Algemene beschrijving

De VP83F van Shure is een condensatormicrofoon van professionele kwaliteit die is ontworpen voor gebruik met DSLR-camera's en videocamera's. De VP83F bevat een ingebouwde functie voor flash-opname en legt, volledig onafhankelijk van andere hardware, kraakheldere HD-audio vast. Het intuïtieve menu zorgt voor een snelle en eenvoudig te gebruiken configuratie in bijna elke sonische omgeving.

Kenmerken

Ongekende geluidskwaliteit

 • Opname met hoge resolutie (bemonstering van 24 bit/48 khz, WAV-indeling)
 • Supercardioïde/lobair opnamepatroon onderdrukt ongewenste geluiden
 • Interferentiebuis voor een grotere richtingsgevoeligheid
 • RF-afscherming

Ingebouwde functie voor flash-opname

 • Legt opnames rechtstreeks op een microSD-kaart vast (maximaal 32 GB)
 • Intuïtief menu voor eenvoudige configuratie van de microfoon en trackbeheer
 • Verschillende uitgangen voor controle met hoofdtelefoon en een camera-ingang met afzonderlijke volumeregeling

Robuust en betrouwbaar

 • Duurzame, volledig metalen behuizing
 • Geïntegreerde verende ophanging
 • montagevoet voor eenvoudige plaatsing

VP83F

① Windkap

② Audio-uitgang voor camera

③ Montagevoet voor camera

④ Compartiment voor batterijen en geheugenkaart

⑤ Geïntegreerde verende ophanging

⑥ Bedieningspaneel

⑦ Audio-uitgang voor hoofdtelefoon

Accessoires

 • Schuimrubber windkap
 • Audiospiraalkabel van 3,5 mm
 • (2) AA-batterijen (behalve in Argentinië)
 • Rycote® Windjammer™ (optioneel)

De geheugenkaart en batterijen plaatsen

Er zijn twee AA-batterijen nodig voor de VP83F (compatibel met alkaline-, nikkelmetaalhydride- of lithiumbatterijen). De opnamefunctie wordt geactiveert door een MicroSD-geheugenkaart te plaatsen.

De audio wordt ook door de camera- en hoofdtelefoonuitgang geleid als er geen geheugenkaart is geplaatst.

① Het voorpaneel openen

Knijp aan weerszijden in de vergrendelingen en open het voorpaneel voor toegang tot het geheugenkaart- en batterijcompartiment.

② De geheugenkaart plaatsen

Schakel altijd de voeding uit voordat u een geheugenkaart verwijdert of plaatst.

Plaatsen: Plaats de kaart met de contacten naar boven gericht in de gleuf die zich boven de batterijklep bevindt. Wanneer de kaart volledig is geplaatst, klikt deze op zijn plaatst.

Verwijderen: Druk op de kaart om deze te ontgrendelen en trek de kaart vervolgens uit het apparaat.

Opmerking: Formatteer de geheugenkaart in het apparaat vóór het eerste gebruik. Raadpleeg het gedeelte Geheugenkaartvereisten in de gebruikershandleiding voor aanvullende informatie.

③ Batterijen plaatsen en vervangen

Open de batterijklep die zich aan de binnenzijde van het voorpaneel bevindt door de sluiting naar beneden te duwen. Plaats de batterijen aan de hand van de polariteitsmarkeringen.

Opmerking: De batterijklep moet zijn gesloten en vergrendeld voordat het voorpaneel wordt gesloten.

De microfoon monteren

Op een camera:

 1. Schuif de microfoon in de cameraslof.
 2. Draai de gekartelde ring aan om de microfoon vast te zetten.

Tip: Naast de trillingsdemping die de verende ophanging biedt, kan het hoogdoorlaatfilter worden gebruikt om hanteringsgeluid en lage-frequentieruis verder te beperken.

Op een driepoot:

Het schroefgat van 1/4 inch aan de onderzijde van de montagevoet is compatibel met driepoten die een middenkolom van 1/4 inch hebben. Draai de microfoon voorzichtig rechtsom om deze op de driepoot te bevestigen. Voor andere montageopties, zoals microfoonstandaards of -hengels, hebt u misschien een adapter nodig.

Audioverbindingen

Camera-uitgang (rood)

De camera-uitgang stuurt het audiosignaal voor opname door naar een back-uptrack op de camera. Gebruik de spiraalkabel van 3,5 mm om de uitgang van de VP83F-camera aan te sluiten op de audio-ingang van de camera.

Hoofdtelefoonuitgang (zwart)

Sluit een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang voor het controleren van opnames en om te luisteren tijdens het afspelen.

Belangrijk: Gebruik nooit de microfoonversterking om het hoofdtelefoonvolume aan te passen, omdat dit tot een slechte signaalkwaliteit of vervorming kan leiden.

Bedieningspaneel

① Menuscherm

Geeft menu-informatie en instellingen weer.

② Aan/uit-knop

Hiermee wordt de eenheid in- of uitgeschakeld.

③ Joystick met vijf standen

Hiermee navigeert u door het menu. Druk op het midden van de joystick om een keuze te maken.

④ Opnameknop

 • Druk hierop om de opname te starten en te pauzeren
 • Houd de knop ingedrukt om de opname te stoppen
 • Wanneer u zich in het menu bevindt, drukt u hierop om terug te keren naar het beginscherm

⑤ LED-indicator voor opname

 • Continu rood = bezig met opnemen
 • Rood knipperend = opname gepauzeerd

Indicators op beginscherm

① Informatie over tracks

Geeft de titel en duur van de track weer

② Pictogrammen hoogdoorlaatfilter

Aan:

Uit:

③ Resterende opnametijd

Geeft de resterende tijd op de geheugenkaart weer

④ Hoofdtelefoonvolume

⑤ Batterijmeter

⑥ Audiometer (versterking)

Geeft het niveau van het microfoonsignaal weer met een bereikindicator voor voorgestelde piekniveaus

⑦ Versterkingswaarde van microfoon

Snelle aanpassingen maken vanuit het beginscherm

De volgende instellingen kunnen worden aangepast wanneer deze in het beginscherm zijn gemarkeerd:

 • Hoofdtelefoonvolume
 • Microfoonversterking
 • Hoogdoorlaatfilter

Duw de joystick naar links of naar rechts om een pictogram te markeren en naar boven of beneden om de waarde aan te passen.

Menunavigatie

Het menu openen: Duw de joystick naar rechts om het hoofdmenu te openen en verder te gaan naar de submenuschermen.

Terugkeren naar vorig scherm/pictogrammen op het beginscherm selecteren: Duw de joystick naar links om het menu te verlaten. Als u in het beginscherm de joystick naar links duwt, wordt de versterking, het hoofdtelefoonvolume of het hoogdoorlaatfilter gemarkeerd en kunt u deze aanpassen.

Enter: Druk op de middelste knop van de joystick.

Parameters bekijken/aanpassen: Duw de joystick naar boven of beneden om door de menu-items te bladeren of om de parameters te wijzigen wanneer deze zijn geselecteerd.

Audiopad

Het volgende schema geeft weer hoe de audio door het apparaat wordt verplaatst:

Belangrijk: Volg de aanwijzingen voor het instellen van de versterking voor de beste signaal/ruisprestaties. De versterking heeft invloed op alle volgende stappen aangezien het de eerste stap in het signaalpad is. De versterking dient nooit te worden gebruikt om het hoofdtelefoonsignaal te versterken of af te zwakken. Maak gebruik van het hoofdtelefoonvolume om de controleniveaus aan te passen. De aanpassing van de uitgangsniveaus van de hoofdtelefoon en camera vindt plaats nadat het signaal het opnamegedeelte van het apparaat heeft bereikt. Pas de uitgangniveaus niet aan ter compensatie wanneer de versterking te laag is ingesteld of overstuurt.

Formatteer de geheugenkaart vóór gebruik

Formatteer de geheugenkaart in het apparaat vóór het eerste gebruik voor de beste opnameprestaties. Het wordt aangeraden de kaart te formatteren nadat de tracks zijn geëxporteerd.

Om de kaart te formatteren, opent u het menu en selecteert u UTILITIES > SD CARD > FORMAT CARD.

Microfoonversterking aanpassen

Om een audiosignaal van de hoogste kwaliteit vast te leggen, moet de microfoonversterking op het juiste niveau zijn ingesteld. Duw de joystick naar boven of beneden om de niveaus in het scherm MIC GAIN in het menu aan te passen of vanuit het beginscherm wanneer het pictogram voor microfoonversterking is gemarkeerd. Volg de onderstaande richtlijnen voor de beste resultaten:

 • Pas de versterking aan zodat deze overeenkomt met het hoogste verwachtte geluidsniveau. De hardste geluiden moeten een piek hebben tussen -12 dB en -6 dB.
 • Als u de versterking te laag instelt, leidt dit tot meer ruis in de opname. Als de versterking te hoog is ingesteld, wordt het signaal overstuurd en vervormt het. De audiometer geeft aan dat het signaal wordt overstuurd wanneer het niveau de langste staaf bereikt.

Tip: Voor meting met een hogere resolutie past u de versterking in het scherm MIC GAIN aan om nauwkeuriger te kunnen aflezen waar het signaal piekt.

Uitgangsvolume hoofdtelefoon en camera

Hoofdtelefoonvolume: Instelbaar vanuit het menu wanneer u HEADPHONE selecteert of in het afspeel-, opname- of beginscherm wanneer u het hoofdtelefoonpictogram selecteert en de joystick naar boven of beneden duwt.

Camera-uitgangsvolume: Instelbaar vanuit het menu wanneer u UTILITIES > CAMERA OUTselecteert. Het niveau kan worden ingesteld (LOW, MEDIUM of HIGH) zodat het geschikt is voor de verschillende voorversterkingsgevoeligheden van de camera.

Opmerking: Zet de versterking altijd op het juiste niveau voordat u het uitgangsvolume van de hoofdtelefoon of camera aanpast.

Hoogdoorlaatfilter

Verzwakt lage frequenties van 170 Hz en lager (12 dB per octaaf) om lage-frequentieruis veroorzaakt door hantering van de camera en andere omgevingsfactoren te verminderen. Een aangepaste Rycote® Windjammer™ (A83-FUR) kan worden gebruikt om windgeruis nog verder te beperken.

Audio opnemen

Opnemen: Druk op de opnameknop om de opname te starten. De LED-indicator brandt tijdens de opname. Wanneer u op de opnameknop drukt, wordt er altijd een nieuwe track aangemaakt, tenzij u een gepauzeerde opname hervat.

Pauzeren: Druk op de opnameknop om de opname te pauzeren. De LED knippert wanneer de opname is gepauzeerd. Druk nogmaals op de opnameknop om de opname te hervatten.

Stoppen: Houd de opnameknop (twee seconden) ingedrukt.

Instellingen tijdens de opname aanpassen

Audio-instellingen (microfoonversterking, hoofdtelefoonvolume en hoogdoorlaatfilter) kunnen indien gewenst tijdens het opnemen worden aangepast ter compensatie van onverwachte wijzigingen, zoals een verhoging van het volume die leidt tot oversturing. Duw de joystick naar links om een item te markeren en duw de joystick vervolgens naar boven of beneden om de waarde te wijzigen. Configureer alle instellingen voorafgaand aan de opname voor de beste resultaten.

Opmerking: Het menu kan tijdens de opname niet worden geopend.

Tracks beheren

Tracks afspelen

Selecteer FILE LIST in het menuscherm om de opgenomen tracks te beluisteren. Markeer een track en selecteer PLAYBACK om deze te openen.

Bedieningselementen voor afspelen

Functie Joystickactie
Vorige/volgende track Duw joystick naar links/rechts
Terugspoelen/doorspoelen Duw joystick naar links/rechts en houd deze vast
Afspelen/pauze Druk op het midden
Terug naar tracklijst Duw joystick naar links tijdens het pauzeren
Terug naar beginscherm Druk op de opnameknop

Tracks verwijderen

Om audiotracks te verwijderen, selecteert u FILE LIST in het menuscherm, opent u de track die u wilt verwijderen en selecteert u DELETE.

Opmerking: Verwijderde tracks kunnen niet worden hersteld.

Tracks exporteren

Schakel het apparaat uit en verwijder de MicroSD-geheugenkaart om audiobestanden met .WAV-indeling te exporteren. Draag bestanden over naar een computer met behulp van een SD-kaartadapter of een USB-adapter. Alle geïmporteerde tracks zijn voorzien van een titel en tijdstempel.

Tip: Formatteer de geheugenkaart in het apparaat elke keer nadat u tracks hebt geëxporteerd voor de beste prestaties.

Hulpfuncties

SD CARD

De resterende opnametijd wordt weergegeven en u hebt toegang tot de volgende instellingen:

FORMAT CARD Wanneer u de MicroSD-kaart formatteert, worden alle gegevens verwijderd. Dit moet vóór het eerste gebruik worden gedaan.
MAX FILE TIME Door de maximale bestandsgrootte aan te passen, wordt de verdeling van langere tracks bepaald. Als de maximale bestandsgrootte op 1 GB (2 uur) wordt ingesteld, wordt een opname van 6 uur verdeeld over drie afzonderlijke WAV-bestanden.
SET FILE NAME De bestandsnaam is standaard TRACK, maar u kunt de naam wijzigen door een teken te selecteren en omhoog of omlaag te scrollen om het teken te wijzigen. Deze functie is handig wanneer u verschillende sessies of projecten uit elkaar wilt houden.

BACKLIGHT

Hiermee kunt u instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het LED-scherm aan blijft.

TIME/DATE

Hiermee kunt u de tijd en datum instellen zodat de tracks bij het exporteren kunnen worden voorzien van een tijdstempel.

BATTERY TYPE

Selecteer het juiste batterijtype zodat de meting juist kan worden weergegeven.

CAMERA OUT

Hiermee kunt u het volume van het audiosignaal dat naar de camera wordt verzonden, instellen.

HIGH (0 dB) Voor camera's met een low-gain voorversterker.
MEDIUM (-20 dB) Geschikt voor de meeste camera's.
LOW (-40 dB) Voor camera's met een gevoelige voorversterker.

CONTRAST

Pas de contrastwaarde aan om de ratio van licht naar donker op het scherm te wijzigen.

RESTORE DEFAULTS

Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen met uitzondering van de tijd en datum.

DEVICE DATA

Geeft technische informatie over het apparaat weer.

UPDATE FW

Hiermee kunt u firmware-updates uitvoeren voor de geheugenkaart. Het wordt aanbevolen de nieuwste firmware op de eenheid te installeren. Bezoek www.shure.com voor meer informatie.

Batterijlevensduur

Gebruik de volgende informatie als referentie wanneer u zich afvraagt welk batterijtype u voor het apparaat moet gebruiken. De werkelijke gebruiksduur kan afhangen van het soort geheugenkaart en batterijen, de uitgangsvolumeniveaus en het type hoofdtelefoon dat wordt gebruikt.

Batterijtype (AA) Gebruiksduur batterij (uur)
Opnemen Alleen audio
Alkaline 9,5 10,5
NiMH 12 15
Lithium 17,5 22,5

Opmerking: Het batterijpictogram begint te knipperen wanneer de batterij nog ongeveer 15 minuten aan gebruiksduur over heeft.

Geheugenkaartvereisten

Voor de VP83F hebt u een MicroSD-kaart van klasse 6 of hoger nodig. Formatteer nieuwe geheugenkaarten altijd in het apparaat voordat u gaat opnemen. Shure raadt aan om geheugenkaarten van A-merken te gebruiken, omdat geheugenkaarten van lage kwaliteit of langzame kaarten een negatief effect op de prestaties heeft.

Opmerking: Bij gebruik van een UHS-1 microSDHC-geheugenkaart, moet de kaart van een computer- naar een FAT32-bestandssysteem worden geformatteerd en de allocatie naar DEFAULT.

Opnamecapaciteit geheugenkaart

Geheugen Geschatte opnametijd
4 GB 8 uur
8 GB 16 uur
16 GB 32 uur
32 GB (maximale kaartgrootte) 64 uur

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
De eenheid kan niet worden ingeschakeld Vervang de batterijen en zorg ervoor dat de batterijen juist zijn geplaatst.
Het geluid is vervormd
 • De microfoonversterking is mogelijk te hoog ingesteld, wat leidt tot oversturing. Probeer de versterking te verminderen.
 • Als de versterking juist lijkt te zijn afgesteld, kunt u proberen het uitgangsvolume van de hoofdtelefoon te verlagen of een andere hoofdtelefoon te gebruiken.
 • Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon- en/of camera-uitgangen goed zijn aangesloten.
Geen geluid
 • Als de audiometer geen signaal weergeeft, kunt u proberen om de microfoonversterking te verhogen.
 • Als de audiometer een signaal weergeeft, controleert u het uitgangsniveau en de aansluiting van de hoofdtelefoon.
 • Als de versterking correct is ingesteld en de hoofdtelefoonuitgang is opgengedraaid en er nog altijd geen geluid is, probeer dan een nieuwe hoofdtelefoon.
Er wordt geen geluid opgenomen
 • Zorg ervoor dat de MicroSD-geheugenkaart juist is geplaatst.
 • Formatteer de kaart in het apparaat en zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoet aan de vermelde vereisten. Gebruik een nieuwe geheugenkaart als het probleem aanhoudt.
Windgeruis Gebruik een A83-FUR-windkap en schakel het hoogdoorlaatfilter in.
Audio valt uit Gebruik een geheugenkaart van een hogere snelheidsklasse of een ander merk
Notificatiescherm: SD CARD ERROR Formatteer de geheugenkaart of gebruik een nieuwe kaart die aan de vereisten voldoet. Denk eraan om eventuele tracks te exporteren voordat u de kaart formatteert.
Notificatiescherm: SET TIME/DATE? Stel de datum en tijd in en laat het apparaat na de eerste inschakeling 30 minuten ingeschakeld om de batterij (RTC) van de interne klok op te laden.

Opmerking: Het kan gebeuren dat de RTC-batterij na ongeveer tien jaar de lading niet meer kan vasthouden. Dit houdt in dat de tijd- en datuminstellingen niet worden opgeslagen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Notificatiescherm:
 • BATTERY LOW CANNOT FORMAT
 • BATTERY LOW CANNOT UPDATE
Formatteren van de geheugenkaart en updaten van de firmware is niet mogelijk als de batterij bijna leeg is. Plaats een nieuwe batterij om deze functies te kunnen uitvoeren.
Notificatiescherm: WAV FILE ERROR Het .wav-bestand kan beschadigd zijn of het bestandsformaat wordt niet ondersteund. Bestanden die zijn geript van een cd die metagegevens of bestanden met een bemonsteringsfrequentie groter dan 48 KHz bevat, kunnen niet in de VP83F worden afgespeeld. Exporteer .wav-bestanden naar een computer als hiervan geen back-up is gemaakt en verwijder deze bestanden van de geheugenkaart.

Accessoires en vervangingsonderdelen

Vervangende schuimrubber windkap A83W
Rycote® Windjammer™ A83-FUR

Uitgangspinconfiguratie camera en hoofdtelefoon

De camera- en hoofdtelefoonuitgangen sturen identieke monogeluidssignalen naar de punt en de ring van de connector. Hoofdtelefoons en stereo-ingangen, die typisch de punt gebruiken als linkerkanaal en de ring als rechterkanaal, ontvangen hetzelfde geluid op beide kanalen.

Punt Ring Huls
Geluid (mono 1) Geluid (mono 2) Massa

Productgegevens

Type

Elektreetcondensator

Polairpatroon

Hypercardioid/ lobar

Opname-indeling

WAV, 24-bits, 48 kHz Bemonsteringssnelheid

Frequentiekarakteristiek

50 tot 20,000 Hz

Gevoeligheid

nullastspanning, bij 1 kHz, normaal

0  dB Gain -35,8 dBV/Pa [1] (16,2 mV)
+30  dB Gain -5,8 dBV/Pa [1] (512,9 mV)

Maximum-SPL

0 dB Versterkingsinstelling, 1 kHz bij 1% THD [2], 1000 Ω belasting

129,2 dB SPL

Signaal/ruis-verhouding [3]

+30 dB Versterkingsinstelling

78,4 dB

Eigen ruis

gelijkwaardig SPL, A-gewogen, normaal, +30 dB Versterkingsinstelling

15,6 dB SPL-A

Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuurbereik -18°C (0°F) tot 60°C (145°F)
Opslagtemperatuurbereik -29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Relatieve luchtvochtigheid bediening 0 tot 95%

Behuizing

Gietaluminium

Voedingsvereisten

2 AA-batterijen (Alkaline, NiMH, Oplaadbaar lithium-ion)

Gewicht

215 g (7,6 oz.)

[1]1 Pa=94 dB SPL

[2]THD van microfoonvoorversterker wanneer toegepast ingangssignaalniveau gelijkwaardig is aan capsule-uitgang bij gespecificeerd SPL

[3]S/R-verhouding is het verschil tussen 94 dB SPL en gelijkwaardig SPL van eigen ruis, A-gewogen

Connectortype

3,5 mm (1/8") dubbel mono, Ongebalanceerd

Uitgangsimpedantie

47 Ω

Connectortype

3,5 mm (1/8") dubbel mono

Uitgangsimpedantie

5 Ω

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Certificering

In navolging van Richtlijn 2001/95/EG van de Europese Unie inzake algemene productveiligheid: vanwege de fysieke eigenschappen levert dit product geen veiligheidsrisico voor de gebruiker op.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de