een USB type B-kabel aan op uw pc.

Lichthandleiding

Lichtactiviteit Apparaatfunctie
Langzaam rood knipperend Gedempt

Snel rood knipperend (~2 seconden)

Ping ontvangen
Continu rood Fout
Eén blauwe knipperende stip Opstarten
Constant blauw afzwakkend van rechts naar links Opnieuw opstarten
Continu blauw veranderend Testen en aanpassen aan de omgeving
Eén of meer constante blauwe stippen Geeft richting aan voor spraakgestuurde bundelvormen

Stem Ceiling

Overzicht

De Stem Ceiling-microfoon wordt gemonteerd boven een vergaderruimte als een element met een laag profiel van een verlaagd plafond of opgehangen net als een kandelaar. Hij heeft 100 ingebouwde microfoons, drie bundelopties (breed, gemiddeld en smal) en audio fencing. Met de vormgeving die naadloos aansluit op elke omgeving en compromisloze geluidsprestaties, elimineert deStem Ceiling afleidingen, zodat u zich op het gesprek kunt concentreren.

Een foto van de USB- en ethernetingangen op de achterkant van de Stem Ceiling.

Een foto met de LED-ringlamp en microfoons op de Stem Ceiling.

Wat zit er in de verpakking

 • USB type A tot USB type B kabel: 12 ft. (3,7 m)
 • CAT 6 ethernetkabel: 15 ft. (4,6 m)
 • Vierkante montage
 • 24 in. adapters voor vierkante montage (4)
 • 625 mm. adapters voor vierkante montage (4)
 • Ovaalvormige schroefdoppen
 • Kandelaarmontageset
 • Gripple®-kabelset

Plaatsing

Een vergrote weergave van de Ceiling-connector.

Kroonluchter montagekit

Een close-up van de metalen plafondafdekking

Metalen plafondafdekking (detail)

De montagebeugels met laag profiel en Gripple-montagekit

Montage met een laag profiel

Installatiemethode kiezen

De Stem Ceiling is een bijzonder veelzijdige microfoon. De microfoon wordt aangesloten op het Stem Ecosystem-platform en kan worden geïnstalleerd als een plat element van een verlaagd plafond of hangend als een kroonluchter, met uitstekende dekking voor alle sprekers.

Beste praktijken voor installatie

 • Open alvorens de microfoon te installeren uw ruimte in Design Wiz en klik op Geschat bereik om de beste locatie op uw plafond te vinden.
 • De aanbevolen installatiehoogte is 2,8 m (9 voet) van de vloer. Meet de hoogte van uw plafond om te bepalen of u het beste voor plafondinstallatie of hangende installatie kunt kiezen.
 • De dekking hangt ook af van de akoestiek, constructie en materialen van de ruimte. Houd hier rekening mee bij het plannen van de dekking.
 • Plaats de microfoon niet achter obstakels.
 • Plan ook voor toekomstige dekkingsbehoeften.

Opgehangen "kandelaar" montage

 1. Sluit de juiste kabels aan op het apparaat.
 2. Bevestig de kabel uit de kandelaarmontageset op het apparaat met behulp van de schroef onderaan de kabel.
 3. Schuif de connectorafdekking en het afdekstuk over de bevestigingskabel.
 4. Lijn de plastic connectorafdekking uit met de inkepingen en klik voorzichtig op zijn plek en plaats vervolgens het afdekstuk.
 5. Verwijder de plafondbeugel van de metalen plafondafdekking en bevestig deze aan een draagstructuur.
 6. Voer alle kabels door het gat op de metalen plafondafdekking en bevestig de bevestigingskabel door op de veerstop te drukken terwijl u de kabels doorvoert.
 7. Stel de gewenste bevestigingshoogte in en schroef de metalen plafondafdekking in de plafondbeugel.

Montage met een laag profiel

 1. Sluit de juiste kabels aan op het apparaat.
 2. Identificeer indien nodig de juiste vierkante montage-adapters voor de grootte van uw akoestische plafondraster. Installeer de adapters op alle vier de kanten van de vierkante montage en zet vast met de geleverde ovaalvormige schroefdoppen.
 3. Zet het apparaat met de geleverde grote schroeven in het midden vast op de rechte beugel die zich op de vierkante montage bevindt.
 4. Plaats de vierkante montage voorzichtig in uw akoestische plafondraster.
 5. Belangrijk: Gebruik de geleverde Gripple-kabelset om de vierkante montage vast te zetten. Bevestig de twee grote haken op de kabelgaten op de hoeken van de vierkante montage of adapters van de vierkante montage en bevestig het bovenste uiteinde van de kabel aan de gebouwconstructie boven uw akoestische plafondraster.

Installatie

Dit apparaat kan geïnstalleerd worden als een standalone-apparaat of kan verbonden worden met andere Stem Ecosystem-apparaten die Stem Hub of Stem Hub Express gebruiken.

Het apparaat moet verbonden worden met een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt, ongeacht de installatie-optie. Deze verbinding voorziet het apparaat van stroom, gegevens en overige IoT- en SIP-functies.

Opmerking: Als uw netwerk geen PoE+ ondersteunt, moet u een afzonderlijke PoE+ injector of PoE+ ingeschakelde schakelaar aanschaffen.

Ga voor meer informatie over installatie naar shu.re/stemproductinfo of shu.re/steminstallation.

Standalone-installatie

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Voor videoconferenties sluit u het apparaat met een USB type B-kabel aan op uw pc.

Stem Ecosystem-installatie

Als u meerdere apparaten wilt installeren, is Stem Hub of Stem Hub Express vereist. Hub en Hub Expresszorgen ervoor dat alle eindpunten met elkaar communiceren en bieden één aansluitpunt voor externe luidsprekers, Dante-netwerken (alleen Stem Hub) en overige conferentie-interfaces voor alle apparaten.

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Installeer alle overige Stem-apparaten, inclusief Hub of Hub Express op hetzelfde netwerk.
 4. Open het Stem Ecosystem-platform om uw apparaten te configureren.

Indicatielampje

Lichtactiviteit Apparaatfunctie
Langzaam rood knipperend Gedempt

Snel rood knipperend (~2 seconden)

Ping ontvangen
Continu rode ring Fout
Langzaam blauw knipperend Opstarten
Langzaam blauw knipperend en vervolgens uit Opnieuw opstarten
Blauw knipperend Testen en aanpassen aan de omgeving
Gedimd continu blauw Inschakelen
Snel blauw knipperend

Opstarten voltooid

Stem Table

Overzicht

De Stem Table Array-conferentieluidspreker is geoptimaliseerd voor tafels en vlakke ondergronden en verandert iedere omgeving in een professionele vergaderruimte. Met negen microfoons om stemmen onder 360 graden op te pikken en een innovatieve naar beneden gerichte luidspreker, tilt Stem Table de kwaliteit van uw meetings naar een hoger niveau.

Bovenaanzicht van de Stem Table Array-conferentieluidspreker met de fysieke knoppen.

Table-overzicht

Afbeelding van de Stem Table-luidspreker, met pijlen om de functies aan te duiden.

Directionele configuratie

Tijdens een gesprek stuurt de bundelvormige technologie de microfoon in de richting van stemmen in de ruimte en reduceert geluidsbronnen. Dit zorgt voor superieure verstaanbaarheid voor de personen die aan de andere kant aan het luisteren zijn. Bundelvorming wordt dynamisch aangepast aan wijzigingen, met blauwe indicatielampjes die de richting aangeven van iedere geluidsgolf terwijl de stemmen in de ruimte worden gedetecteerd en gevolgd.

Volumeregeling

Wijzig het luidsprekervolume met de + en - knoppen bovenop het apparaat.

Dempingsknop

Gebruik de dempingsknop bovenop het apparaat tijdens een gesprek om de microfoon in en uit te schakelen. Indien gedempt, knippert de lichtring op het apparaat langzaam rood.

Wat zit er in de verpakking

 • USB type A tot USB type B kabel: 12 ft (3,7 m)
 • CAT 6 ethernetkabel: 15 ft (4,6 m)

Installatie

Dit apparaat kan geïnstalleerd worden als een standalone-apparaat of kan verbonden worden met andere Stem Ecosystem-apparaten die Stem Hub of Stem Hub Express gebruiken.

Het apparaat moet verbonden worden met een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt, ongeacht de installatie-optie. Deze verbinding voorziet het apparaat van stroom, gegevens en overige IoT- en SIP-functies.

Opmerking: Als uw netwerk geen PoE+ ondersteunt, moet u een afzonderlijke PoE+ injector of PoE+ ingeschakelde schakelaar aanschaffen.

Ga voor meer informatie over installatie naar shu.re/stemproductinfo of shu.re/steminstallation.

Standalone-installatie

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Voor videoconferenties sluit u het apparaat met een USB type B-kabel aan op uw pc.

Stem Ecosystem-installatie

Als u meerdere apparaten wilt installeren, is Stem Hub of Stem Hub Express vereist. Hub en Hub Expresszorgen ervoor dat alle eindpunten met elkaar communiceren en bieden één aansluitpunt voor externe luidsprekers, Dante-netwerken (alleen Stem Hub) en overige conferentie-interfaces voor alle apparaten.

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt.
 3. Installeer alle overige Stem-apparaten, inclusief Hub of Hub Express op hetzelfde netwerk.
 4. Open het Stem Ecosystem-platform om uw apparaten te configureren.

Lichtringindicatoren

Lichtactiviteit Apparaatfunctie
Langzaam rood knipperend Gedempt

Snel rood knipperend (~2 seconden)

Ping ontvangen
Continu rood Fout
Eén blauwe stip rondom Opstarten
Continu blauw linksom afzwakkend Opnieuw opstarten
Continu blauw rondom Testen en aanpassen aan de omgeving
Eén of meer constante blauwe stippen Geeft richtingen aan voor spraakgestuurde bundelvormen

Stem-luidspreker

Overzicht

De krachtige driver en flexibele wand-, plafond- en tafelmontage-opties van de Stem-luidspreker leveren uitzonderlijk goed geluid in iedere vergaderruimte. Sluit hem aan op en combineer hem met andere Stem Ecosystem-apparaten totdat uw ruimte op uw behoeften is afgestemd.

Zijaanzicht van de Stem-luidspreker.

Onderaanzicht van de ethernetpoort van de Stem-luidspreker.

Wat zit er in de verpakking

WARNING: The alt text might be translated, or is different across content.

Een afbeelding van de Stem-luidspreker met het rooster verwijderd, met opvallende kenmerken.

Vooraanzicht als rooster is verwijderd

Wat zit er in de verpakking

 • CAT 6 ethernetkabel: 15 ft. (4,6 m)
 • Aluminium ring voor plafondmontage
 • Poten met statiefbevestiging
 • M4 oogschroef
 • Flensschroeven en bevestigingsflensen
 • Philips-schroeven en hollewandpluggen

Tafelmontage

 1. Gebruik gereedschap met een platte kant om de twee afdekdopjes van de poot te verwijderen.
 2. Klap de poten met statiefbevestiging op hun plek onder de juiste hoek.
 3. Plaats uw luidspreker op de gewenste plek in de ruimte.

Een afbeelding van de Stem-luidspreker, met afdekdopjes voor poten en poten met statiefbevestiging.

Wandmontage

 1. Draai de drie bevestigingsschroeven los die de interne aluminium behuizing verbinden met de plastic buitenkant.
 2. Verwijder de buitenkant en ontkoppel voorzichtig de connector voor de volumeregeling.
 3. Druk de buitenkant op uw bevestigingsoppervlak en markeer het oppervlak door de schroefgaten.
 4. Boor vier gaten voor op uw gemarkeerde punten. Als de markeringen niet zijn uitgelijnd met de noppen, dan gebruikt u de geleverde hollewandpluggen.
 5. Gebruik de geleverde Philips-schroeven om de buitenkant te bevestigen op uw montage-oppervlak via de voorgeboorde gaten.
 6. Als de buitenkant op uw montage-oppervlak is bevestigd, dan lijnt u de kabel voor volumeregeling uit en sluit deze weer aan.
 7. Vergeet de openingen voor de ethernetaansluiting niet uit te lijnen.
 8. Gebruik de bevestigingsschroeven om de interne aluminium behuizing op de plastic buitenkant te schroeven.

A side-view of the Stem Speaker, showing removal of the outer shell and identifying screw keyholes., منظر جانبي لمكبر صوت Stem، يوضح إزالة الغلاف الخارجي ويحدد فتحات المفاتيح اللولبية., Eine Seitenansicht des Stem-Lautsprechers, die das Entfernen der Außenhülle und die Kennzeichnung der Schraubenlöcher zeigt., Imagen lateral de la bocina Stem que muestra la remoción del casco exterior y que identifica los agujeros de los tornillos., Une vue latérale du haut-parleur Stem, qui présente la dépose de l’enveloppe externe et représente les trous d’ancrage des vis., Gambar samping Stem Speaker, menampilkan pelepasan sasis luar dan menunjukkan lubang sekrup., Vista laterale dell'altoparlante Stem che mostra la rimozione dell'involucro esterno e l'identificazione dei fori guida delle viti., アウターシェルを取り外してねじ用鍵穴が識別できるStem Speakerの側面図。, 외부 쉘을 제거하고 나사 열쇠 구멍을 식별하는 것을 보여주는 스템 스피커 측면도., Zijaanzicht van de Stem-luidspreker, waarin het verwijderen van de buitenkant en het identificeren van schroefgaten wordt weergegeven., Uma visão lateral do Stem Speaker, mostrando a remoção do invólucro externo e identificando os orifícios dos parafusos., Изображение Stem Speaker (вид сбоку), на котором показано снятие наружного корпуса и отверстия под винты., Stem Speaker 的侧视图,其中移除了外壳并标识了螺钉孔眼。, Stem 揚聲器的側面視圖,顯示移除外殼後的模樣,並標示出螺絲孔。

Plafondmontage

 1. Sluit de juiste kabels aan op het apparaat.
 2. Gebruik de binnenste cirkel van de aluminium ring voor plafondmontage als sjabloon om het juiste gat te snijden. Gebruik altijd een tegelbrug bij installatie aan het plafond.
 3. Verwijder de drie bevestigingsschroeven die de plastic buitenkant aan de interne aluminium behuizing bevestigen.
 4. Verwijder de buitenkant en ontkoppel de kabel voor de volumeregeling voorzichtig. Trek het rooster aan de voorkant er voorzichtig af.
 5. Plaats de drie flensschroeven in de gaten aan de voorkant van het apparaat en bevestig de drie witte bevestigingsflensen op de achterkant van de schroeven. Om een ankerkabel te installeren, bevestigt u de meegeleverde M4 oogschroef in een van de drie schroefgaten aan de buitenkant van het apparaat.

  Een afbeelding van de Stem-luidspreker waarbij de behuizing is verwijderd en de M4 oogschroef en montageflenzen zijn geïnstalleerd.

 6. Zorg dat de flenzen zijn uitgelijnd met het apparaat en plaats de aluminium behuizing via het gat in het plafond. Als u een tegelbrug gebruikt, dient u de aluminium ring voor montage over de behuizing op de tegelbrug te plaatsen.
 7. Draai de flensschroeven totdat het apparaat gelijk ligt met het plafond. Draai de schroeven met de hand aan. Niet te vast aandraaien (niet meer koppel gebruiken dan 10 lb/in).
 8. Lijn de pijlen uit op de achterkant van het rooster en de plastic tanden in het apparaat en druk voorzichtig om het rooster terug te plaatsen.

Een afbeelding van een bovenaanzicht van de aluminium ring voor plafondmontage en bevestigingsflensen van de Stem-luidspreker, geïnstalleerd in een plafond.

VOORZICHTIG: Wanneer u Luidspreker1 in het plafond of de structuur van het gebouw installeert, dient u altijd de juiste praktijken voor ophanging en tuigage toe te passen in overeenstemming met uw lokale bouwvoorschriften en -richtlijnen.

Installatie

 1. Plaats of bevestig het apparaat op de gewenste locatie.
 2. Sluit het apparaat met een ethernetkabel aan op een netwerkpoort die PoE+ ondersteunt. Deze verbinding voorziet het apparaat van stroom, gegevens en overige IoT- en SIP-functies.
 3. Installeer alle overige Stem-apparaten, met inbegrip van Hub of Hub Express (vereist voor het instellen van de speaker) op hetzelfde netwerk.
 4. Open het Stem Ecosystem-platform om uw apparaten te configureren.

Opmerking: Als uw netwerk geen PoE+ ondersteunt, moet u een afzonderlijke PoE+ injector of PoE+ ingeschakelde schakelaar aanschaffen.

Ga naar shu.re/stemproductinfo of shu.re/steminstallation voor meer informatie over het instellen van uw kamer.

Indicatielampje

Lichtactiviteit Apparaatfunctie
Langzaam rood knipperend Gedempt

Snel rood knipperend (~2 seconden)

Ping ontvangen
Continu rode ring Fout
Langzaam blauw knipperend Opstarten
Langzaam blauw knipperend en vervolgens uit Opnieuw opstarten
Blauw knipperend Testen en aanpassen aan de omgeving
Gedimd continu blauw Inschakelen
Snel blauw knipperend

Opstarten voltooid

Stem-bediening

Overzicht

De Stem Control touch controller is een speciale touchscreen-interface voor het Stem Ecosystem-platform. Gebruik hem om uw Stem Ecosystem-apparaten op afstand te configureren of gesprekken te beheren met uw favoriete platforms voor videoconferenties.

Kenmerken

Wat zit er in de verpakking

 • CAT 6 ethernetkabel: 4,6 m

Installatie

 1. Sluit Stem Control met een ethernetkabel aan op uw Stem Ecosystem-netwerk met behulp van een poort die PoE+ ondersteunt. Deze verbinding voorziet het apparaat van stroom, gegevens en overige IoT- en SIP-functies.

  Opmerking: Als uw netwerk geen PoE+ ondersteunt, gebruikt u een afzonderlijke PoE+ injector of PoE+ ingeschakelde schakelaar.

 2. Voltooi de installatie door het Stem Ecosystem-platform te gebruiken.

Opmerking: Ga voor meer informatie over installatie naar shu.re/stemproductinfo of shu.re/steminstallation.

Productspecificaties

HUB1-productgegevens

 • Frequentieweergave: 50 Hz – 16 KHz
 • Ruisonderdrukking: > 15 dB (zonder pompend geluid)
 • Gewicht: 0.5 lbs (0,23 kg)
 • Afmetingen: 7 x 1,5 in (17,8 x 3,8 cm) (D x H)
 • Energieverbruik: PoE+ 802.3 bij type 2
 • Besturingssystemen: Windows 10 en hoger/Linux/MacOS 10.15 en hoger

Connectors

 • USB: USB type B
 • Ethernet: RJ45 connector (vereist PoE+)
 • Dante®: RJ45-aansluiting
 • Analoog: Vrouwelijk klemmenblok (voor externe luidsprekers)

HUBX1-productgegevens

 • Frequentieweergave: 50 Hz – 16 KHz
 • Ruisonderdrukking: > 15 dB (zonder pompend geluid)
 • Gewicht: 0.5 lbs (0,23 kg)
 • Afmetingen: 7 x 1,5 in (17,8 x 3,8 cm) (D x H)
 • Energieverbruik: PoE+ 802.3 bij type 2
 • Besturingssystemen: Windows 10 en hoger/Linux/MacOS 10.15 en hoger

Connectors

 • USB: USB type B
 • Ethernet: RJ45 connector (vereist PoE+)
 • Analoog: Vrouwelijk klemmenblok (voor externe luidsprekers)

WALL1-productgegevens

 • Frequentieweergave: 50 Hz – 16 KHz
 • Uitzendniveau (piek): 90 dB SPL bij 1 Khz vanaf 1 m (5 watt RMS)
 • Ingebouwde digitale signaalverwerking:
  • Ruisonderdrukking: > 15 dB (zonder pompend geluid)
  • Acoustic echo cancellation: > 40 dB met gesprekssnelheid van 40 dB/sec. Overtollige echo wordt onderdrukt ten opzichte van omgevingsgeluiden, waardoor kunstmatige ducking van het signaal wordt voorkomen.
  • Automatische aanpassing van het spraakniveau (AGC)
  • 100% volledig duplex – geen verzwakking (in beide richtingen) tijdens volledige duplex
  • Hoogwaardige prestaties: Voldoet aan ITU-T G.167.
 • Twee subwoofers: Beide 10 watt (RMS)
 • Twee luidsprekers met volledig bereik: beide 4 watt (RMS)
 • Gewicht: 7,5 lbs. (3,4 kg)
 • Afmetingen: 48 x 3.5 x 3.25 (121,9 x 8,9 x 8,3 cm) (L x D x H)
 • Energieverbruik: PoE+ 802.3 bij type 2
 • Besturingssystemen: Windows 10 en hoger/Linux/MacOS 10.15 en hoger

Connectors

 • USB: USB type B
 • Ethernet: RJ45 connector (vereist PoE+)

CEILING1-productgegevens

 • Frequentieweergave: 50 Hz – 16 KHz
 • Ingebouwde digitale signaalverwerking:
  • Ruisonderdrukking: > 15 dB (zonder pompend geluid)
  • Acoustic echo cancellation: > 40 dB met een gesprekssnelheid van 40 dB/sec. Overtollige echo wordt onderdrukt ten opzichte van omgevingsgeluiden, waardoor kunstmatige ducking van het signaal wordt voorkomen
  • Automatische aanpassing van het spraakniveau (AGC)
  • 100% volledig duplex – geen verzwakking (in beide richtingen) tijdens volledige duplex
  • Hoogwaardige prestaties: Voldoet aan ITU-T G.167.
 • Gewicht:
  • Microfoon: 9lbs. (4,1 kg)
  • Vierkante montage: 7,5 lbs. (3,4 kg)
 • Afmetingen:
  • Microfoon: 21.5 x 1.75 in (54,6 x 4,4 cm) (D x H) in het midden; H aan de rand: 0.5 in (1,8 cm)
  • Vierkante montage: 23,5 x 23,5 x 1,25 in. (59,7 x 59,7 x 3,2 cm) (L x B x H)
 • Energieverbruik: PoE+ 802.3 bij type 2
 • Besturingssystemen: Windows 10 en hoger/Linux/MacOS 10.15 en hoger

Verbindingen

 • USB: USB type B
 • Ethernet: RJ45 connector (vereist PoE+)

TABLE1-productgegevens

 • Frequentieweergave: 50 Hz – 16 KHz
 • Uitzendniveau (piek): 90 dB SPL bij 1 Khz vanaf 1 m (5 watt RMS)
 • Ingebouwde digitale signaalverwerking:
  • Ruisonderdrukking: > 15 dB (zonder pompend geluid)
  • Acoustic echo cancellation: > 40 dB met gesprekssnelheid van 40 dB/sec. Overtollige echo wordt onderdrukt ten opzichte van omgevingsgeluiden, waardoor kunstmatige ducking van het signaal wordt voorkomen.
  • Automatische aanpassing van het spraakniveau (AGC)
  • 100% volledig duplex – geen verzwakking (in beide richtingen) tijdens volledige duplex
  • Hoogwaardige prestaties: Voldoet aan ITU-T G.167.
 • Eén luidspreker: 4 watt (RMS)
 • Gewicht: 2.5 lbs (1,1 kg)
 • Afmetingen: Diameter: 7,75 in (19,7 cm) Hoogte: 3 in. (7,6 cm)
 • Energieverbruik: PoE+ 802.3 bij type 2
 • Besturingssystemen: Windows 10 en hoger/Linux/MacOS 10.15 en hoger

Connectors

 • USB: USB type B
 • Ethernet: RJ45 connector (vereist PoE+)

LUIDSPREKER 1-productgegevens

 • Verbindingen: RJ45 ethernetverbinding (vereist PoE+)
 • Frequentieweergave: 80Hz – 15KHz
 • Energieverbruik: 22 W (PoE+)
 • Max. uitgangsniveau: 85 dB SPL bij 1 M
 • Gewicht: 5.6 lbs. (2,5 kg)
 • Afmetingen: 9' x 4' x 4' (22,9 cm x 10,2 cm. x 10,2 cm) (H x B x D)

CONTROL1-productgegevens

 • Ethernet: RJ45 connector (vereist PoE+)
 • Gewicht: 1,7 lbs. (0,77 kg)
 • Afmetingen: 9,6 x 5,7 x 3,7 in. (24,4 x 14,5 x 9,4 cm) (B x H x D)
 • Processor multimedia:Qualcomm®Snapdragon™ 820 Quad Core (APQ8096 SoC), QualcommKryo™ allemaal met 64-bits CPU bij 2,2 GHz, QualcommAdreno™ 530 GPU, QualcommHexagon™ DSP 680
 • Geheugen/opslag:4 GB LPDDR4, 16 GB eMMC
 • Besturingssysteem: Android pie - voorgeïnstalleerd
 • Gebruikstemperatuur: 0 tot 70° Celsius

Schermspecificaties

 • Schermgrootte: 10,1 inch
 • Afmetingen: 229 x 149 mm (B x H)
 • Actief gebied: 217 x 136 mm
 • Resolutie: 1280(RGB)×800
 • Technologietype: a-si TFT Pixel
 • Configuratie: R.G.B. Verticale streep
 • Pixel pitch (mm): 0,1695x0,1695
 • Weergavemodus: TM, normaal gesproken zwart
 • Oppervlaktebehandeling: HC

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. Blokkeer de ventilatieopeningen NIET. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor een adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals open vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen bronnen van open vuur in de buurt van het product.
 9. Zorg ervoor dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker NIET wordt aangetast. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een derde aardaansluitingpen. De breedste pen en de derde aardaansluitingpen zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraagt u een elektricien om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. Zorg ervoor dat er NIET over het netsnoer kan worden gelopen en het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers en uitgangen en op de plaats waar het snoer aan het apparaat vastzit.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat meegeleverde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens het verplaatsen van de wagen met het apparaat om letsel door omkantelen te voorkomen.

  Een wagen met een ontvanger die omkantelt boven op een persoon. Om de afbeelding zit een cirkel met een lijn erdoorheen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat UIT de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld bij beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppels en rondspattend vocht. PLAATS GEEN met vloeistof gevulde objecten, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet altijd klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
 22. Volg lokale regelgeving en raadpleeg gekwalificeerd personeel als er bouwwerkzaamheden nodig zijn voor de installatie of het verplaatsen van het product. Kies montagemateriaal en een installatielocatie die het gewicht van het product kunnen dragen. Vermijd locaties die onderhevig zijn aan onafgebroken trillingen. Gebruik het benodigde gereedschap om het product op de juiste manier te installeren. Controleer het product regelmatig.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

Belangrijke productinformatie

Shure heeft vastgesteld dat dit product een harmonisch product van klasse A is. De volgende gedeeltes geven informatie over landspecifieke EMC/EMI- of productveiligheid.

Waarschuwing: Dit is een Klasse A-product. Dit product kan in woonomgevingen radiostoring veroorzaken, in welk geval van de gebruiker kan worden geëist afdoende maatregelen te nemen.

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

Dit apparaat dient alleen verbonden te worden met PoE-netwerken zonder routing naar het externe netwerk.

Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

EMC-conformiteitstesten zijn gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypes. Bij gebruik van andere kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Richtlijn voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geeft dit label aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Het moet worden afgegeven bij een geschikte faciliteit voor herwinning en recycling.

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) Directive (Richtlijn voor registratie, evaluatie, verificatie van chemicaliën)

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is het regelgevende kader voor chemische stoffen in de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Informatie over zeer zorgwekkende stoffen in Shure-producten met een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (g/g) is op verzoek beschikbaar.

Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.

Informatie voor de gebruiker

Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik van de apparatuur in een commerciële omgeving. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructiehandleiding van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing veroorzaken met radiocommunicatie. Bij gebruik in woongebieden is het waarschijnlijk dat dit product schadelijke storing veroorzaakt. In dat geval bent u verplicht om de storing op eigen kosten te verhelpen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving: De Industry Canada-regelgeving vereist dat wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken teniet kunnen doen.

Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing buiten woongebieden. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de u geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de antenne van de radio-/televisie-ontvanger opnieuw of verplaats deze.
 • Vergroot de afstand tussen dit apparaat en de radio-/televisie-ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact, zodat de apparatuur en radio-/televisie-ontvanger op verschillende stroomnetwerken zijn aangesloten.
 • Neem contact op met een vertegenwoordiger van Shure of een radio-/televisiemonteur voor aanvullende suggesties.

BEPERKTE GARANTIE

Shure Incorporated ("Shure") garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal gebruik geen materiaal- of constructiefouten bevat. Met uitzondering van de onderstaande gevallen is deze garantie twee (2) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product direct bij Shure of een door Shure erkende wederverkoper is gekocht.

Voor oplaadbare batterijen die in dit product zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd, geldt deze garantie één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Oplaadbare batterijen zijn echter onderhevig aan slijtage en de capaciteit ervan neemt na verloop van tijd af als gevolg van factoren zoals temperatuur, opslagtijd, oplaadcycli, enz. Daarom wordt de afname van de capaciteit van de batterijen niet als materiaal- of constructiefout beschouwd.

Shure zal geheel naar eigen inzicht het defecte product repareren of vervangen en zo snel mogelijk aan u retourneren. Deze garantie is alleen geldig als de kopers op het moment dat ze het product retourneren, een aankoopbewijs overhandigen in de vorm van de originele aankoopbon die ze direct van Shure of een door Shure erkende wederverkoper hebben ontvangen. Als Shure ervoor kiest het defecte product te vervangen, behoudt Shure zich het recht voor het defecte product te vervangen door een ander product van hetzelfde model of van een model dat minstens dezelfde kwaliteit en functies heeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Shure.

Als u van mening bent dat dit product binnen de garantieperiode gebreken bevat, pakt u het product voorzichtig opnieuw in, verzekert u het en retourneert u het franco met het aankoopbewijs aan Shure Incorporated, ter attentie van: Service Department, op het onderstaande adres.

Buiten de Verenigde Staten retourneert u het product aan de handelaar of een erkend servicecentrum van Shure. De adressen worden op www.Shure.com vermeld en zijn verkrijgbaar van Shure op het onderstaande adres.

Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet geldig als het product van een andere partij dan Shure of door Shure erkende wederverkoper is gekocht of als er sprake is van verkeerd gebruik van het product, gebruik dat afwijkt van de aanwijzingen van Shure, gewone slijtage, overmacht, nalatigheid, onbevoegde reparatie of aanpassing van het product.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT EN, VOOR ZOVER DEZE DIT NIET TOELAAT, BEPERKT TOT DE DUUR EN VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. SHURE WIJST HIERBIJ OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

In sommige landen is het niet toegestaan de duur van een stilzwijgende garantie te beperken of incidentele schade en gevolgschade uit te sluiten of te beperken. Mogelijk is bovenstaande beperking derhalve niet op u van toepassing. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per land verschillen.

Met deze garantie worden de rechten van consumenten onder de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt.

DEZE GARANTIE HEEFT VOORRANG OP ALLE ANDERE GARANTIES DIE OP DIT PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN OF MET DIT PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD. DE GARANTIE GELDT ECHTER NIET VOOR SOFTWARE DIE IN HET PRODUCT IS VERWERKT OF MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD. OP DE DESBETREFFENDE SOFTWARE IS DE GARANTIE VAN TOEPASSING DIE IN DE MEEGELEVERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN SHURE IS OPGENOMEN.

FOR ORIGINAL PURCHASES IN AUSTRALIA ONLY

LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS

Shure Incorporated ("Shure") hereby warrants to the original consumer purchaser in Australia only that, except as otherwise specified below, this product will be free in normal use of any defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the consumer's original date of purchase directly from Shure or from a Shure-authorized reseller.

Any rechargeable batteries contained in or packaged with this product are so warranted for a period of one (1) year from the consumer’s original date of purchase. However, rechargeable batteries are consumable and their capacity will be reduced over time based on temperature, amount of time in storage, charging cycles, and other factors; hence reduction in battery capacity does not constitute a defect in material or workmanship.

At its sole option, Shure will repair or replace the defective product and promptly return it to you. In order for this warranty to be valid, the consumer must, at the time the product is returned, provide proof of purchase in the form of the original purchase receipt directly from Shure or from a Shure-authorized reseller. If Shure elects to replace the defective product, then Shure reserves the right to replace the defective product with another product of the same model or a model of at least comparable quality and features in Shure's sole determination.

If you believe this product is defective within the warranty period, carefully repack the unit, insure it and return it with proof of purchase, postage prepaid, to Shure Incorporated, Attention: Service Department, at the address below.

Outside of the United States, return the product to your dealer or Authorized Service Center. Addresses are listed on www.Shure.com or can be obtained by contacting Shure at the address listed below.

This warranty is not transferable. This warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to Shure’s instruction, ordinary wear and tear, an act of God, negligent use, purchase from a party other than Shure or a Shure-authorized reseller, unauthorized repair, or modification of the product.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS AND, TO THE EXTENT NOT PERMITTED, ARE HEREBY LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED TO THE DURATION AND TERMS OF THIS WARRANTY. SHURE ALSO HEREBY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY PURCHASER ACQUIRING THIS PRODUCT, EXCEPT THAT THIS DOES NOT CONSTITUTE A DISCLAIMER OF RIGHTS GUARANTEED TO ANY “CONSUMER” UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.

This warranty gives purchasers of this product in Australia specific legal rights which are in addition to the rights and remedies of consumers under the Australian Consumer Law, which cannot be excluded or limited. If you are a “consumer” under the Australian Consumer Law, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably forseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

THIS WARRANTY SUPERSEDES ALL OTHER WARRANTIES THAT ARE ASSOCIATED OR INCLUDED WITH THIS PRODUCT, EXCEPT THAT ANY SOFTWARE CONTAINED IN OR PACKAGED WITH THIS PRODUCT IS EXCLUDED FROM THIS WARRANTY AND INSTEAD SHALL BE COVERED BY THE WARRANTY, IF ANY, PROVIDED IN SHURE’S END USER LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING SUCH SOFTWARE.

Servicecentrums

Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Caraïbisch gebied

Shure Incorporated

t.a.v.: Serviceafdeling

945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 Verenigde Staten

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Shure Europe GmbH

t.a.v.: Service

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Duitsland

Indonesia Service Center Resmi:

Jakarta Hotline (021) 612 6388

Medan (061) 6612550

Surabaya (031) 5032219

Jogjakarta (0274) 371710

Denpasar (0361) 766788

Makasar (0411) 324652

Hulp nodig?

Website:shure.com/stem

E-mail:customerhappiness@shure.com

Telefoon: (949) 877-STEM (7836)

Installatievideo's:youtube.com/shuresystems

Producthandleidingen:shu.re/stemproductinfo

Extra installatiebronnen:shu.re/steminstallation

Link naar QR-code voor extra installatiebronnen