Algemene beschrijving

De Shure SHA900 is een compacte, draagbare hoofdtelefoonversterker die compatibel is met zowel analoge als digitale audiobronnen. De audiofiele-kwaliteitsconversie biedt een uitzonderlijk gedetailleerd geluidssignaal via een micro-B USB-verbinding en de eersteklas analoge componenten voorzien in een zuiver, ongekleurd signaalpad voor analoge audiobronnen. De volledige set bijgeleverde accessoires bestaat uit een Lightning®-kabel, een micro B USB-kabel, twee kabels van 3,5 mm en een AC-voedingsadapter.

Kenmerken

 • Kan worden aangesloten op digitale (USB) en analoge audiobronnen
 • Ondersteunt digitale audio van max. 24 bits, 96 kHz
 • Wordt gevoed door een interne, oplaadbare lithium-ion batterij
 • Parametrische 4-bands equalizer, begrenzer en ingangspad
 • Fabrieks- en aan te passen gebruikersvoorinstellingen

Bedieningselementen en navigatie

In-/uitschakelen: Iets langer op aan/uit-knop ② drukken

Volume afregelen: Aan bedieningsknop ① draaien

Menu openen: Bedieningsknop ① dubbelklikken

Door het menu bladeren: Aan bedieningsknop ① draaien

Een item selecteren: Op bedieningsknop ① drukken

Naar vorig scherm terugkeren: Op aan/uit-knop ② drukken

Bedieningselementen vergrendelen/ontgrendelen: Verschuif vasthoudschakelaar ③ om bedieningsknop en aan/uit-knop te vergrendelen of te ontgrendelen. Wanneer schakelaar een rode achtergrond heeft, is 'vasthouden' geactiveerd.

Installatie

Stap 1: Sluit een koptelefoon of oortelefoon aan op de versterker

Steek de plug in de versterker bij uitgeschakelde versterker.

Stap 2: Sluit een geluidsbron aan op de versterker

Schuif de INPUT-schakelaar naar LINE voor analoge bronnen met een aansluiting van 3,5 mm of naar USB voor digitale bronnen.

3,5 mm ingang (analoge audio)

Steek het audioapparaat in de LINE IN-ingang en schuif de INPUT-schakelaar naar LINE.

Als u de batterij wilt opladen terwijl u gebruikmaakt van een analoge bron, sluit u de versterker aan op een computer of externe batterij.

Verbinden met een analoge bron

USB (digitale audio en voeding)

Gebruik de USB-ingang voor het luisteren naar muziek vanaf een computer of een ander USB-apparaat en schuif de INPUT-schakelaar naar USB. Bij aansluiting op een computer wordt de digitale audio via USB doorgevoerd en wordt tegelijkertijd de batterij van de versterker opgeladen.

Opmerking: U kunt automatisch opladen uitschakelen in het menu Hulpfuncties.

Verbinden met een USB

Stap 3: Schakel de versterker in

Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer de versterker voor het eerst op een apparaat wordt aangesloten. De SHA900 wordt als het standaard audioapparaat ingesteld.

Opmerking: In Windows, Mac en iOS wordt de volumeregeling uitgeschakeld. Voor optimale prestaties moet het volume alleen worden afgeregeld met de volumeknop op de versterker. Let erop dat in iTunes of de Windows Media Player het volume is gemaximaliseerd.

Firmware

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden gedownload en geïnstalleerd met behulp van het hulpprogramma Shure Update Utility.

De software kunt u downloaden van http://www.shure.com/update-utility.

Productgegevens

Bitdiepte

16-bit / 24-bits

Bemonsteringssnelheid

44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

Frequentiekarakteristiek

10 Hz tot 50 kHz

Signaal/ruis-verhouding

max. 107 dB A-gewogen

Instelbaar versterkingsbereik

-60 dB tot +17 dB

THD+N

0,05% (1 kHz)

Uitgangsvermogen

Maximum, 1% THD

16 Ω 135 mW + 135 mW
42 Ω 95 mW + 95 mW

Uitgangsimpedantie

0,35 Ω

Impedantiebereik hoofdtelefoon

6 Ω tot 600 Ω

Begrenzer

Selecteerbaar Analoge RMS-begrenzer

Niveauregelaar

4-bands parametrisch

USB-invoer

USB Micro-B-aansluiting

Ingang lijn IN

3,5 mm (1/8")

Hoofdtelefoonuitgang

3,5 mm (1/8")

Oplaadvereisten

USB-gevoed: 5 V, 0,5 A tot 1 A

Behuizing

Verchroomd aluminium

Nettogewicht

182,0 g (6,42 oz.)

Afmetingen

111 x 59 x 21 mm H x B x D

Bedrijfstemperatuurbereik

-18 tot 57 °C (0 tot 135 °F)

Batterijspecificaties

Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion

Nominale spanning

3,6 V DC

Batterijgebruiksduur

Analoog IN (modus BYPASS EQ) max. 20 uur
USB-invoern (Modus met niveauregeling) max. 10 uur

Laadtemperatuurbereik batterij

0 tot 45 °C (32 tot 113 °F)

Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.

Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. GEBRUIK UITSLUITEND KSE-oortelefoons met een KSA1500-versterker.
 8. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 9. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en stopcontacten, en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 10. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 11. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 12. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 13. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 14. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 15. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 16. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
 17. ZORG dat er NIET wordt geknepen of gesneden in het snoer van de oortelefoon.
 18. GEBRUIK dit apparaat NIET als het snoer, de behuizing of de connector van de oortelefoon is beschadigd.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.

WAARSCHUWING

 • Batterijen kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C (140 °F) verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Niet opladen met andere producten dan die in deze gebruikersgids zijn vermeld.
 • Voer batterijen op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Opmerking: Vervanging van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Shure.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Certificering

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Android-compatibiliteit

De draagbare luisterversterker is compatibel met Android-apparaten die ondersteuning bieden voor connectiviteit met USB Audio Class 2.0 en Micro-B OTG (On-The-Go). Niet alle Android-apparaten zijn compatibel. Android is een handelsmerk van Google Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar gecertificeerd is om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen. Denk eraan dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch en Retina zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. iPad Air en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Mac® en Lightning zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.