Uw eerste ruimte instellen

Stem Ecosystem-apparaten zijn ontworpen als een volledige oplossing in combinatie met de hardware van het Stem Ecosystem-platform. Kies en wissel tussen apparaten om uw ideale installatie samen te stellen en stel uw ruimte zodanig in dat deze het beste aan uw wensen voldoet.

① Ethernet en bestaande bedrijfsnetwerkhardware lokaliseren

 • Het ingestelde bedrijfsnetwerk of de router lokaliseren.
 • Beschikbare PoE+-poort(en) of PoE+-schakelaar identificeren.
 • Verbind je PoE+-schakelaar met het netwerk en je Stem-apparaat of -apparaten.

Opmerking: Alle Stem-apparaten moeten verbonden zijn met een bestaand, ingesteld netwerk of een bestaande, ingestelde router voor het toewijzen van het DHCP IP-adres.

② Wachten tot je apparaten volledig zijn opgestart

 • Wanneer Wand en Tafel volledig zijn opgestart, hoort u een bevestigingsgeluid.
 • Wanneer Plafond, Huben Hub Express volledig zijn opgestart, ziet u een blauw licht branden.

③ Uw IP-adres vinden

 • Tijdens het opstarten ontvangt je apparaat of ontvangen je apparaten een IP-adres van de DHCP-server.
 • Het IP-adres van je apparaat lokaliseren:
  • Filter het MAC-adres binnen je DHCP-server (MAC-adressen voor alle Stem Ecosystem-apparaten beginnen met D8:34:EE).
  • Gebruik de app Stem Upgrader in de Microsoft-store (Windows 10 en hoger)
  • Voor tafel- en wand -apparaten houdt u tegelijkertijd de knoppen volume- en volume+ 5 seconden ingedrukt. Het apparaat leest dan het IP-adres af (firmware 1.4.0 en hoger).

④ Het Stem Ecosystem-platform openen

 • Voer in uw webbrowser het IP-adres in van een van uw Stem-apparaten in om toegang te krijgen tot het Stem Ecosystem-platform.
 • Door in te loggen bij de HTML-interface met het IP-adres van een Stem-apparaat kunt u de configuratie van uw Stem Ecosysteem-netwerk wijzigen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de computer waarmee u toegang krijgt tot de HTML-interface op hetzelfde netwerk (subnet) zit als uw Stem-apparaten.

⑤ Een organisatie maken

 • Als u voor het eerst toegang hebt tot de HTML-interface, verschijnt er een pop-upbericht dat u vraagt of u een organisatie wilt maken. Hiermee kan een extra beveiliging worden toegevoegd als u uw ruimten en apparaten beschermt met een wachtwoord. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang tot uw Stem Ecosystem.
 • Geef uw organisatie een naam een maak een wachtwoord naar keuze aan dat getallen, hoofdletters en kleine letters bevat. Sla uw wachtwoord op om dit later te kunnen gebruiken.

  Opmerking:Neem contact op met de klantenservice van Stem als u uw wachtwoord voor uw organisatie bent vergeten.

⑥ Alle apparaten aan uw organisatie toevoegen

 • U kunt uw andere apparaten aan uw organisatie toevoegen via dezelfde HTML-interface waarmee u de organisatie hebt gemaakt.
 • Apparaten toevoegen aan de organisatie:

⑦ Een ruimte maken

 • Nu al uw apparaten tot uw organisatie behoren, kunt u een ruimte maken. Hierdoor kunnen uw apparaten samenwerken en als een enkel audio-eindpunt fungeren.
 • Een ruimte maken:
  • Ga naar Ecosystem > Ruimte toevoegen.
  • Klik op het pictogram Bewerken om uw ruimte een naam te geven.
  • Klik nadat u een naam hebt gekozen op Apparaten toevoegen en selecteer alle apparaten die u wilt toevoegen.
  • Klik op het pictogram Vinkje om uw selectie te bevestigen.

RoomAdapt

 • Start RoomAdapt zodra u uw ruimte hebt gemaakt en apparaten hebt toegewezen.
 • Elk apparaat zendt een audiosignaal uit waarmee ze de akoestiek van de ruimte kunnen analyseren. Apparaten kalibreren zichzelf automatisch voor de beste prestaties op basis van waar in de ruimte ze zich bevinden.
 • RoomAdapt starten:
  • Ga naar Ecosystem > Ruimten en selecteer de ruimte die u wilt aanpassen.
  • Klik in het functiemenu van de ruimte op het pictogram RoomAdapt.

  Opmerking: Zorg ervoor dat de apparaten op de juiste plek staan voordat u RoomAdapt uitvoert. Voer deze functie elke keer nadat u een apparaat naar een andere plek hebt verplaatst uit.

RoomCheck

 • Nadat u RoomAdapt hebt uitgevoerd, kunt u RoomCheck gebruiken. Dit is een test van 5 seconden die de helderheid van uw stem door de hele ruimte analyseert.
 • RoomCheck uitvoeren:
  • Ga naar Ecosystem > Ruimten en selecteer de ruimte die u wilt controleren.
  • Selecteer bij het ruimteontwerp Lay-out bewerken. Als er geen RoomDesign is gemaakt, voegt u het ontwerp van de ruimte toe en sleept u de apparaten naar de ruimte. Zorg ervoor dat de apparaten in het ontwerp op dezelfde fysieke plek staan als in de ruimte.
  • Zorg ervoor dat iemand zich in de ruimte bevindt en klik op het pictogram RoomCheck. Laat diegene vervolgens 5 seconden spreken.
  • Zodra de opname is voltooid, verschijnt er een kleurgecodeerde warmtekaart die de audiokwaliteit van verschillende gebieden binnen de ruimte aangeeft.
  • Als uw warmtekaart onvoldoende dekking weergeeft, kunt u de ruimte opnieuw controleren of uw apparaten verplaatsen zodat ze de audio beter opvangen.

⑩ De installatie van uw Stem-ruimte testen

 • Sluit met de meegeleverde USB-A- naar USB-B-kabel uw pc aan op uw Stem-apparaat.
 • Als u meer dan één Stem-apparaat in de ruimte gebruikt, moet u een Stem Hub of Stem Hub Express gebruiken. De USB-verbinding is tussen de Hub en de computer.
 • Start een proefgesprek met de vergadersoftware van uw keuze. Het Stem-klantentevredenheidsteam kan u helpen met het uitvoeren van uw testgesprek. Ook kan het u helpen als u andere vragen hebt.

Hulp nodig?

Website:shure.com/stem

E-mail:customerhappiness@shure.com

Telefoon: (949) 877-STEM (7836)

Installatievideo's:youtube.com/shuresystems

Producthandleidingen:stemaudio.com/product-resources

Extra installatiebronnen:stemaudio.com/installation-resources

Link naar QR-code voor extra installatiebronnen