Recykling opakowań

Shure przez cały czas usilnie stara się zmniejszać nasz ślad węglowy i zwiększać zrównoważony rozwój, przywiązując do tego szczególną wagę.

Opakowanie jest kluczowym elementem tego nastawienia, ponieważ Shure jest zdania, że odpowiedzialność za środowisko wymaga poważnego zaangażowania. Mając na celu zarówno edukowanie konsumentów w zakresie najlepszych praktyk, jak i dostosowanie się do globalnych standardów zgodności, firma Shure podjęła wysiłek aktualizacji wszystkich elementów opakowania za pomocą odpowiednich symboli recyklingu, które odpowiadają składowi ich materiałów.

Poszukaj kodu recyklingu na elementach opakowania. Zapoznaj się z poniższą tabelą i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi recyklingu podanymi lokalnie w Twoim regionie, aby wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i najlepsze praktyki na całym świecie.

Kod opakowania Co to jest? Co należy z tym zrobić?
Obraz kodu opakowania
Tworzywo sztuczne politereftalan etylenu (PET) Sztywny PET można poddać recyklingowi poprzez osobną zbiórkę tworzyw sztucznych. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania
Tworzywo sztuczne polietylen o dużej gęstości (HDPE) Torby z tworzywa HDPE i folię bąbelkową można poddać recyklingowi, jeśli jest to dozwolone. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania
Tworzywo sztuczne polichlorek winylu (PVC) Większość opakowań z PVC nie nadaje się do recyklingu. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania
Tworzywo sztuczne polietylen o małej gęstości (LDPE) Torby z tworzywa LDPE i folię bąbelkową można poddać recyklingowi, jeśli jest to dozwolone. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania
Tworzywo sztuczne polipropylen (PP) PP można poddać recyklingowi poprzez osobną zbiórkę tworzyw sztucznych. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania
Tworzywo sztuczne polistyren (PS) Sztywny PS (np. HIPS) jest powszechnie poddawany recyklingowi, pianka EPS jest rzadko poddawana recyklingowi. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania
Inne tworzywa Większość opakowań z tworzyw sztucznych oznaczonych 07 nie nadaje się do recyklingu. Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania Papier

Opakowania z papieru można poddać recyklingowi poprzez osobną zbiórkę papieru. Sprawdź przepisy w swojej gminie.

Większość opakowań Shure należy do tej kategorii.

Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania

Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania

Kompozyty papierowe Sprawdź przepisy w swojej gminie.
Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania Obraz kodu opakowania Kompozyty tworzyw sztucznych Sprawdź przepisy w swojej gminie.

Zawartość tej tabeli jest dostarczana w stanie, w jakim jest, może ulec zmianie w związku ze zmieniającymi się przepisami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Firma Shure nie składa żadnych deklaracji odnośnie dokładności lub kompletności takich informacji. Prosimy na bieżąco informować o swoim lokalnym schemacie sortowania.

Shure i zrównoważony rozwój